Søkeresultater: 7 866 ledige stillinger

 ...opplæring, samt landsline i smedfaget. Skulen har ledig eit vikariat i fransk (ca. 70%) skuleåret 2024-25 (01.08.24-31.07.25).  Skulen har og behov for undervisningskompetanse i faga engelsk,  kroppsøving, samfunnskunnskap, historie og spesialpedagogikk, som kan fylle... 

ODDA VIDAREGÅANDE SKULE

Ullensvang kommune
2 dager siden
 ...klasseoppsettet er det ved Arendal videregående skole ledig inntil fire fulle stillinger fra 01.08.24 innen fagene spansk, engelsk, rettslære og norsk. Vi søker en person med oppdatert og faglig relevant kunnskap, som har energi og godt humør. Du er opptatt av å arbeide... 

ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE AVD TYHOLMEN

Arendal
8 dager siden
 ...gymnas har ledig 39% vikariat i stilling som lærar i engelsk skuleåret 2024-2025. Til undervisninga ligg det undervisning...  ...kompetanse i andrespråkspedagogikk for stillinga i norsk. Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk... 

VOSS GYMNAS

Voss
1 dag siden
 ...Sam Eyde videregående skole har for skoleåret 24/25 et vikariat i engelsk Det tas forbehold om endring i fylkeskommunens personalsituasjon, som ligger til grunn for utlysning av vikariat. Stillingen er innenfor fellesfag og læreren vil inngå i team med øvrige fellesfaglærere... 

SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Arendal
2 dager siden
 ...Frydenberg.osloskolen.no . Vi søker engasjerte og faglig dyktige lærere til inntil to vikariat med undervisning i spansk, engelsk, norsk, kroppsøving, kunst & håndverk, mat & helse. Arbeidsoppgaver Undervisning i spansk, engelsk, norsk, kroppsøving, kunst &... 

FRYDENBERG SKOLE

Oslo
2 dager siden
 ...Undervisningsstillinger Norsk og Matematikk Om stillingen og arbeidsoppgaver Inntil 2 x 100 % fast stilling, ledig fra 1.8.2024   Vi søker etter lærer med undervisningskompetanse i norsk og matematikk. Vi er en skole med yrkesfag og studieforberedende programområder... 
Harstad
13 dager siden
 ...studiekompetanse og ansvar for Vestland fylkeskommune si klasse i Frankrike. Arbeidsoppgåver Voss gymnas har ledig fylgjande undervisningsstillingar: ~ Norsk 100% Undervisninga i norsk er i klassar på innføringstilbod, vaksenopplæringstilbod samt særskild språkopplæring.... 

VOSS GYMNAS

Voss
1 dag siden
 ...Om stillingen Faglærer innenfor norsk, engelsk og psykologi på vg1, vg2 og VG3 nivå  Arbeidsoppgaver Undervisning innenfor fagene norsk, norsk for fremmedspråklige, engelsk og psykologi. Delta i utviklingsarbeid ived skolen Elevoppfølging Kvalifikasjonkrav... 

VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

Vardø
9 dager siden
 ...Lærer innenfor norsk, engelsk og psykologi Om stillingen Faglærer innenfor norsk, engelsk og psykologi på vg1, vg2 og VG3 nivå  Kvalifikasjonkrav Kompetansekrav ihht gjeldene lov - og avtaleverk for ansettelse i videregående skole. Ønskede kvalifikasjoner... 
Vardø
10 dager siden
 ...Fra 01.08.2024 har vi ledig en fast undervisningsstilling med fagene norsk og KRLE. Kontaktlærerfunksjon vil ligge til stillingen. Andre fag kan være aktuelle ut fra skolens behov og søkers kompetanse. Stasjonsfjellet skole er en ungdomsskole (8-10. trinn) med ca 300... 

STASJONSFJELLET SKOLE

Oslo
9 dager siden
 ...Beskrivelse Trysil videregående skole har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling i norsk med tiltredelse 01.08.2024.  Vi søker deg som  evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev  har tro på den enkelte elev og er god på tilpasset opplæring... 

TRYSIL VIDEREGÅENDE SKOLE

Trysil
11 dager siden
 ...Sam Eyde videregående skole har behov for vikariat i undervisningsstilling med norsk og samfunnskunnskap for skoleåret 24/25. Varigheten for vikariatet vil i utgangspunktet være fra 01.08.24-31.03.25 Stillingen er innenfor fellesfag og læreren vil inngå i team med... 

SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Arendal
2 dager siden
 ...Beskrivelse Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 100% vikariat i engelsk og samfunnskunnskap fra 1. august 2024. Vi søker deg som set eleven i sentrum er dyktig til å legge til rette for god læring for alle elevgrupper meistrar mange ulike undervisningsmetodar... 

VALDRES VIDAREGÅANDE SKULE

Leira (Valdres)
10 dager siden
 ...Beskrivelse Vinstra vidaregåande skule har frå 1.august 2024 ledig inntil 100% vikariat i engelsk og eventuelt andre fag.  Inntil 100% vikariat i spesialpedagogikk innan faga norsk, engelsk og matematikk.  Det kan og bli aktuelt med undervisning i norsk for... 

VINSTRA VIDAREGÅANDE SKULE

Vinstra
1 dag siden
 ...Ledige undervisningsstillinger - Nettskolen Troms Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi søker etter dyktige lærere med interesse for...  ...~ Inntil 100 % vikariat 01.08.24-31.07.25 som faglærer i norsk og fransk  Om oss Nettskolen Troms er en videregående skole... 
Tromsø
2 dager siden
 ...avdeling for tilrettelagt opplæring, samt landsline i smedfaget. Vi har ein eller fleire ledige undervisningsstillingar frå 01.08.2024 knytt til desse faga: kroppsøving, engelsk, samfunnskunnskap, historie og spesialpedagogikk.  Vi vil sjå kompetansen til dei som blir... 

ODDA VIDAREGÅANDE SKULE

Odda kommune
2 dager siden
 ...Fast stilling  Ved Lavangen skole søkes det inntil to faste undervisningsstillinger med oppstart 01.08.2024. Det søkes etter personer med...  ...kompetanse for å undervise på 1.-10. årstrinn. Det er ønskelig med norsk, matematikk, spesialpedagogikk, musikk, og mat og helse i... 

LAVANGEN SKOLE

Tennevoll
10 dager siden
 ...eller etnisk bakgrunn! Ved Flekkefjord videregående skole vil det fra 01.08.24 være ledig inntil 100% fast stilling innen fagene engelsk, norsk og historie. Stillingen kan deles opp. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole.... 

FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIESTED FLEKKEFJORD

Flekkefjord
10 dager siden
 ...voksne og opplæring gjennom kriminalomsorgen i nordre del av Trøndelag. Se for øvrig skolens hjemmeside: Vi har ledig undervisningsstilling i fotterapi på inntil 70 % stilling, fra 01.08.24-31.07.25 Undervisningen er på voksenopplæring Vg2 og Vg3, og er organisert... 

Steinkjer videregående skole (327901), Trøndelag fylkeskommu...

Steinkjer
1 dag siden

kr 15.300 - 18.800 per måned

 ...Holde deg informert om produkter, retningslinjer og fellesskapsstandarder Hva du trenger: ~Flytende nivå i norsk (minst C1) ~Godt nivå på engelsk (minst B2) ~Kommunikasjonsferdigheter ~Entusiasme og lyst til å lære nye ting ~Rett til å jobbe i Hellas (EU- eller... 

Real Recruitment Solutions

Oslo kommune
18 dager siden