Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overlege jobb

1-20 fra 6156 søkeresultater

Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog

 ...seksjonsledelsen. Avdelingen tar i mot pasienter med alvorlige psykiske lidelser og pasienter på dom til tvungent psykisk helsevern. Overlegene ved avdelingen inngår i en felles vaktordning i samarbeid med akutt psykiatrisk avdelingen, alderspsykiatrisk avdelingen og... 
9 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

Arbeidsoppgaver Din viktigste oppgave er å diagnostisere og behandle hematologisk sykdom, i samarbeid med dine kollegaer Avdelingen har sterkt fokus på tverrfaglighet og samarbeider tett med andre avdelinger i sykehuset Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon...
14 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Moss

Kvalifikasjoner For overlegestilling: Spesialistgodkjenning i revmatologi Norsk autorisasjon Erfaring og interesse i aktuelt fagområde Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt Vi vektlegger interesse for forskning Personlige egenskaper...
12 dager siden

Vestre Viken  -  Drammen

 ...Overlege – Drammen DPS, Psykiatrisk poliklinikk Sentrum Vi søker en dyktig og engasjert overlege til 100 % fast stilling ved vår psykiatriske poliklinikk. Drammen DPS er et distrikts-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter... 
6 dager siden

Nordlandssykehuset  -  Bodø

Arbeidsoppgaver ~ Arbeidet består av utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser i regionen. Veiledning av LIS, samt veiledning av andre deler av helsetjenesten. Kvalifikasjoner Spesialistutdanning i Psykiatri Må beherske norsk/skandinavisk ...
1 dag siden

Vestre Viken  -  Gjettum

 ...maskin, 1 3T MR maskin, 3 ultralydapparater, Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning.  Seksjon Bærum har for tiden 9 fast ansatte overleger som går i en 9-delt bakvaktsskikt med både aktiv og passiv tid.  Vi har stort fokus på mulighet for faglig utvikling,... 
1 dag siden

Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S

Utdanningsretning ~ Medisin Personlige egenskaper Det legges vekt på gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr ~ Lønn etter avtale.
19 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...psykose og mottak. Spesialist som tilsettes vil hovedsakelig være tilknyttet psykose og psykose/mottak. Ved seksjonen er det i dag to overleger med lang erfaring innen akuttpsykiatri.  Det er under etablering et prosjekt ved seksjonen som har som formål å utvikle en... 
Jooble-søknad 7 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog

 ...noen områder. Vi har 1 ledig overlegestilling fra og med 01.12.18 på psykoseseksjon C (fast stilling). Av behandlere er det 2 overleger og 1 psykolog på seksjonen samt 1 LIS1 og 1 LIS3. Seksjon C er i en spennende utvikling blant annet for å kunne ta imot pasienter... 
Jooble-søknad 8 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Jessheim

 ...også er selvstendig. Den som ansettes må være fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter Fortrinnsvis ønskes overlege med erfaring fra lignende arbeid. Den som ansettes må ha erfaring fra og ønske om å jobbe i tverrfaglig team. Personlig egnethet... 
1 dag siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Orkanger

Arbeidsoppgaver Utredning/diagnostisering/behandling Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging Delta i forskningsarbeid...
6 dager siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

 ...Arbeidsoppgaver Overlegen vil ha ansvar for utredning, vurdering, diagnostikk og behandling av pasienter med mistanke om psykoselidelse eller nylig diagnostisert psykoselidelse. I tillegg til egne pasientbehandlingsløp, vil overlegen være involvert i utredning, differensialdiagnostikk... 
9 dager siden

Sykehuset Telemark HF  -  Fjell

 ...psykose, slik at det blir god kontinuitet i utredning og overgang mellom døgninnleggelse og poliklinisk behandling. Arbeidsoppgaver Overlegen vil ha ansvar for utredning, vurdering, diagnostikk og behandling av pasienter med mistanke om psykoselidelse eller nylig... 
Jooble-søknad 9 dager siden

Akershus universitetssykehus  -  Kjeller

 ...arbeider innenfor et kombinasjonsbehandlingsperspektiv hvor gruppe og individualterapi henger sammen. Vi ønsker oss en engasjert overlege med interesse for og eventuell erfaring fra behandling av målgruppen. Mye av arbeidet i enheten foregår sammen med andre. I fagteam... 
9 dager siden

Gjøvik

 ...overlegestillinger, 2 LIS, høyskoleutdannet personale som psykiatriske sykepleiere, sosionomer og andre. Enheten har ledig stilling for overlege fra 1.10.2018 Arbeidsoppgaver Utredning og behandling Deltakelse i tverrfaglig samarbeid ved enheten Samarbeid eksternt... 
1 dag siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

Det blir ledig en fast stilling som overlege ved Brystdiagnostisk senter, Seksjon for brystdiagnostikk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF gjeldene fra 01.01.2019. Ved intern ansettelse kan evt. vikariat bli ledig. Brystdiagnostisk senter... 
12 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Molde

Klinikk for diagnostikk - Patologi Molde Vi har ledig stilling for patolog frå 1. oktober 2018.  Førebels arbeidsstad er Molde. Den som vert tilsett, må vere innstilt på at ny arbeidsstad vert Ålesund når patologi vert samla (i løpet av få år).  Avdeling for patologi...
Jooble-søknad 12 dager siden

Sørlandet Sykehus HF  -  Kristiansand S

Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege - spesialist i anestesiologi - ved Anestesiavdelingen.  Overlegestillingen er knyttet til avdelingens øvrige virksomhet innen anestesi- og intensivmedisin og arbeidsoppgavene tilpasses søkers kompetanse.  Avdelingen har 22... 
15 dager siden

Nordlandssykehuset  -  Bodø

 ...Overlege - Spesialpsykiatrisk avdeling Stillingen er knyttet til Regional enhet for psykoser. Regional enhet for psykoser har 20 sengeplasser fordelt på to sengeenheter.. Behandlerstab består av overlege, psykologspesialister, og klinisk sosionom. Enheten har ca... 
2 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Molde

 ...opprettar plastikkirurgisk seksjon Seksjonen vil ha hovudansvar for plastikkirurgi i Helse Møre og Romsdal Seksjonen vil ha 1 overlege med seksjonsansvar og 2 LIS og samarbeide med andre sjukehus og fagmiljø . Mulig utviding over tid. Nytt sjukehus for Nordmøre... 
Jooble-søknad 9 dager siden