14:I[16442,["956","static/chunks/538ff4e4-07f686ea67fb7f74.js","174","static/chunks/174-1a22bc58d97df6f0.js","496","static/chunks/496-f306a69a0da01aac.js","285","static/chunks/285-b4c3e04a52cfb675.js","9","static/chunks/9-f3c56bae08527d27.js","878","static/chunks/(***) ***-****a739d5a70ff...

Sykepleier med relevant videreutdanning

Sola
11 timer siden
Vårt slagord er Joker -- Den gode naboen. Det er fordi gode naboer og godt naboskap er positive begreper for oss alle. Vi søker deg som vil jobbe hos den gode naboen, du må bry deg, hjelpe til, like å slå av en prat og være en pådriver for det gode naboskapet. Joker Brustadbua...

Norges Gruppen

Sola
1 dag siden
 ...vennskap gjennom lek og læring. Kvalifikasjoner Du har fullført en 3-årig høyskole/ universitet utdanning med bakgrunn innen helse og barn (for eksempel, vernepleier, sosialt arbeid, barnehagelærer), eller du har et fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Personlig... 

SKADBERG SKOLE

Sola
12 dager siden
 ...Enhet for mestring søker etter dyktig og engasjert medarbeider til Åsenhagen avlastning og barnebolig. Åsenhagen ligger under Enhet...  ...Enhet for mestring består av avdelinger for utviklingshemmede, psykisk helse og en avdeling for rus og psykiatri (ROP). Avdelingene jobber... 

SOLA KOMMUNE ÅSENHAGEN AVLASTNINGSBOLIG

Sola
5 dager siden
 ...Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen...  ...mulighet for faglig utvikling for den enkelte medarbeider. Sengepost C er en allmennpsykiatrisk...  ...Akutt vurdering av pasienters psykiske helse Delta i undervisning og veiledning... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SOLA DPS SO...

Sola
9 dager siden
 ...og flykningehelsetjeneste, består virksomheten av familiesenter(psykisk helsehjelp 0-18 år) og ungdomsteam(rus og kriminalitetsforebygging...  ...som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest... 

SOLA KOMMUNE BARN, UNGDOM OG FAMILIETJENESTEN

Sola
5 dager siden
 ...interesse for å lære mer om dette.  K valifikasjoner: ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Barnevernspedagog,...  ...godt arbeidsmiljø basert på grunnleggende respekt for den enkelte medarbeider Enkel søkeprosess Det er ikke nødvendig med en søknad,... 

ASSISTERMEG AS AVD STAVANGER

Sola
6 dager siden
 ...Enhet for mestring er en virksomhet i Sola kommune. Vi består av Miljøtjenesten, psykisk helse og rus. Avdelingene jobber både selvstendig og samarbeider med hverandre og er fordelt på 19 avdelinger i Sola kommune. Du blir en viktig del av laget. Hovedoppgaven vår er... 

Vernepleier/ sykepleier/miljøterapeut i døgnturnus

Sola
9 dager siden
 ...organisasjonsutvikling, kompetanseheving og veiledning? Klinikk psykisk helsevern voksne søker nå etter psykologspesialist til...  ...Lønn etter avtale Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering... 

Psykologfaglig rådgiver

Stavanger
3 dager siden
 ...B1, men også arbeid ved Eiketun og polikliniske oppgaver følger stillingen. Avdeling sikkerhet inngår som en del av klinikk psykisk helse voksne (KPHV) og består av flere enheter spredt på ulike lokasjoner. For mer inngående beskrivelse se:  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Psykologspesialist/ psykolog 1 års vikariat

Stavanger
19 dager siden
 ...kriminalomsorgen, innsette som isolerer seg sjølv på grunn av psykiske lidingar, lettare psykisk utviklingshemming eller av andre grunnar unngår...  ...tverrfagleg gruppe med mellom anna tilsette frå servicetorg, helse og arbeidsdrifta.  Teamet skal gi eit eigne tilbod til... 

ÅNA FENGSEL

Nærbø
1 dag siden
 ...pasienter og utredningsverktøy. Kunnskap om organisering av psykisk helsetjenester samt lovverk som omfatter spesialisthelsetjenesten...  ...permisjon hvert 5 arbeidsår. Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår... 

Psykologspesialist

Sandnes
3 dager siden
 ...forsikringsordninger. Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag. Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige... 

Gruppepoliklinikken har et spennende vikariat for deg som ps...

Stavanger
3 dager siden
 ...Ledig 100% stilling ved Sandnes DPS Vi søker deg med erfaring fra arbeid innen helsesektoren. Gjerne innen psykisk helse.  Sandnes DPS har totalt 6.5 merkantile stillinger. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  Arbeidsoppgaver... 

Sekretær 100% stilling

Sandnes
3 dager siden
 ...to allmennpoliklinikker (lokalisert Sola og Randaberg), ambulant akuttteam (AAT) og ettervern (EVP). Poliklinikken Sola tilbyr også Helse og Arbeid (arbeidsrelatert behandlingstilbud) og eMeistring. Sola DPS poliklinikk Randaberg er en allmennpoliklinikk og som også... 

Fast 100% stilling som Psykologspesialist/psykolog i allmenn...

Randaberg
3 dager siden
 ...Har du lyst til å arbeide med pasienter som har alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk? Sikkerhetspost B1 har sammen med Sikkerhetspost...  .../vernepleier Studenter med påbegynt utdanning innen helse- og sosialfag Andre med interesse for arbeid med mennesker.... 

Sikkerhetspost B1 søker ferievikarer til sommeren 2024

Stavanger
9 dager siden
 ...Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fem DPS, avdeling...  ...og bedriftidrettslag Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår... 

Assisterende avdelingssykepleier

Sandnes
3 dager siden
 ...Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i Sør- Rogaland. Klinikken består av fire DPS lokalisert...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering... 

Sykepleie/vernepleie/paramedisin -studenter med bonusavtale

Stavanger
3 dager siden
 ...ledertype, men tør å ta tak i en utfordring når du ser den. Du er en lagspiller som evner å se og utvikle potensialet i den enkelte medarbeider, og evner å skape gode dialoger mellom mennesker. Du evner å håndtere til tider høyt arbeidstempo, hurtige endringer og at det... 

Salgsleder i tax free butikken - Stavanger Lufthavn

Sola
13 dager siden
 ...publikum og helsetjenester. Vi er en integrert del av klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssykehus med et "oppdagerteam...  ...kliniske studier, i tråd med oppdraget fra helsemyndigheter og Helse Stavanger Aktivt bidra i søknadsprosesser for nye satsninger... 

Forsker I/ Seniorforsker I

Stavanger
13 dager siden
 ...akuttsengeposter, AMC2 og B3. AMC2 er akuttmottaket for klinikk psykisk helsevern voksne i Stavanger. Alle pasientene som legges inn i...  ...bedriftsidrettslag Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering... 

Sykepleierstudent/ paramedisinstudent til ledig helgevaktsti...

Stavanger
9 dager siden
 ...klinikknær forskning rundt forebygging, tidlig intervensjon, behandling og forløp av psykoselidelser. TIPS hører til Klinikk Psykisk Helsevern Voksne i Helse Stavanger. Helse Stavanger ved TIPS er partner i NORSE-Impact, en ny multisenterstudie finansiert av NFR Pilot... 

PhD - stipendiat

Stavanger
13 dager siden
 ...PTSD. Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle...  ...søknaden.  Arbeidsoppgaver Oppfølging av somatisk- og psykisk helse. Representere en trygghet for pasientene. Dokumentasjon... 

3 Sykepleiere/vernepleiere til nattevaktstillinger i 50 % st...

Sandnes
9 dager siden
 ...relasjoner til andre Du har godt humør og et løsningsorientert Du kan jobbe selvstendig, men også i team Du er en lojal medarbeider og jobber i tråd med de beslutninger vi tar Du jobber etter organisasjonens verdier og skolens visjon Vi tilbyr På TUS vil... 

Lærer på Tananger ungdomsskole

Sola
9 dager siden
 ...Kan analysere og vurdere reiselivsprosjekter. Erfaring med CRM og bookingsystemer Arbeidsoppgaver Som administrativ medarbeider hos Nordic Paddling vil du: Samarbeide tett med daglig leder i den daglige driften Håndtere booking forespørsler via e-post... 

NORDIC PADDLING AS

Sandnes
1 dag siden
 ...Vi tilbyr deg Gode karriere- og utviklingsmuligheter Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold Helse- og behandlingsforsikring Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger Gunstig aksjespareordning Egen sosialklubb og... 

Technical Professional - Baroid Separation Solutions

Sola
10 timer siden
 ...Vi tilbyr: Gode karriere- og utviklingsmuligheter Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold Helse- og behandlingsforsikring Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger Gunstig aksjespareordning Egen sosialklubb og... 

Automatiker / Elektriker - Sperry Drilling

Sola
10 timer siden
 ...tilkallingsvikar Begge med oppstart fra august 2024. Vi er en inkluderende gjeng med god og variert fagkunnskap. Vi søker nå etter en ny medarbeider som kan bidra i vårt team. Vi trenger en som byr på seg selv, er trygghetsskapende og kan bidra i å utvikle et godt, inkluderende... 

Kornberget barnehage søker etter BUA/ assistent

Sola
3 dager siden
 ...spesialisthelsetjeneste til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk for psykisk helsevern består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv...  ...starte fortløpende. Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår... 

Spennende stilling for overlege i psykiatri

Stavanger
Én måned siden
Vær blant de første som søker
 ...miljøarbeider eller miljøterapeut, og som ønsker å jobbe innen rus- og psykisk helsearbeid. I denne rollen vil du primært møte voksne med...  ...eller tilsyn. Det vil også finnes muligheter for arbeid på helse- og omsorgsbolig, eller barnevernsinstitusjon for deg som er kvalifisert... 

WRK Bemanning AS

Stavanger
6 dager siden