Søkeresultater: 58 ledige stillinger

 ...Barnehagelærar og pedagogisk leiar Har du lyst til å bidra til eit godt oppvekstmiljø? Då håpar me å høyre akkurat frå deg.  Alle stillingane er 100% og faste, og er ledig med tilsetjing snarast, du kan velge ein av desse:   barnehagelærar  i Aurland barnehage... 
Aurland
22 dager siden
Me har 30% fast stilling som brukarstyrt personleg assistent. S tillinga er hjå ei dame. Stillinga kan  kombinerast med 70% stilling i heimebasert omsorg slik at stillinga vert 100%.  I tillegg treng me tilkallingsvikarar til same tiltak. I stillinga vil du:...

LÆRDAL KOMMUNE PLEIE OG OMSORG HEIMEBASERTE TENESTER

Lærdal
18 dager siden
Lærdal er ein spennande kommune i Indre Sogn med trøkk, tru og fokus på vekst og utvikling.I Lærdal kan du leva det gode liv saman med 2 200 andre lærdøler. Vår vakre bygd inst i Sognefjorden ligg midt mellom Oslo og Bergen. Store fjell- og utmarksområde byr på eit ...

LÆRDALSØYRI SKULE

Lærdal
22 dager siden
 ...stillinga Me vil styrke tilbodet ved helsestasjonen, og har difor ledig nyoppretta fast 100% stilling som helsesjukepleiar frå snarast....  ...samarbeid med tannhelseteneste, kommunepsykolog, barnevern, Pedagogisk psykologisk tenesse ( PPT) og  Barne og ungdomspsykiatri (Bup).... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
1 dag siden
 ...Samskapande – Open – God - Nysgjerrig    Det er ledige barnehagelærarstillingar i Furuli...  ..., dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet    • medverka til gode prosessar...  ...som gjev barnehagefagleg og pedagogisk kompetanse    • gjerne erfaring frå barnehage... 

Barnehagelærarar - Furuli barnehage

Sogndal
15 dager siden
 ...skulefritidsordninga Om stillinga Det er for tida ledig stilling som leiar for...  ...- og ansvarsområde Planlegge drift og lede det daglege arbeidet ved skulefritidsordninga...  ...Kvalifikasjonar Relevant pedagogisk utdanning  Kjennskap til leiing, økonomistyring... 
Aurland
4 dager siden
 ..., grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanningar, masterutdanningar og Ph.d.-program...  .... Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei mellombels stilling i inntil 100% som vitskapleg assistent ved... 
Sogndal
4 dager siden
 ...ønsker at du kjenner deg igjen i disse. Målet er å være en ledende aktør, og per i dag er vi eneste helseforetak ISO-sertifisert...  ...kvalifikasjoner hos deg:  Har helse-/sosialfaglig, eller pedagogisk utdannelse (fagarbeider/bachelor) Er student innen helse-/sosialfag... 

Ecura Bo og Habilitering

Sogndal
15 dager siden
 ..., inspirerande og utviklande leike- og læringsmiljø. ~Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet. ~Medverka til gode prosessar i det pedagogiske arbeidet. ~Fagleg leiing og drift av ei avdeling i barnehagen. ~Bidra... 

Luster kommune

Luster
4 dager siden
 ..., grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanningar, masterutdanningar og Ph.d.-program...  ...Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har ledig åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for språk,... 
Sogndal
3 dager siden
 ...31.07.2025. ~100 % vikariat som fagarbeider/ pedagog/ assistent i perioden 01.08.2024-31.07.2025 Arbeidsoppgåver Fagleg/pedagogisk arbeid Inngå i stabile relasjonar med barn over tid Delta i barns leik og aktivitetar, og støtta dei i utviklinga Ta... 
Sogndal
3 dager siden
 ...påreknast arbeid på dagtid, kveldstid og helg.   Ønska kvalifikasjonar  ~3-årig utdanning innan sosial-, barnevern-, vernepleie-, pedagogisk eller helsefagleg kompetanse.   Anna relevant utdanning, kombinert med relevant erfaring og personlege eigenskapar kan... 

Utekontakar - nyoppretta prosjektstillingar

Sogndal
1 dag siden
 ...rådgiving. Høgskulen på Vestlandet, Fellesadministrasjonen, har ledig 100% fast stilling som rådgjevar innan UX-design og universell...  ...er plassert i team for universell utforming av IKT og pedagogisk programvare. Teamet har sidan oppstarten i 2022 arbeidd målretta... 
Sogndal
10 dager siden
 ...31.07.2025. ~100 % vikariat som fagarbeider/ pedagog/ assistent i perioden 01.08.2024-31.07.2025 Arbeidsoppgåver Fagleg/pedagogisk arbeid Inngå i stabile relasjonar med barn over tid Delta i barns leik og aktivitetar, og støtta dei i utviklinga Ta imot... 

Sogndal studentbarnehage

Sogndal
1 dag siden
 ...pedagogar. Som dagleg leiar har ein samarbeid med og god støtte i assisterande styrar. Dagleg leiar har tre hovudoppgåver: · Pedagogisk leiing · Personalansvar · Administrativ leiing Du vil ha hovudansvar for å utvikla satsingsområda for barnehagen vidare:... 

Styrar/dagleg leiar i Rones Barnehage SA

Sogndal
19 dager siden
 ...historiske vegane og gamle Lærdalsøyri. 100% fast stilling som assisterande rektor Kvalifikasjonar: Søkjaren må ha godkjent pedagogisk utdanning Erfaring frå arbeid i skulen Det er ønskjeleg med leiarkompetanse/leiarerfaring Kunnskap om og interesse for... 

Ledig stilling

Lærdal
19 dager siden
 ...du har fagbrev som energimontør, og ynskjer å arbeida i Noreg sitt brattaste nettselskap, vil me høyra frå deg!   Me har for tida ledig stilling på montørbasane i Aurland, Lærdal og Sogndal   Vil du vera med på å rusta Sogn for det grøne skiftet? Å utgjera ein forskjell... 

Energimontørar

Sogndal
3 dager siden
 ...lokalsjukehus og få stort fagleg utbytte?  Er du i tillegg sjukepleiar?  Vi kan hjelpe deg med å få draumen oppfylt! Lærdal sjukehus har ledig stilling for sjukepleiar:  ~2 x 100% fast kombistilling:   Medisinsk poliklinikk og Medisinsk sengepost ~1 x 100% fast... 

HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS

Lærdal
11 dager siden
 ...Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen: Drøymer du om å bli fastlege i Luster? Stillingsinformasjon Luster kommune har frå 01.08.2024 ledig fastlegeheimel med listelengd på 600 pasientar og inntil 20 % kommunale oppgåver. Individuelle tilpassingar og tidlegare/seinare... 

Luster kommune

Luster
11 dager siden
 ...Stillingsinformasjon: ~Det er ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar ved Gaupne omsorgssenter ~Tilsette ved Gaupne omsorgssenter yter tenester til omsorgsplassar, heimebuande i Gaupne og Jostedal og korttidsavdelinga. Stillingen er for tida i heimetenesta med 2 delt... 

Luster kommune

Luster
11 dager siden