...Vernepleier 80% vikariat  Psykisk helse og rus Enhet psykisk helse og rus har høy flerfaglig kompetanse som består av blant annet vernepleiere, sosionomer sykepleiere, fagarbeidere, pedagoger, barnevernspedagoger, familieterapeuter, psykologer og erfaringskonsulenter... 

ØRBÆK

Arendal
4 dager siden
 ...Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Arbeidsoppgaver Grunnleggende sykepleie Infusjons behandling Dokumenatsjon (DIPS og Metavision)  Nødvendig opplæring vil bli gitt Kvalifikasjoner Autorisasjon... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
11 dager siden
 ...Hjerteovervåkingen (Coronar) 1CC Sørlandet sykehus Arendal (SSA) søker Intensivsykepleier/kardiologisk sykepleier eller sykepleier med relevant erfaring og interesse for kardiologi. Hjerteovervåkingen har 8 senger for kardiologiske og andre medisinske pasienter med... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
6 dager siden
Har du lyst til å være med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten ved å bidra til utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester i Østre Agder med økt fokus på forebygging, helsefremming og tidlig innsats?  Østre Agder - samarbeidet...

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
11 dager siden
 ...Bofellesskap søker nå etter 4 studenter i henholdsvis 36%, 25% og 2 stk 22%  helgestillinger. Du må være i et studentforløp til å bli sykepleier, vernepleier eller sosionom. Turnus med både kortvakter, langvakter. Arbeidssted  Ørbek jobber etter miljøterapeutiske prinsipp... 

ØRBÆK

Arendal
3 dager siden
 ...virksomheter. Enheten er fremoverlent, har høy flerfaglig kompetanse som består blant annet av erfaringskonsulenter, vernepleier, sosionom, sykepleier, pedagog, barnevernspedagog, psykologer og fagarbeidere. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger. Enheten... 

PSYKISKE HELSETJENESTER

Arendal
4 dager siden
 ...erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. Andre aktuelle fagbakgrunner kan for eksempel også være barnehagelærer, sykepleier eller vernepleier. Kompetanse og erfaring fra kommunal barnevernstjeneste og/eller fra barnevernsinstitusjoner.... 

Har du barnevernfaglig bakgrunn og interesse for barn- og un...

Arendal
4 dager siden
 ..., familie og rehabilitering er tverrfaglig sammensatt av fysioterapeut og for tiden sykepleier. Det lyses ut 100% fast stilling som saksbehandler, kompetanse som sykepleier/vernepleier. Tiltredelse etter avtale. Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale... 

TVEDESTRAND KOMMUNE RÅDMANNSTEAM OG RÅDGIVERTJENESTEN

Tvedestrand
10 dager siden
 ...-ene du ønsker å arbeide Pensjonsopptjening i DNB samt forsikring Personlig oppfølging fra bemanningskonsulent som selv er sykepleier Om dette virker interessant ta kontakt for mer informasjon og videre dialog. Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Intensivsykepleier Arendal Sommer 2024

Arendal
4 dager siden
 ...bruk av aktuelle fagprogrammer og journalføring arbeidsoppgaver kan endre seg etter hvert Kvalifikasjoner du er sosionom-, sykepleier- eller vernepleierstudent det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid innen psykisk helse/rus gode datakunnskaper du... 

ARENDAL KOMMUNE OPPFØLGINGSTJENESTEN NESHEIA

Arendal
6 dager siden
 ...-ene du ønsker å arbeide Pensjonsopptjening i DNB samt forsikring Personlig oppfølging fra bemanningskonsulent som selv er sykepleier Om dette virker interessant ta kontakt for mer informasjon og videre dialog. På Dedicare brenner vi for å tilføre kompetanse... 

DEDICARE AS

Arendal
5 dager siden
 ...for å lykkes hos oss? Du skaper tillit og bygger raskt gode relasjoner Du har en relevant bachelor eller studerer barnevern, vernepleie eller sosionom Du er en trygg voksen som beholder roen og gjør gode vurderinger, også i akutte situasjoner  Du har en hobby... 

Vil du ha en sommerjobb med lange friperioder med full lønn?

Arendal
26 dager siden
 ...avdeling. Vi har et høyt faglig nivå, og etterstreber god sykepleierdekning. Avdelingen er sertifisert Livsgledehjem. Vi søker etter en sykepleier som liker utfordringer, kan jobbe selvstendig og er løsningsorientert. Stillingen er p.t knyttet til Langtid 1 på... 

Autorisert sykepleier

Arendal
3 dager siden
 ...Vi søker en sykepleier til 100% fast stilling. Stillingen er organisert i enhet for Hjemmetjenester og rehabilitering, avdeling for fysio- og ergoterapi. Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig, intensiv tjeneste som vanligvis gis i en periode på opp til fire uker... 

GRIMSTAD KOMMUNE FOREBYGGENDE OG REHABILITERING

Grimstad
5 dager siden
 ...kommune. Vi har for tiden 2 baser på Plankemyra og 1 base på Hisøy. Vil du være med å forme fremtidens hjemmesykepleie? Er du sykepleier og trives i et variert og tverrfaglig miljø? Ønsker du å få brukt din kompetanse i ulike fagmiljøer og å være en bidragsyter til... 

HJEMMESYKEPLEIEN HISØY/NEDENES

His
3 dager siden
 ...Andre aktuelle oppgaver for å kunne gi gode legetjenester    Kvalifikasjoner Helsesekretær utdanning/Offentlig godkjent sykepleier. Erfaring og kompetanse fra lignende arbeid er ønskelig. Evne til å arbeide selvstendig og målrettet. Gode... 

TVEDESTRAND KOMMUNE ALLMENN LEGETJENESTE

Tvedestrand
3 dager siden
 ...og løsningsorientert Godt humør  Personlige egenskaper vil bli vektlagt Vi tilbyr Kommunale tilsettingsvilkår Sykepleie-/ vernepleie studenter og medisinstudenter avlønnes etter egen avtale Det vil bli bonusordninger for sommervikarer, etter avtale... 

LILLESAND KOMMUNE - PSYKISK HELSE OG RUS

Lillesand
6 dager siden
 ...kan du selv få være med å forme din egen stilling. Vi har 1.4 årsverk til rådighet  Stillingen kan også passe godt for vernepleier og sykepleier studenter.    Hvem møter du på jobb?  Du vil bli en del av et team med sykepleiere, vernepleiere og svært dyktige assistenter... 

Mio BPA

Nedenes
2 måneder siden
 ...fleksibel med stor arbeidskapasitet Det legges stor vekt på personlige egenskaper   Kvalifikasjoner Bachelor i vernepleie/sykepleie Autorisert helsepersonell Evne til å jobbe målrettet etter miljøterapeutiske tiltak Erfaring fra arbeid med med mennesker... 

Stendi AS

His
Én måned siden
 ...Valstrand er en ungdomsskole med ca. 230 elever. Vi søker etter deg som er miljøterapeut, vernepleier eller som har annen relevant bakgrunn for arbeid med ungdom. Stillingene inngår i skolens miljøteam. Miljøteamet består av ansatte med ulik kompetanse og erfaring... 

VALSTRAND SKOLE

Birkeland
11 dager siden
 ...dokumentasjon og journalføring Kvalifikasjoner ~3-årig bachelor utdannelse innen helse og sosialfag, søkere med syke- eller vernepleie autorisasjon vil bli foretrukket ved ellers lik erfaringsbakgrunn ~ God kjennskap til og erfaring fra arbeid med hjemmeboende personer... 

TVEDESTRAND KOMMUNE RÅDMANNSTEAM OG RÅDGIVERTJENESTEN

Tvedestrand
6 dager siden
 ...sommervikarer til en PA-ordning (Personlig assistanse med helsehjelp) i Arendal kommune. Vi ønsker både helsefaglig personell (Sykepleier/vernepleier) og ufaglærte assistenter i sommervikariater.  Mio BPA har et tjenestetilbud som gir assistanse og helsehjelp til en voksen... 

Mio BPA

Nedenes
2 måneder siden
 ...elever Samarbeide med pedagoger om utarbeidelse av IOP Lede personalets morgenmøter Veilede  Kvalifikasjoner Bachelor i vernepleie eller sosialt arbeid Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid i skole med elever med sterkt nedsatt funksjonsevne Kjenne til... 

Miljøterapeut

Tvedestrand
4 dager siden
 ...Ferievikar Helsesekretær eller Sykepleier Vi søker helsesekretær eller annet relevant helsepersonell til sommervikar ved Birkenes legesenter i uke 26-32. Birkenes legesenter er et kommunalt legesenter med 7 fastlegehjemler, LIS1-lege og 6 helsesekretærer.  Arbeidsoppgaver... 

BIRKENES KOMMUNE LEGETJENESTE

Birkeland
3 dager siden
 ...fagområder. Institutt for psykososial helse gir utdanningstilbud til ca. 370 studenter og har i tillegg til bachelorprogram i vernepleie utdanningstilbud innen familieterapi, psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk, samt sexologi. Det er ca. 35 vitenskapelig... 

Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor innen psyk...

Grimstad
10 dager siden
 ...naturlig del av hverdagen for beboerne som bor her.  Vi ser etter deg som er autorisert helsefagarbeider eller lærling/student innen sykepleie eller er student i annet relevant helsefaglig studieforløp.  Tør du å by på deg selv i møte med beboere, pårørende, kolleger og... 

LILLESAND KOMMUNE - LILLESAND BO- OG AKTIVITETSSENTER

Lillesand
4 dager siden
 ...tiltak og registreringer.   Kvalifikasjoner Skal ha minimum 3-årig helse eller sosialfaglig utdanningsbakgrunn, fortrinnsvis: vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog. Søker må beherske norsk både skriftlige og muntlig, i tråd med arbeidsoppgavene som står... 

ROLIGHEDEN SKOLE BARNE-/UNGDOMSTRINNET

Færvik
3 dager siden