...av modeller og algoritmer for å være i forkant av nye markedsløsninger. Stillingen er en del av et operativt team og vil inngå i turnus som bl.a. innebærer noe forskjøvet arbeidstid og helgevakter Stillingen rapporterer til Teamleder Fysisk Handel. Denne... 

HAFSLUND AS AVD LILLEHAMMER

Lillehammer
20 dager siden
 ...delt i 2 enheter med totalt 15 sengeplasser, lokalene er store og godt egnet for skjermet avdeling. Arbeidstiden er for tiden todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Avdelingen har ansatte som er vernepleier, helsefagarbeider og assistenter. Ved behov for sykepleier så... 

LILLEHAMMER HELSEHUS

Lillehammer
19 dager siden
 ...jeg har behov for assistanse er ca. 13 timer i uken, hovedsakelig dagtid i ukedager, men kontrakten vil basere seg på en 35,5 timers turnus – der det med planlegging ihht. Arbeidsmiljøloven kan oppstå arbeid utover ettermiddager/kvelder og i helger. Vi ønsker at du... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Lillehammer
Én måned siden
 ...arbeidsoppgaver, og spennet i å ha akutt, omsorg og behandling på samme tun gir god læring og erfaring på tvers. Miljøpersonalet jobber i todelt turnus med dag- og kveldsvakter, arbeid hver 4. helg og langvakter inntil 16 timer. Vi har egne våkne nattevakter. En avdeling prøver også... 

Flere spennende stillinger på Innlandet barnevernsenter!

Gjøvik
6 dager siden
 ...utfordringer.  Gode muligheter for å delta på kurs, internt og eksternt via Regionalt kompetansesamarbeid.  Stillingen innebærer turnus med arbeid hver 3. helg.  Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover,regler og tariffavtale.  Pensjonsordning i KLP.... 

Sykepleier 75 % fast stilling ved Bjørkelia bokollektiv

Gjøvik
16 dager siden
 ...for å utvikle avdelingen i tråd med brukernes behov, kommunens strategi sammen med medarbeidere, og enhetens lederteam Ansvar for turnus, ferieplanlegging/avvikling Sikre at nødvendig kompetanse er på plass i egen avdeling for å nå målsettinger Samarbeid med... 

RINGSAKER KOMMUNE KOMMUNAL MEDISINSK SENTER

Brumunddal
16 dager siden
 ...Vi tilsreber å ha en jevn fordeling av kvinner og menn blant våre ansatte. Arbeidsoppgaver: Miljøterapeutisk arbeid i 3-delt turnus (dag/ aften/ hvilende natt) Daglig omsorg for ungdom i aldersgruppen 14-20 år Inngå i et team som følger opp ungdommene  Fungere... 

Vil du gjøre en forskjell for enslige mindreårige flykninger

Gjøvik
15 dager siden
 ...hjemmetjenester og på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter, med ønske om snarlig tiltredelse.  Stillingene innebærer jobbing i todelt turnus med dag- og aftenvakter, og arbeid hver 3.helg. Dersom du bare søker på enkelte avdelinger, vennligst oppgi hvilke(n) i... 

NORDRE LAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Dokka
15 dager siden
 .... Vi gir et målrettet tilbud til de som har behov for et lengre omsorgs- og endringsopphold. Her jobber vi etter ordinær todelt turnus (dag og kveld) med arbeid hver 4. helg med langvakter på inntil 16 timer. Langvaktene forutsetter villighetserklæring fra den enkelte... 

Vi søker sommer- og tilkallingsvikarer med erfaring fra inst...

Gjøvik
2 måneder siden
 ...lærerikt og godt arbeidsmiljø, faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. - Tverrfaglig samarbeid - Det er for tiden 2-delt turnus med eget nattevakts-team - Velferdsteknologiske løsninger - Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår... 

Sommervikarer med bonus

Øyer
Én måned siden