Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Fagarbeider jobb

1-20 fra 269 søkeresultater

Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...Utdanningstittel: Barne- og ungdomsarbeider Utdanningsnivå ~ Videregående skole Personlige egenskaper Vi søker etter fagarbeider som er faglig oppdatert på ny Rammeplan for barnehagen og nyere forskning. Vi trenger strukturerte medarbeidere som har gode... 
12 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø
 ...oppfølging og oppsyn av UNN sine gassanlegg (medisinske- og spesialgasser). Kvalifikasjoner Ønskede kvalifikasjoner er fagarbeider med rørfaglig kompetanse og kunnskap om utstyr og installasjoner til medisinske- og spesialgasser. Erfaring fra drift av større... 
5 dager siden
Mesta AS  -  Odda
Vi søker etter en dyktig og selvstendig fagarbeider/bas til veimester funksjonen til driftskontrakten Hardanger..  Driftskontrakten innbefatter drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet i kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord. Som veimester skal du foreta inspeksjon... 
14 dager siden
Sandnes kommune  -  Sandnes
Arbeidsoppgaver Arbeide i skole og SFO med å legge til rette for læring i ulike aktiviteter. Tilrettelegge for lek og aktiviteter i SFO. Søkere må være villig til å jobbe både i SFO og skole ved behov. Kvalifikasjoner Relevant fagbrev. Erfaring med...
8 dager siden
Mesta AS  -  Skien
Vi søker etter en arbeidsom og positiv fagarbeider til vår avdeling i Grenland. Vi søker deg som er motivert, selvgående og som har gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelveier i Skien... 
19 dager siden
Melhus kommune  -  Melhus
 ...Fagarbeider Nedre Melhus barnehage består av barnehagene Gimsøya, Kosekroken, Presttrøa, Strandvegen og Tambartun. Barnehagene ligger i eller i nærheten av Melhus sentrum. Hver barnehage har en styrer og de 5 styrerne samarbeider nært og har faste møter med virksomhetsleder... 
4 dager siden
Vindafjord kommune
Beskrivelse Me søkjer: Leiar ved Tenestekontor for helse- og omsorg, 100 % fast stilling frå snarast Hovudarbeidsoppgåver - Delegert mynde til å fatte vedtak om tenester - Økonomi og personal ansvar for kontoret - Sakshandsaming - Kvalitetsikring av arbeidet ...
Jooble-søknad 13 dager siden
Tromsø kommune  -  Kvaløysletta
Arbeidsoppgaver Delta i arbeidet med å planlegge, tilrettelegge, koordinere og gjennomføre aktiviteter knyttet til enkeltelever og barnegrupper på SFO og i skole. Være en tydelig rollemodell og veilede barn i skole og SFO. Jobbe med barn som har spesielle behov...
8 dager siden
Orkanger
 ...Det er ledig stilling som fagarbeider/driftsoperatør innenfor fagområdet vann og avløp ved Tekniske tjenester. Arbeidsoppgaver er primært knyttet til drift og vedlikehold av vannanlegg. Arbeidsområde: - Drift av vannrenseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett... 
6 dager siden
Søgne kommune  -  Søgne kommune
Arbeidsoppgaver ~ Driftsoptimalisering avløpsnett, redusere innlekk av fremmedvann, sørge for en trygg transport av avløp. Løpende drift og vedlikehold av installasjoner som pumpestasjoner, kummer, nødoverløp, renseanlegg mv. Kvalifikasjoner Fagbrev som rørlegger...
15 dager siden
Hadsel kommune
Beskrivelse Er du sykepleierstudent på samlingsbasert studie, eller er du søker og synes det er supert å vite at du allerede kan sikre deg en 100 % stilling etter fullført studie? Da ønsker vi kontakt med deg. Formålet med rekrutteringsstillingene er at sykepleierstudentene...
Jooble-søknad 19 dager siden
Teknisk enhet, vann og avløp  -  Haugesund
Arbeidsoppgaver ~ Ledig stilling som rørlegger ved teknisk enhet, vann- og avløpsseksjonen. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være drift, vedlikehold og tilsyn av VA-installasjoner samt drift av kommunens VA-nett. Ellers alt forefallende arbeid innen vann- og avløpsseksjonen...
8 dager siden
Mesta AS  -  Laksevåg
Til vår Tunnelavdeling i Hordaland søker vi deg som liker høyt tempo og fysisk arbeid, samt har fokus på sikkerhet. Stillingen vil kreve at du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid, da stillingen medfører i hovedsak nattarbeid, samt en del reising ...
5 dager siden
Forsvaret  -  Rena
 ...pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste Lønn etter Statens lønnsregulativ som fagarbeider/1.kokk kode 1203, (p.t kr 361 700 - 392 100 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til... 
15 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Drift av vann og avløpsnettet. Lekkasjer på ledningsnettet. Drift av pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg. Andre oppgaver må påregnes. Kvalifikasjoner Fagbrev/svennebrev som rørlegger, grunnarbeid, automasjon, kjemi/prosess, maskinist...
4 dager siden
Søgne kommune  -  Søgne kommune
Arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold av kommunens bygg. Arbeidet foregår i team. Selvstendig arbeid, andre oppgaver og/eller arbeid som vikar i enheten samt arbeidsledelse for en eller flere ansatte/sommerhjelp/tiltaksplasser kan være aktuelt i h t kommunens behov...
8 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
Arbeidsoppgaver Klargjøring av hjelpemidler. Utkjøring og levering av hjelpemidler. Serviceoppdrag. Lagerarbeid/vedlikehold. Dokumentere leverte hjelpemidler i kommunalt datasystem. Kvalifikasjoner ~ Fagutdanning fra treårig videregående skole. ...
18 dager siden
Kinsarvik skule  -  Ullensvang kommune
 ...Assistent/fagarbeidar Ledige stillingar Kinsarvik skule Assistent/fagarbeidar 72% vikariat ledig frå dags dato og ut skuleåret. Søknad og CV skal sendast elektronisk , gå inn på . Søknadsfrist: 27.04.2018 Stillingsnummer: 1231-2018-04-14 (Oppgis ved... 
7 dager siden
Onkel Tomms Hytte Frilufts- og idrettsbarnehage  -  Oslo
 ...Barnehagemedarbeider - fagarbeider Vi søker deg som er engasjert, som vil være med på å videreutvikle vårt unike konsept innen fysisk utfoldelse og friluftsliv. Dette sammen med et ambisiøst og kompetent personale med allisidig bagrunn. Kunnskap og innovasjon preger... 
12 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Stillingene er tillagt daglig arbeid med barn med utfordringer innenfor autismespekteret. Planlegge og gjennomføre aktiviteter og tilsynsoppgaver. Delta i arbeid med å gjennomføre opplæring og aktiviteter. Daglig systematikk. Samarbeid med...
16 dager siden