Søkeresultater

Miljøterapeut i 100% stilling

 ...miljøarbeidere. Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver må påregnes Kvalifikasjoner Krav om 3-årig høyskoleutdanning innen barnevern/sosialfag/helsefaglig eller pedagogisk utdanning. Vi vil også vurdere kandidater innen helsefagarbeid eller barne- og... 

FOSNAVÅG EMA MOTTAK

Fosnavåg
2 dager siden

Miljøterapeut, natt

Butenesten indre har fleire ledige stillingar på natt for miljøterapeutar. Stillingane har arbeid kvar 3. helg og er knytt til arbeid i bustader for personar med utviklingshemming. Stillingane som er ledige er ved bustadane Myrland (69,01 %) og Nordvikvegen (65,73 %)...

NORDVIKVEGEN BUSTADER

Ålesund
15 dager siden

Miljøterapeut

Butenesten Indre har ledige stillingar i 100 % for miljøterapeut i ulike bustadar. Det er langturnus i stillingane med arbeid kvar 3. helg. Arbeidet er knytt til miljøarbeid i bustadar for personar med utviklingshemming. Arbeidsoppgåver Våre miljøterapeutar skal i...

ÅLESUND KOMMUNE HT INDRE HARAM

Ålesund
1 dag siden

Sosionom, Barnevernspedagog, Vernepleiar

Verksemd Psykisk helse og rus gir tenester til personar som har ller er i ferd med å utvikle psykisk lidingar, rusavhengigheit og/eller ei ROP - liding( samstundes rusavhengigheit og ei psykisk liding). Verksemda har fleire tenestetilbod og eit stort fagmiljø innan psykisk...

ÅLESUND KOMMUNE OPPFØLGINGSTENESTEN RUS OG ROP SENTRUM

Ålesund
1 dag siden

Aktivitør/Helsefagarbeidar/Miljøterapeut

Med utgangspunkt i eit ønske om å levere gode førebyggande tenester har Ålesund kommune samla mange av dei førebyggande tenestene i verksemd førebygging og meistring. I tillegg til seniorsenter inneheld verksemda dagtilbod for personar med demenssjukdom, geriatriske sjukepleiarar...

FØREBYGGING OG MEISTRING

Ålesund
22 dager siden

Miljøterapeut

Bu- og habiliteringsavdelinga er ei avdeling innanfor sektor for helse og omsorg. Avdelinga har ansvar for tenester til menneske med utviklingshemming og andre funksjonsnedsetjingar som har behov for bistand. Vi har ledig inntil fem 100 % stillingar som miljøterapeut...

HERØY KOMMUNE BU- OG HABILITERINGSAVDELINGA ADM

Fosnavåg
10 dager siden

Miljøterapeut - Avdeling for einslege mindreårige flyktningar

Grunna utviding av tilbod i bufellesskapet vårt, lyser Verksemd integrering no ut 4 faste 100% stillingar miljøterapeut . Arbeidsstad Avdeling for einslege mindreårige flyktningar.  Aldersgruppe bebuarar hovudsakleg 15-18 år. Vi har eit spennande og godt arbeids...

FLYKTNINGER

Ålesund
1 dag siden

Ledig stilling som servicemedarbeider / ekstrahjelp

Vi trenger flere glade arbeidskollegaer til vår trivelige arbeidsplass. Vi søker deg som har godt humør og som trives sammen med andre i en hektisk hverdag. Arbeidsoppgavene vil bli salg,service,matlaging og renhold. Arbeidstid vil være dag,kveld og helg. Full...

SPISESTUA

Ålesund
8 dager siden

100% Miljøterapeut stilling, Kleppevegen

Avdeling Bu og habilitering består av samlokaliserte bustadar, avlasting, barnebustad og dagsenter for personar med utviklingshemning. Vi søkjer etter deg som har erfaring frå eller interesse for arbeid med menneske med ulike utfordringar. Den som vert tilsett må ...

VOLDA KOMMUNE KLEPPEVEGEN BUFELLESSKAP

Volda
1 dag siden

Lyst til å jobbe hos oss?

Vi har ledig stillingsom pedagogisk leiar i 100% vikariat for barnehageåret 2023/24 Kvalifikasjonskrav: Godkjent barnehagelærarutdanning eller anna pedagogisk utdanning som gir barnefagleg kompetanse Bestått test i norsk - høgare nivå (bergenstesten) eller avlagt...

KROKEDALEN BARNEHAGE SA

Ørsta
11 dager siden

Sunndal Sparebank

Vårt avdelingskontor i Ålesund vokser, og vi søker nå etter ny bankrådgiver som kan bidra med å realisere våre offensive markedsambisjoner. Sunndal Sparebank skal være best på personlig rådgivning og til stede der kunden er. Har du lyst til å være med på en spennende ...

BANKRÅDGIVER ÅLESUND

Ålesund
24 dager siden

Vil du jobbe deltid som regnskapsmedarbeider?

Vi opplever god vekst i kundeporteføljen vår, og søker derfor etter en person, gjerne en student, som har lyst til å være med på den videre utviklingen av Motregn AS. Dette er muligheten for deg som har lyst til å kombinere studiene med relevant praksis og er klar for...

MOTREGN AS

Ålesund
9 dager siden

Høgskulelektor, førstelektor, førsteamanuensis i rettsvitskap

 ...interesse for, og kunnskapar og erfaring frå juridiske fagområde som er relevante for utdanningane, som velferdsrett, eksempelvis barnevern, folketrygd, helserett, utlendingsrett, familierett, mva Må ha god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk.... 
Volda
16 dager siden

STILLING LEDIG SOM DRIFTSTEKNIKER/VAKTMESTER

Har du erfaring fra byggdrift? Vil du jobbe som driftstekniker/vaktmester? Gunnar Fuglseth Drift og Vedlikehold Eiendom AS har ledig 100% stilling som driftstekniker/vaktmester Vi har i over 30år levert eiendomstjenester primært til forretningsbygg/næringseiendom ...

GUNNAR FUGLSETH DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIENDOM AS

Ålesund
2 dager siden

Livsløp Haram, Haram kommune

 ...Koordinering og tildeling Psykisk helse og rus Helsestasjon og jordmor Pedagogisk fagsenter Ressursbase Integrering Barnevern NAV Ergoterapi, fysioterapi og lege Haram kommune er ein ambisiøs kommune med gode heilskaplege tenester. Vi skal særleg... 

Tenesteleiar/Rektor Integrering

Ålesund
14 dager siden

Trives du med å jobbe innenfor mekanisk produksjon?

Trives du med å jobbe innenfor mekanisk produksjon? For en av våre kunder ser vi etter en operatør til maskineringsavdelingen. Jobben går ut på å programmere knekkemaskin og knekke etter tegninger. Som hjelpemiddel må du her bruke traverskran og truck.   Er dette...
Ålesund
1 dag siden

ER DU KLAR FOR Å STARTE I NY JOBB?

ER DU KLAR FOR Å STARTE I NY JOBB? VI HAR LEDIG FAST STILLING SOM PRODUKSJONSMEDARBEIDAR PÅ MEKANISK AVDELING Vi søkjer ein person som: Er engasjert, sjølvgåande og interessert i utvikling saman med gode kollegaer Kan lese og forstå arbeidsteikningar, og har grunnleggande...

FURENE AS AVD VOLDA

Volda
5 dager siden