...Stavanger DPS er ett av fire DPS i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger. Vi har et opptaksområde i Stavanger på ca.72.000 innbyggere over 18 år. Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutt team og krisetelefon, og 2 sengeposter... 

Sommervikar som Postvert - Stavanger DPS post 2

Stavanger
13 dager siden
 ...Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av avdelinger: akuttpsykiatri...  ...bedriftsidrettslag Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår... 

Sommervikariat som renhold- og kjøkkenassistent Uke 28-31

Stavanger
2 dager siden
 ...kan vekes og bistå deg når du har behov for det. Du er en person som ønsker å hjelpe, ivareta og trygge beboere, innen rus og psykisk helse, ved behov. Du er en engasjert kollega som tar din del av utfordringene som måtte oppstå. Du holder hodet kaldt når det er... 

Nattevakt til moderne bofellesskap omgitt av flott natur

Stavanger
13 dager siden
 ...Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av ulike DPS, avdeling...  ...Er du første års student 2024/2025 vil vi gjerne høre fra deg. Helse Stavanger har egen bonusavtale for studenter som binder seg til... 

Sykepleie- og vernepleiestudenter

Stavanger
13 dager siden
 ...publikum og helsetjenester. Vi er en integrert del av klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssykehus med et "oppdagerteam...  ...kliniske studier, i tråd med oppdraget fra helsemyndigheter og Helse Stavanger Aktivt bidra i søknadsprosesser for nye satsninger... 

Forsker I/ Seniorforsker I

Stavanger
Én måned siden
 ...moglegheit i eit framtidsretta og innovativt regionalt helseføretak - er dette noko for deg? Stillinga er plassert i Fagavdelinga i Helse Vest RHF. Arbeidsoppgåver Ulike oppgåver knytt til saksutgreiing og prosjektarbeid i avdelinga Bidra i arbeid med... 

Rådgivar - vikariat i eitt år

Stavanger
2 dager siden
KICKS Arkaden søker etter en glad og arbeidsom selger. KICKS skal være The inspiring beauty store og vi søker en selger som ønsker å jobbe mot den målsetningen og som simpelthen elsker å jobbe i butikk! KICKS er Nordens ledende kosmetikkjede, og som selger i KICKS...

KICKS Norge

Stavanger
20 dager siden
 ...i Rogaland, og gratis bruk av bysykkel  Offentlige pensjonsordninger og forsikringer   Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger... 

Karriere i Helse Stavanger? Vi søker sykepleiere fra sommer ...

Stavanger
15 dager siden
 ...systemer Andre oppgaver som blir delegert fra fagdirektør som f.eks. ansvar for høring og bidra inn i virksomhetsrapport til styret i Helse Stavanger Knyttet til samhandling: Bidra til gode pasientforløp i samhandling mellom fagområder og tjenestenivå... 

Overlege i stab

Stavanger
5 dager siden
 ...velferdstilbud som bla.a. turgruppe og bedriftsidrettslag SUS er en HjemjobbHjem-bedrift Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige... 

100% eller deltid fast stilling som helsefagarbeider

Stavanger
29 dager siden
 ...I helse og velferd er vi opptatt av  å styrke vårt omdømme som en profesjonell praksiskommune, samt sikre fremtidig rekruttering av til helse- og velferdstjenestene. I den forbindelse vil vi opprette et eget praksiskontor med to stillinger som praksiskoordinator. Disse... 

Praksiskoordinator

Stavanger
12 dager siden
 ...Vil du være med på å forme fremtidens helse- og velferdstjenester og tilrettelegge for livslang læring for våre ansatte?  Det er med stort engasjement vi nå skal i gang med et prosjekt som skal innføre systematisk bruk av simuleringsbasert læring for ansatte i helse... 

Simuleringskoordinator

Stavanger
13 dager siden
 ...uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.   Ikke alle helter har kappe. Noen har caps med logo på. Og nå jakter vi den rette medarbeider som kan jobbe både dag, kveld og helg. Du skal ikke bare temme sult og slukke tørst, men også spre hverdagsglede .   Med... 

Big Bite

Stavanger
2 måneder siden
 ...Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus eies av Helse vest, og tar ansvar for spesialhelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7800...  ...egnethet tillegges avgjørende betydning. Arbeidet krever god fysisk og psykisk helse. Du blir en del av et tverrfaglig team som arbeider... 

Obduksjonstekniker

Stavanger
5 dager siden
 ...forsikringsordninger Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger... 

Sykepleier

Stavanger
9 dager siden
Som selger søker vi deg som er smilende, positiv og serviceminded, og som brenner for å gjennomføre gode kundemøter! Du har et stort engasjement og inspireres av å jobbe mot felles mål og resultater. Du er moden, ansvarsbevisst og fleksibel. Har evnen til å takle et ...

NilsonGroup

Stavanger
27 dager siden
 ...diagnostikk og behandling. Vi er også opptatt av fagutvikling, og har årlige fagdager, faglunsj hver uke og internundervisning. Helse Stavanger HF bygger nytt sykehus på Ullandhaug . Ved å begynne hos oss vil du ta del i spennende prosesser både innen forberedelser... 

Sykepleier

Stavanger
2 dager siden
 ...forsikringsordninger Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag  Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige... 

100% fast stilling som helsefagarbeider på 6G

Stavanger
5 dager siden
 ...forsikringsordning. Du er velkommen til en omvisning for å få et inntrykk av avdelingen vår. Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige... 

Bli radiolog hos oss! Fast stilling som lege i spesialiserin...

Stavanger
2 dager siden
 ...effektiv Har du truckførerbevis og/eller G4 vil dette væe en fordel, men ikke absolutt. Personlige egenskaper God fysikk og helse God fremferd og omgjengelig Referanser og erfaring Vi tilbyr Full opplæring og oppfølging ved manglende kompetanse... 

ANSETT AS

Stavanger
Én måned siden
 ...gruppelivsforsikring Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag  Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering.Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger... 

Lege i spesialisering LIS 2/3, gastrokirurgisk og kirurgisk ...

Stavanger
2 dager siden
 ...og ved å legge til rette for betre byar og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområde. I...  ...mastergradsutdanningar i helsevitskap, i helsesjukepleie, i jordmorfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tenester og i sjukepleie med... 
Stavanger
16 dager siden
 ...stolte av våre medarbeidere og vi tilstreber gode ordninger. Som medarbeider i Memira vil du få full opplæring i henhold til våre...  ...telefon og trening, god pensjonsordning, bonusordning og privat helse- og uføreforsikring. Vi vil at du skal føle deg trygg på valget... 

Optiker Stavanger

Stavanger
9 dager siden
 ...utvikle din forståelse og kunnskap om barns utvikling og barn i gruppe med utgangspunkt i dagens forskning. Du må ha god psykisk og fysisk helse. Du må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Du må kunne identifisere deg med Læringsverkstedets verdipar:... 

LÆRINGSVERKSTEDET LERVIG BRYGGE BARNEHAGE

Stavanger
26 dager siden
 ...PacuraMed (tidligere Reflekt Helse) søker etter dyktige og engasjerte sykepleiere/vernepleiere for oppdrag i vakre byer som Bergen,...  ...feriepenger  Mulighet til å delta i vårt Lojalitetsprogram - "Verdsatt Medarbeider" med mange gode fordeler ( Herunder bonuser, firmahytteordning,... 

Sommer 2024 - Sykepleier/vernepleier i 80-100%

Stavanger
2 dager siden
 ...som vernepleier/sykepleier i ROP ambulerende oppfølgingstjeneste: Miljøavdeling. Det er ønskelig med videreutdanning innen rus og psykisk helse-feltet, eller i kognitiv terapi. Virksomheten er nylig sammenslått og har i underkant av 45 årsverk med bred faglig... 

STAVANGER KOMMUNE ROP AMBULERENDE TEAM

Stavanger
Én måned siden
 ...ansvar. Inkludering, respekt for menneskerettigheter, bærekraft, mangfold på arbeidsplassen, ansvarlig innkjøp og fokus på psykisk og fysisk helse ligger i kjernen av virksomheten. Overskuddsmat leveres til de som trenger det, mobiler gjenbrukes, vi samarbeider med Blå... 

Phonero

Stavanger
2 måneder siden
 ...trivelige kolleger Kvalifikasjoner Tilfredsstillende vandel Behersker norsk flytende, både muntlig og skriftlig God psykisk og fysisk helse Har nødvendig modenhet og personlig egnethet som kreves av en ordensvakt Er løsningsorientert, fleksibel, selvstendig... 

PERSONAL SERVICE OG SIKKERHET AS AVD STAVANGER

Stavanger
Én måned siden
 ...Hillevåg og er et lite, koselig, godt og trygt hjem for 3 beboere med psykisk utviklingshemming og med store omsorgs- og pleiebehov. Boligen...  ...til et godt arbeidsmiljø  Kvalifikasjoner Studenter innen helse og sosialfaglig utdannelse Helsefagarbeider Du må ha et... 

Krokåsveien bofelleskap søker etter tilkallings- og sommervi...

Stavanger
23 dager siden
 ...består Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester av; miljøterapeutisk enhet, hjemmehjelp, bydelssenter, aktivitetssenter for psykisk helse, aktivitetssenter for seniorer, brukerstyrt personlig assistanse, og omsorgsboliger for døve. Som avdelingsleder for hjemmesykepleien... 

Er du vår nye avdelingsleder?

Stavanger
6 dager siden