Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overlege jobb

1-20 fra 5391 søkeresultater

Helse Stavanger HF  -  Stavanger
Arbeidsoppgaver Diagnostisering og behandling av hudlidelser innen alle grener av dermatologien Faglig ansvarlig for hudavdelingens biologiske behandling av psoriasis Faglig ansvarlig for behandling av hidradenitis Ansvarlig for registrering og kodning av ...
1 dag siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
Kvalifikasjoner Spesialistgodkjenning i generell indremedisin og gastromedisin Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt Personlige egenskaper Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer Evne til å kommunisere internt og...
10 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
 ...Arbeidsoppgaver Overlege i akuttkirurgi inngår i en 6-delt vaktturnus på hverdager med aktiv tid fra 0730-2200 og hjemmevakt på natt og i helger med utrykning for traumer. Overlege vil ha ansvar for traumemottak, drift av akutt operasjonsteam og akutt kirurgisk vaktteam... 
10 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
Kvalifikasjoner Spesialist i nevrologi Primært søkes det etter spesialist i nevrologi, men LIS med kort gjenværende tid før oppnådd spesialistgodkjenning er velkomne til å søke Relevant erfaring og kompetanse fra arbeid innenfor fagfeltet nevrologi Erfaring...
8 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
 ...Arbeidsoppgaver Oppgaver som overlege hos oss blir i et arbeidsmiljø med faglig bredde og spennende utfordringer. Oppgavene vil veksle mellom sengepostarbeid og poliklinikk. Kvalifikasjoner Spesialistgodkjenning i generell indremedisin og geriatri Norsk... 
16 dager siden
LDS  -  Oslo
 ...ruspoliklinikk, Seksjon gruppebehandling, Seksjon ambulant virksomhet, Seksjon døgnbehandling og Seksjon for merkantile tjenester.  Vi søker overlege/psykiater i 100% fast stilling. Poliklinikken dekker bydel Gamle Oslo og består av totalt 19 årsverk (åtte psykologspesialister,... 
16 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver ~ Generell lungemedisin, hjemmerespirator og lungeonkologi Kvalifikasjoner ~ Spesialist i indremedisin og lungemedisin Utdanningsretning ~ Medisin Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige...
12 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer
 ...nyremedisinsk senter for 200.000.  Kreftenheten er styrket på bakgrunn av økt antall pasienter og kompleksitet i behandlingen og har i dag 2 overleger.  Kreftenheten har ledig 100 % stilling for overlege i onkologi.  Dette er en unik mulighet til å være med å utvikle enheten.... 
2 dager siden
Helse Fonna  -  Haugesund
Arbeidsoppgåver Medisinskfaglege oppgåver innan medisinsk mikrobiologi. I dag er hovudsakleg driftsoppgåvene knytt til bakteriologi. Den som blir tilsett må i tillegg rekne å delta i planlegging av og gjennomføring av driftsoppgåver knytt til nytt tenestetilbod, ...
17 dager siden
Vestre Viken  -  Asker
 ...Er du en engasjert overlege? Ønsker du å bidra til å utforme fremtidens helsevesen? Da er du fagpersonen vi ser etter. Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde er Asker, Hurum og Røyken kommuner... 
6 dager siden
Sørlandet Sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...betydelig forskningsvirksomhet.  Ved Familie- og nevropsykologisk enhet i Kristiansand er følgende stilling ledig:  100 % st. fast for overlege med spesialitet barne- og ungdomspsykiatri.  Stillingene er knyttet til Nevro- og atferdsteamet. Nevro- og atferdsteamet er et... 
13 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
Ved Avdeling for gynekologisk kreft er det ledig en 100 % fast overlegestilling.  Avdelingen har ansvar for multimodal behandling av gynekologisk kreft, og søkeren må ha erfaring i og interesse for gynekologisk kreftbehandling. Arbeidssted vil være på Radiumhospitalet...
13 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), poliklinikken, søker overlege til vikariat 70 % i et år med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgavene er spennende og varierte og vil i hovedsak være knyttet til poliklinikkens team som arbeider med barn og ungdom. Den som... 
9 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
Arbeidsoppgaver Hjerteseksjonen utreder og behandler de fleste hjertelidelser, og tilbyr varierte arbeidsoppgaver. Det gjennomføres alle ekkokardiografiske metoder og ca 300 prosedyrer per år på egen pacemakerlab. Det er etablert poliklinikk for atrieflimmer, hjertesvikt...
9 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer
Medisinsk avdeling har seksjoner for nyre, hjerte, lunge, gastro og infeksjon, samt egen kreftpoliklinikk for medisinsk kreftbehandling. Sykehuset dekker en befolkning på 90.000.  Vaktdeltagelse i generell overlegevakt.  Vi har ledig en 100 % stilling som spesialist ...
2 dager siden
St. Olavs Hospital HF  -  Trondheim
 ...Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø innen somatiske sykdommer.  Vi har ledig 100 % vikariat som overlege fra 1.6.18 i ett år, med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet opp mot Avdeling nyfødt intensiv og Avdeling barn... 
Jooble-søknad 10 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø
 ...del av den kliniske virksomheten. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter. Seksjonens overleger må bistå andre enheter ved behov. Kvalifikasjoner Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri Beherske norsk muntlig... 
23 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
Ved Seksjon for hudsykdommer er det ledig fast 100 % stilling som overlege i hud- og veneriske sykdommer fom. 01.06.2018.  Stillingen er tiltenkt som overlege med medisinsk ansvar for Norges største hudsengepost med 13 senger i ukedager og 9 senger i helgedager.  Seksjon... 
12 dager siden
Sykehuset Telemark HF  -  Kragerø
Arbeidsoppgaver Klinisk arbeid og konsultasjon mot pasientgruppen barn og unge ( 0-18) Samarbeid i tverrfaglige team Veiledning av LIS Tiltredelse snarest Kvalifikasjoner Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Gode muntlige og skriftelige norskkunnskaper...
12 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Sarpsborg
Klinikk for medisin - Gastromedisinsk avdeling Gastromedisinsk avdeling har ledig ~2 x 100 % overlegestillinger  Stillingene er organisert i gastromedisinsk avdeling ved Klinikk for medisin. Klinkk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling av våre pasienter...
9 dager siden