2 698 ledige stillinger

Søkeresultater:

Fast stilling som jurist (rådgiver/seniorrådgiver)

Vi søker etter en dyktig og engasjert jurist til Pasient- og brukerombudskontoret på Hamar. Vi søker deg som trives med rådgivning og undervisning. Stillingen innebærer samhandling med både pasienter, brukere, pårørende og helsetjenesten. Den som ansettes vil ta del i... 

Pasient- og brukerombudet i Innlandet, Helsedirektoratet

Hamar
19 dager siden

Ledig stilling som jurist

 ...muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. • God samfunns- og rolleforståelse er nødvendig. Både nyutdannede kandidater og jurister med relevant erfaring oppfordres til å søke. Endelig vitnemål må foreligge før tiltredelse.  Til stilling som rådgiver er det... 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Oslo
6 dager siden

Jurist / juridisk rådgjevar

 ...Vi søker etter ein dyktig jurist i 100 % fast stilling. Bykle er ein kommune med stort aktivitetsnivå. Vi har behov for å styrke vår kompetanse innan fleire juridiske  saksområde. Vi kan tilby gode betingelsar og interessante faglege oppgåver innan kommunal verksemd... 

Bykle kommune, kommunedirektøren sin stab

Bykle
19 dager siden

Vi søker etter engasjerte jurister- namsfullmektiger

 ...ansvar for sikring av pengekrav, tvangsrealisasjon, saker etter gjeldsordningsloven, mv. Vi er et nasjonalt kompetansesenter med ca 80 jurister og totalt 151 ansatte, fordelt på kontorer i Sandvika og Oslo sentrum. Enheten har en viktig rolle når det gjelder omsetning og... 

Oslo Politidistrikt Oslo Politidistrikt

Oslo
13 timer siden

Førstekonsulent/Rådgiver - jurist

 ...Om stillingen  Ved regionadministrasjonen i Kriminalomsorgen region sør er det et ledig vikariat i 100 % stilling som jurist i stillingskode førstekonsulent/ rådgiver i perioden 15.05.2023-15.05.2024. Regionadministrasjonen består av en administrativ seksjon og... 

KRIMINALOMSORGEN REGION SØR AVD ADMINISTRASJON

Tønsberg
6 dager siden

To jurister - vergemål

 ...Om stillingene Ved vergemålseksjonen er det ledig to faste stillinger for jurister, med tilstredelse så snart som mulig. Vi ser etter nye kollegaer som motiveres av å hjelpe personer som trenger bistand til å ivareta sine egne interesser. Er du både systematisk... 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Vadsø
14 dager siden

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver - jurist - vikariat

 ...og kontrollorganer. Seksjonen ivaretar også direktoratets forpliktelser i forbindelse med ev. sivile saker for domstolene.  Som jurist hos oss vil du arbeide med oppgaver knyttet til ovennevnte saksområder. Stillingen innebærer omfattende koordinering og kontakt med... 

KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM

Lillestrøm
7 dager siden

Fast stilling som jurist

 ...Fast stilling som jurist Om stillingen Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning og kompetansepolitikk. Avdeling for juridiske tjenester, anskaffelser og tilsyn søker... 
Bergen
19 dager siden

Jurister med personvern- og kontrollkompetanse

 ...Arbeids- og velferdsdirektoratet søker to jurister til seksjon juridisk i Ytelsesavdelingen. Ytelsesavdelingen har ansvar for alle ytelsene i NAV og favner over et vidt fagområde. Seksjon juridisk er nyopprettet og har ansvar for juridiske problemstillinger innenfor generell... 

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN

Oslo
8 dager siden

Rådgiver/jurist

 ...byggesøknader. Avdelingen behandler byggesøknader, skriver klagesaksinnstillinger og veileder brukere.  Vi søker deg som er utdannet jurist til en fast stilling som rådgiver i enhet tett by øst i avdeling for byggeprosjekter. Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i... 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Oslo
7 dager siden

Jurist

 ...andre rettshjelptiltak med et stort engasjement for rettssikkerhet. Gatejuristen Oslo dekker hele Østlandet. Nå søker vi en erfaren jurist (100 %, fast stilling) som ønsker å utgjøre en forskjell! Hva kan du vente deg? Som jurist hos oss kan du vente deg en variert,... 

Kirkens Bymisjon Drammen og Kongsberg

Oslo
9 dager siden

Jurist - HR

 ...Jurist - HR Nord universitet Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.  I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer... 
Bodø
8 dager siden

Vi søker dyktig jurist til spennende stilling på inkassoområdet

 ...Vi søker en dyktig jurist (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver) til seksjon for eiendomsmegling og inkasso. Seksjonen har ansvar for tilsyns- og forvaltningsoppgaver knyttet til områdene eiendomsmegling, inkasso- og gjeldsinformasjonsvirksomhet. Seksjonen inngår i... 

Seksjon for eiendomsmegling og inkasso, Finanstilsynet

Oslo
2 dager siden

SKADEKONSULENT - JURIST PERSONFORSIKRING

Er du en selvstendig lagspiller som trives i skjæringspunktet mellom juridiske og medisinske problemstillinger? Da tror vi du vil få det fint hos oss! Som Skadekonsulent vil dine arbeidsoppgaver falle inn under oppgjør av Personforsikring, men vil ved behov også omfatte...

Eika Forsikring AS

Hamar
2 dager siden

To spennende stillinger for jurister med interesse for EU- og konkurranserett

 ...offentlig regulerte markeder? Ønsker du deg nye utfordringer? Statens jernbanetilsyn har ledig to spennende faste stillinger som jurister i avdeling for markedsovervåking. Vi ønsker fortrinnsvis å ansette jurister med noen års relevant erfaring. Vi ser etter deg... 

STATENS JERNBANETILSYN

Oslo
7 dager siden

Jurist

 ...etter flere dyktige medarbeidere. Vi søker etter inntil to jurister til faste stillinger. Hos oss vil du få arbeide med spennende...  ...Stillingskategori avhenger av søkers kvalifikasjoner og erfaring. Stilling som jurist I lønnes i lønnstrinn 47-52 (for tiden kr 672 700 - 737 200)... 

logo Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo
1 dag siden

Jurist / Advokat

 ...Juridisk avdeling ved Sykehuset Østfold søker etter jurist/advokat, som sammen med avdelingens øvrige medarbeidere skal bistå sykehusledelse og øvrig ledelse/stab med blant annet juridisk rådgivning og saksbehandling på en rekke rettsområder, bl.a. personvernrett, helserett... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
7 dager siden

Jurist

 ...Vi søker en jurist som skal bidra til økt gjennomføringsevne av anskaffelser og juridisk støtte innen avtalerett. Juristen skal gi juridisk bistand til instituttets forskere og andreansatte. Juristen vil være ansvarlig for utarbeidelse, kvalitetssikring og inngåelse... 

INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK AVD KJELLER

Kjeller
13 dager siden

Jurist

 .... Bli med og sett spor! Arbeidsoppgaver Vi søker deg som har interesse for eiendom og har minimum 4 års erfaring som jurist/advokat innenfor feltet tingsrett/avtalerett og erfaring eller interesse for festeforhold. Du vil få ansvaret for en portefølje med... 

Eiendom - Grunneiendom, Bærum kommune

Bærum kommune
9 dager siden

Er du jurist og brenner for trafikksikkerhet?

 ...Er du jurist og brenner for trafikksikkerhet? Om stillingen Statens vegvesen har en viktig rolle i arbeidet med økt trafikksikkerhet. Vi har også en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Handlingsplan mot sosial dumping... 
Lillehammer
15 timer siden