...Førstekonsulent/rådgiver Er du strukturert, motivert og digitalt interessert?  Nå har vi en ledig stilling med en spennende bredde som førstekonsulent/rådgiver i sekretariatet hos De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Vi søker deg som vil bruke ditt gode... 
Oslo
13 dager siden
 ...arbeidshverdag med korte tidsfrister og behov for en fleksibel innstilling med tanke på arbeidstider.  Vi tilbyr Tilsetting som førstekonsulent (stillingskode 1408) i lønnsspennet kr. 509.300 – 624.500. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen... 

Forsvarsdepartementet

Oslo
10 dager siden
 ...Førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver Finansdepartementet Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond... 
Oslo
18 timer siden
 ...lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1408 førstekonsulent / 1434 rådgiver med en årslønn mellom kr. 500 000 -  kr. 580 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn... 

VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED BERGEN

Oslo
6 dager siden
 ...HR-medarbeider  (Førstekonsulent/rådgiver - fast stilling) Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet  har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet... 
Oslo
8 dager siden
 ...Konsulent / førstekonsulent i studieadministrasjonen Om stillingen Studieadministrativ avdeling søker en vikar for studieveileder. Dette er en sjanse til å videreutvikle dine digitale, administrative og relasjonelle ferdigheter, og du får være del av et givende... 
Oslo
10 dager siden
 ...Førstekonsulenter ved vergemålsavdelingen Om oss Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning...  ...har nå behov for å ansette to personer i fast stilling som førstekonsulent i 100 % stilling, og inntil fem personer i midlertidig stilling... 
Oslo
18 dager siden
 ...Førstekonsulent i administrasjonen ved Institutt for spesialpedagogikk Om stillingen Vi har ledig stilling som førstekonsulent i administrasjonen ved Institutt for spesialpedagogikk ved  Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Stillingen... 
Oslo
20 dager siden
 ...Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (2 faste stillinger, 1 vikariat) Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD)  har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk... 
Oslo
5 dager siden
 ...Fast stilling som førstekonsulent/rådgjevar i Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi Om havbruksavdelinga Havbruksnæringa er ei av Noregs viktigaste eksportnæringar, og betyr mykje for verdiskaping og aktivitet langs heile kysten. Havbruksavdelinga har i overkant... 
Oslo
5 dager siden
 ...Seksjon for styring og forvaltning har ledig stilling som førstekonsulent Om stillingen Har du interesse for etatsstyring og statsbudsjettarbeid? I seksjon for styring og forvaltning i Barnevernsavdelingen søker vi nå etter en ny kollega.   Barnevernet er en... 
Oslo
13 dager siden
 ...plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1065 konsulent med lønn fra kr. 502 300 - 584 500 pr år (ltr.50 - 60) eller 1408 førstekonsulent med lønn fra kr. 532 200 - 624 500 (ltr. 54-64) . For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Medlemskap i... 

BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET HOMANSBYEN

Oslo
3 dager siden
 ...HR-konsulent Om stillingen Vi søker etter en ny kollega til fast stilling som HR-konsulent (førstekonsulent SKO 1408) i HR-seksjonen ved fakultetet. Her ønsker vi oss deg som har opparbeidet noe relevant erfaring med saksbehandling innen personal og HR, og som... 
Oslo
5 dager siden
 ...og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her:  Betingelser Stillingen lønnes som konsulent eller førstekonsulent, med timelønn utregnet fra årslønn fra kr 472 900 til kr 557 100, avhengig av kompetansen og erfaringen din. Den som blir... 

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD OSLO

Oslo
7 dager siden
 ...kompetanserikt fellesskap som er opptatt av å levere tjenester til det beste for innbyggerne våre. Vi tilbyr også: Lønn som førstekonsulent/rådgiver fra kr 565 900 – 624 500 (lønnstrinn 58-64) avhengig av erfaring og ansiennitet. For særlig godt kvalifiserte... 

Klarer du å motivere andre og skape nye muligheter? Da er du...

Oslo
3 dager siden
 ...har gode samarbeidsevner Er fleksibel og initiativrik Godt humør og pågangsmot Vi tilbyr Stillingen lønnes som 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 56-62 (kr 548 600 - kr 604 900 pt). For særskilt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere 1434 rådgiverstilling og... 

NAV GRORUD

Oslo
11 dager siden
 ...Farestveit, (***) ***-**** Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 som førstekonsulent, lønnstrinn 48-57, dvs kroner 487 800 - 557 100 pr. år, eller 1434 som rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs kroner 540 500- 667 700... 

OsloMet - storbyuniversitetet

Oslo
7 timer sidenNy
 ...liker å utforske muligheter du kan jobbe selvstendig og har god gjennomføringsevne personlig egnet Vi tilbyr lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 487 800 – 635 400 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurdere... 

Vil du jobbe med kommunikasjon og SoMe for Utdanningsdirekto...

Oslo
7 dager siden
 ...til å raskt få overblikk er selvstendig og effektiv er god til å samarbeide er personlig egnet Vi tilbyr lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 487 800 – 635 400 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.... 

Vil du jobbe med en viktig samfunnsoppgave?

Oslo
1 dag siden
 ...våre er i ulike livsfaser. ansettelse i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) eller førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1408/1434/1364) lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner, men er i utgangspunktet i spennet mellom... 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) PERSONAL- OG ORG...

Oslo
4 dager siden
 ...Vil du være med å gjøre en forskjell? NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har ledig to faste 100% stillinger som førstekonsulent (stillingskode 1408) i avdeling Teknisk ordre, Seksjon Service og Logistikk. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har overordnet og koordinerende ansvar... 

Førstekonsulent - Teknisk ordrekontor

Oslo
7 dager siden
 ...vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ Evne til helhetsoversikt Resultatorientert holdning Vi tilbyr Førstekonsulent: (kode 1408) lønn: ltr 50-60 kr 502 300- kr 584 500  i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens... 

Førstekonsulent

Oslo
11 dager siden
 ..., samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arenaer for faglig deling på tvers Stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kr.509 300 - 759 100, (lønnstrinn 51-75) utfra kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes... 

Vi søker deg som har erfaring med kommuneøkonomi

Oslo
7 dager siden
 ...til å raskt få overblikk er selvstendig og effektiv er god til å samarbeide er personlig egnet Vi tilbyr lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 487 800 – 635 400 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.... 

UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO

Oslo
3 dager siden
 ...utvikling jobber strukturert, er analytisk og nøyaktig er endrings- og omstillingsdyktig  Vi tilbyr lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 487 800 – 635 400 per år  et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse... 

Vi søker engasjert medarbeider til vårt regnskapsteam

Oslo
11 dager siden
 ...forsikrings – og pensjonsordninger og mulighet for gunstig boliglån IA-bedrift med bedriftshelsetjeneste Stillingene er lønnet som førstekonsulent (1408) eller rådgiver (1434) i lønnsspennet som per i dag er 524 700 – 657 300,- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.... 

Norsk pasientskadeerstatning

Oslo
7 timer sidenNy
I Seksjon for finansmarkedsstatistikk er det tre ledige stillinger som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver. Stillingene er knyttet til produksjon av finansmarkedsstatistikk. Seksjonen har 20 medarbeidere og har ansvaret for å innhenting, bearbeiding og analyse av... 

STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO

Oslo
3 dager siden
 ...initiativrik Du har: gode samarbeidsevner interesse for norsk og internasjonal økonomi Vi tilbyr Ansettelse som førstekonsulent eller rådgiver (kode 1408/1434) i lønnsspenn fra kr 509 300 til kr 615 700 (ltr. 51-63) etter kvalifikasjoner. Dersom du er... 

STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO

Oslo
3 dager siden
 ...spesielt kvalifisert søkarar kan høgare lønn vere aktuelt. For engasjementet med varigheit i 6 månader kan og stillingskode 1408 Førstekonsulent vere aktuelt. Bruttolønn for Førstekonsulent: frå 524 700 (ltr 53) til 594 500 (ltr 61). Inkluderande arbeidsliv og... 
Oslo
17 dager siden
 ...pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd Stillingen lønnes som førstekonsulent i lønnstrinn 40-44 (kr. 627.300,- til 672 500,- pr år) i Oslo kommunes regulativ Kontaktinformasjon Henning Pedersen,... 

KOMPETANSESENTER RUS

Oslo
6 dager siden