Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Ikt-direktør jobb

1-20 fra 1722 søkeresultater

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Dokumenthåndtering og relatert saksbehandling Andre oppgaver må påregnes Kvalifikasjoner God forståelse og kompetanse i bruk av IKT-verktøy Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Erfaring med administrasjon og... 
12 dager siden
Lyse Energisalg AS  -  Stavanger
Vi er på jakt etter en tydelig og kommersiell leder med strategisk blikk på virksomheten, både som en selvstendig enhet og som en del av Lysekonsernet. Vedkommende må evne å kommunisere med de ulike fagmiljøene internt, involvere og lede gode og strukturerte utviklingsprosesser...
1 dag siden
Personalhuset Staffing Group AS  -  Oslo
 ...DIREKTØR FOR PERSONALHUSET NORGE Som Direktør for Personalhuset Norge får du ansvar for 80 administrativt ansatte og 1200 utleide medarbeidere over hele Norge. Bransjen er i vekst og  Personalhuset har en sterk posisjon innen sitt område. Målet er å styrke denne posisjonen... 
10 dager siden
Search House AS  -  Trondheim
 ...Din hovedoppgave blir å lede og utvikle UNINETT som partner for universitetene og høyskolene, og som leverandør av verdensledende IKT-infrastruktur og digitale løsninger. - Utvikle og forankre strategier og handlingsplaner - Sørge for god kommunikasjon og samhandling... 
12 dager siden
A/STAB  -  Bergen
 ...Behovet er nå å styrke kompetansen innen konstruksjon, sertifisering og skalerbar produksjon. I den nyopprettede stillingen som Teknisk Direktør vil du arbeide tett sammen med gründer og daglig leder, Cato Lyngøy. Det rekrutteres parallelt til stillingen som Prosjektingeniør... 
4 timer siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
Arbeidsoppgaver Ivareta, forvalte og utvikle arbeidsgiverrollen i samarbeid med ledere Virksomhetsutvikling og implementering av sykehusets mål og strategier Ansvar for sykehusets overordnede lederutvikling Bidra til god medarbeiderutvikling Ansvar for...
16 dager siden
Forsvaret  -  Oslo
 ...og planarbeid. Avdelingen er delt i fire seksjoner og består av ca. 60 medarbeidere. Vi søker nå en leder for avdelingen. Som direktør for avdeling fellestjenester vil du ha ansvar for koordinering, styring og utvikling av områdene som avdelingen har ansvar for.... 
Jooble-søknad 8 dager siden
Oslo
 ...Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) er administrativt organisert under Oslo universitetssykehus HF, men får sitt oppdrag fra Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst utvikler moderne teknologiløsninger til beste for pasienter, pårørende og ansatte. RSKI har hovedansvar... 
11 dager siden
Firma : Norges Fotballforbund  -  Oslo
 ...utviklingsstrukturer for elitesatsingen ~Være rådgiver for Generalsekretæren og øvrig organisasjon på området elitefotball ~Sammen med direktør bredde, utvikle helhetsperspektivet for norsk fotball og bygge strukturer som styrker relasjonen og samarbeidet mellom bredde og... 
Jooble-søknad 17 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Ivareta daglig ledelse og koordinere det faglige arbeidet internt i HR konsern Gi råd til kommunens ledelse i HR og HMS-spørsmål Ansvar for å utarbeide saksgrunnlag og iverksette politiske vedtak Være pådriver og tilrettelegger for organisasjonsutvikling...
15 dager siden
Hodejegerne  -  Lillehammer
Stiftelsen Lillehammer museum søker ny direktør til Lillehammer Kunstmuseum. Direktøren skal videreutvikle og skape en publikumsorientert museumsorganisasjon med vekt på formidling, forvaltning av egen samling og forskning. Mer informasjon her: www.lillehammerartmuseum... 
15 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
Arbeidsoppgaver Lede og videreutvikle etaten. Koordinere og følge opp et stort antall utrednings- og byggeprosjekter. Utarbeide beslutningsgrunnlag og være rådgiver for kommunens politiske og administrative ledelse. Videreutvikle samarbeidsrelasjoner ...
3 dager siden
Headvisor  -  Trondheim
Vi søker en dynamisktoppleder som skal være med på å videreutvikle virksomheten. Du har kommersiellerfaring, har solgt og levert store teknologiprosjekter og har erfaring fra åjobbe med både nasjonale og internasjonale kunder og samarbeidspartnere. Viskal inn i en kraftig...
9 dager siden
O.N. Sunde AS  -  Oslo
 ...Direktør – økonomi, prosjekt og analyse O.N. Sunde AS er et privateid investeringselskap som forvalter heleide datterselskaper som Color Group/Color Line, Gresvig (G Sport/G MAX, Intersport), Voice (Match, VIC, Boys of Europe), Sunpor Kunststoff (produksjon av plastråstoff... 
9 dager siden
Hodejegerne  -  Oslo
Digitaliseringen i samfunnet skyter fart og utløser et behov for nye løsninger for å ivareta IKT-sikkerhet, effektivitet og lik konkurranse. Standard Norge er sterkt engasjert i dette arbeidet og opplever økt aktivitet. Vi søker derfor en dyktig og engasjert prosjektleder... 
15 dager siden
Caverion  -  Oslo
Caverion Norge AS, avdeling Oslo, styrkes innen IKT og øker satsningen på nettverkskabling, Wlan, fiberløsninger og ITV-installasjoner. Vi søker en utadvendt og selvstendig servicetekniker innen IKT som liker å jobbe i team. Oslo Service er Caverions største serviceavdeling... 
16 dager siden
Badenoch & Clark Norge  -  Oslo
 ...fremtidige utdanningsbehov i et samfunns- og arbeidsliv som er i stadig endring og utdanning tilbys på nye måter. Administrerende direktør Vi søker en trygg og tydelig leder med erfaring fra omstillings- og endringsledelse, og som har: Erfaring som toppleder... 
12 dager siden
Nofitech AS  -  Trondheim
 ...Administrerende direktør Med 25 års driftserfaring fra norsk settefiskproduksjon, og 10 års erfaring fra prosjektering av RAS anlegg(re-sirkuleringsanlegg), etablerte gründerne Norwegian Fishfarming Technologies AS (NOFITECH) i 2011. Forretningsideen var å utvikle... 
5 dager siden
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)  -  Arendal
 ...for oppgaver innen økonomi, anskaffelser, HR/personalforvaltning, IKT, informasjonssikkerhet og dokumentforvaltning som i dag utføres...  ...2019 vil fylkesmannsstrukturen endres fra 16 til 10 embeter. Direktør - Fylkesmennenes fellesadministrasjon Planlegging, etablering... 
8 dager siden
Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Ansvarlig for å ivareta strategisk og operativ HR i UKE, herunder lede den sentrale HR – funksjonen i UKE med HR-rådgivere, kommunikasjonsansvarlige og endringsagenter. Personal- og budsjettansvar. Stillingen rapporterer til etatsleder og er plassert...
8 dager siden