...Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert...  ...av ruslidelser samt ulike psykiske lidelser. Vi har nå utviklet...  ...innleggelse uten eget samtykke, etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10...  ...Kvalifikasjoner Utdannet sykepleier eller vernepleier med norsk... 

Vi søker sykepleier/vernepleier til familieavdelingen på Gau...

Stavanger
12 dager siden
 ...Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere. Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å... 

Fast helgestilling i sentrumsnært botiltak, 2.gangs utlysnin...

Stavanger
11 dager siden
 ...Spennende utdanningsstilling hvor du får mulighet til å utvikle og forbedre avhengighetsbehandling i Helse Stavanger! Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling innen Klinikk Psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Avdelingen består av... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING

Stavanger
8 dager siden
 ...mistanke om psykose ved Klinikk psykisk helsevern voksne, Stavanger Universitetssjukehus, og har en forskergruppe Psykose med...  ...en større studie som ledes fra Helse Bergen, og som skal undersøke effekten...  ...Må være minimum autorisert sykepleier eller vernepleier med kompetanse... 

Forskningskonsulent I (sykepleier/vernepleier) med relevant ...

Stavanger
2 dager siden
 ...Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester...  ...til Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane, samt avdelinger for...  ...Arbeidsoppgaver Ansvar for sykepleie Aktiv deltaker i pasientens...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile... 

Sykepleier/ spesialsykepleier Akuttpsykiatri

Stavanger
6 dager siden
 ...3 sengeposter, to for ungdom og en for barn. Avdeling døgn...  ...privatpraksiser. Vi søker etter deg med helse -og sosialfaglig bachelorgrad...  ...utdanning på bachelornivå (sykepleier, vernepleier, sosionom eller...  ...i relasjon til mennesker med psykiske lidelser, og da spesielt... 

Vi styrker bemanningen - helge-stillinger - 21,13 % - Akutt ...

Stavanger
6 dager siden
 ...døgnpost som består av 10 hybler og 5 leiligheter. Vår målgruppe...  ...psykoseproblematikk, alvorlig psykisk lidelse med lavt funksjonsnivå...  ...etter deg som er utdannet sykepleier eller vernepleier. Vi har årsplan...  ...arbeidserfaring innen psykisk helse tilknyttet ungdom/unge voksne... 

Sykepleier/ Vernepleier? Interesse for arbeid med psykose? L...

Stavanger
2 dager siden
 ...tidlig intervensjon, behandling og forløp av psykoselidelser....  ...integrert del av klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssykehus...  ...fra helsemyndigheter og Helse Stavanger Aktivt bidra i...  ...ha PhD i psykologi, medisin, sykepleie eller andre relevante fag... 

Forsker I/ Seniorforsker I

Stavanger
6 dager siden
 ...TIPS står for Tidlig oppdagelse og Intervensjon ved Psykose, og TIPS senter...  ...psykoselidelser. TIPS hører til Klinikk Psykisk Helsevern Voksne i Helse Stavanger. Helse Stavanger ved...  ...profesjon i helsefag (psykologi, medisin, sykepleie) eller annen relevant fagbakgrunn... 

PhD - stipendiat

Stavanger
6 dager siden
 ...Stavanger, Sandnes, Sola, Ryfylke og Dalane DPS, samt avdelingene...  ...er akuttmotaket for klinikk psykisk helsevern voksne i Stavanger....  ...Må ha Norsk autorisasjon som sykepleier. Videreutdanning Erfaring...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile... 

Spesialsykepleier fast 75% natt stilling

Stavanger
2 dager siden
 ...består av Stavanger, Sandnes, Sola, Ryfylke og Dalane DPS, samt avdelingene for...  ...B3. AMC2 er akuttmottaket for klinikk psykisk helsevern voksne i Stavanger. Alle pasientene...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen... 

Sykepleierstudent/ paramedisinstudent til ledig helgevaktsti...

Stavanger
2 dager siden
 ...Miljøterapeutisk personell med erfaring fra rus og psykisk helse søkes til oppdrag i Stavanger På vegne av en av våre samarbeidspartnere søker vi nå etter deg med bred erfaring fra miljøterapeutisk arbeid innenfor rus og psykisk helse Arbeid vil kunne være i ulike... 

Dedicare AS

Stavanger
4 dager siden
 ...voksen psykologi eller som er psykolog i tilsvarende spesialistløp, og som ønsker å spille en aktiv rolle i utredning, behandling og...  ...stillingen. Avdeling sikkerhet inngår som en del av klinikk psykisk helse voksne (KPHV) og består av flere enheter spredt på ulike... 

Psykologspesialist/ psykolog 1 års vikariat

Stavanger
12 dager siden
 ...det tredje største akuttsykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000...  ...bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk for psykisk helsevern består av de fire sykehusavdelingene...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen... 

Spennende stilling for overlege i psykiatri

Stavanger
27 dager siden
 ...består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet...  ...livskvalitet for våre pasienter. Vi har ledig 4 stillinger som sykepleier og 1 stilling som vernepleier. Søknadene vil bli behandlet... 

BERGÅSTJERN SYKEHJEM

Stavanger
4 dager siden
 ...til å arbeide med pasienter som har alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk? Sikkerhetspost B1 har sammen...  ...journalsystemet DIPS.  Kvalifikasjoner Sykepleier/vernepleier Studenter med påbegynt utdanning innen helse- og sosialfag Andre med interesse for... 

Sikkerhetspost B1 søker ferievikarer til sommeren 2024

Stavanger
2 dager siden
 ...Stavanger DPS ble etablert 01.01.2006 og er et av fire DPS i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger. Vi har et opptaksområde på ca 72.000 innbyggere over 18 år. Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam og to sengeposter... 

Helsefagarbeider dag/aften 75 % fast

Stavanger
2 dager siden
 ...Er du en engasjert sykepleier / vernepleier som er på utkikk etter en spennende...  ...for deg! Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte...  ...Klinikkens strategi bygger på Helse Stavanger sin visjon om å fremme helse, mestring og livskvalitet. Klinikken har fireavdelinger... 

Sykepleier Alderspsykiatri sengepost i 100% stilling

Stavanger
12 dager siden
 ...Skal du bli sykepleier eller vernepleier? Kunne du tenkt deg erfaring fra psykiatri? Vi har ledige helgestillinger for syke- og vernepleierstudenter på post A3, utredningspost for psykose...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet... 

Helgestilling syke- og vernepleierstudenter

Stavanger
2 dager siden
 ...Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere. Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å... 

Er du vår nye virksomhetsleder for dagsenter og avlastning?

Stavanger
6 dager siden
 ...Spesial sykepleier / Sykepleier  Om stillingen CRUX Verksgata...  .... Vi driver på oppdrag fra Helse Vest HF og er tverrfaglig bemannet med...  ...behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser. Vi tilbyr...  ...klinisk videreutdanning hvor psykisk helsearbeid, gruppeterapi, rusbehandling... 
Stavanger
1 dag siden
 ...med erfaring fra arbeid med tjenestemottakere innenfor psykiatri og som er tilgjengelig for å jobbe nattevakter med snarlig...  ...løsningsorientert og tåler høyere arbeidspress i perioder God fysisk og psykisk helse Kvalifikasjoner: Minimum 3-årig høyere utdanning som... 

DEDICARE AS

Stavanger
8 dager siden
 ...hos oss i mottaks-, observasjons- og behandlingsavdelingen (MOBA) ved Stavanger...  ..., inkludert avdeling for rus- og avhengighetsmedisin og klinikk psykisk helsevern voksne.   I det nye sykehuset...  ...Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet... 

Overleger ved MOBA (fast og vikariat)

Stavanger
6 dager siden
 ...Vi har ledig fast 100% stilling som sykepleier ved gynekologiske poliklinikk, dagstilling....  ...poliklinikken samarbeider sykepleiere, leger og kontormedarbeidere. I tillegg er det...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
7 dager siden
 ...SYKEPLEIER/TEKNIKER Har du lyst på nye utfordringer? Ved nevrofysiologisk seksjon har vi...  ...som EEG, EMG/nevrografi, polysomnografi og MSLT. Utvikling av faget kan medføre mulige...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
5 dager siden
 ...Følgende annonse gjelder avdeling - Stavanger Er du en pliktoppfyllende og motivert sykepleier som enten allerede har utdannet deg som kosmetisk sykepleier og er klar for en spennende arbeidshverdag? Eller er en sykepleier som ønsker å ta skrittet inn i den kosmetiske... 

LUXIOU AESTHETICS AS

Stavanger
8 dager siden
 ...Fag- og foretaksutvikling (FFU) består av ca. 40 ansatte og er organisert i ulike fagenheter; funksjonene fagstrategi, kvalitet- og...  ...advokater i saker som krever advokatbevilgning og er tilknyttet helse- og erstatningsrett Skal der det er naturlig og ønskelig delta... 

Jurist i avdeling for fag og foretaksutvikling som rådgiver/...

Stavanger
6 dager siden
 ...intensiv avdeling behandler for tidlig fødte barn og syke nyfødte. Vi tilbyr høyspesialisert medisinsk behandling og sykepleie til de minste premature ned til...  ...bedriftsidrettslag Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
12 dager siden
 ...Har du lyst til å teste ut jobben som sykepleier i sykehjem? Nå har du muligheten til å arbeide i en spennende og lærerik langtidsavdeling eller korttidsavdeling ved byens nyeste sykehjem. Sykehjemmet ligger nydelig til i Lervig-kvartalet med utsikt over Ryfylket. Det... 

LERVIG SYKEHJEM

Stavanger
5 dager siden
 ...Kardiologisk sengepost 3H har ledig to 100% fast sykepleier stillinger, derav 50% på 3H og 50% på OBA. Stillingene er med tredelt turnus og 3. hver helg...  ...OBA er derfor sentralt å bygge videre på allerede nå.  Helse Stavanger HF bygger nytt sykehus på Ullandhaug. Ved å... 

Mottaksklinikken / kardiologisk avdeling / kardiologisk med....

Stavanger
1 dag siden