Søkeresultater: 45 ledige stillinger

 ...Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen: Drøymer du om å bli fastlege i Luster? Stillingsinformasjon Luster kommune har frå 01.08.2024 ledig fastlegeheimel med...  ...veiledar. 4 timar kvar månad er sett opp med fast rettleiing, samt ad hoc-rettleiing v/behov (open-dør... 

Luster kommune

Luster
18 dager siden
 ...styrke tilbodet ved helsestasjonen, og har difor ledig nyoppretta fast 100% stilling som helsesjukepleiar frå snarast....  ...Visma HsPRo og Visma Samspill i utforming av Individuell plan. Kommunen vår har plan for Barn som pårørande, og helsestasjonen er fyrste... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
8 dager siden
 ...Om stillinga Me har inntil 4 ledige faste 100% stillingar som lærar ved Aurland barne- og ungdomsskule (inntil 2 stillingar) og ved...  ...må kommunisere godt på norsk, både munnleg og skriftleg. Aurland kommune nyttar nynorsk som målform. Generell informasjon  Aurland... 

Lærar i grunnskulen

Aurland
8 dager siden
 ...Fast stilling i 100% som Resepsjonist og Servitør. Stillingen er kombinert i resepsjon og spisesal, det er en skift ordning Dag/kveld Helg etter skift ordningen Vi ser etter ein person som er utadvendt å service innstilt og som setter kunden i fokus! For oss er vertskaps... 

BEST WESTERN LÆGREID HOTELL

Sogndal
28 dager siden
 ...karriere med eit liv i frisk luft og fantastiske omgjevnadar. Sogndal kommune vart etablert 01.01.2020 etter kommunereforma. Kommunen har om...  .... God rolle og oppgåveforståing. Vi tilbyr:  ~100 % fast stilling som rådgjevar skogbruk. ~ Varierte og interessante oppgåver... 

Skogbruksrådgjevar

Sogndal
18 dager siden
 ...Me har ledig Ynskjer du å jobbe som fastlege i ei bygd med fantastiske mogelegheiter for...  ...ved Vik legekontor! Me har no ledig 100 % fast stilling som fastlege, med oppstart i...  ...t. 5 fastlegar og ein LIS1-stilling. Vik kommune er godkjend som utdanningsverksemd for spesialisering... 

Fastlege i Vik kommune (100 % fast stilling)

Vik
1 dag siden
 ...Om stillinga: Helsestasjonen tilbyr helsefremjande og førebyggande tenester til barn, unge og deira familiar i alle delane av kommunen. Tenesteeininga er organisert i sektor oppvekst, og består av helsestasjon – og skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, minoritetshelse... 

Prosjektstilling - lågterskeltilbod i helsestasjon

Sogndal
1 dag siden
 ...Dei kommunale barnehagane i Sogndal kommune er interessert i å kome i kontakt med personar som kan vere tilkallingsvikar, dvs. ein som barnehagen kan ringje til ved behov for vikar ved tilfeldig fråvær. I tillegg kan det vere aktuelt å nytte søkarar som tilkallingsvikarar... 

Tilkallingsvikar barnehage

Sogndal
13 dager siden
 ...Vil du vera med og lage sommaraktivitetar i Luster kommune? Luster kommune og Luster frivilligsentral skal i samarbeid med lag og organisasjonar tilby FriMoro og sommaraktivitetar i 2024. FriMoro og sommaraktivitetane skal medverke til meistring, samhald, glede og... 

Sommarjobb for ungdom - FriMoro

Luster
Én måned siden
 ...læringsmiljø» Ledige stillingar f.o.m. 01.08.24: ~100 % fast stilling som miljørettleiar/fagarbeidar på skule og Sfo med arbeidstid...  ...ein god stad å vere Me kan tilby Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår Eit godt og stabilt... 

Miljørettleiar/fagarbeidar/assistent

Luster
17 dager siden
 ...eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2.... 

Tilkallingsvikar sjukeheim og heimeteneste

Sogndal
13 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med...  ...Psykisk helseteam er eit lågterskeltilbod til vaksne i Sogndal kommune som har utfordringar innan psykisk helse og-/eller med rusmiddelbruk... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
Én måned siden
 ...Velkommen til utfordrarbygda!   Sogndal kommune har akkurat fått tildelt prosjektmidlar til å opprette to 100% stillingar som utekontaktar i 2024.   Utekontaktane skal jobbe førebyggande og oppsøkande blant ungdom i alderen 13-24 år. Stillingane vil ha base på Sogndal... 

Utekontakar - nyoppretta prosjektstillingar

Sogndal
8 dager siden
 ...den veksande barnehagen vår på Indre Hafslo. Me lyser ut 140 % fast stilling som barnehagelærar frå og med 1.august 2024. Som ein del...  ...tariff og avtaleverk. Andre opplysningar ~Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. ~Alle faste nytilsetjingar vert gjort med ei... 

Luster kommune

Luster
11 dager siden
Stillingsinformasjon ~Ledig inntil 100% fast stilling som fagarbeidar ved Skjolden oppvekstsenter avd. barnehage. Kvalifikasjoner...  ...i arbeidsmiljøet vårt Me kan tilby ~Arbeid i ein veldreven kommune med gode og sikre arbeidsvilkår ~Eit godt miljø med høg fagkompetanse... 

Luster kommune

Luster
18 dager siden
 ...komande skuleår. Behov og utfordringar vil avgjere om det vert fast tilsetjing. Stillingane er fordelt som skuleassistent og ved...  ...skuleåret (med 11% redusert løn) Det er to grunnskular i Aurland kommune, Abu og Flåm skule. Dei er organisert med kvar si avdeling i... 
Aurland
19 dager siden
 ...Om stillinga Me har ledig 34 % fast stilling som brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen...  ...inngang til symjehallen Sjå gjerne informasjonsbrosjyre om kommunen vår  her. Kvalifikasjonar erfaring frå arbeid i helse og omsorg... 

AURLAND KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON

Aurland
20 dager siden
 ...Om stillinga Me har ledig 80 % fast stilling som brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen...  ...gratis inngang til symjehallen  Sjå gjerne informasjonsbrosjyre om kommunen vår  her. Kvalifikasjonar erfaring frå arbeid i helse og... 

AURLAND KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON

Aurland
28 dager siden
 ...Me har ledig Nyoppretta 100% fast stilling som avdelingsleiar ved Vik bygde- og sjukeheim. Avdelingsleiar inngår i årsturnus, med...  ...per veke i avdeling. Utanom arbeidshelga er stillinga dagtid. Kommunen tilbyr tilskot til flytting og buutgifter kr. 40 000,- årleg i to... 

Avdelingsleiar ved Vik- bygde og sjukeheim - 2. gangs utlysi...

Vik
8 dager siden
 ...smidig og har stor grad av autonomitet. Du kjem til å arbeide med fagmiljø både i og utanfor Digdir.   Stillingane er fast med kontorstad i Sogndal kommune. Kontorstad på ein av våre andre lokasjonar i Brønnøysund eller Oslo kan vurderast i særskilde tilfelle.   I... 
Leikanger
2 dager siden