Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overlege jobb

1-20 fra 5066 søkeresultater

Sykehuset Østfold HF  -  Moss

 ...oppholder seg Psykiaters rolle i teamet: Delta i møter i samarbeid med teamleder. Har det overordnede kliniske ansvaret og oversikt over den behandlingen som team-medlemmer tilbyr brukerne Gi undervisning/veiledning til team-medlemmer Følge prosedyrer, gjeldende... 
23 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Moss

Arbeidsoppgaver Polikliniske konsultasjoner, utredning, behandling og operativ virksomhet Delta i seksjonert bakvakt med hjemmevaktsordning. I vakttjenesten inngår oppfølging og behandling av akutte pasienter på Sykehuset Østfold, Kalnes Veiledning (LIS) Kvalifikasjoner...
16 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...rus - Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre - Seksjon for akutt psykisk helse Ålesund Det er ledig fast 2 x 100 % stilling som overlege/ psykiater ved akutt psykisk helse. Tiltredelse etter avtale.  Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre består av 5 seksjonar:... 
Jooble-søknad 6 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge,  -  Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller...
21 dager siden

Arendal kommune  -  Arendal

 ...Kvalifikasjoner ~ Søker må ha norsk autorisasjon som lege. Overlegen bør være spesialist, eller under spesialisering i allmennmedisin, indremedisin, geriatri, samfunnsmedisin eller annen relevant spesialisering. Erfaring fra kommunehelsetjeneste og eventuell kompetanse... 
7 dager siden

Diakonhjemmet Sykehus  -  Oslo

Kvalifikasjoner • Forskningskompetanse og gjennomført Ph.D-grad • Spesialist i psykiatri Personlige egenskaper • Erfaring med og sans for formidling • Gode samarbeidsevner, selvstendighet og personlig egnethet Vi tilbyr • Et...
7 dager siden

NKS Olaviken  -  Erdal

Vi har ledig stilling som psykiater/overlege. Stillingen er i utgangspunktet plassert på vår døgnavdeling på Askøy, men det må påregnes at det kan bli aktuelt med oppgaver i vår poliklinikk på Haraldsplass. På døgnavdelingen har vi en behandlergruppe med tre stillinger... 
7 dager siden

Ottestad

 ...diagnostikk/behandling Råd og veiledning til kollegaer, pårørende og samarbeidspartnere Veiledning og oppfølging av LIS-kandidat Overlege deltar i arbeidet med utvikling av gode rutiner for krisehåndtering, utredning, diagnostikk og behandling. Kvalifikasjoner... 
9 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Brønnøysund

Arbeidsoppgaver Rykke ut med helikopter og legebil. Jobbe i team ved sykehustjeneste. Samarbeid med andre faggrupper Internundervisning av helsepersonell Holde seg faglig oppdatert samt delta i sertifiseringer ved basen Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon...
16 dager siden

Sykehuset i Vestfold HF  -  Sandefjord

 ...Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to... 
13 dager siden

Sykehuset i Vestfold HF  -  Larvik

 ...ser vi fram til din søknad! Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling har ledig fast stilling som: Overlege – spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller annen relevant spesialitet. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse... 
14 dager siden

Rehabilitering Vest AS  -  Haugesund

Stillingene innebærer arbeid på dagtid, uten vaktordning. Arbeidsoppgaver: Direkte arbeid med pasienter i rehabilitering Samarbeid i tverrfaglig team Undervisning for pasienter og ansatte Bidra til utvikling av Rehabilitering Vest som et regionalt kompetansesenter...
Jooble-søknad 15 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

Arbeidsoppgaver Ortopedisk avdeling driver med utstrakt protesekirurgi på hofter, kne og skulder Artroskopisk kirurgi i skulder, kne, ankel og albue utføres i de fleste tilfeller dagkirurgisk Avdelingen har døgnberedskap (ø-hjelp) for sitt opptaksområde, inklusiv...
16 dager siden

Stavanger universitetssjukehus  -  Stavanger

 ...aktivt med forsking, og avdelinga tilbyr forskingsrettleiing. Pga. planlagt permisjon er det ledig eit 50% vikariat i eit år som overlege ved avdelinga. Ved intern tilsetjing kan det bli ledig anna stilling/vikariat. Stillinga blir lyst ut på Arbeidsoppgaver... 
2 dager siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

Ambulant akutteam har ledig 100 % stilling for overlege/psykiater. Tiltredelse snarest.  Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark og Psykiatrisk sykehusavdeling som er lokalisert i Skien. Klinikken... 
Jooble-søknad 16 dager siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

Vi søker en spesialist i psykiatri til fast stilling som overlege i Seksjon for psykososial onkologi, Avdeling for klinisk service, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus. Seksjon for psykososial onkologi gir psykososial og psykiatrisk oppfølging av inneliggende og... 
Jooble-søknad 8 dager siden

Bergen

 ...å utvikle vårt tilbod til unge med psykosar. Forskingskompetanse eller ønskje om å lære forsking vil vere viktig i denne jobben. Overlegen blir knytt til Bergen Psychosis Research Group, og det kan leggjast til rette for så vel oppstart av PhD prosjekt som vidare kvalifisering... 
8 dager siden

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL-sykehuset ...  -  Ullensaker kommune

 ...Overlege, lunge Rehabiliteringsklinikken har plass til 95 pasienter med lungesykdom. I tillegg har vi egne team med 45 hjertepasienter. Vi jobber i tverrfaglige team. Innen legestaben finnes spesialister i indremedisin / lungesykdommer, arbeidsmedisin, fysikalsk... 
14 dager siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

Det blir ledig et vikariat for overlege i radiologi ved Seksjon for onkologisk og abdominal radiologi, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. Vikariat fra 1.9.2018 - 28.2.2019, med mulighet for forlengelse. Seksjon for onkologisk... 
10 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Sarpsborg

 ...i Halden. Samtlige seksjoner samarbeider tett med hverandre og øvrige avdelinger ved Sykehuset Østfold. Den ledige stillingen som overlege vil være stasjonert ved poliklinikken i Sarpsborg. Poliklinikken har 20 behandlerstillinger fordelt på 4 overlegestillinger, 1 Lis... 
1 dag siden