Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overlege jobb

1-20 fra 5479 søkeresultater

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

Arbeidsoppgaver Poliklinisk virksomhet Vurdering av henvisninger Tilsyn på andre seksjoner og avdelinger Kontakt med primærleger for konferering Vakttjeneste Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Spesialistgodkjenning som endokrinolog ...
1 dag siden

Jæren DPS  -  Bryne (Time)

Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon. Klinisk erfaring fra relevant virksomhet fra spesialisthelsetjenesten. Psykiater må ha interesse for behandling og utredning av pasienter med psykoselidelser. Utdanningsretning ~ Medisin ...
11 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

Arbeidsoppgaver Klinisk pasientrettet arbeid ved lungeavdelingens poliklinikk, lab- og utredningsenhet, kreftenhet og sengepost Delta i vakt Delta i kvalitetsarbeid, opplæring, utdanning, forskning og undervisning Kvalifikasjoner Spesialist i indremedisin...
3 dager siden

Helse Fonna HF  -  Odda

Arbeidsoppgåver Arbeide ved kirurgisk poliklinikk, operasjonsavdeling, overvåkingseining og sengepost med akuttmedisin. Traumeleiar for kirurgisk traumemottak Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon Spesialist i generell kirurgi. Ønskeleg med erfaring innan...
10 dager siden

Nordlandssykehuset  -  Bodø

 ...Arbeidsoppgaver Overlegen vil ha sin kliniske virksomhet ved akuttenhet Nord. Avdelingen har øyeblikkelighjelp funksjon for opptaksområdet. Ved enhetene gis det korttidsbehandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser... 
7 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Moss

Arbeidsoppgaver Vurdering og prioritering av søknader Utredning og behandling Tverrfaglig samarbeid Deltakelse i fagteam Veiledning av LIS Ambulant virksomhet i samarbeid med kommunepsykiatrien og fastlegene Delta i seksjonens kompetanseutvikling...
10 dager siden

LDS  -  Oslo

 ...et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vihar ledig fast stilling for overlege fra 01.04.2019 (mulighet for tidligere tiltredelse) Seksjon Poliklinikk Grünerløkka søker en engasjert overlege som ønsker å bidra... 
24 dager siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

Arbeidsoppgaver Pasientrettet virksomhet Laboratorierettet virksomhet inkludert variant tolkning og utarbeidelse av analysesvar Samarbeid i tverrfaglige team Deltagelse i forskning og utvikling Kvalifikasjoner Godkjent spesialist i medisinsk genetikk...
7 dager siden

St. Olavs Hospital HF  -  Trondheim

 ...samhandlingsenhet der også Ambulant akutt team (AAT) er organiser og Pykiatrisk ungdomsteam (PUT) VI HAR LEDIG 100 % FAST STILLING FOR OVERLEGE, SPESIALIST I PSYKIATRI v/KRISE- KORTIDSSEKSJONENS DØGNAVDELING Stillingen er tilknyttet døgnavdelingen i Krise-... 
4 dager siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

Ungdomsseksjonen er en av 5 seksjoner i Barne-og Ungdomspsykiatrisk avdeling i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall. Intermediærenheten har elektive innleggelser...
10 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Narvik

 ...Arbeidsoppgaver Overlege ved senterets ulike virksomheter Veiledning Inngå i virksomhetens vaktordning Kvalifikasjoner Klinisk erfaring (innen spesialfelt) Faglig sterk Utdanningsretning Medisin Utdanningstittel: Spesialist i Psykiatri... 
15 dager siden

LDS  -  Oslo

Ved klinikk for medisin har vi ledig en 100 % fast stilling for overlege på geriatrisk avdeling. Klinikk for medisin har 85 indremedisinske senger fordelt på 3 ulike akuttmedisinske sengeposter, obs-post og medisinsk overvåking / intensiv. I tillegg til medisinsk poliklinikk... 
Én måned siden

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri eller LIS som er i sluttfasen av spesialisering Norsk autorisasjon Erfaring fra akuttmottak/akuttpsykiatri Personlige egenskaper God evne til selvstendige vurderinger og beslutninger omkring akuttpsykiatriske problemstillinger...
25 dager siden

Arendal kommune  -  Arendal

 ...legevakten – herunder drift og lokalisering Implementering av akuttforskriften i daglig praksis ved legevakten Kvalifikasjoner Overlegen må ha norsk autorisasjon som lege og forutsettes å ha god innsikt i legevaktsarbeid og bør ha bred allmennmedisinsk kompetanse.... 
28 dager siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Orkanger

Arbeidsoppgaver Utredning/diagnostisering/behandling Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging Delta i forskningsarbeid...
2 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Sandnes

 ...Arbeidsoppgaver Overlegen er knyttet til et av tre allmennpsykiatriske team i poliklinikken som holder til i Sandnes sentrum. Arbeidet består hovedsakelig av klinisk arbeid med enkeltpasienter individuelt og evt. i gruppe. Overlegen er tillagt medisinskfaglig... 
2 dager siden

Modum bad  -  Vikersund

 ...Ved avdelingen er det ledig 100 % fast stilling for overlege. Tiltredelse 01.04.19. Poliklinikken har 13 ansatte, tverrfaglig fordelt på 2 overleger, lege i spesialisering, 3 psykologspesialister, 2 psykologer, psykiatrisk sykepleier, gruppeterapeut og 3 merkantilt... 
Jooble-søknad 2 dager siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

Seksjon for medisinsk genetikk har ledig overlegestilling for spesialist i medisinsk genetikk.  Seksjonen har 4 overlegestillinger og totalt 23 ansatte i et tverrfaglig miljø med molekylærbiologer, bioinformatiker, bioingeniører, ingeniører og helsesekretær. Stillingen...
7 dager siden

Lillehammer

 ...sengepost, føde-/barselavdeling, gynekologisk poliklinikk og svangerskapspoliklinikk samt overgrepsmottak. Avdelingen har for tiden 9 overleger og 6 stillinger for lege i spesialisering. Begge vaktsjikt har tilstedevakt. Kvinneklinikken har ledig stilling for -... 
1 dag siden

Helse Bergen  -  Bergen

 ...Arbeidsoppgåver Lungeavdelinga er organisert i tverrfaglege kliniske mikrosystemeiningar og det blir forventa at overlegane som blir tilsett skal fungere som teamansvarlege overlegar for dei respektive einingane dei kjem til å jobbe på til ein kvar tid Som teamansvarleg... 
25 dager siden