...vi holder til i flotte lokaler, og har et godt arbeidsmiljø. Vi gleder oss til å høre fra deg! Vi tilbyr Stilling som førstekonsulent kode 1408 er lønnet fra ltr 53- avhengig av kvalifikasjoner og tidligere erfaring. Fra brutto lønn trekkes 2 % som innskudd i Statens... 

VESTRE INNLANDET TINGRETT GJØVIK

Gjøvik
3 dager siden
 ...pensjonskasse velferdsgoder som subsidiert trening ved Sammen bedriftshytte og gratis parkering Stillingen har kode 1408 - førstekonsulent og er lønnet etter statens regulativ fra kr. 480 000 - 524 000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte... 
Bergen
9 dager siden
 ...I Sør-Øst politidistrikt, har vi ledig 8 midlertidige stillinger som førstekonsulent med funksjon som namsfullmektig fra 01.05.2024 til 31.12.2026. Stillingene er stedsplassert ved Namsfogden i Sør-Øst, Seksjon 1 Vestfold tvang og forlik ved Horten politistasjon.... 

HORTEN POLITIHUS

Horten
10 dager siden
 ...Førstekonsulent/rådgiver  Hva gjør vi i Seksjon for forvaltningspolitikk? Seksjon for forvaltningspolitikk har et ledig engasjement på et år som førstekonsulent/rådgiver. Seksjonen har det overordnede ansvaret for forvaltningspolitikken. Forvaltningen skal kjennetegnes... 
Oslo
2 dager siden
 ...Førstekonsulent/seniorkonsulent Om stillingen Servicesenteret hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark kan på mange måter beskrives som hjertet i embetet. Vi yter service både internt og eksternt, og kjenner derfor til (nesten) hvert et hjørne av organisasjonen... 
Tromsø
15 dager siden
 ...Sommervikar/Førstekonsulent          Elektronisk kontroll Om stillingen Ved Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling samfunn elektronisk kontroll, er det ledig følgende stilling: Sommervikar i 100 % stilling som førstekonsulent i turnus, 4 stillinger. Arbeidssted... 
Hamar
18 dager siden
 ...Vikariat som førstekonsulent Om oss: Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 190 ansatte, hvorav for tiden 117 er statsadvokater. I tillegg... 
Bodø
1 dag siden
 ...Om stillingen Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig et ettårig vikariat som førstekonsulent i studieadministrasjonen. Det juridiske fakultetet har 18 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
11 dager siden
 ...Førstekonsulent Om stillingen Ved Vadsø fengsel er det ledig fast stilling (100%) som førstekonsulent (st.kode 1408) med snarlig tiltredelse. Stillingen er underlagt administrasjonen som består av 5 tilsatte. Stillingsinnehaveren har et selvstendig ansvar for... 
Vadsø
25 dager siden
 ...lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Førstekonsulent /seniorkonsulent (administrasjonskonsulent) Ved Geofysisk institutt er det ledig ei fast stilling som administrasjonskonsulent... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
6 dager siden
 ...grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Vi tilbyr Fast stilling som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr. 509 300 til kr. 565 900 (ltr. 51-58), eller som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 524 700 til kr. 635 400 (ltr... 

LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO

Steinkjer
10 dager siden
 ...Spesialbibliotekar/førstekonsulent – ett års vikariat Om stillingen NMBU Universitetsbiblioteket har ledig ett års vikariat som spesialbibliotekar/førstekonsulent.  Vår ambisjon er å være relevant, samhandlende, kompetent og framtidsrettet. Vi er en enhet i avdelingen... 
Ås
9 dager siden
 ...Seksjon for praksisadministrasjon ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ledig et års 100% vikariat som førstekonsulent. Som førstekonsulent hos oss vil du først og fremst jobbe med arbeidsoppgaver tilknyttet fakultetets studier og... 

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET

Oslo
3 dager siden
 ...Førstekonsulent i administrasjonen for dei psykologiske poliklinikkane Dette er NTNU NTNU er eit breiddeuniversitet med ein teknisk-naturvitskapleg hovudprofil og eit tyngdepunkt innan profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byar med hovudsete... 
Trondheim
1 dag siden
 ...Studiekoordinator og førstekonsulent innanfor eksamen Om stillinga Universitetet i Stavanger har to ledige stillingar, ein innan studiekoordinering og ein innanfor eksamen ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet, fakultetsadministrasjonen, eining for utdanningsadministrative... 
Stavanger
18 dager siden
 ...for studentrekruttering. Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for studieadministrasjon har ledig eit vikariat i 100% stilling som førstekonsulent i Servicetorget, campus Sogndal. Høgskulen på Vestlandet (HVL) har ledig eit vikariat i 100% stilling som førstekonsulent i... 

Høgskulen på Vestlandet

Sogndal
Én måned siden
 ...Førstekonsulent, Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) - Buskerud/Drammen Om stillingen Ved Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor er det ledig et års vikariat i 100% stilling som 1408 førstekonsulent i avdeling for straffegjennomføring med elektronisk... 
Grønland
9 dager siden
 ...med relevant og tilstrekkeleg arbeidserfaring. Personleg eignaheit vil bli lagt vekt på. Vi tilbyr fast stilling som førstekonsulent lønsplassering ut frå kvalifikasjonar og erfaring innan spennet som førstekonsulent er kr 548 600 – 615 700 i året interessante... 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Oslo
10 dager siden
 ...Førstekonsulent/seniorkonsulent - studentinnovasjon - HVL Skape Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 16 500 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen... 
Sogndal
16 dager siden
 ...Fra april 2024 er det ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i avdeling for evaluering og analyse i NOKUT. Avdelingen frambringer og sammenstiller kunnskap i form av utdanningsevalueringer, utredninger og analyser som kan stimulere institusjonenes og myndighetenes... 

NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT

Oslo
10 dager siden
 ...lokalisert i Kristiansand, i nytt moderne politihus. Vi jobber i åpent landskap. Det lyses nå ut en fast 100 % stilling som førstekonsulent i HR-seksjonen, for å erstatte en medarbeider som blir pensjonist. Vi er 12 medarbeidere i seksjonen, der tre av stillingene benyttes... 

KRISTIANSAND POLITIHUS

Kristiansand S
11 dager siden
 ...funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken: Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, avhengig av dine kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse. Praktisk om søknadsprosessen... 
Lillestrøm
3 dager siden
 ...utvikling og organisasjonsutvikling. Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse. Stillingen lønnes som førstekonsulent etter hovedtariffavtalene i staten (ltr. 52/kr.  516.800 - ltr. 59/kr. 575.400), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra... 
Farsund
16 dager siden
 ...Tilsetting og vilkår er i henhold til Lov om ansatte i staten og hovedtariffavtalen i Staten, fortrinnsvis med avlønning som førstekonsulent. Avlønning fastsettes innenfor domstolens rammer avhengig av kvalifikasjoner og tidligere yrkeserfaring. Lønn reguleres årlig... 
Svolvær
12 dager siden
 ...dele kunnskap, hjelpe hverandre og yte god service. På denne måten skaper vi et godt arbeidsmiljø for alle. Du vil bli lønnet som førstekonsulent/seniorkonsulent med en årslønn innenfor kr 540 500-635 400 (lønnstrinn 55-65). For godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn... 
Oslo
11 dager siden
 ...man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.   Du blir ansatt som konsulent eller førstekonsulent, og får en årslønn mellom kr 397 700 – kr 495 200 avhengig av din kompetanse og erfaring.  Oppstart er etter avtale.... 
Stavanger
11 dager siden
 ...avhengig av kvalifikasjonene dine. Er du spesielt godt kvalifisert for stillingen, kan høyere lønn vurderes.  Om du ansettes som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver er avhengig av kompetansen og erfaringen din.  Som ansatt i staten får du blant annet... 

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Oslo
16 dager siden
 ...Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode Konsulent (1065), kr. 495 200 – 548 600,- pr. år (ltr. 49-56), eller Førstekonsulent (1408), kr. kr. 495 200 – 594 500,- pr. år (ltr. 49-61.Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. Arbeid i... 

BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTOR DRAMMEN-KONGSBERG

Drammen
3 dager siden
 ...kan håndtere stressende situasjoner. Du jobber selvstendig og tar initiativ til forbedringer. Vi tilbyr Stilling som førstekonsulent kode 1408 er lønnet fra ltr 53- 60 avhengig av kvalifikasjoner og tidligere erfaring. Fra brutto lønn trekkes 2 % som innskudd... 
Vågå
27 dager siden
 ...medarbeidere God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %) Statlig ansettelse i stillingskode 1408 Førstekonsulent i lønnsspenn fra kr. 532.200 - 584.500 (tilsvarer lønnstrinn 54-60) Kontaktinformasjon Alexander Aas, Avdelingsleder, 482... 

NAV LARVIK

Larvik
3 dager siden