...til 30.04.25 Oppgi i søknadsteksten hvilken stilling du søker på. I stillingen jobber du for tiden aktiv natt og følger fast turnus, p.t. med arbeid hver tredje helg. Turnusen er p.t 4 vakter på, deretter 7 døgn fri, 3 vakter på, 7 døgn fri. Turnusen kan... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...evne til samarbeid Vi tilbyr Sterkt tverrfagleg samarbeid Ein inkluderande arbeidsplass  Medvirkning i utarbeidelse av din turnus Løn etter gjeldande overeinskomstar Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden
 ...Institusjonen sin hovedoppgave er å gi god omsorg, bidra til krise og stressreduksjon, samt hjelp til å avklare sitasjonen. Vi har ulike turnuser på institusjonen. Noen går langvakter inntil 16 timer, mens andre går våkne nattevakter. Oppgi gjerne i søknadsteksten hva som kan... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...som har gode leiareigenskapar, er initiativrik og har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar. Du vil inngå i ein tredelt turnus med for tida arbeid kvar tredje helg. I sommerferieavviklinga er det anna kvar helg, i den perioden ein ikkje er ute i ferie sjølv.... 

ÅLESUND POLITIHUS

Ålesund
10 dager siden
 ...Har du lyst til å arbeide i butikk? Vi har ledig stilling med en stillingsgrad på 80 %. Stillingen ligger i turnus med arbeid på dagtid, kveld og annenhver lørdag. Det blir mulighet til ekstra timer ved fravær i butikken, og i høysesonger og ferier. Du må ha fylt 18... 

OBS Ålesund søker kundevert i kassasonen

Ålesund
10 dager siden
 ...avdelinga har eit godt arbeidsmiljø.  Vi har eit godt samarbeid mellom fagfelta og dei ulike yrkesgruppene, samt fokus på helsefremjande turnus med minst mulig A/D vaktbelastning. Stillingane inngår for tida i 3-delt turnus med arbeid kvar tredje helg. Ved intern... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
1 dag siden
 ...menneskelig, og ser verdien av å ha en god dialog med kolleger om bord og på land. Som ambulerende overstyrmann vil du følge fast turnus, men rullere på fartøy som tilhører avdelingen. Sambandene avdelingen drifter er p.t. Halhjem - Sandvikvåg, Brattvåg - Dryna og... 

TORGHATTEN NORD AS AVD BJØRNAFJORD

Ålesund
1 dag siden
100 % fast stilling ledig for tiltreding våren 2024.  Vi søker etter helsefagarbeidere ved Spjelkavik Aust heimeteneste. Turnus med arbeid kvar 3. helg. Arbeidsoppgåver Pleie og omsorg til heimebuande. Oppfølging av sjukepleieoppgaver. Kvalifikasjonar... 

SPJELKAVIK AUST HEIMETENESTE

Ålesund
13 dager siden
 ...sommaren etter første studieår Etter avslutta utdanningsløp får du bindingstid ved sjukehusa i føretaket, som hovudregel i tredelt turnus.  Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar Minst 2 års klinisk erfaring som sjukepleiar i 100% stilling ved... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
13 dager siden
 ...så vi søker flere stillinger både på dagtid, kveld og helg! Skal du ha friår? eller har fleksible timeplan? Vi har fleksibel turnus! Vi ønsker mangfold og variasjon blant våre medarbeidere og ønsker derfor å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av... 

Big Bite

Ålesund
2 måneder siden
 ...du ansvar for å koordinere den faglige virksomheten i boligen, og du samarbeider tett opp mot fagkonsulent. Du vil inngå i boligens turnus og rapporterer til avdelingsleder og fagkonsulent. Liker du i tillegg at det du gjør har betydning, og at din jobb evalueres både... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
28 dager siden
 ...arbeidsplassen din vil være hjemme hos meg og familien min. Jeg søker nå en assistent i 80% stilling. Arbeidstid vil variere gjennom turnus (dagvakt, kveldsvakt og helgevakt)   Jeg trenger at du: Er sterk, da du må assistere meg med trening i ulike situasjoner som... 

PRIMA ASSISTANSE AS AVD MØRE OG ROMSDAL

Ålesund
10 dager siden
2 x 100 % fast stilling ledig for tiltreding våren 2024. Vi søker etter helsefagarbeidere ved Åse til Lerstad heimeteneste. Turnus med arbeid kvar 3. helg. Arbeidsoppgåver Pleie og omsorg til heimebuande. Oppfølging av sjukepleieoppgaver. Kvalifikasjonar... 

ÅLESUND KOMMUNE ÅSE TIL BLINDHEIM HEIMETENESTEDISTRIKT

Ålesund
13 dager siden
 ...flyet mandag morgen for å reise til Nord-Norge med retur fredag. Om du synes det er bedre kan servicene i Nord-Norge også gjøres som turnus (12/9). Ambisjoner og takhøyde: Både personlig og faglig utvikling tror vi fører til positiv utvikling også for Aqua & Care og... 

Branchy

Ålesund
2 måneder siden
 ...sosialfagleg eller pedagogisk høgskuleutdanning kan også søke. Det er ønskjeleg med oppstart frå mai/juni. Avdelinga har komprimert turnus med 14 timers langvakter. Arbeidsoppgåver Bistå med daglege aktivitetar og gjeremål. Ta kontakt med einingsleiar for meir... 
Ulsteinvik
1 dag siden
 ...fagkoordinator ved Nestunet. Stillinga er ledig frå 01.03.2024. Stillinga har for tida 35,5 timars arbeidsveke med arbeid i todelt turnus, med arbeid fire av tolv helgar. Nestunet har langvakter og høve til å jobbe i komprimert turnus. Avdelinga har ansvar for tenester... 

HERØY KOMMUNE BU- OG HABILITERINGSAVDELINGA ADM

Fosnavåg
2 dager siden
 ...spesialistgodkjenning i Haram kommune.  Arbeidsoppgåver Om legekontoret: Brattvåg legekontor har seks fastlegeheimlar og ein turnuslege. Per i dag er det ein fast tilsett lege ved kontoret. Dette er ein svært erfaren spesialist i allmennmedisin. Rettleiar for ALIS... 

BRATTVÅG LEGEKONTOR

Haramsøy
2 dager siden
 ...Vitnemål, attestar og tenestebevis skal leggast ved søknaden. Arbeidsoppgåver Mottak av akutt og kritisk sjuke pasientar Tredelt turnus med arbeid kvar tredje helg Kvalifikasjonar Autorisert sjukepleiar Erfaring med pasientar med akutt sjukdom kan... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
3 dager siden
 ...har ledig 85 prosents fast stilling som helsefagarbeidar. Stillinga er ledig frå 15.04.2024 Arbeidstida er organisert i tredelt turnus, med arbeid to av seks helgar.  Heimetenesta indre er integrert med Myrvåg omsorgssenter, seksjon A, som er ei somatisk sjukeheimsavdeling... 

MYRVÅG OMSORGSSENTER

Gurskøy
8 dager siden
 ...sjukepleiar i avdeling for pleie og omsorg, for tida ved Myrvåg omsorgssenter, seksjon B. Arbeidstida er for tida organisert i todelt turnus, med arbeid to av seks helgar. Stillinga er ledig frå dags dato. Myrvåg omsorgssenter består av: seksjon A, somatisk... 

MYRVÅG OMSORGSSENTER

Gurskøy
14 dager siden
 ...føler seg godt ivaretatt. Vi vil ha høye forventninger til deg som jobber for oss og du kan forvente det samme tilbake fra oss Arbeidstid er turnus og derfor både dag, kveld og natt i helger og ukedager. Vi tilbyr terifflønn, god opplæring og ett godt arbeidsmiljø.... 

SHELL ØRSTA

Ørsta
9 dager siden
 ...behandlingsmøter - Medisinadministrasjon - Utføre generell og systematisk klinisk undersøkelse og vurdering av pasientar Arbeid i to-delt turnus Kvalifikasjonar - Norsk autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar - Ønskeleg med vidareutdanning i psykisk helsearbeid -... 
Volda
2 dager siden
 ...fast stilling som sjukepleiar på Stranda omsorgssenter, avdeling sjukeheimen frå 01.07.24. Arbeid etter til ei kvar tid gjeldande turnus.  Vi er ein engasjert gjeng som er stolt av arbeidsplassen vår, vi har eit godt arbeidsmiljø og høg fagleg kompetanse. Vi søker ein... 

Sjukepleiar - Stranda omsorgssenter, avdeling sjukeheimen

Stranda
1 dag siden
 ...Vi søkjer etter sjukepleiar i 100% fast stilling. Stillinga er arbeid i turnus på dag/kveld, med arbeid kvar 3. helg.  Nordøyane heimeteneste har base på Longva, og yter helsetenester for innbyggjarar på Lepsøy, Haramsøy, Longva og Fjørtoft. Nordøyvegen har sørga for... 

NORDØYANE HEIMETENESTE

Longva
6 dager siden
 ...april til oktober er vår primærdrift for våre charterfartøy på Sunnmøre. I vinterhalvåret må reising påberegnes. Du vil få tildelt et fartøy og turnus, men du blir ansatt ambulerende på våre fartøy. Vi går i ett 1:1 system og turnus varierer etter avtale og sesong.... 

CRUISE SERVICE AS

Langevåg
2 dager siden
 ...for autoriserte sjukepleiarar: Ambulerande heimetenester gruppe 1 og 2 (base i Volda sentrum) ~80 % fast frå 01.05.24, todelt turnus med arbeid på dag, kveld, helg ~90 % vikariat i perioda 01.05.24 - 31.08.25, todelt turnus med arbeid på dag, natt, helg ~80 %... 

VOLDA KOMMUNE HEIMETENESTA

Volda
14 dager siden
 ...her: og her:  Vitnemål, attestar og tenestebevis må lastast opp som vedlegg til søknad/CV. Arbeidsoppgåver ~ Delta i tredelt turnus med arbeid kvar tredje helg Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar Erfaring frå arbeid i sjukehus og... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
8 dager siden
 ...og administrative oppgåver. Som avdelingsleiar er du ein del av grunnbemanninga i tenesta og må med dette pårekne arbeid på helg i turnusen din. 40 % av stillinga er knytt til dei administrative oppgåvene, meda dei resterande 60 % er tiltenkt arbeid i miljøet. Du vil få... 

ØRSTA KOMMUNE HEIMETENESTE ADMINISTRASJON

Ørsta
3 dager siden
 ...ei bemanna omsorgsavdeling med korttidsplassar. Som sjukepleiar hos oss er det muleg å gå langvakter (10-14 timer) eller ordinær turnus.  Aktuelle kandidater vert kalla inn til intervju Arbeidsoppgåver Delta i avdelingens daglige arbeid, ta del i stell og observasjoner... 

STORDALSTUNET

Stordal
3 dager siden
 ...kunderettleiing Varemottak/ plassering Kassearbeid Forfallande arbeid i interiøravdeling Arbeidstida er deltid, og vil inngå i fast turnus, dag, kveld og laurdagar. Du har høg servicegrad, "stå-på-vilje", og ønsker å bidra til eit godt arbeidsmiljø. Som en utåtvend,... 

COOP NORDVEST SA (3363) OBS BYGG VOLDA

Volda
1 dag siden