Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Filtre

dato lagt ut

lønn

Frilanser annonser:

Legg

Overlege jobb

1-20 fra 3367 søkeresultater

BUP Poliklinikk Søndre Nordstrand  -  Oslo
 ...Overlege (Ref. nr.: 3372732350) Vi har ledig fast stilling for en engasjert og faglig dyktig overlege ved Familie- og nettverksenheten (FNe). Enheten er en spesialisert utrednings- og behandlingsenhet som gir tverrfaglig tilbud til pasientgruppen barn og ungdom... 
1 dag siden
Voss sjukehus  -  Voss (kommune)
 ...Overlege (ref.nr. 3373155306) generell kirurgi/gastrokirurgi - Voss sjukehus Voss sjukehus er ein del av Helse Bergen HF og har tett fagleg samarbeid med avdelingane ved Haukeland universitetssjukehus. Sjukehuset er nyleg påbygd og har fine lokalitetar. Dei... 
7 dager siden
Helse Førde HF  -  Førde
 ...Psykiater/overlege (ref.nr. 3371778297) - Psykiatrisk Klinikk i Førde Psykiatrisk klinikk er distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Sunnfjord og Ytre Sogn og har også sentralsjukehusoppgåvene i Helse Førde med akuttpost, vaksenhabilitering og regional ruspost. Avdelinga... 
9 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål  -  Oslo
 ...Overlege (Ref. nr.: 3369276972) Overlege på Seksjon for pediatrisk oftalmologi og strabisme - Øyeavdelingen, Ullevål Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har 226 årsverk og spesialkompetanse innen alle... 
8 dager siden
Vestre Viken, Kongsberg Sykehus  -  Kongsberg
 ...Overlege (Ref. nr. 3365473096) Kongsberg sykehus er en del av Vestre Viken, og innehar akuttfunksjon innen indremedisin, gyn/føde og ortopedi. I tillegg er det aktivitet på dagtid på kirurgisk avdeling. Medisinsk avdeling i Kongsberg er organisert som en egen avdeling... 
9 dager siden
Vestre Viken, Asker DPS  -  Asker kommune
 ...Overlege (ref.nr. 3343949321) Er du en engasjert overlege? Ønsker du å jobbe i et godt arbeidsmiljø? Da er du fagpersonen vi ser etter - Poliklinikk for rus og psykisk helse, Asker DPS Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for... 
22 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer
 ...Overlege (ref.nr. 3366258188) Overlege fast og LIS vikariat - Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, Divisjon Lillehammer Hovedsenteret i Sykehuset Innlandet for nevrologi og klinisk nevrofysiologi er lagt til Lillehammer med sengeavdeling, poliklinikk,... 
8 timer siden
Stavanger universitetssjukehus  -  Stavanger
 ...Overlege (ref.nr. 3365259968) Overlege,100 % fast stilling - Gauselskogen Gauselskogen (avdeling for rus og avhengighetsbehandling, ARA) søker etter psykiater til 100% fast stilling. Gauselskogen tilbyr langtids døgnbehandling for unge voksne med samtidige rusproblemer... 
15 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand
 ...Overlege (ref.nr. 3357962950) Overlege - spesialist i radiologi - Radiologisk avdeling, Kristiansand Vi søker etter spesialist i radiologi med gode kunnskaper og engasjement til å være med å styrke fagmiljøet og videreutvikle Radiologisk avdeling, Sørlandet sykehus... 
7 dager siden
Akershus universitetssykehus HF, Kvinneklinikken  -  Lørenskog kommune
 ...Overlege (ref.nr. 3374250160) Overlege - Kvinneklinikken Legene ved Kvinneklinikken går i 4-delt sjikt hvorav 3 er tilstedet og 1 har hjemmevakt. Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus HF er en gruppe 1 avdeling innen utdannelsen. Klinikken har over... 
9 dager siden
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål  -  Oslo
 ...Overlege (Ref. nr.: 3379526731) Overlege - Indremedisinsk avdeling Indremedisinsk avdeling består av sengepost, dagpost og poliklinikk. Avdelingen behandler pasienter innenfor de fleste indremedisinske fagfelt og har stort fokus på forbedringsprosjekter rundt pasientbehandling... 
8 timer siden
Øyane DPS  -  Fjell (kommune)
 ...Overlege (Ref. nr.: 3358871649) Overlege, spesialist i psykiatri - Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS) Øyane DPS er eit av tre DPS knytta til Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus. Divisjon psykisk helsevern er godkjend for 5 år av tenesta... 
21 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF, Aker  -  Oslo
 ...Overlege (Ref. nr.: 3314939426) Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet er landets største enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo sykehusområde. Avdelingen... 
6 dager siden
Kristiansund sjukehus  -  Kristiansund
 ...Overlege (Ref. nr.: 2017/1697) Vi søker overlege – gynekolog i 100% stilling fra snarest, etter avtale med avdelingsledelse Seksjon for gyn.poliklinikk/legar i Molde og Kristiansund søker spesialist i gynekologi og obstetrikk. Seksjonen er felles og har til sammen... 
6 dager siden
Sykehuset i Vestfold HF  -  Tønsberg
 ...Overlege (ref.nr. 3374051335) Overlege - Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Anestesi OVERLEGE - Vi har ledig 100 % fast stilling. Oppstartdato etter avtale med seksjonsleder. Sykehuset har et nedslagsfelt på ca. 240000 innbyggere, og driver utstrakt... 
9 dager siden
Oslo Universitetssykehus, Ullevål  -  Oslo
 ...Overlege (Ref. nr.: 3369304880) TIPS Sør-Øst er en regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose i Helse Sør-Øst. Vår hovedoppgave er å styrke kvaliteten på tjenestene som tilbys i regionen. Dette krever tiltak for å øke kunnskap om alvorlig psykisk... 
13 dager siden
DPS Nordmøre og Romsdal  -  Molde
 ...Overlege (Ref. nr.: 2017/1570) Klinkk for psykisk helsevern - DPS Nordmøre og Romsdal Seksjon for ambulante tenester består av 4 team, derav ACT- team og ambulant rehab.team som begge har base på Knausen i Molde DPS Nordmøre og Romsdal består av 5 seksjoner;... 
11 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Flekkefjord
 ...Overlege (Ref. nr.: 3350298517) Overlege - Radiologisk avdeling Flekkefjord Sørlandet sykehus Flekkefjord inngår som en del av Sørlandet sykehus HF som driver virksom i hele Agder. Sykehuset i Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon for ca 40 000 innbyggere... 
27 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF, Aker, Gaustad  -  Oslo
 ...Overlege (Ref. nr.: 3351496481) Seksjon Psykosebehandling Gaustad har ledig fast stilling som overlege 100% tilknyttet lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet B. Enheten har 10 døgnplasser og mottar pasienter som er i behov av en enda større grad av trygghet og rammer enn... 
26 dager siden
Oslo Universitetssykehus  -  Asker kommune
 ...Overlege (Ref. nr.: 3356571892) Alderspykiatri er et spennende fagfelt i utvikling og har som mål å forebygge, diagnostisere og behandle eldre over 65 år med psykiske lidelser. Vi har ledig 100% overlegestilling ved Alderspsykiatrisk seksjon, døgn Alderspsykiatrisk... 
27 dager siden

En frilanser er en person som ikke har fast arbeidsgiver, men som tar oppdrag for forskjellige oppdragsgivere

Vis freelance-jobber