...Dokumentasjonsplikt i forhold til gitt helsehjelp, og ansvar for å holde seg oppdatert i gjeldende fagsystem *  Fungere som miljøarbeider i avdeling. Dette innebærer å ta ansvar for å tilføre miljøet ideer og impulser som kan bidra til økt trivsel for beboerne *... 

ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Jessheim
3 dager siden
 ...som grunnlag for lik praksis og kvalitetssikring av tjenester. Det arbeides etter prinsipper i anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid for å oppnå utvikling og gode resultater. Det legges stor vekt på kompetansehevende tiltak og veiledning.  Vi jobber etter... 

ULLENSAKER KOMMUNE GJESTAD 1 BOFELLESSKAP

Jessheim
5 dager siden
~ Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Norges største akuttpsykiatriske avdeling?  Vi har nå tre ledige stillinger på 15,73% dag/aften hver tredje helg, 25,9% dag/aften annenhver helg, og 28,17% natt. Vi søker en engasjert og ansvarsbevisst ...

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
6 dager siden
Nordre Aasen dagsenter får nye brukere i august og trenger flere kreative, engasjerte og selvstendige miljøarbeidere som vil være med å gi våre brukere en meningsfull arbeidshverdag. Brukerne av dagsenteret møtes som ansatte i en bedrift. Produksjonen av varer og tjenester...

NORDRE AASEN HABILITERINGSSENTER

Oslo
5 dager siden
 ...varierte dager. Beboerne våre har etablerte og godt faglig forankrede rammer, som matcher de daglige utfordringene de byr på. Målrettet miljøarbeid over tid er en viktig suksessfaktor. Du vil jobbe i et godt og trygt arbeidsmiljø der kollegene dine ønsker at du lykkes. I... 

RÆLINGEN KOMMUNE BJØRNHOLTHAGAN BOLIGER

Fjerdingby
6 dager siden
 ...Praktisk arbeid i boligen Legemiddelhåndtering  Arbeidsoppgaver delegerte av leder Kvalifikasjoner Erfaring fra målrettet miljøarbeid Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. Erfaring og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kapt. 9... 

STORÅSVEIEN BOKOLLEKTIV

Oslo
3 dager siden
 ...arbeid i boligen ~ Legemiddelhåndtering ~ Arbeidsoppgaver delegerte av leder Kvalifikasjoner ~ Erfaring fra målrettet miljøarbeid ~ Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede ~ Erfaring og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9 ~... 

Peder Holtersvei bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstran...

Oslo
3 dager siden
 ...faglig utvikling, gode rutiner og et godt arbeidsmiljø. Som miljøarbeider vil du arbeide i team med andre helsefagarbeidere,...  ...elektroniske søknader. Arbeidsoppgaver  Delta i direkte miljøarbeid  Følge vedtatte planer og prosedyrer  Delta i evaluering... 

BIRGER OLIVERSVEI BOLIGER

Oslo
11 dager siden
 ...som helsefagarbeider - avlønnes som 1-årig miljøterapeut ~ Søkere uten utdanning, kan også komme i betraktning - avlønnes som miljøarbeider ~ Det er en fordel med erfaring fra brukergruppen, og med stell og pleie. Relevant erfaring vektlegges. ~ Norskferdigheter tilsvarende... 

Grefsenkollen bolig og avlastning

Oslo
2 dager siden
 ...Seksjon Dag/arbeid søker etter en engasjert miljøarbeider til vikariat på dagtid . Stillingen er 60% med oppstart snarest og frem til 31.12.2024. Vi gir voksne mennesker med utviklingshemming og andre bistandsbehov en meningsfull og tilpasset aktivitet og arbeid.... 

SIGNO CONRAD SVENDSEN SENTER

Oslo
4 dager siden
 ...timesavlastning, støttekontakt eller SFO tilbud. Du vil som miljøarbeider hos oss få muligheten til å være med å starte et helt nytt tjenestested...  ...for utdanningskravet.  Fortrinnsvis erfaring med målrettet miljøarbeid  Erfaring med psykisk utviklingshemming og psykiske... 

SKJETTEN AVLASTNING

Lillestrøm
6 dager siden
 ...og søker medarbeidere som bidra inn i de neste års skoleutvikling. Etterstad videregående skole har ledig et årsvikariat som miljøarbeider i 100 % stilling fra 01.08.24. Miljøarbeideren inngår i skolens Elevtjeneste.  Arbeidsoppgaver ~ Støtte lærerne i læringsarbeidet... 

ETTERSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE

Oslo
2 dager siden
 ...Kontinuerlig faglig utvikling ved hjelp av kurs og faste undervisningsdager  ~ God og kvalitetssikret opplæring i ulike former for miljøarbeid  ~ Mulighet for utvidet ansvar  ~ Tilrettelegging for videreutdanning  ~ Konkurransedyktig lønn  ~ Trygge pensjon- og... 

VIKEN BO OG OMSORG AS AVD BREDTVET

Oslo
11 dager siden
Løren skole: "Der kunnskap spirer, læring i fokus." Engasjert, inkluderende og fremtidsrettet er skolens verdier. Løren skole åpnet høsten 2014 med bare 1. trinn, men er en skole som har vokst de siste sju årene og ble høsten 2020 en fullverdig 1-7 skole. Vi har nå...

LØREN SKOLE

Oslo
5 dager siden
 ...imøtekommende, åpen og oppmerksom på brukernes behov, samt samarbeider godt med pårørende og kollegaer. Ansvarsområder: Utføre miljøarbeid for en fast gruppe på fire brukere med varierende funksjonsnivå. Primærkontaktansvar for en av våre beboere. Sikre... 

HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER AVD BOLIGER

Oslo
2 dager siden
 ...årig helse -og sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier Du må ha bred erfaring med brukergruppa og systematisk miljøarbeid Gyldig politiattest må framlegges ved tiltredelse Personlige egenskaper Vi søker en person som kan arbeide selvstendig... 

OTHILIE TONNINGS VEI 8 B BOLIG

Oslo
6 dager siden
 ...eller sekundærkontakt Gjennomføre skadeavvergende tiltak, jf. gjeldende lovverk Gi opplæring og veiledning til kollegaer Miljøarbeid og praktisk bistand etter gjeldende retningslinjer Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk... 

UNICARE NORGE ADMINISTRASJON

Oslo
3 dager siden
 ...derfor er brukerorientering, respekt, engasjement og redelighet en selvfølgelighet i vårt arbeid. Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid Oppfølging, opplæring og veiledning av enkeltbrukere gjennom aktiviteter og tiltak Ansvar for gruppeaktiviteter Delta i... 

BERG RESSURS- OG AKTIVITETSSENTER

Oslo
4 dager siden
 ...voksne. Hjelpemiddeltjenesten styrkes og du blir en av fem hjelpemiddelteknikkere i en avdeling med fysioterapeuter, ergoterapeuter, miljøarbeider og førstekonsulent.  Arbeidsoppgaver Mottak og utlevering av tekniske hjelpemidler Montering av tekniske hjelpemidler... 

LØRENSKOG KOMMUNE HELSE, OMSORG OG MESTRING ADMINISTRASJON

Lørenskog
6 dager siden
 ...bransjen Ønskede kvalifikasjoner: ~ Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, masternivå. ~2-5 års erfaring med miljøarbeid i anleggsprosjekter -- herunder; ~ BREEAM ~ Klimagassbudsjett og regnskap ~ Stort engasjement for miljø og praktisk anleggserfaring... 

Er du også en av dem som ville redde verden da du var liten?...

Oslo
9 dager siden
 ...personalgruppens sammensetning ~3. års-studenter innenfor et av de nevnte utdanningsløpene (ferdig våren 2024) kan vurderes som miljøarbeider (egen avlønning) i påvente av fullført utdanning ~ Det er ønskelig med erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med barn og unge i... 

BAKKEHAUGEN UNGDOMSINSTITUSJON

Oslo
6 dager siden
 ...forskjellige kvalifikasjoner og utdanninger til å bli en del av vårt team i Oslo-området. Vi har ledige stillinger for følgende roller: Miljøarbeider (faglærte og ufaglært) Miljøterapeut Barnevernspedagog Vernepleier Uansett hvilken rolle du har interesse for eller... 

Vil du utgjøre en positiv forskjell for barneverninstitusjon...

Oslo
9 dager siden
 ...som medfører stor variasjon i bydelens oppgaver. Saksbehandlerne er delt i i tre fagområder: somatikk, rus og psykisk helse, og miljøarbeid og bolig. Team 1 er et tverrfaglig team og har mye kompetanse og erfaring. Teamet jobber tett sammen med de andre teamene og de... 

BYDELSADM BYDEL GRUNERLØKKA

Oslo
4 dager siden
 ...helst innen økonomi-og/eller regnskap Returkonsulent - 50% stilling - ingen særskilte krav til utdanning Vaktmester/teknisk miljøarbeider - 50% stilling - krav om fagutdanning Tiltakskonsulent - 100% stilling, ingen særskilte krav til utdanning Miljøarbeidere... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Lillestrøm
9 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Direkte bistand til brukere i henhold til vedtak, aktuelle tiltak, dagsplaner og individuelle planer Målrettet miljøarbeid Samarbeid med pårørende og andre eksterne samarbeidspartnere Legemiddelhåndtering etter bestått e-læringkurs Ansvar for... 

BYDELSADMINISTRASJONEN NORDRE AKER BYDEL

Oslo
5 dager siden
 ...nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og miljøterapi med tett oppfølging av beboere Tilrettelegge og bidra til at beboere skal oppleve mestring i hverdagen Samarbeide... 

NES KOMMUNE AVDELING FOR PSYKIATRI

Årnes
5 dager siden
 ...brukerne  Tilrettelegge for at brukerne får en aktiv og meningsfull hverdag, med størst mulig grad av selvbestemmelse Målrettet miljøarbeid  Sørge for at brukerne får et trygt og faglig godt tilbud Helseoppfølging Bidra til etiske og faglige refleksjoner i... 

Helgestillinger, tilkalling- og sommervikarer

Oslo
9 dager siden
 ..., Åråsveien, Libos, Sørvald, Sørum, Pålsetunet og Frydenlundgata  MERK i søknad hvor du ønsker å jobbe Arbeidsoppgaver Miljøarbeid gjennom personsentrert omsorg. Legge til rette for tilpassede aktiviteter til brukerne individuelt og i gruppe. Nødvendige... 

Sommervikarer og vikarer Avdeling Aktivitetssenter

Lillestrøm
26 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Direkte bistand til brukere i henhold til vedtak, aktuelle tiltak, dagsplaner og individuelle planer Målrettet miljøarbeid Samarbeid med pårørende og andre eksterne samarbeidspartnere Legemiddelhåndtering Tjenesteansvar og primærkontaktansvar... 

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER BERGSALLEEN BOLIG

Oslo
5 dager siden
 ...standarder innen helse, miljø og sikkerhet, samt ytre miljø Ønske om praktisk erfaring fra oppfølging av operativt HMS- og ytre miljøarbeid på byggeplass/prosessanlegg/driftsmiljø/anleggsarbeid Dokumenterbare resultater innenfor styring og oppfølging av HMS-arbeid... 

HMS-leder søkes til viktig samfunnsoppdrag

Oslo
6 dager siden