Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Overlege jobb

1-20 fra 3376 søkeresultater

Akershus universitetssykehus  -  Lørenskog kommune
 ...diagnoser. Det er en hektisk avdeling med høy turnover av pasienter, gjennomsnittlig liggetid er på rundt 1,7 døgn. Vi har 4 faste overleger knyttet til avdelingen, i tillegg dekker akuttmedisinsk avdeling 2 vaktlinjer. To LIS leger i 6 måneders rotasjon. I avdelingen... 
1 dag siden
• Oslo Universitetssykehus  -  Oslo
 ...lyses for snarlig tiltredelse ut stilling som Leder av planlegging og gjennomføring av et nasjonalt program for tarmkreftscreening (Overlege) Engasjement (100 %)  t.o.m. 31.12.2019, med mulighet til fast ansettelse når endelig politisk beslutning er fattet. Som leder... 
Jooble-søknad 14 dager siden
Helse Fonna  -  Haugesund
I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar. For...
3 dager siden
St. Olavs Hospital HF  -  Trondheim
 ...Stilling som overlege i blodsykdommer er ledig ved Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer. Det vil bli gitt tilbud om 20 % stilling som 1. amanuensis/professor II ved NTNU, som søker til den kliniske stillingen forventes å ta etter vanlige vilkår ved avdelingen... 
3 dager siden
Akershus universitetssykehus  -  Lørenskog kommune
 ...sine egne pasienter og bestemmer i stor grad innholdet i vårt eget tilbud innenfor rammene til et DPS. Vi ønsker oss en engasjert overlege med interesse for og eventuell erfaring fra behandling av målgruppen. Mye av arbeidet i enheten foregår i grupper, enten som ko-terapeutarbeide... 
8 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har totalt 10 legestillinger (1 seksjonsoverlege, 7 overleger og 2 LiS). RASP har en døgnbehandlingsenhet for voksne, en for barn og ungdom, en intensivenhet, poliklinikk, samt kompetanseenhet... 
8 dager siden
Oslo Universitetssykehus HF  -  Asker kommune
 ...Alderspykiatri er et spennende fagfelt i utvikling og har som mål å forebygge, diagnostisere og behandle eldre over 65 år med psykiske lidelser. Vi har ledig 100% fast overlegestilling ved Alderspsykiatrisk seksjon, døgn. Alderspsykiatrisk seksjon består av to døgnenheter... 
1 dag siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer
 ...OVERLEGE/RADIOLOG med tiltredelse etter avtale med avdelingssjef Lillehammer ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø, og byr på gode muligheter for å kombinere spennende jobber med aktiv fritid. Byen har mye å tilby innen idrett og kultur, og har gode turmuligheter... 
1 dag siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Det er ledig stilling som overlege for spesialist rus- og avhengnadsmedisin, i psykiatri eller anna relevant spesialitet i Avdeling for rusmedisin. Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus har i dag ca 370 tilsette. Avdelinga er delt inn i fleire seksjonar... 
Jooble-søknad 1 dag siden
Sykehuset Telemark HF  -  Skien
 ...Sykehuset Telemark utvider med ytterliggere en overlege i hematologi Hematologi er i dag samorganisert og har et tett samarbeid med fagfeltene onkologi og palliasjon. Avdeling for Kreft og blodsykdommer består i dag av sengepost med 18 senger, en omfattende poliklinisk... 
3 dager siden
Finnmarkssykehuset  -  Hammerfest (kommune)
 ...Ved Kvinne- og barneavdelingen, Klinikk Hammerfest er det ledig fast stilling for overlege og spesialist i Barnesykdommer, med tiltredelse 01.11.17 eller etter nærmere avtale. Fagseksjon for Barnesykdommer har 5 overlegestillinger og 2 stillinger for lege i spesialisering... 
Jooble-søknad 8 dager siden
Finnmarkssykehuset  -  Hammerfest (kommune)
 ...Medisinsk avdeling Klinikk Hammerfest har ledig en fast 100% stilling som overlege i indremedisin/kardiologi Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt. Tilsetting etter avtale. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er... 
21 dager siden
Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog kommune
 ...Overlege anestesi Spesialist i anestesiologi Avdelingen har nå ledig en fast stilling som overlege. Anestesiavdelingen ved Ahus har over 320 ansatte, hvorav 57 er leger, 18 av disse er LIS-leger. Avdelingen har to LIS-lege sjikt i primærvakt og to overlegesjikt... 
8 dager siden
Stavanger universitetssjukehus  -  Stavanger
 ...tverrfaglige team og fokuserer på samhandling med øvrige tjenestetilbud og nettverk for å sikre et mest mulig helhetlig behandlingstilbud. Overlegen vil jobbe i et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam, som har spesialisert kompetanse på å gi behandling og oppfølging av... 
22 dager siden
Stavanger universitetssjukehus  -  Sandnes (kommune)
Sandnes DPS består av allmennpsykiatrisk poliklinikk med 4 team, to allmenpsykiatriske poster, ambulant akutt-team, etterverns poliklinikk og FACT(Flexible Assertive Community Treatment)team. Sandnes DPS arbeider aktivt med endre driften fra døgn til dag, poliklinisk ...
14 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
 ...fra 15.01.18.Vi søker etter spesialist i psykiatri. Stillingen er adm.underlagt enhetsleder ved døgnenheten og faglig underlagt avd.overlegen. DPS Kongsvinger søker deg som ønsker å ta del i arbeidet med å videreutvikle behandlingstilbudet ved avdelingen. DPSet er... 
14 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
 ...hver time. Sykehuset har egen personalhytte til utleie for ansatte. Vi søker spesialist i ortopedisk kirurgi som vil bli en av 6 overleger på ortopedisk avdeling som går 6-delt vakt.Arbeidsoppgaver ~Ortopedisk avdeling driver med utstrakt protesekirurgi på hofter, kne... 
Jooble-søknad 16 dager siden
Helse Fonna  -  Haugesund
 ...Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, har ledig fast stilling for overlege i hematologi.Hematologi er samorganisert i seksjon med endokrinologi og infeksjon og har sengepost med 18 senger. Seksjonen har p.t to overlegar som tar hand om hematologiske pasientar. Denne... 
3 dager siden
Stavanger universitetssjukehus  -  Stavanger
 ...samarbeid med Plastikk kirurgisk avdeling om deler av håndkirurgien. Avdelingen har to-sjiktet vaktordning med LIS i tilstedevakt og overlege i bakvakt. Det satses etter hvert betydelig på forskning i avdelingen. Vi er tildelt strategiske forskningsmidler for prosjektet:... 
22 dager siden
Akershus universitetssykehus  -  Jessheim
 ...kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nes, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har 102 000 innbyggere. Døgnavsnittet består av 1 overlege, 1 lis lege, 2 psykologer, 1 sosionom, fagutviklingssykepleier, samt miljøpersonale. Vi arbeider i tverrfaglige team med fokus på... 
Jooble-søknad 8 dager siden