...Vi har ledig 2 faste stillinger som førstekonsulent i Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF), seksjon utlendingsforvaltning. Vi trenger deg som er god på kommunikasjon, publikumsservice og samarbeid. Seksjonen ivaretar oppgaver knyttet til førstelinje i utlendingsforvaltning... 

TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON

Trondheim
21 timer sidenNy
 ...Førstekonsulenter innen Lønn og HR - vil du være med på laget? Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig...  ...pensjonskasse Lønn og vilkår  I stillingen som Førstekonsulent kode 1408 vil du normalt lønnes fra brutto kr 520 000 – 613... 
Trondheim
8 dager siden
 ...fleksible ordninger for fri og avspassering, egen sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden og hjemmekontorordning tittel førstekonsulent, seniorkonsulent eller rådgiver avhengig av kompetanse, og lønn etter Hovedtariffavtalen i staten konkurransedyktige... 
Trondheim
2 dager siden
 ...Arbeidsgiverportalen: Gode i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no) (arbeidsgiver.dfo.no)  Betingelser Du vil få stilling som førstekonsulent eller rådgiver, med lønn fra kr 509 300 til kr 708 000, avhengig av kompetansen og erfaringen din. Det er 6 måneder prøvetid.... 

Er du nyutdannet jurist og vil være med å utvikle fremtidens...

Trondheim
14 dager siden
 ...medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.  Lønn etter avtale i henhold til NVEs lønnspolitikk (førstekonsulent/rådgiver/avd. ingeniør/overingeniør). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av... 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORG...

Trondheim
21 timer sidenNy