Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overlege jobb

1-20 fra 3957 søkeresultater

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Vi har ledig fast stilling for en engasjert og faglig dyktig overlege ved Familie- og nettverksenheten (FNe).  Enheten er en spesialisert utrednings- og behandlingsenhet som gir tverrfaglig tilbud til pasientgruppen barn og ungdom (0-18 år) med særlig alvorlig og sammensatt... 
4 dager siden
Vestre Viken  -  Drammen
 ...Drammen DPS vektlegger et nært samarbeid med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten. Vi søker en faglig dyktig og engasjert overlege, spesialist i psykiatri ,  i 100 % stilling til vår døgnseksjon Thorsberg som ønsker å ta del i det pågående utviklingsarbeidet.... 
4 dager siden
Helse Nord-Trøndelag HF  -  Namsos
 ...fødsler pr år. Gynekologisk avdeling utreder og behandler alle generelle gynekologiske tilstander. Avdelingen har 5 stillinger for overleger og 2 LIS leger.  Vi har ledig overlegestilling for godkjent spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. For helsepersonell... 
7 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Moss
100 % fast stilling som overlege  Øyeavdelingen er lokalisert på Sykehuset Østfold Moss, og ligger nær E6 med kort vei til Oslo. Avdelingen har nyoppussede lokaler med topp moderne utstyr. Det er stor poliklinisk aktivitet, og operativ virksomhet foregår i egne lokaler... 
8 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum
 ...leggsårbehandling, vortebehandling og allergiutredning. Har generell høy aktivitet.  Medisinsk avdeling har ledig 100 % fast stilling som overlege i hudsykdommer fra og med 1. februar 2018. Kvalifikasjoner Må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig... 
7 dager siden
Sørlandet Sykehus HF  -  Kristiansand S
Ved Kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand, har vi ledig 100 % st. fast som overlege, spesialist i gastroenterologisk kirurgi.  Kirurgisk avdeling består av seksjoner for gasteroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi og mamma/endokrin kirurgi.  Avdelingen... 
11 dager siden
Helse Nord-Trøndelag HF  -  Namsos
 ...røntgenavdeling samlet i samme bygningsmasse. Det er et nært og godt samarbeid mellom avdelingene.  Vi har ledig fast stilling for overlege i Indremedisin For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning. Den som tilsettes må beherske... 
11 dager siden
Helse Nord-Trøndelag HF  -  Levanger
 ...til avdeling for anestesi- og intensivmedisin. På Sykehuset Levanger er det til sammen ca 300 ansatte i klinikken.  Stillingen som overlege i anestesiologi hører organisatorisk til i avdeling for anestesi- og intensivmedisin. Denne avdelingen inneholder... 
11 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Hamar
Kirurgisk avdeling Hamar har foruten Seksjon mamma-endokrinkirurgi også Seksjon for karkirurgi, gastrokirurgi og urologi. Seksjonen er primæropptaksområde for om lag 400 000 innbyggere. Sykehuset har to brystdiagnostiske sentre (Lillehammer og Hamar) som er tilknyttet...
Jooble-søknad 11 dager siden
St. Olavs Hospital HF  -  Trondheim
 ...en nyopprettet overlegestilling. Arbeidsoppgaver Stillingsinnehaver deltar i bakvaktsordning, som for tiden er 11-delt for overlegene. Som utgangspunkt skal overlegen ta et ansvar for oppfølging med avdelingens forløpspasienter innen nevrologi og slagbehandling... 
11 dager siden
Sørlandet Sykehus HF  -  Arendal
 ...godkjent som utdannelsesinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin.  Poliklinikken består nå av 27 årsverk fordelt bl.a. på 3 overleger, 1 LIS og 6 psykologer og betjener befolkningen i Aust-Agder. Poliklinikken er organisert i tre ulike team: Psykiatrisk... 
11 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...ruslidelser. Du kommer derfor inn i et nyetablert arbeidsmiljø fra starten av og kan være med å påvirke den videre utviklingen av teamet. Overlege ansattes i Seksjon Ruspoliklinikker ved Avdeling Rus-og Avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus og tilknyttes det... 
Jooble-søknad 8 dager siden
Sykehuset i Vestfold HF  -  Tønsberg
 ...Ledig stilling som overlege – Immunologi og transfusjonsmedisin Nyopprettet stilling som overlege i immunologi og transfusjonsmedisin er ledig fra 1. januar 2018 eller etter nærmere avtale.  Sentrallaboratoriet er en avdeling i Klinikk medisinsk diagnostikk og består... 
15 dager siden
Lørenskog
 ...Kar/thoraxkirurgisk avdeling har ledig fast stilling som overlege i perifer karkirurgi. Avdelingen har ansvar for perifer karkirurgi, lungekirurgi, brannskadebehandling og noe generell kirurgi. Kar/thoraxkirurgisk avdeling har 3 utdanningsstillinger med gruppe... 
8 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Gjøvik
 ...det gjennomføres årlig ca 4 000 konsultasjoner, hvorav ca 3 000 cytostaticakurer.  Ved avdelingen er det ledige stillinger for:  Overleger i onkologi, 2 x 100 % faste stillinger Tiltredelse etter avtale. Kvalifikasjoner Vi søker spesialister i onkologi som er... 
8 dager siden
Sykehuset i Vestfold HF  -  Sem
 ...driver systematisk arbeid med kvalitet og deltagelse i kvalitetsregistrene KVALAP og NORKOG og har følgende ledige stillinger:  OVERLEGE 100% fast stilling for spesialist i psykiatri, fra 01.03.18  100% fast stilling for spesialist i psykiatri, fra 01.06.18 Arbeidsoppgaver... 
11 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Elverum
 ...2016. Avdelingen er fulldigitalisert. Vi har 9 legestillinger, hvorav 3 LIS.  Radiologisk seksjon har følgende stillinger ledig: overlege 2 x 100 % faste stillinger innen radiologi ledig fra og med 2. april 2018 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver ~ Avdelingen utfører... 
11 dager siden
Helse Møre og Romsdal HF  -  Molde
 ...mellom gastromedisinarar og kirurgar utførte omlag 2300 endoskopiar i 2016.  Stillinga vil inngå i ei ordning med 3 vaktskikt, med overlege i 6-delt heimevakt.  Kirurgisk seksjon i Molde er godkjent som utdanningsseksjon i full tid for generell kirurgi 4 år, og for... 
Jooble-søknad 18 dager siden
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  -  Harstad
ØNH-avdelingen i Harstad er en del av Spesialistpoliklinikken som representerer fagene ØNH, revma, hud, nevro og øye. Spesialistpoliklinikken er en egen seksjon med stedlig seksjonsleder. Seksjonsoverlege har tjenestested Tromsø, men har fagansvar for driften i Harstad....
Jooble-søknad 18 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer
 ...allmennspsykiatri og psykosebehandling og Døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost.  DPS-et har 17 legestillinger, hvorav 11 overleger og 6 leger i spesialisering. Stillingen er knyttet til allmennpsykiatrisk team i Lillehammer sammen med øvrige leger, psykologer,... 
2 dager siden