Søkeresultater: 1 068 ledige stillinger

 ...Vi ønsker å styrke vår juridiske kompetanse på HR-området og søker etter HR-rådgiver/jurist til avdeling HR- og servicepartner ved NAV Vestfold og Telemark. NAV Vestfold og Telemark er regionskontor for NAV i Vestfold og Telemark. Regionskontoret er bindeledd mellom... 

NAV VESTFOLD OG TELEMARK TORGGATA 18 SKIEN

Skien
10 dager siden
 ...Jurist - rådgivar/seniorrådgivar Om stillinga Vi har ledig ei fast stilling som jurist i Budsjett- og styringsavdelinga, seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Seksjonen koordinerer departementet si operative og strategiske styring... 
Oslo
2 dager siden
 ...Ved Akershus friomsorgskontor er det et ledig vikariat som jurist i 100% stilling i 1 år, med oppstart etter avtale. Stillingen har...  ...i Romerike fengsel og Ila fengsel og forvaringsanstalt. En rådgiver skal beherske selvstendig saksbehandling, rådgivning, analyse og... 

AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR LILLESTRØM

Lillestrøm
5 dager siden
 ...Jurister Ønsker du å bruke din juridiske kompetanse til beste for innbyggerne i Nordland? Er du jurist med eller uten erfaring? Hos oss får du jobbe med det du kan og lære det...  ...stillingen vil du bli tilbudt lønn som  rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i... 
Bodø
5 dager siden
 ...Ved Byplankontoret er det ledig en fast 100 prosent stilling som jurist. Vi søker etter en faglig dyktig jurist med stort engasjement for byen. Byplankontoret behandler innsendte reguleringsplaner, og lager kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdeplaner, og... 

TRONDHEIM KOMMUNE ADMINISTRASJON

Trondheim
2 dager siden
 ...og Rikslønnsnemnda. Til dette arbeidet søker vi etter en dyktig jurist. Du kan lese mer om arbeidet vårt på nemndene.no. Stillingen...  ...ved å jobbe hos oss Hos oss får du: stilling og lønn som rådgiver, kode 1434 (kr 540 000 - kr 650 000) eller seniorrådgiver, kode... 

ARBEIDSTILSYNET OG TVISTELØSNINGSNEMNDA LILLESTRØM

Bodø
4 dager siden
 ...Ledig stilling som jurist Om stillingen og avdelingen Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et nasjonalt...  ...Lønnsvilkår Lønnsplassering etter kompetanse  rådgiver/seniorrådgiver med en årslønn mellom kroner 615 700 og 821 100... 
Bergen
11 dager siden
 ...attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring. DNB Livsforsikring AS - Kundeoppgjør - Kvalitet søker Jurist - GDPR Menneskene er DNA-et i DNB. Siden 1822 har vi jobbet for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye... 

DNB BANK ASA AVD BERGEN SØR

Bergen
11 dager siden
 ...bidra til å sikre gode avtaler for leveransene i Nødnett? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ledig stilling som jurist i avdelingen for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) i Oslo. Nødnett er statens mobilnett for norske nød- og beredskapsaktører... 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) AVD NØ...

Oslo
1 dag siden
 ...Jurist - straffegjennomføring - Bredtveit fengsel Om stillingen Ved Bredtveit fengsel er det ledig en 100% fast stilling som...  ...og arbeidsområde   Utdanning og erfaring Du må ha Rådgiver ~ juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap  ~ minimum... 
Kløfta
28 dager siden
 ...søker vi deg som vil bli med på laget. Jurister ! Kom og jobb i verdens fremste fagmiljø...  ...innovative offentlige anskaffelser  Jurist - Innovative og bærekraftige anskaffelser...  ...Betingelser Du vil få stilling som rådgiver med lønn fra kr 584 500 til kr 759 100,... 

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD OSLO

Oslo
2 dager siden
 ...Jurist og samfunnsvitar  Om stillingane Ønsker du deg interessante og utfordrande oppgåver i eit arbeidsmiljø med høg fagleg...  ...politiske avgjerder. Om du blir tilsett som førstekonsulent, rådgivar eller seniorrådgivar, avheng av kvalifikasjonane og erfaringa di... 
Oslo
18 dager siden
 ...Koordinerende fagansvarlig jurist Om kriminalomsorgen Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter... 
Mandal
26 dager siden
 ...jobbmuligheter å by på. Er du interessert i området personvern og informasjonssikkerhet og kan tenke deg fast heltidsstilling som rådgiver på området, er vi på jakt etter akkurat deg.   Som rådgiver blir du en del av kommunens HR- avdeling. HR – avdelingens oppgave... 

Rana Kommune

Mo
4 dager siden
 ...Vi søker etter jurist med minst 2 års relevant saksbehandlererfaring til vårt personskadeteam. Som en veletablert aktør innen personskadebehandling, er vi dedikert til å levere juridisk ekspertise av høy kvalitet for å sikre proaktive og riktige erstatningsoppgjør.... 

CRAWFORD & COMPANY (NORWAY) AS

Oslo
2 dager siden
 ...du er analytisk, ser løsninger, og tenker nytt du har evnen til å løfte blikket og tenke strategisk Vi tilbyr lønn som rådgiver i stillingskode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 594 500,- og kr 692 400,-, avhengig av kompetanse... 

UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON

Oslo
2 dager siden
 ...påregne noen vakter ved rehabiliteringsmedisinsk sengepost. Oppgi gjerne ønsket stillingsprosent i søknaden. Arbeidsoppgaver Rådgiver har en koordinerende rolle og et helsepedagogisk fokus i utvikling og drift av opplæringstilbud, noe som innebærer: ansvar for... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
2 dager siden
 ...Luftfartstilsynet har 2 ledige stillinger som rådgiver ved seksjon front, sertifikat og registre i Luftfartstilsynets serviceavdeling. Den ene stillingen vil jobbe med luftfartssertifikater (part FCL) og den andre vil være på UH-mottak (mottak av ulykkes- og hendelsesrapporter... 

LUFTFARTSTILSYNET HOVEDKONTOR

Bodø
10 dager siden
 ...lønnspolitikk og vurderes ut fra utdanning og erfaring:  årslønn fra kr 532 200 til 635 400 (lønnstrinn 54 - 65) i stillingskode 1434 rådgiver  eller årslønn fra kr 604 900 til 732 300 (lønnstrinn 62-73) stillingskode 1364 seniorrådgiver.  for særlig godt kvalifiserte... 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION...

Fjelldal
4 dager siden
 ...Vi er på jakt etter en samfunnsengasjert rådgiver som skal være en del av vårt team som består av tillitsvalgte og ansatte på fylkesnivå i Utdanningsforbundet. Du skal bidra til å sikre at fylkeskontorets prosesser, systemer og rutiner fungerer best mulig slik at... 

UTDANNINGSFORBUNDET AGDER

Kristiansand S
8 dager siden