...samarbeidspartnere i hjelpeapparatet og pårørende Kvalifikasjoner Må ha minst 3-årig utdanning på høyskolenivå som sosionom eller vernepleier Må ha erfaring fra oppfølging av mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser Gyldig politiattest må... 

Miljøterapeut

Bergen
1 dag siden
 ...gode kommunikasjonsevner Pålitelig og flink til å holde avtaler Fleksibel mtp. arbeidstider og -oppgaver Du kan gjerne være sosionom, pedagog, vernepleier, sykepleier eller student innen lignende, men det viktigste er at du har relevant erfaring, og er vant til å... 

Brukerstyrt personlig assistenter søkes i faste stillinger, ...

Bergen
22 dager siden
 ...12 er mindre stillinger og helgestillinger. I tillegg har vi flere veldig gode vikarer. Det jobber både sykepleier, vernepleiere, sosionomer, lærere, barnehagelærere, barnevernpedagoger, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, studenter, assistenter og lærlinger på... 

Vernepleier/Sykepleier

Bergen
15 dager siden
 ...to kveldsvakter i uken og lørdagsvakter.   Kvalifikasjoner Minimum bachelorgrad i sosialt arbeid, barnevernspedagog eller sosionom Sosialfaglig kompetanse  Kompetanse på og erfaring med relasjonsbygging og konflikthåndtering   Gode språkkunnskaper  Flerkulturell... 

Ledig vikariat i 80% som sosialarbeider / aktivitetsleder fo...

Bergen
6 dager siden
 ...dyktige kollegaer i tverrfaglige team. I teamene møter du både sykepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere, sosionom og assistenter. I tillegg har vi kort vei til stabsfunksjoner, trivselsteam og diakonmedarbeider, samt røntgen og lab på Betanien... 

Utadvendt sykepleier som ønsker å jobbe tverrfaglig?

Bergen
20 dager siden
 ...familietjenesten har et flerfaglig arbeidsmiljø som består av jordmødre, helsesykepleiere, psykologer, leger, annet helsefaglig personell, sosionomer og kontorfaglig personell. Barne- og familietjenesten har ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge i... 

Helsesykepleier

Bergen
1 dag siden
 ...kompliserande tilstandar. Vi jobbar i tverrfaglege team beståande av vernepleiarar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, helsefagarbeidarar, sosionom, lege, psykiater og psykologspesialist.Den nye seksjonen har p.t. 8 døgnplassar og er organisert i to grupper. Den eine gruppa... 

HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SAN...

Bergen
14 dager siden
 ...Vi har et flerfaglig arbeidsmiljø som består av helsesykepleiere, jordmødre, psykologer, leger, annet helsefaglig personell, sosionomer og kontorfaglig personell. Barne- og familietjenesten har ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge i... 

Helsesykepleiere helsestasjonstjenesten

Bergen
6 dager siden
 ...faglige refleksjoner og vurderinger Praktiske oppgaver på avdelingen Kvalifikasjoner Vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant utdanning/bachelorgrad. Siste års studenter ved vernepleie, barnevernspedagog og sosionom. Erfaring med... 

Stendi AS

Bergen
2 måneder siden
 ...Kvalifikasjonskrav Det er eit ønskje om treårig høskuleutdanning innan helse-og sosialfag; vernepleiar, barnevernspedagog eller sosionom, evt anna relevant bachelorutdanning.     Kven er du? Positiv, set eleven i sentrum og er bevisst på å vere ein god... 
Valestrandsfossen
6 dager siden