...Da en av våre miljøterapeuter har valgt å gå over i annen stilling, søker vi etter ny miljøterapeut. Vi ønsker å knytte til oss en miljøterapeut som har et sterkt ønske...  ...arbeidsmiljø Krav til kompetanse: Bachelor i barnevern, vernepleie eller sosialt arbeid. Andre... 

RENA UNGDOMS OG FAMILIESENTER AS AVD HOLMEVATNET

Ålesund
1 dag siden
 ...Koordinerande miljøterapeut Om stillinga Ålesund fengsel ønsker å styrke teamet som aktiviserer og jobbar med tilbakeføringsarbeid av innsette, og vi har derfortilbud oppretta ei fast 100 % stilling som koorinerande miljøterapeut. Vi treng deg som har evne... 
Ålesund
1 dag siden
 ...Følge opp elever i samarbeid med team, kontaktlærer og foreldre, og i tverrfaglig samarbeid med andre aktører som PPT, BUP, Barnevern; miljøterapeut og helsepsykepleier. Som en del av skolens lederteam være med å lede og bidra i organisasjonsutvikling samt pedagogisk... 

BLINDHEIM BARNESKOLE

Ålesund
12 dager siden
 ...Miljøarbeidere annenhver helg - ingen særskilte krav til utdanning Miljøterapeuter - 100% stilling -krav om høyere utdanning innen barne-,...  ...med sektormyndigheter slik som bl.a. helsetjeneste, skole, barnevern, politi og brannvesen De fleste stillinger innebære å være... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Ålesund
18 dager siden
 ...mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er lokalisert i Ålesund, men dekker hele Sunnmøre. Vi trenger sommervikar/miljøterapeut i 100% stilling i perioden 24. juni til og med 18.august. Stillingen inngår i to-delt turnus, med arbeid hver 2. helg.... 

Sommervikar/miljøterapeut Krisesenter for Sunnmøre

Ålesund
8 dager siden
 ...sysselsetjing, aktivitet og meistringskjensle. Du vil vere ein del av eit tverrfaglig team som består av betjentar, underverksmester, miljøterapeut og verksmester.  Stillinga er underlagt verksmesteren og lønnast som verksbetjent. Arbeidsoppgåver Som aktivitør/... 
Ålesund
1 dag siden
 ...innen helse og omsorg. Vi skreddersyr et miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus, autisme og psykisk utviklingshemming. Er du den vi leter etter? Våre omsorgsbolig i Ålesund... 

Stendi AS

Ålesund
28 dager siden
 ...innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte beboer eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus, autisme og utviklingshemming. Er du den vi leter etter? Vår bolig i Ålesund trenger flere... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...kvardagane. Kanskje er du vår nye kollega? Vi skal styrke vår faglege kompetanse i avdelinga og søkjer deg som vernepleiar/sjukepleiar/miljøterapeut/helsefagarbeidar til vår avdeling. Som tilsett i Jetmundgarden bufellesskap har du ansvar for å sikre at vi gir fagleg... 

SULA KOMMUNE BUTENESTER GEILNESET

Langevåg
11 timer sidenNy
 ...om tenester til gravide, barn, unge og familiar i Sula kommune. Eininga består av pedagogisk psykologisk teneste, helsestasjon og barnevern. Kvart fagområde har eigen leiar og eininga har einingsleiar. Sula kommune er BTI-kommune. Det kan bli endringar, som gjer at... 

PPT SULA KOMMUNE

Langevåg
4 dager siden
 ...består av fleire tenester som gir ulike tilbod til innbyggarane i kommunen: koordinering og tildeling, helsestasjon, ressurbasen, barnevern, pedagogisk fagsenter, integrering, NAV, samt psykisk helse og rus. Vi har ansvar for brukarar i alle aldrar, med mange ulike behov... 

DALEBU BUSTADER

Brattvåg
12 dager siden
 ...med føresette, andre tilsette ved skulen og relevante instansar utanfor skulen. Rettleiing av tilsette og føresette innanfor miljøterapeuten sitt kompetanseområde. Arbeid inn mot elevar med spesielle diagnosar. Koordinator i ansvarsgruppe. Leie og referere i... 

VALDERØY BARNESKULE

Valderøya
11 timer sidenNy
 ....  Samarbeide med styrar, pedagogisk leiar, andre tilsette, føresette og eksterne samarbeidspartnarar som til dømes skule, PPT, barnevern og helsestasjon Vere ein god rollemodell Vere inkluderende og bidra til eit godt arbeidsmiljø/psykososialt miljø for både barn... 

SØVIK BARNEHAGE

Søvik
12 dager siden
 ...består av fleire tenester som gir ulike tilbod til innbyggarane i kommunen: koordinering og tildeling, helsestasjon, ressurbasen, barnevern, pedagogisk fagsenter, integrering, NAV, samt psykisk helse og rus. Vi har ansvar for brukarar i alle aldrar, med mange ulike behov... 

HARAM KOMMUNE PSYKISK HELSE- OG RUSTENESTER

Brattvåg
12 dager siden
 ...månad. Volda samarbeider og i høve leiaropplæring med andre kommunar på Søre-Sunnmøre gjennom Sjustjernasamarbeidet. Saman med barnevern, helsestasjon, barnehage, vaksenopplæring og kulturskule, er grunnskuledrifta ein del av sektor oppvekst i Volda kommune. Arbeidsoppgåver... 

Volda kommune, Avdeling skule

Volda
1 dag siden
 ...Oppgi i søknaden om begge stillingane er aktuelle for deg.  Helsestasjonen er organisert i eining Barn, familie og helse saman med barnevern, tenesta for psykisk helsearbeid for barn, unge og familiar, fysio- og ergoterapitenesta, flykningtenesta og legetenesta. Det er... 

Helsesjukepleiar

Giske
12 dager siden