...Villa Stokka bofellesskap er en flott villa i byens beste strøk. Bygget er moderne og innbydende, med gode fasiliteter som bidrar til trivsel. Vi ligger sentralt, og det er dermed kort veil til både flotte turområder og det livlige bysentrum.  Hos oss møter du et... 

VILLA STOKKA BOFELLESSKAP

Stavanger
11 dager siden
 ...Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene. Har du lyst til å jobbe i bofellesskap i Tilrettelagte tjenester? Vi har behov for faste helgestillinger i Gartnerløkka, Blestervegen og Storgata bofellesskap. I tillegg er det også ønskelig at du kan... 

GARTNERLØKKA BOFELLESSKAP

Lillehammer
2 dager siden
 ...Vi starter i desse dager opp et helt nytt bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemmede på Tjensvoll. Vi trenger flere gode helgevakter/ekstravakter/sommervikarer til å være med på laget. Som helgevakt eller ekstravakt/sommervikar vil du få varierte og spennende... 

STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET NORD GUNNAR WAREBERG BOFEL...

Stavanger
3 dager siden
 ...er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere. Vi kan tilby faste helgestillinger med varierende størrelse for tiden ved Udland Bofellesskap. For tiden med en kombinasjon av ordinære vakter og langvakter. Udland bofellesskap ligger i nordre... 

HAUGESUND KOMMUNE UDLAND BOFELLESSKAP

Haugesund
12 dager siden
 ...botilbudet for mennesker med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord og Bo og Aktivitet Sør. Kyrkjehaugen bofellesskap er del av Bo og Aktivitet Sør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er til sammen 16 avdelinger i... 

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
4 dager siden
 ...Miljøterapeut - Birkelunden bofellesskap  Om enheten Seksjon Tjenester for funksjonshemmede yter tjenester som avlastning, dagtilbud og botilbud, henholdvis til personer med utviklingshemming. Seksjonen er delt på to enheter med hver sin enhetsleder, og vi har... 
Mysen
5 dager siden
 ...Grønlivegen bofellesskap lyser ut fast helgestilling. Grønlivegen bofellesskap yter tjenester til seks beboere med variert bistandsbehov, og er organisert under enhet for tilrettelagte tjenester. Enheten består i dag av syv bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne... 

ELVERUM KOMMUNE GRØNLIVEGEN BOFELLESSKAP

Elverum
11 dager siden
 ...Har du lyst til å bidra innenfor pleie- og omsorgsetaten? Vi har ledige helgestillinger på opptil 20%. Skjervøy sykestue og sykehjem er lokalisert i et helsesenter sammen med hjemmetjeneste, fysioterapitjeneste og legekontor. Her tilbys 18 ordinære sykehjemsplasser... 

SKJERVØY SYKESTUE OG ALDERSHJEM

Skjervøy
2 dager siden
 ...Lille Kjonerud er et unikt bofellesskap som skiller seg ut fra tradisjonelle omsorgsfasiliteter. Vi tilbyr en bred omsorgstjeneste som...  ...hver tredje helg (natt) I tillegg har vi vikariater på helgestillinger hver tredje helg på dag/kveld på 13,81%. Arbeidsoppgaver... 

LILLE KJONERUD BOFELLESSKAP

Ottestad
9 dager siden
 ...tverrfaglig samarbeid? Ved Dragvoll og Charlottenlund helse- og velferdssenter, avdeling Charlottenlund, er det ledig åtte faste helgestillinger med stillingsstørrelse på inntil 25 prosent for fagarbeidere innen helse. Vi oppfordrer studenter og elever under helsefaglig... 
Trondheim
2 dager siden
 .... Vår målsetting er å bidra til gode dagar ut i frå den einskilde sine eigne føresetnader, ynskjer og behov.  Det er no ledig helgestilling på 24,47%, med arbeid kvar 4 helg. Det er kveldsvakt fredag og langvakter på lørdag og søndag. Dere er 2 personer som samarbeider... 

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BUSTAD

Valestrandsfossen
3 dager siden
 ...personer med funksjonsnedsettelse. Vi har 20 avdelinger som er lokalistert i de ulike tettstedene i Indre Østfold kommune. Skoleveien bofellesskap som er lokalisert sentralt i Trøgstad yter tjenester til fem tjenestemottakere.  Om stillingen Vi søker etter en faglig... 

SKOLEVEIEN BOFELLESSKAP

Trøgstad
12 dager siden
 ...Kort om stillingene: Hjemmetjenesten i Tynset kommune har flere ledige helgestillinger. Stillingene er plassert ved avdelingene utegruppa og boliger ved Tjønnmosenteret og Enan (Kvikne). Dette er faste stillinger med arbeid både hver 2. helg og hver 3. helg med... 

TYNSET KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON

Tynset
3 dager siden
Er du en student eller elev som kunne tenke deg å jobbe i helgene på en bolig for personer med utviklingshemming ? Da kan dette være jobben for deg. Arbeidet innebærer pt. jobb 3.hv.helg lørdag og søndag. Vi har også behov for vikarer. Helgestillingen er for tiden knyttet...

EIGERSUND KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG

Egersund
10 dager siden
Ved Tempe helse- og velferdssenter er det ledig tre faste 20 prosent stillinger med arbeid hver tredje helg. Stillingene vi lyser ut ligger til avdeling for personer med utviklingshemming. Vil du bli en del av teamet vårt på Tempe? Vi ligger bynært og har gode bussforbindelser...
Trondheim
1 dag siden
Vi søker etter en dyktig medarbeider som ønsker å være med på å utvikle tilbudet vårt på avlastningssenteret Hos oss får du bidra til at avlastningssenteret er et trygt sted å være for våre brukere. Sammen ivaretar vi brukernes behov for hjelp, veiledning og tilrettelegging...

KONGLESTIEN AVLASTNINGSBOLIG

Sofiemyr
10 dager siden
 ...Tilrettelagte tenester, for tida ved avdeling Kuhnletunet Rekke 2, er det frå snarast ledig faste helgestillingar i turnus slik:  30 % stilling kvar 3. helg (kveld + kvilande natt)  17 % stilling kvar 3. helg (dagvakter + ein kveld)  16 % stilling kvar 3. helg (dag... 

BJØRNAFJORDEN KOMMUNE KUHNLETUNET BUSTADER

Os
11 dager siden
 ...helse- og omsorgsavdelingen. Avdelingen yter blant annet tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid. Ved Enga bofellesskap er det ledig ~78,87% fast stilling på natt som helsefagarbeider eller elev i helsefag fra 01.05.2024.  Elev i helsefag... 

RANA KOMMUNE PSYKISK HELSE OG SOSIALE TJENESTER

Mo
11 dager siden
Er du vår nye kollega? Vi søker deg som vil jobbe helg/ ekstravakter og utdanner deg innenfor helse. Sentrum hjemmetjeneste 1 og 2 er underlagt fagområdet Koordinerende hjemmetjenester i Skien kommune, og vi har vår base i Hother Bøttgersgate på Bakken. Hjemmetjenesten...

SKIEN KOMMUNE SENTRUM HJEMMETJENESTE ENHET 1 OG 2

Skien
11 dager siden
 ...vikarer som ønsker å ta vakter gjennom året, og har ledige helgestillinger, i avdelingen for de rette kandidatene. Helgestillinger med...  ...fortløpende. Spesifiser i søknaden om du søker sommerjobb eller helgestilling. Velkommen som søker hos oss! For stillinger der det... 
Drammen
11 dager siden
 ...personer med funksjonsnedsettelse. Vi har 20 avdelinger som er lokalistert i de ulike tettstedene i Indre Østfold kommune. Kirkeng bofellesskap avdeling 2 som er lokalisert sentralt i Trøgstad yter tjenester til seks tjenestemottakere.  Om stillingen Kirkeng... 

KIRKENG 1 BOFELLESSKAP

Trøgstad
12 dager siden
 ...Om stillinga Vi har ved heimetenesta fleire ledige faste helgestillingar, og ynskjer å snakke med deg som ser verdien i å jobbe med mennesker som treng di hjelpande hand. Stillingane passar utmerka ved sidan av studier, og er ein ypperleg moglegheit for å få god erfaring... 

VAKSDAL KOMMUNE HEIMESYKEPLEIE

Dalekvam
6 dager siden
 ...Helgestilling Om Stillinga  Vi søkjer etter deg som liker å arbeide tett på mennesker og som vil vere med å bidra til aktive, opplevingsrike og meiningsfulle dagar for våre tenestemottakarar. Det er også viktig at du er ein som kan gi trygg og god hjelp i faste... 
Valestrandsfossen
3 dager siden
 ...i ferie/høytid. Vi har heldøgns tjenestetilbud, og vil ha behov for vikarer både på dag, kveld, natt og i helg. Torbjørnsbu bofellesskap har plass til inntil 24 beboere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Målgruppen er brukere med alvorlig rusavhengighet... 

TORBJØRNSBU BOFELLESSKAP

Arendal
4 dager siden
 .... Enheten har 10 plasser. I vår enhet har vi følgende ledige stillinger for sykepleierstudent/Vernepleierstudent:  2 x 18,1% helgestilling i turnus.   Arbeidsoppgaver Kartlegging, observasjon, intervensjon og vurderinger for å sikre at den enkelte får god og nødvendig... 

SYKEHUSET INNLANDET HF AVD FOR TSB DØGNENEHET REINSVOLL

Reinsvoll
9 dager siden
 ...og helhetlig geriatrisk pleie, og en avdeling for mennesker med psykiske lidelser.  Vi er nå i behov for personer som ønsker helgestilling med arbeid hver 3. helg som har interesse for en god og verdig eldreomsorg og som kan gi våre beboere en trygg og meningsfull hverdag... 

VÅGSBYGDTUNET OMSORGSSENTER

Kristiansand S
11 dager siden
 ...Med vår avdelingsleder på vei mot pensjonisttilværelsen, åpner det seg en spennende mulighet for nytt lederskap i Torsvei bofellesskap. I Torsvei bofellesskap ytes det heldøgns omsorgstjenester til 5 personer med ulike bistandsbehov. Bofellesskapet ligger sentralt... 

BOTJENESTER I FANA

Nesttun
6 dager siden
Ønskjer du å bli med å løfta blikket og tenkja framtidsretta? Då kan dette vera noko for deg! Me i heimetenesta Midt-Telemark har nyleg slått oss saman til ei avdeling, med sone Bø, sone Gvarv og fagsone. Me skal bruka ressursane på ein betra måte og jobbe enda meir...

HJEMMETJENESTER MIDT-TELEMARK KOMMUNE

Bø (Telemark)
12 dager siden
 ...Kattem helse- og velferdssenter har ledig fire faste helgestillinger med stillingsandeler på 15-20 prosent. Denne utlysningen er for sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og helsefagarbeidere. Vi holder til i naturskjønne omgivelser nær Ringvålmarka sør for byen... 

KATTEM HELSE- OG VELFERDSSENTER

Kattem
2 dager siden
 ...trygge, tålmodige og faglig engasjerte kollega, som ønsker å arbeide med en spennende brukergruppe? Bofellesskapet er lokalisert på Stokka, og er et av 25 bofellesskap som hører til under virksomheten Bo og Aktivitet Psykisk helse. Flere av våre beboere har levd et... 

STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET

Stavanger
9 dager siden