2 261 ledige stillinger

Søkeresultater:

 ...Rådgjevar/ jurist Kriminalomsorgen, Sogn og Fjordane friomsorgskontor Kriminalomsorgen region vest er eit etatsnivå lagt under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføring i fylka Vestland og Møre og Romsdal. Region vest med ca 500... 
Florø
10 dager siden
 ...Ledig fast stilling som saksbehandler (jurist) Om stillingen Vi søker saksbehandler som ønsker å bidra til at vi lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Stillingen er for tiden innplassert i seksjon for vurdering og kontroll. Stillingen innebærer saksbehandling... 
Moss
16 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver - jurist Vil du bli vår nye kollega? Hos Statsforvalteren i Innlandet er det ledig fast stilling for jurist. Arbeidsopgaver er hovedsakelig innen fagområdet plan og bygg, samt saksbehandling på enhetens øvrige fagområder etter behov.... 
Hamar
12 dager siden
 ...Rådgiver/seniorrådgiver (jurist) Om deg og stillingen: Kommunal- og beredskapsavdelinga har ledig en stilling som  jurist på juridisk seksjon. Som jurist hos oss jobber du med plan- og bygningsrett og klagesaksbehandling etter en rekke særlover. Store saksfelt... 
Bodø
3 dager siden
 ...Jurist Om stillingen  For å styrke juristkapasiteten er det opprettet en fast, 100 % stilling som jurist ved Ringerike fengsel. Stillingen vil bli lønnsplassert i stillingskode 1434 rådgiver eller stillingskode 1364 seniorrådgiver, avhengig av kompetanse og arbeidserfaring... 
Ringerike kommune
9 dager siden
 ...Om stillingen Vi søker en dyktig jurist som ønsker å bidra til at vi lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Stillingen er for tiden innplassert i avdeling for virksomhetsstyring og støttetjenester. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring,... 

SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET

Moss
14 dager siden
 ...Trainee - jurist Om traineeprogrammet i staten: Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Denne stillingen er en del... 
Bodø
3 dager siden
 ...vedlikeholder bygg- og eiendomsmassen. Etaten er sertifisert etter kvalitetssystemene ISO 9001 og 14001. Eiendomsavdelingen søker etter jurist i vikariat på ca. 10 måneder for en av våre jurister som går ut i permisjon. Du vil bli en del av et team med 17 medarbeidere,... 

Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune

Bergen
14 dager siden
 ...Er du en dyktig, selvstendig og initiativrik jurist som har lyst til å arbeide med refusjonskontrakter og anbud for legemidler på blå resept?    Legemiddelverket gjennomfører for tiden et pilotprosjekt for legemidler som dekkes av folketrygden (blåreseptordningen).... 

Statens legemiddelverk

Oslo
4 dager siden
 ...Jurist innen menneskerettigheter (vikariat, inntil 2 år) Jurist innen menneskerettigheter (vikariat, inntil 2 år) Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et offentlig, uavhengig organ, organisatorisk underlagt Stortinget, som ble opprettet i 2015. Den... 
Kautokeino
10 dager siden
 ...Rådgiver - jurist - vergemål Om stillingen Samfunnsavdelingen har viktige rettssikkerhetsoppgaver på en rekke områder, blant annet etter vergemålsloven, plan- og bygningsloven, inndelingsloven, kommuneloven, offentlighetsloven, ekteskapsloven, barneloven, alkoholloven... 
Stavanger
10 dager siden
 ...Jurist Om stillingen En av våre medarbeidere skal ut i studiepermisjon, og vi søker derfor en engasjert og allsidig jurist til ett års vikariat.  NFI forvalter det statlige filmfondet, og gir blant annet tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling... 
Oslo
11 dager siden
 ...Personlige egenskaper ~ Du arbeider strukturert og selvstendig og har gode samarbeidsevner Vi tilbyr Å inngå i DSAs team av jurister på tvers av fagavdelingene Varierte arbeidsoppgaver Å delta i avdelingens ulike fagomåder som har et bredt mandat innen... 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Bærum kommune
7 dager siden
Vil du være med å arbeide på nasjonalt nivå med juridiske problemstillinger? Noen av arbeidsoppgavene: Stillingen vil by på varierte og spennende arbeidsoppgaver knyttet til Vigo IKS. Arbeidet omfatter juridisk rådgivning innenfor en rekke rettsområder. Du vil samarbeide...

VIGO IKS

Porsgrunn
4 dager siden
CCS-seksjonen Oppfølging av regjeringa sitt arbeid med fangst og lagring av CO2 er prioritert i norsk klimapolitikk. Dette arbeidet er tett knytta til bygginga av Langskip, det norske demonstrasjonsprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2. I CCS-seksjonen...

Olje- og Energidepartementet

Oslo
7 dager siden
 ...klager der Statens vegvesen er klagd inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Juridisk og anskaffelser består av 11 jurister og er organisert i divisjonen Fellesfunksjoner. Avdelingen har i tillegg en anskaffelsesseksjon som består av 13 medarbeidere.... 

STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET

Drammen
3 dager siden
 ...Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling, har ledig traineestilling til Jurist. Vi søker etter en samfunnsengasjert kollega som ønsker å jobbe med saksbehandling og oppgaver innenfor plan- og bygningsrett. Til stillingen ligger saksbehandling og veiledning av... 

Narvik kommune

Narvik
2 dager siden
Vil du vere med på å vidareutvikle brann- og redningsvesenet og 110-sentralane i Noreg i tråd med samfunnsutviklinga? Vi er på utkik etter ein kreativ og uredd person til ei spennande juriststilling i  Seksjon for brann- og redning i DSB. Hos oss får du jobbe i eit kompetent...

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tønsberg
2 dager siden
Vi søker saksbehandler til en ny opprettet fast 100 % stilling ved Enhet for Helsetjenester! Stillingen er ved Helsetjenester, Helsekontoret som er enhetens administrasjon. Administrasjonen har oppgaver knyttet til fastlegeordningen, de privatpraktiserende fysioterapeutene...

Helsetjenester, Tromsø kommune

Tromsø
2 dager siden