...krav om fagutdanning helst innen økonomi - og/eller regnskap Miljøterapeuter - 100% stilling - krav om høyere utdanning innen helse-/...  ...Samarbeide med sektormyndigheter slik som bl.a. helsetjeneste, skole, barnevern, politi og brannvesen De fleste stillinger innebære å være... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Lillestrøm
Én måned siden
 ...er barn og unge. I Norge er Aberia til stede over hele landet fra nord til sør, med blant annet omsorgs- og avlastningstjenester, barnevern, familiehjem og BPA. Vi er til sammen cirka 2300 ansatte som skaper verdier og leverer høy kvalitet i møte med andre mennesker.... 

ABERIA OMSORG AS AVD HUSØY

Oslo
Én måned siden
 ...Om stillingen Vi ser etter miljøterapeuter som er trygge og tydelige voksenpersoner i...  ...høyskoleutdannelse innenfor fortrinnsvis barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Lærere,...  ...utvikling i et stort konsern Som miljøterapeut hos Stendi AS Region Øst deltar du i et... 

Stendi AS

Oslo
2 måneder siden
 ...har vedtak etter HOL kap.9. Vi søker miljøterapeuter som har et ønske og jobbe med en mangfoldig...  ...utvikling.  Vi søker etter ~ Miljøterapeut med godkjent helse- eller sosialfaglig...  ...omsorgs- og avlastningstjenester, barnevern, familiehjem og BPA. Vi er til sammen... 

ABERIA OMSORG AS ADMINISTRASJON

Oslo
22 dager siden
 ...omsorgsovertakelse. Vi ønsker å gi biologiske foreldre et helhetlig og tilpasset støttetilbud ut i fra deres behov i de ulike faser. Ny barnevernlov krever en mer systematisk og målrettet oppfølging av foreldre som har mistet omsorgen for sine barn, og dokumentere bedre de... 

Vil du som familieveileder være med å utvikle og forme vårt ...

Oslo
12 dager siden
Vi søker etter deg som er en trygg voksenperson og har et engasjement for barn og ungdom. Det å jobbe som miljøterapeut innebærer å bygge trygge rammer for barn og ungdom som står i vanskelige situasjoner. Det å kunne by på seg selv er viktig for å kunne bygge trygge og... 

WRK Bemanning AS

Oslo
15 dager siden
 ...psykisk utviklingshemming.  Om stillingen: ~ Våken nattevakt Kvalifikasjoner: Personlig egnethet vil bli vektlagt Miljøterapeuter: Vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, sykepleier med og uten videreutdanning i psykisk helse, helsesykepleier eller lærer... 

Novus Bemanning AS

Asker
25 dager siden
 ...kjærlighet og forutsigbarhet. Vi har behov for flere dyktige medarbeidere, og kan tilby følgende stillinger innen våre avdelinger for barnevern: ~100% stilling 3-7, 4-7 (Engasjement og fast) ~ Tilkallingsvakter i medlever-turnus ~ Våkne nattevakter Barn og ungdom... 

Stendi AS

Oslo
2 måneder siden
 ...Miljøterapeut i 40 % stilling Om Stedet Vest Stedet Vest er et rusfritt kom-og-bidra tilbud i regi av Frelsesarmeens rusomsorg. Vårt overordnede mål er å sammen skape en hverdag det er verdt å holde seg rusfri i. Stedet skal være en sosial møteplass hvor deltakere... 
Oslo
19 dager siden
 ...ville hatt.  Bohab vokser stadig, og søker nå faglig dyktige miljøterapeuter og miljøarbeidere til dagstilling på vårt dagsenter i Oslo....  ...søker deg som har: Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern eller tilsvarende utdanninger kandidater uten formell utdanning... 

BoHab AS

Oslo
7 dager siden
 ..., fleksibilitet og kreativitet. Stilling gjelder: ~100% Miljøterapeut i turnus med langvakter og med arbeid hver tredje helg....  ...ivaretar alle! Vi har et landsdekkende tjenestetilbud innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), heldøgns omsorg, hjemmebaserte... 

STENDI AS REGION ØST AVD KONTOR OSLO

Oslo
Én måned siden
 ...nå behov for flere dyktige og erfarne miljøterapeuter til vårt beredskaps- og ressursteam. Vi...  ...deg som har et sterkt engasjement for barnevern og som har en inngående forståelse av,...  ...for trygghet og sikkerhet Som miljøterapeut hos oss vil du få en variert hverdag der... 

Stendi AS

Oslo
2 måneder siden
 ...Vi søker etter en dyktig miljøterapeut og et godt medmenneske som vil være med på å utvikle tilbudet vårt Ved Pastor Løkens vei boliger får fem beboere med varierende grad av bistandsbehov tjenester hele døgnet. I tillegg til bistand med dagliglivets gjøremål, skal... 

PASTOR LØKENS VEI BOFELLESSKAP

Kolbotn
23 dager siden
 ...Dedicare søker etter deg som er miljøterapeut eller helsefagarbeider og har erfaring fra bolig for funksjonshemmede fra 1.juni 2024, og 3 måneder frem i tid Valdres er en vakker region. Den er kjent for sin fantastiske natur med fjell, innsjøer og daler. Valdres har... 

DEDICARE MANAGEMENT AS

Ås
23 dager siden
 ...variasjon i arbeidshverdagen, som har høyt engasjement for godt barnevern og ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge som har...  ...får tid til deg selv og dine interesser i dine friuker. Som miljøterapeut er din hovedoppgave å være omsorgsperson for de barna du lever... 

Erfaren voksen søkes til Barneverninstitusjon i Oslo!

Oslo
1 dag siden
 ...variasjon i arbeidshverdagen, som har høyt engasjement for godt barnevern og ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge som har...  ...får tid til deg selv og dine interesser i dine friuker. Som miljøterapeut er din hovedoppgave å være omsorgsperson for de barna du lever... 

Vikarer og sommervikarer til Barnevernsinstitusjon i Oslo

Oslo
Én måned siden
 ...Frelsesarmeens lønnssystem og tariffavtale.Stillingen er plassert som miljøterapeut, lr 7. st kode 3677. Avlønning og lønnstrinn vurderes etter...  ...Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal... 
Trollåsen
8 dager siden
 ...veileder, fire terapeuter/psykologer og én miljøterapeut. Terapeutene har selvstendig...  ...implementering av barnevernfaglige tiltak etter barnevernloven. Barneverntjenesten i Bærum har i...  ...samarbeide nært med bl.a. skole, PPT, NAV, barnevern og psykisk helsevern Terapeutene i... 

BÆRUM KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS ADMINISTRASJON

Sandvika
22 dager siden
 ...Vår primære virksomhet retter seg mot straffesaker, samt saker om utlendingsrett, barnevern, psykisk helsevern og øvrige rettsområder. Arbeidsoppgavene vil dermed primært være oppfølgning av klienter, herunder føre saker for retten. Det legges til rette for at man oppnår... 

Advokatfirmaet Storrvik AS søker to advokatfullmektiger til ...

Oslo
6 dager siden
 ...Flere av våre brukere har vedtak etter HOL kap.9. Vi søker miljøterapeuter som har et ønske og jobbe med en mangfoldig brukergruppe som...  ...for faglig og personlig utvikling.  Vi søker etter ~ Miljøterapeut med godkjent helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum... 

Miljøterapeut søkes til medleverturnus

Oslo
22 dager siden
 ...utdanninger kan komme i betraktning, eksempelvis ergoterapeut, psykologi, politi eller pedagogisk utdanning. ~ Erfaring fra arbeid med barnevern og ungdom. ~ Miljøarbeidere må ha dokumentert erfaring fra miljøarbeid i barnevernsinstitusjon, eller annen relevant erfaring... 

Nattevakter, faste og vikarer!

Oslo
21 dager siden
 ...å følge opp unge mennesker med utfordringer. Det er en fordel med utdanning og erfaring innen sosialfag, pedagogikk, psykiatri, miljøterapeut eller lignende, eller arbeidserfaring fra samme område og målgruppe.   Må-krav: Høyere relevant utdanning fra høyskole/universitet... 

Prosjektdriver og prosjektmedarbeider

Asker
13 dager siden
 ...felles faglig utvikling av barnehagen. Veildening av personalet. Tverrfaglig samarbeid med ekstrene instanser som fagsenter, barnevern og PPT. Aktiv bidragsyter i å utvikle et godt, sikkert og hyggelig arbeidsmiljø. Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærer... 

Vi søker en engasjert Pedagogisk leder som er opptatt av å u...

Oslo
15 dager siden
 ...i krevende situasjoner og tåler å stå i utfordrende situasjoner med potensiell voldsrisiko.  Vi har nå ledig:  vikariat som miljøterapeut i 100% tredelt turnus fra 1. juni tom. med 18. august, med mulighet for forlengelse Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt... 

Miljøterapeut

Oslo
4 dager siden
 ...Kvalifikasjoner: Miljøterapeuter med minimum 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning (sykepleier, vernepleier, pedagog, sosionom etc.) Fagarbeidere med godkjent fagbrev Assistenter/ufaglærte med interesse innen helsefag Opplysninger om arbeidssted... 

Tilkallingsvikar

Ås
Én måned siden
 ...oppfølging og pedagogisk veiledning av personalet innenfor eget ansvarsområdeTverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som fagsenter, barnevern og  PPTAktiv bidragsyter i å utvikle et godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Godkjent barnehagelærer eller tilsvarende etter... 

Pedagogisk leder

Oslo
13 dager siden
 ...Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for det faglige tilsynet med sosiale tjenester i Nav, barnevern og helse- og omsorgstjenestene. Statens helsetilsyn skal utvikle tilsynsvirksomheten og drive kompetanseoppbygging. Videre skal vi medvirke til at erfaringer... 

Vi søker erfaren prosessleder knyttet til digitalisering

Oslo
8 dager siden
 ...Administrasjonsleder Norge. Har du ikke hørt om NHC? ! NHC Group er et 100% norsk, familieeid selskap som utvikler og tilbyr tjenester innen barnevern, barnehage, flyktning- og integrering, sykehjem, hjemmetjeneste, BPA m.m. På hovedkontoret vårt i Oslo, hvor vi håper å se mye til... 

Får du energi av å forenkle andres hverdag?

Oslo
4 dager siden
 ...strukturert på lag med mange yrkesgrupper  som vi selv mener er noen av Norges fremste psykiatere, leger,fysioterapeuter, psykologer og miljøterapeuter som alle er dedikerte i jobben her hos oss.Din oppgave som sykepleier/vernepleier kan innebære å ha medisinansvar, ansvarsvakt... 

Sykepleier/Vernepleier eventuelt med videreutdanning- for ti...

Lørenskog
8 dager siden
 ...aktiviteter sammen med barn Kvalifikasjoner Godkjent 3-årig bachelor fra universitet eller høyskole innenfor spesialpedagogikk, barnevern, idrettsfag, vernepleie, allmennlærer eller annen relevant utdanning God skriftlig og muntlig fremstillingsevne... 

Fagpedagog

Oslo
13 dager siden