378 ledige stillinger

Søkeresultater:

 ...Vil du være med å gjøre en forskjell? Har du lyst til å jobbe litt ved siden av skolegang eller annen jobb? Vi har ledig helgestilling ved Tingvoll sykehjem for helsefagarbeider eller pleiemedarbeider. Stillingen er annenhver helg. Arbeid hver 4. helg /fredag, lørdag... 

Tingvoll kommune Heldøgns Tjenester

Tingvoll
4 dager siden
Det er ledig 26% fast nattevaktstilling for helsefagarbeidar. Stillinga er knytt til Miljø og velferdstenestene for psykisk utviklingshemma og turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg.   Arbeidsoppgåver Miljøarbeid i brukar sin heim Nattevakt Grunnleggande stell...

STRYN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Stryn
12 dager siden
 ...Er du på jakt etter en givende og spennende deltidsjobb, så har du sjansen nå!  Vi på Gullspennå bofellesskap har behov for flere ansatte som kan arbeide deltid hos oss. På Gullspennå jobber vi med å finne de gode relasjonsarenaene og bistå beboerne med å bygge praktiske... 

STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Stavanger
16 dager siden
 ...Enheten ledes av enhetsleder og avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetshus og ambulerende tjenester. Recovery er vårt verdigrunnlag. Det søkes etter 12-22% faste helgestillinger. Turnusarbeid i helg Mulighet for vikarjobb Relevante... 

KRISTIANSAND KOMMUNE HABILITERING

Kristiansand S
12 dager siden
 ...mennesker med ulik behov. Vi har pr i dag 16 bofelleskap. Hinna Bofellesskap startet opp 1. februar i fjor og består nå av 8 beboere + 1 beboer i satelittleilighet. Vi søker ansatt til ledig helgestilling. Turnus med langvakter hver 4. helg samt en aftenvakt hver uke.... 

HINNA BOFELLESSKAP

Stavanger
2 dager siden
 ...Vil du være med på laget ? Ved Risvollan helse- og velferdssenter er det ledig seks faste helgestillinger i ulike prosentandeler for tredje hver helg med ca 14 prosent stilling. Denne utlysningen er for helsepersonell med relevant utdanning og/eller relevant erfaring... 

Risvollan helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

Trondheim
10 dager siden
 ...Avdeling for Spesialisert Psykosebehandling, Seksjon S4 og KRS har for tida ledige faste helgestillingar, med arbeid p.t. kvar 3. helg. Det er behov for tilsetjing allereie i sommar. Intervju vil gå føre seg i løpet av juli. Søkjarar bes opplyse om eventuell utilgjengelegheit... 

Haukeland Sykehus

Bergen
2 dager siden
På seksjon Klokkarvik i Avdeling for rusmedisin vil du som miljøarbeider arbeide saman med ein sjukepleiar på natt. Avdeling for rusmedisin består av seks døgnseksjonar, ein seksjon for forsking, ein LAR seksjon, ein ambulant seksjon og to poliklinikkar. Seksjon Klokkarvik...

HELSE BERGEN HF AVDELING FOR RUSMEDISIN SEKSJON KLOKKARVIK

Øygarden kommune
12 dager siden
 ...Vevlestova bofellesskap søker etter dyktige medarbeidere for vikarstillinger/sommerjobb og lengre vikariat. Vi vektlegger personlig egnethet og oppfordrer alle til å søke. Vevlestova har både medlever turnus og ordinære dag/kveld/natt og langvakter (12,5 timer). Vi holder... 

Stendi AS

Bergen
23 dager siden
Emma Hjorth boliger søker etter personer som kan jobbe fast på helg i deltidsstilling. Tjenestestedet består av 5 avdelinger. Vi søker primært etter helsefagarbeidere, men dette er ikke et absolutt krav. Studenter og andre med erfaring med brukergruppen oppfordres til ...

BÆRUM KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJEN EMMA HJORTHS BOLIGER AVD TO...

Sandvika
14 dager siden
Hvilende nattevakt, 21% stilling Vi søker etter hvilende nattevakt i bolig. Mulighet for ekstraarbeid dag/natt.  Arbeidsoppgaver innebærer å bistå våken nattevakt med: Pleie og omsorg i og utenfor hjemmet Matlaging Personlig hygiene Målrettet miljøarbeid...

ABCENT

Porsgrunn
10 dager siden
 ...Virksomhet boveiledning Skjeberg består av 7 bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Vi er en virksomhet som satser på...  ...Boveiledning Skjeberg. Stillinger / arbeidsoppgaver 11 x ca. 20% helgestillinger Stillingene innebærer fast turnus med annen hver helg og... 

Virksomhet boveiledning Skjeberg, Sarpsborg kommune

Sarpsborg
7 dager siden
 ...Våler kommune satser for fremtiden, og ser nå etter flere medarbeidere som ønsker å være med på vår utvikling. Bergskrenten er bofellesskap og ambulerende tjenester til personer med utfordring innen rus og psykiatri Det er ledig  ~2x13,62% stilling med arbeid hver... 

VÅLER KOMMUNE TILRETTELAGT BOLIG

Våler
11 dager siden
Har DU lyst på nye utfordringar? Øyane DPS er eit av tre DPS knytt til divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus. Vi holder til på Sotra, ca 15-20 minutter fra Bergen. Allmenn døgnseksjon har 10 sengeplassar og er ein open seksjon som primært tilbyr...

HELSE BERGEN HF ØYANE DPS POLIKLINIKKAR FJELL

Øygarden kommune
3 dager siden
Vil du bli vår nye kollega på et arbeidssted som er kjent for høy faglig kompetanse og et supert arbeidsmiljø? Kurland bofellesskap er ett av fem team i virksomhet heldøgnstjenester sentrum. De andre teamene er Kruseløkka sykehjem og bofellesskapene Eplehagen, Thranesgate... 

KURLAND BOFELLESSKAP

Sarpsborg
11 dager siden
Tanumveien bolig ligger sentralt på Vøyenenga med kort vei til turterreng, butikker, busser og Sandvika sentrum. I bofellesskapet bor det 4 beboere i alderen 25-35 år som bor i egne leiligheter og har ulike hjelpebehov og diagnoser. Her får du en variert og utviklende... 

Rykkinn boliger, Bærum kommune

Bærum kommune
25 dager siden
Vi søker etter deg som er helsefagarbeider eller under utdanning til sykepleier/vernepleier Melum bo- og servicesenter ligger fint til ca.1,5 mil unna Skien sentrum. Det er plass til 35 beboere på sykehjemmet, fordelt på 3 avdelinger. Avdeling for beboere med demenssykdom...

MELUM BO- OG SERVICESENTER

Skien
5 dager siden