Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Overlege jobb Oslo

1-20 fra 1556 søkeresultater

Statsbygg  -  Oslo

Statsbygg skal være best på bygg med mening og være med på å forme morgendagens bygge- og eiendomsnæring. Vi tester og tar i bruk ny teknologi og løsninger og er nå på jakt etter to nye medarbeidere innen byggautomasjon. Vi er på utkikk etter kandidater som brenner for ...
11 dager siden

Vestre Viken  -  Vettre

 ...psykiatrisk kompetansemiljø i Helse Sør-Øst. Psykiatrisk avdeling Blakstad, Behandlerseksjon akutt, har ledig 100 % fast stilling for overlege fra 01.05.19. Behandlerseksjon akutt består av 11 overleger og 3 psykologspesialister med egen seksjonsleder. Psykiatrisk... 
7 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Klinisk arbeid på sengepost, dagenhet og poliklinikk Veiledning av leger i sepsialistutdanning Deltagelse i undervisning, fagutvikling og forskning Deltagelse i bakvaktsordning Kvalifikasjoner Norsk spesialistgodkjenning i revmatologi...
11 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog

Kvalifikasjoner Søker må være godkjent spesialist i urologi. Søker må ha kompetanse innen robotkirurgi Forskningsvirksomhet og formidling vil bli vektlagt Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt Utdanningsretning ~ Medisin ...
12 dager siden

Martina Hansens Hospital  -  Gjettum

Ved Martina Hansens Hospital er det ved anestesiavdelingen fra 1. mai 2019 ledig en fast overlegestilling. I tillegg er det ledig stilling som overlegevikar ved anestesiavdelingen med ønske om snarlig ansetteste, gjerne 1. februar 2019. Varighet frem til 1. mai 2020. ...
Jooble-søknad 5 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...vil få det daglige medisinsk faglige ansvaret for medisinsk biokjemi ved LDS og/eller DHS. Det er ikke avgjort om den nytilsatte overlegen vil få ansvar for ett eller begge sykehusene - det avhenger av søkerne og evt at en av de andre overlegene ved MBK frivillig påtar... 
Én måned siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Kjeller

 ...terapi) er ønskelig Trives med å jobbe akutt, hvor intensitet i arbeidsdagene er varierende med til tider veldig høyt tempo Overlegen forutsettes oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer Må ha førerkort Må beherske... 
18 dager siden

Oslo Universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Vil du være med å forme morgendagens utdanning av legespesialister ved Oslo Universitetssykehus? Utdanningskoordinerende overlege knyttet til Stab Forskning, innovasjon og utdanning. I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger, vil... 
14 dager siden

Akershus universitetssykehus  -  Lørenskog

Vi søker en overlege i 100% vikariat med ett-års varighet. Vi søker primært spesialist i onkologi med erfaring i onkologisk behandling av brystkreft, maligne melanomer/føflekkreft og gastro-intestinal kreft. Kreftbehandling er et strategisk satsningsområde for sykehuset... 
Én måned siden

Sunnaas sykehus HF  -  Nesoddtangen

 ...er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Vi har ledig 100 % fast stilling for overlege. Mindre stillingsbrøk vil kunne diskuteres.Vi tilbyr varierte og spennende oppgaver i et engasjert tverrfaglig miljø som sikter mot... 
13 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog

 ...Vi har ledig stilling som Overlege ved Urologisk avdeling. Urologisk avdeling er en del av Kirurgisk divisjon og tar seg av alle vanlige og de fleste avanserte former for urologisk diagnostikk og terapi og har full gruppestatus som utdanningsavdeling for spesialister... 
12 dager siden

Sunnaas sykehus HF  -  Nesoddtangen

 ...Du vil delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid omkring sjeldne diagnoser. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som overlege med spesialisering innen pediatri, fysikalsk medisin og rehabilitering eller allmennmedisin. Spesialister innen nevrologi og medisinsk... 
13 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Deltakelse i bakvaktsordning ved lokalt akutteam. Det kan bli aktuelt med bakvaktsordning for divisjonen. Kvalifikasjoner Overlege med norsk autorisasjon. Erfaring med utredning og diagnostisering av pasientgruppen. Erfaring med og interesse for... 
Én måned siden

Oslo kommune, Helseetaten  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Klinisk pasientrettet arbeid på avdeling Aker. Veiledning og undervisning av leger i spesialisering og annet helsepersonell. Kvalifikasjoner Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Flere års erfaring som lege. Påbegynt spesialisering...
12 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Oslo universitetssykehus HF Det er nå ledig en fast stilling som overlege ved Seksjon for revmatologi, OUS Rikshospitalet. Seksjonen hører til i Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.... 
11 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Kjeller

Arbeidsoppgaver Bidra med sin legespesifikke kompetanse for å styrke seksjonens tilbud Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger og behandling av pasienter Veiledning og rådgivning til fastleger, LIS og andre, internt og eksternt Inngår i felles vaktordning...
12 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...ivareta ansvaret for klinisk virksomhet og utdanningsvirksomhet Bidra til etablering av introduksjonskurs for utdanningsansvarlige overleger. Videreutvikle verktøy som vil være til nytte for alle klinikker Bidra til å etablere kompetansehevende tiltak som vil bidra... 
14 dager siden

Vestre Viken  -  Vettre

 ...psykiatrisk kompetansemiljø i Helse Sør-Øst. Psykiatrisk avdeling Blakstad, Behandlerseksjon akutt, har ledig 100 % fast stilling for overlege fra 01.05.19. Behandlerseksjon akutt består av 11 overleger og 3 psykologspesialister med egen seksjonsleder. Psykiatrisk... 
7 dager siden

Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling  -  Oslo

 ...Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Seksjonen består av poliklinikk beliggende på Gaustad i Oslo og 2 døgnenheter beliggende på Vardåsen i Asker. Seksjonen har egen forskningsenhet. Alderspsykiatri er... 
15 timer siden

Oslo

 ...Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet,... 
18 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.