Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overlege jobb

1-20 fra 5747 søkeresultater

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

 ...Arbeidsoppgaver Overlege har det medisinskfaglige ansvaret i seksjonen og samarbeider nært med seksjonsleder Diagnostiske vurderinger og utredninger i forhold til videre behandling og rehabilitering Behandlingsansvar for pasienter Delta i tverrfaglig samarbeid... 
17 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

Kvalifikasjoner Søker må være minimum spesialist i generell kirurgi Dokumentert erfaring med systematisk arbeid i forbindelse med akuttkirurgi eller annet systemarbeid innen kirurgiske fag vil bli vektlagt. Det er ønskelig med undervisnings- og forskningskompetanse...
7 dager siden

Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Lakselv

Arbeidsoppgaver Utredning og behandling Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning Gi veiledning både internt og eksternt Mulighet til å jobbe i et flerkulturelt område med fagutvikling og forskning som...
1 dag siden

LDS  -  Oslo

På grunn av graviditet trenger vi vikar for overlege ved Klinikk for psykisk helsevern med snarlig tiltredelse. Klinikken består av et akuttmottak (PAM) med seks senger, og seks lukkede poster med 10 senger hver.  Hele klinikken er samlet i et flott nytt bygg på Lovisenberg... 
15 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

 ...del av den kliniske virksomheten. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter. Seksjonens overleger må bistå andre enheter ved behov. Kvalifikasjoner Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri Beherske norsk muntlig... 
11 timer siden

Sykehuset Østfold HF  -  Fredrikstad

Arbeidsoppgaver Utredning og kartlegging/diagnostiske vurderinger Klinisk arbeid med pasienter Overordnet medisinskfaglig ansvarlig for Legemiddelassistert behandling Teamarbeid Samarbeid med kommunale helse- og sosiale tjenester Veiledning/konsultasjon...
1 dag siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Jessheim

 ...også er selvstendig. Den som ansettes må være fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter Fortrinnsvis ønskes overlege med erfaring fra lignende arbeid. Den som ansettes må ha erfaring fra og ønske om å jobbe i tverrfaglig team. Personlig egnethet... 
1 dag siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog

Arbeidsoppgaver Gi råd og veiledning til helsepersonell i somatiske avdelinger. Undervisning og opplæring av helsepersonell ved de somatiske avdelinger. Undervisning/veiledning av LIS/turnusleger i avdelingen. Bidra til videreutvikling av enheten. Kvalifikasjoner...
23 dager siden

Stavanger universitetssjukehus  -  Stavanger

 ...senter og OBA har faglig tett samarbeid med medisinsk og kardiologisk avdeling, med bl.a. felles internundervisning. Vi ønsker en overlege som har bred indremedisinsk kompetanse, og som trives med utredning, diagnostikk og behandling kombinert med rask gjennomstrømming... 
Jooble-søknad 8 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Kristiansund N

 ...pasientar utanfor Helse Møre og Romsdal sitt primærområde, om faglege og geografiske omsyn gjer dette naturleg.  Vi søker etter overlege i onkologi og har ledig ei fast 100% stilling frå 01.01.2019. Tilsetting blir ved Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, arbeidsstad er... 
Jooble-søknad 3 dager siden

Statsbygg  -  Oslo

 ...Over-/senioringeniør elektro/automasjon - Statsbygg hovedkontor Faglig ressurssenter (F) har ca. 100 medarbeider innen prosjekteringsledelse, BIM, GIS, arkitektur, kulturminne, bygningsteknisk, miljø, elektro, VVS, kostnadsestimering og jus. Faglig ressurssenter bistår... 
11 timer siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog

Arbeidsoppgaver Har ansvaret for at legearbeidet på enheten tilrettelegges på en faglig og ressursmessig god måte, og skal sammen med seksjonsleder besørge god drift innenfor enheten så vel som seksjonen som helhet. Skal utarbeide medisinskfaglige prosedyrer, og ...
11 timer siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

Kvalifikasjoner Vi søker etter vikar for spesialist i urologi eller LIS med kort tid igjen av sin spesialisering i urologi. For stillingen kreves det norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning. Vennligst oppgi 2 referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver...
1 dag siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

 ...Arbeidsoppgaver Overlegen vil ha ansvar for utredning, vurdering, diagnostikk og behandling av pasienter med mistanke om psykoselidelse eller nylig diagnostisert psykoselidelse. I tillegg til egne pasientbehandlingsløp, vil overlegen være involvert i utredning, differensialdiagnostikk... 
8 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Arbeidsområdet omfatter diagnostikk av lungekreft og interstitielle lungesykdommer hos voksne og barn, samt utredning av ikke-neoplastiske nyresykdommer med elektronmikroskopi, hvor vi er landets største senter i biopsiantall. Avdelingen mottar prøver...
2 dager siden

Bergen

 ...100% overlegestilling og søkjer psykiater med glød for faget og ønskje om å vere med å utvikle vårt tilbod til unge med psykosar. Overlegen blir knytt til Bergen Psychosis Research Group, og det kan leggjast til rette for så vel oppstart av PhD prosjekt som vidare kvalifisering... 
2 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen

Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi Utdanningsretning ~ Medisin Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige egenskaper Kommuniserer og samarbeider godt med...
23 dager siden

Vestre Viken  -  Hønefoss

 ...poliklinikk. Det finnes også distriktspsykiatrisk senter i direkte tilknytning til sykehuset. Vi har ledig fast stilling  for overlege i onkologi fra 01.01.19 Onkologisk seksjon ligger administrativt under medisinsk avdeling, men tar seg av alle kreftformer.... 
6 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Tjenestested: OBA og Diagnostisk senter Pasientoppfølging Veiledning og supervisjon av LIS Inngå i avdelingens vaktordning Prosedyreutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid Kvalifikasjoner Spesialist i indremedisin, eller forventet...
9 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...avtale med Helse Nord om utredning av kombinerte syns- og hørseltap og døvblindhet . Øyeavdelingen utlyser med dette vikariat som overlege 40% ved Seksjon for pedriatrisk oftalmologi og strabisme kombinert med 60 % overlegestilling ved Statped med mulighet for... 
11 dager siden