...Førstekonsulenter ved vergemålsavdelingen Om oss Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning...  ...har nå behov for å ansette to personer i fast stilling som førstekonsulent i 100 % stilling, og inntil fem personer i midlertidig stilling... 
Drammen
18 dager siden
 ...fadderordning Fleksibel arbeidstidsordning Lønnsspenn kr. 524 700 - kr. 584 500 etter ansiennitet og kvalifikasjoner (kode 1408 Førstekonsulent). For søkere som er særlig godt kvalifisert for stillingen kan det tilbys rådgiverkode med høyere lønn. God pensjonsordning... 

NAV Drammen

Drammen
8 timer sidenNy
 ...arbeidshverdag med korte tidsfrister og behov for en fleksibel innstilling med tanke på arbeidstider.  Vi tilbyr Tilsetting som førstekonsulent (stillingskode 1408) i lønnsspennet kr. 509.300 – 624.500. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen... 

Forsvarsdepartementet

Oslo
10 dager siden
 ...Førstekonsulent/rådgiver Er du strukturert, motivert og digitalt interessert?  Nå har vi en ledig stilling med en spennende bredde som førstekonsulent/rådgiver i sekretariatet hos De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Vi søker deg som vil bruke ditt gode... 
Oslo
13 dager siden
 ...Førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver Finansdepartementet Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond... 
Oslo
19 timer siden
 ...lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1408 førstekonsulent / 1434 rådgiver med en årslønn mellom kr. 500 000 -  kr. 580 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn... 

VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED BERGEN

Oslo
6 dager siden
 ...HR-medarbeider  (Førstekonsulent/rådgiver - fast stilling) Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet  har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet... 
Oslo
8 dager siden
 ...Konsulent / førstekonsulent i studieadministrasjonen Om stillingen Studieadministrativ avdeling søker en vikar for studieveileder. Dette er en sjanse til å videreutvikle dine digitale, administrative og relasjonelle ferdigheter, og du får være del av et givende... 
Oslo
10 dager siden
 ...Førstekonsulent i administrasjonen ved Institutt for spesialpedagogikk Om stillingen Vi har ledig stilling som førstekonsulent i administrasjonen ved Institutt for spesialpedagogikk ved  Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Stillingen... 
Oslo
20 dager siden
 ...Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (2 faste stillinger, 1 vikariat) Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD)  har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk... 
Oslo
5 dager siden
 ...Fast stilling som førstekonsulent/rådgjevar i Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi Om havbruksavdelinga Havbruksnæringa er ei av Noregs viktigaste eksportnæringar, og betyr mykje for verdiskaping og aktivitet langs heile kysten. Havbruksavdelinga har i overkant... 
Oslo
5 dager siden
 ...Seksjon for styring og forvaltning har ledig stilling som førstekonsulent Om stillingen Har du interesse for etatsstyring og statsbudsjettarbeid? I seksjon for styring og forvaltning i Barnevernsavdelingen søker vi nå etter en ny kollega.   Barnevernet er en... 
Oslo
13 dager siden
 ...plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1065 konsulent med lønn fra kr. 502 300 - 584 500 pr år (ltr.50 - 60) eller 1408 førstekonsulent med lønn fra kr. 532 200 - 624 500 (ltr. 54-64) . For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Medlemskap i... 

BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET HOMANSBYEN

Oslo
3 dager siden
 ...HR-konsulent Om stillingen Vi søker etter en ny kollega til fast stilling som HR-konsulent (førstekonsulent SKO 1408) i HR-seksjonen ved fakultetet. Her ønsker vi oss deg som har opparbeidet noe relevant erfaring med saksbehandling innen personal og HR, og som... 
Oslo
5 dager siden
 ...kompetanserikt fellesskap som er opptatt av å levere tjenester til det beste for innbyggerne våre. Vi tilbyr også: Lønn som førstekonsulent/rådgiver fra kr 565 900 – 624 500 (lønnstrinn 58-64) avhengig av erfaring og ansiennitet. For særlig godt kvalifiserte... 

Klarer du å motivere andre og skape nye muligheter? Da er du...

Oslo
3 dager siden
 ...og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her:  Betingelser Stillingen lønnes som konsulent eller førstekonsulent, med timelønn utregnet fra årslønn fra kr 472 900 til kr 557 100, avhengig av kompetansen og erfaringen din. Den som blir... 

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD OSLO

Oslo
7 dager siden
 ...tilbyr spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.  aktive og engasjerte kolleger  lønn som førstekonsulent (1408) eller rådgiver (1434), ltr 53 til 63 (kr 524 700 til kr 615 700,- pr år)   fleksibel arbeidstid   gode... 

NAV ØST-VIKEN IDRETTSVEIEN 18 SKI

Ski
3 dager siden
 ...har gode samarbeidsevner Er fleksibel og initiativrik Godt humør og pågangsmot Vi tilbyr Stillingen lønnes som 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 56-62 (kr 548 600 - kr 604 900 pt). For særskilt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere 1434 rådgiverstilling og... 

NAV GRORUD

Oslo
11 dager siden
 ...engasjerte kollegaer   Fleksibel arbeidstid og trivelig arbeidsmiljø.  Gode utviklingsmuligheter   Statlig tilsetting som førstekonsulent i kode 1408/rådgiver i kode 1434, i lønnsspenn fra kr 540.000,- 615.700 per år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn... 

Bærum Ungdom, NAV

Sandvika
9 dager siden
 ...Farestveit, (***) ***-**** Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 som førstekonsulent, lønnstrinn 48-57, dvs kroner 487 800 - 557 100 pr. år, eller 1434 som rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs kroner 540 500- 667 700... 

OsloMet - storbyuniversitetet

Oslo
8 timer sidenNy
 ...vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ Evne til helhetsoversikt Resultatorientert holdning Vi tilbyr Førstekonsulent: (kode 1408) lønn: ltr 50-60 kr 502 300- kr 584 500  i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens... 

Førstekonsulent

Oslo
11 dager siden
 ...til å raskt få overblikk er selvstendig og effektiv er god til å samarbeide er personlig egnet Vi tilbyr lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 487 800 – 635 400 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.... 

Vil du jobbe med en viktig samfunnsoppgave?

Oslo
1 dag siden
 ...våre er i ulike livsfaser. ansettelse i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) eller førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1408/1434/1364) lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner, men er i utgangspunktet i spennet mellom... 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) PERSONAL- OG ORG...

Oslo
4 dager siden
 ...Vil du være med å gjøre en forskjell? NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har ledig to faste 100% stillinger som førstekonsulent (stillingskode 1408) i avdeling Teknisk ordre, Seksjon Service og Logistikk. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har overordnet og koordinerende ansvar... 

Førstekonsulent - Teknisk ordrekontor

Oslo
7 dager siden
 ...Veterinærhøgskolen Om stillingen Ved NMBU Veterinærhøgskolens fakultetsadministrasjon er det ledig midlertidig stilling (1 år) som førstekonsulent/rådgiver innen økonomi. Fakultetsadministrasjonen ved Veterinærhøgskolen består av totalt 30 ansatte, fordelt på seksjon for... 
Ås
28 dager siden
 ..., samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arenaer for faglig deling på tvers Stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kr.509 300 - 759 100, (lønnstrinn 51-75) utfra kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes... 

Vi søker deg som har erfaring med kommuneøkonomi

Oslo
7 dager siden
 ...liker å utforske muligheter du kan jobbe selvstendig og har god gjennomføringsevne personlig egnet Vi tilbyr lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 487 800 – 635 400 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurdere... 

Vil du jobbe med kommunikasjon og SoMe for Utdanningsdirekto...

Oslo
7 dager siden
 ...til å raskt få overblikk er selvstendig og effektiv er god til å samarbeide er personlig egnet Vi tilbyr lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 487 800 – 635 400 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.... 

UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO

Oslo
3 dager siden
 ...I Seksjon for finansmarkedsstatistikk er det tre ledige stillinger som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver. Stillingene er knyttet til produksjon av finansmarkedsstatistikk. Seksjonen har 20 medarbeidere og har ansvaret for å innhenting, bearbeiding og analyse av... 

Vil du jobbe med finansmarkedsstatistikk?

Oslo
1 dag siden
 ...utvikling jobber strukturert, er analytisk og nøyaktig er endrings- og omstillingsdyktig  Vi tilbyr lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434), p.t kr 487 800 – 635 400 per år  et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse... 

Vi søker engasjert medarbeider til vårt regnskapsteam

Oslo
11 dager siden