...Førstekonsulent/rådgiver timeplanlegging Om stillingen VID styrker arbeidet med timeplanlegging og søker ny medarbeider til Seksjon for eiendom og drift. Den som tilsettes vil ha inngå i en gruppe som primært skal legge timeplan, men som også kan bidra til utvikling... 
Bergen
1 dag siden
 ...for trening i arbeidstida Stillinga som Organisasjonskonsulent er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1408 - Førstekonsulent, stillingskode 1363 - Seniorkonsulent Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse. Korleis søke på stillinga... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28

Bergen
8 dager siden
 ...lønnsregulativ Gode forsikrings- og pensjonsordninger Fleksitidsordning Kontaktinformasjon Camilla Søndrol, Førstekonsulent, (***) ***-**** Jan Ove Johansen, Rektor, (***) ***-**** Arbeidssted Landåssvingen 15 5096 Bergen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver... 

BERGEN LÆRINGSSENTER FOR NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Bergen
5 dager siden
 ...samfunnsoppdrag skal sikre fremtiden for våre felles ressurser i havet. Videre får du  studentstilling med 6 måneders varighet som førstekonsulent med lønn fra 450.000 - til 490.000 - (ved 100 % stilling) per år avhengig av kvalifikasjoner fleksibel arbeidstid som vi... 
Bergen
26 dager siden
 ...Stillinga er delt mellom to avdelingar, med 50% på avdeling Teknikk og 50 % på avdeling Drift. Stillinga er plassert i kode 1408 førstekonsulent, med løn frå kr. 532 200,- til kr. 557 100,-. Arbeidsoppgaver På avdeling teknikk er oppgåvene reparasjon og klargjering... 

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen

Kokstad
4 dager siden
 ...I Vest politidistrikt er det ledig eit antall faste og mellombelse stillingar som førstekonsulent, SKO 1408, med oppgåver i hovudsak knytt til publikumsmottak og saksbehandling innen politiets pass- og ID-kort forvaltning. Vest politidistrikt skal styrke kontrollinja... 

ØYGARDEN POLITISTASJON

Straume
6 dager siden