...kombinere jobb og skole Mulighet for faglig og personlig utvikling, samt tilegne seg erfaring fra fagfeltet. Helgejobbing i turnus.  For tiden langvakter og ordinære vakter i 26-ukers arbeidsplan. Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk Tilbud... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
22 dager siden
 ...i henholdsvis 36%, 25% og 22%  helgestillinger. Du må være i et studentforløp til å bli sykepleier, vernepleier eller sosionom. Turnus med både kortvakter, langvakter. Arbeidssted  Ørbek jobber etter miljøterapeutiske prinsipp hvor beskyttelse, støtte, struktur... 

ØRBÆK

Arendal
23 dager siden
 ...kvalifikasjoner God opplæring, Godt arbeidsmiljø og mange spennende oppgaver.  Stillingsstørrelse avtales med hver enkelt.  Turnus med arbeid 2 hver helg i ferieperioden.  Dag / Kveld / Natt Bonusordning for eksterne ferievikarer som jobber 100% i 6 uker... 

Plankemyra bos - Arendal kommune

Arendal
26 dager siden
 ...Ønskelig med erfaring med å lede endringsarbeid Evne til god økonomiforståelse God forståelse for personalplanlegging, inkludert turnus og arbeidstidsordninger Behersker og har interesse for digitale verktøy Du kan kommunisere klart og tydelig både muntlig og... 

Virksomhetsleder korttid

Arendal
5 dager siden
 ...etter 2 faste fagarbeidere innen helse og omsorg i 60 % stilling. Døgnkontinuerlig arbeidstid med langvakter (12 timer) i to-delt turnus. Arbeidssted og oppgaver vil kunne endres ut fra enhetens behov. Stillingene er pr i dag i bolig som er bemannet som et... 

Fagarbeidere helse og omsorg

Arendal
3 dager siden
 ...Positiv innstilling og godt humør Trives med å treffe nye mennesker, både kolleger og pasienter/brukere Vi tilbyr todelt turnus (dag/kveld) Stillingen innebærer arbeid på helg Godt arbeidsmiljø og dyktige og engasjerte kolleger Variert arbeidshverdag... 

Helsefagarbeider 100 % fast stilling

Arendal
6 dager siden
 ...vernepleier/vernepleier m/spesialutdanning til følgende stillinger: ~2 x 100 % fast stilling Stillingene har p.t dag og kvelds turnus med arbeid p.t hver 3.helg samt to ekstra helger pr. år. Ved intern ansettelse, vil annen stilling/stillingsbrøk kunne bli ledig... 

Sykepleier/spesialutdannet sykepleier/ vernepleier/verneplei...

Arendal
5 dager siden
 ...Ønskelig med erfaring med å lede endringsarbeid Evne til god økonomiforståelse God forståelse for personalplanlegging, inkludert turnus og arbeidstidsordninger Behersker og har interesse for digitale verktøy God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk... 

Vikariat Virksomhetsleder avklaring-/korttidsavdeling

Arendal
13 dager siden
 ...tilgjengelighet står sentralt Kvalifikasjoner Medisinsk embetseksamen og full autorisasjon som lege. Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste kreves for søkere til faste stillinger. Språkferdigheter i norsk på høyt nivå. Kjennskap til norsk lovverk inkludert... 

Lege i spesialisering/lege uten turnustjeneste

Arendal
6 dager siden
 ...kombinere jobb og skole Mulighet for faglig og personlig utvikling, samt tilegne seg erfaring fra fagfeltet. Helgejobbing i turnus.  For tiden langvakter og ordinære vakter i 26-ukers arbeidsplan. Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk Tilbud... 

Studentstilling helg

Arendal
22 dager siden
 ...innstilling Trives med å treffe nye mennesker, både kolleger og pasienter/brukere Vi tilbyr Heltidsstilling i todelt turnus. Mulighet for å påvirke egen arbeids- og fritid gjennom arbeidsplan. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn i forhold til... 

Offentlig godkjent sykepleier

Arendal
12 dager siden
 ...kvalifikasjoner God opplæring, Godt arbeidsmiljø og mange spennende oppgaver.  Stillingsstørrelse avtales med hver enkelt.  Turnus med arbeid 2 hver helg i ferieperioden.  Dag / Kveld / Natt Bonusordning for eksterne ferievikarer som jobber 100% i 6 uker... 

Sommerjobb på Plankemyra

Arendal
23 dager siden
 ...ferier etc. Det vil være muligheter til å jobbe en del ekstra i perioder. Jeg har assistenter på dag og kveld, i ukedager og i helger. Turnusen består av hver tredje helg. Dagvakt: 07.30 - 15.30 Kveldsvakt: 15.30 – 23.00 Arbeidsoppgaver: Finne på aktiviteter... 

Mio BPA

Arendal
Én måned siden
 ...ungdommen for å skape trygge og forutsigbare rammer som skal gi barn og ungdom struktur i hverdagen. Vi jobber medlever - 3/7-4/7 turnus. Er du nysgjerrig og ønsker å vite mer? Sjekk ut vår podcast hvor en av våre ansatte og direktøren for Aberia UNG forteller om... 

Ønsker du å jobbe med ungdom på institusjon?

Grimstad
8 timer siden
 ...seg videre i arbeidslivet. Dette er et sommervikariat med oppstart av opplæringsvakter i starten av juni og jobb ut august. Turnusen for sommeren vil være fast annenhver helg + 1 dag i uken og etter behov. Stor fordel om du er fleksibel og har mulighet til å jobbe... 

Hva skal du gjøre i sommer? Bli med oss på Circle K Grimstad...

Grimstad
2 dager siden
 ..., store stillingsstørrelser opp til 100%. Vi avtaler hvilke uker som er aktuell for deg Vi arbeider i langvakter/todelt/tredelt turnus med arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgaver: Utøve pleie og omsorg for en voksen tjenestemottaker Utføre praktiske gjøremål... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Birkeland
2 måneder siden