Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Overlege jobb Oslo

1-20 fra 2302 søkeresultater

LDS  -  Oslo

Ved klinikk for medisin har vi ledig en 100 % fast stilling for overlege på geriatrisk avdeling. Klinikk for medisin har 85 indremedisinske senger fordelt på 3 ulike akuttmedisinske sengeposter, obs-post og medisinsk overvåking / intensiv. I tillegg til medisinsk poliklinikk... 
11 timer siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog

Kvalifikasjoner Søkere må være spesialister i anestesiologi Søkere må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper ~ Personlig egnethet vektlegges Språk ~ Norsk Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks ...
7 dager siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har totalt 10 legestillinger (1 seksjonsoverlege, 7 overleger og 2 LiS). RASP har per i dag en døgnbehandlingsenhet for voksne, en for barn og ungdom, en intensivenhet, poliklinikk, samt... 
12 dager siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

CFS/ME-Senteret består av poliklinikk, to heldøgnssenger integrert i Rehab sengepost som er tverrfaglig koordinert. Det har sitt oppdrag å sørge for at tilbudet til CFS/ME-pasienter er adekvat med hensyn til diagnostikk, behandling, tilbud om regional poliklinikk, ambulant...
18 dager siden

Martina Hansens Hospital  -  Gjettum

 ...å utvikle vår ortopediske avdeling. Ved ortopedisk avdeling, seksjon for kne- og skulderkirurgi er det ledig fast stilling som overlege fra 1. januar 2019. Ortopedisk avdeling er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 5 seksjonsoverleger, 11 overleger, 1 lege i spesialisering... 
Jooble-søknad 13 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog

 ...Overleger anestesi Spesialister i anestesiologi Avdelingen har nå ledig en fast stilling som overlege og to overlegevikariater. Anestesiavdelingen ved Ahus har over 320 ansatte, hvorav 60 er leger, 18 av disse er LIS-leger. Avdelingen har to LIS-leger i primærvakt... 
6 dager siden

Martina Hansens Hospital  -  Gjettum

 ...utvikle vår ortopediske avdeling. Ved ortopedisk avdeling, seksjon for fotkirurgi og revmakirurgi er det ledig fast stilling som overlege fra 1. januar 2019. Ortopedisk avdeling er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 5 seksjonsoverleger, 11 overleger, 1 lege i... 
Jooble-søknad 13 dager siden

Akershus universitetssykehus  -  Lørenskog

 ...Spesialister i anestesiologi Avdelingen har nå ledig en fast stilling som overlege og to overlegevikariater. Anestesiavdelingen ved Ahus har over 320 ansatte, hvorav 60 er leger, 18 av disse er LIS-leger. Avdelingen har to LIS-leger i primærvakt og to overleger... 
8 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Ski

 ...Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling Overlegen har det medisinske ansvar for seksjonens pasienter. Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper, internt, samt med pårørende, kommunale helsetjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten... 
11 dager siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

EN AV VÅRE OVERLEGER GÅR AV MED PENSJON, OG VI SØKER NÅ ETTER EN NY KOLLEGA! Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Østensjø har ledig fast stilling som overlege (spesialist i barne- og ungdomspsykiatri). BUP Østensjø er en del av Seksjon BUP Oslo Syd i Barne... 
Jooble-søknad Én måned siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Delta i alle avdelingens oppgaver ved Rikshospitalet og Ullevål som inkluderer utreding og behandling av pasienter (døgn, dag og poliklinisk) Opplæring av pasienter og pårørende Fag- og kompetanseutvikling Forskning; bidra til pågående og nye...
11 dager siden

Akershus universitetssykehus  -  Ski

 ...spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus. DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling. Vi ønsker oss overleger som kan være med i arbeidet med å videreutvikle vårt behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser. Vi er opptatt av faglig... 
18 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Ski

 ...Overlege - FOLLO Allmenpsykiatrisk poliklinikk Vi trenger en engasjert psykiater til! Det er ledig overlegestilling, kanskje det er nettopp du som bør søke! Vi er en poliklinikk som er i stadig og god utvikling. Vi trenger en kollega med stor arbeidskapasitet,... 
2 dager siden

Lovisenberg Diakonale Sykehus  -  Oslo

 ...Overlege - vikariat På grunn av graviditet trenger vi vikar for overlege ved Klinikk for psykisk helsevern med snarlig tiltredelse. Klinikken består av et akuttmottak (PAM) med seks senger, og seks lukkede poster med 10 senger hver.  Hele klinikken er samlet... 
Én måned siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Stillingsinnehaver har ansvaret for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges og/eller naturlig kan knyttes til vedkommendes ansvarsområde. Selvstendig ansvar i beslutninger som angår pasienten herunder: Medisinskfaglig utredning...
Én måned siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...og muntlig Utdanningsretning ~ Medisin Utdanningsnivå ~ Profesjonsstudium Personlige egenskaper Vi søker overlege med interesse for utvikling av fagområdet spiseforstyrrelser Stillingen krever selvstendighet kombinert med evne til... 
Én måned siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Overlege - Barneavdeling for allergi og lungesykdommer Presentasjon av stillingen: Det lyses ut fast stilling som overlege. Barneavdeling for allergi og lungesykdommer i Barne- og ungdomsklinikken behandler barn fra hele landet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus... 
11 dager siden

Oslo Universitetssykehus  -  Oslo

 ...forskningsaktivitet forankret i 8 professorater. Avdelingen har virksomhet ved Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål. De som ansettes kan over tid måtte påregne å ha alle 4 lokalisasjoner som hovedarbeidssted. Rikshospitalet Ved seksjon Rikshospitalet blir det ledig 1... 
19 dager siden

Statsbygg  -  Oslo

 ...Over-/senioringeniør elektro/automasjon - Statsbygg hovedkontor Faglig ressurssenter (F) har ca. 100 medarbeider innen prosjekteringsledelse, BIM, GIS, arkitektur, kulturminne, bygningsteknisk, miljø, elektro, VVS, kostnadsestimering og jus. Faglig ressurssenter bistår... 
25 dager siden

Statens pensjonskasse  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Daglig mottak, analyse, behandling og oppfølging av henvendelser til IT Servicedesk Delta aktivt i kontinuerlig forbedringsarbeid i IT Servicedesk Bistå ved årlig utskifting av pc-er, skjermer, skrivere og utlevering av IT-rekvisita Samhandle...
3 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.