...selvbestemmelse blir ivaretatt. Stillingens innhold kan være av en slik karakter at det kan være fysisk og psykisk krevende  Målretta miljøarbeid med tanke på utvikling og opprettholdelse av ferdigheter. Yte forsvarlig helsehjelp. Kvalifikasjoner Du liker å jobbe... 

NEDRE JEISTAD BOFELLESSKAP

Lillehammer
14 dager siden
 ...familier, med mange ulike frivillige hjelpetiltak. Vi har i den forbindelse av og til behov for å engasjere flere støttekontakter/miljøarbeider, som kan jobbe med barn i alderen 6 til 25 år. Arbeidsoppgaver Oppdragene varierer etter barnets/ungdommens behov, men for... 

Støttekontakter

Lillehammer
2 måneder siden
 ...bachelorutdanning vil vi kunne vurderer søkere med relevant barneverns- og/eller institusjonserfaring.​ Erfaring med målrettet miljøarbeid med barn og unge eller psykiatri kreves og vektlegges. Det er ønskelig med variert erfaring fra systematisk familiearbeid og arbeid... 

Flere spennende stillinger på Innlandet barnevernsenter!

Gjøvik
6 dager siden
 ...% til 60 % faste stillinger. Vi tilstreber en jevn fordeling mellom kvinner og menn hos våre ansatte. Arbeidsoppgaver: Miljøarbeid i turnus (3.delt turnus dag/ aften/ hvilende natt) Daglig omsorg for ungdom i aldersgruppen 14-20 år Inngå i et team som følger... 

Vil du gjøre en forskjell for enslige mindreårige flykninger

Gjøvik
14 dager siden
 ...lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk i Bufetat.   Søkere som unntas fra kravet om relevant bachelorutdanning innplasseres i SKO 1486 miljøarbeider Kr. 401 900- 502 300 (Ltr. 32 – 50) eller SKO 1488 miljøterapeut, Kr. 443 000– 516 800 (ltr. 41-52) ​ Avlønning vurderes etter... 

Vi søker sommer- og tilkallingsvikarer med erfaring fra inst...

Gjøvik
2 måneder siden
 ...person med ett sammensatt hjelpebehov.  Det er heldøgns bemanning i boligen. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver: Målrettet miljøarbeid Bistand til praktiske gjøremål Bo-veiledning Journalskriving Delta i faglig utviklingsarbeid Pleie og omsorg... 

GAUSDAL KOMMUNE BYGGESAK

Østre Gausdal
14 dager siden
 ...helsehjelp, pleie og omsorg til tjenestemottakere i hjemmetjenester og på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter Utføre målrettet miljøarbeid Planlegging, tilrettelegging og oppfølging av tjenestemottakere. Iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget... 

NORDRE LAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Dokka
15 dager siden