...turnus, med arbeid kvar 3. helg. Laboratoriet Stord er ein del av Avdeling for Laboratoriemedisin, som eit av seks laboratorier i Helse Fonna. Vi er eit akkreditert laboratorium med døgnkontinuerlig drift og utfører analysearbeid innan medisinsk biokjemi og... 

Er du vår nye bioingeniør?

Stord
9 dager siden
 ...Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland. Helse Fonna er eit lokalt... 

Psykolog/Psykologspesialist

Stord
6 dager siden
 ...opplæring Eit aktivt, positivt og triveleg arbeidsmiljø med stolte medarbeidarar Fagleg utvikling  Mangfaldserklæring Helse Vest HF ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

Sjukepleiar 22% tredelt turnus

Stord
10 dager siden
 ...Eining for psykisk helse og rus, avdeling ambulant team 1 har personale med høg fagleg kompetanse og tilbyr personretta tenester i heimen. Dei som arbeidar i ambulant team 1 har lang erfaring og kompetanse til å takle ulike utfordringar/uforutsette hendingar. Teamet har... 

STORD KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER OMRÅDE SENTRUM

Stord
11 dager siden
 ...behov for ferievikarar i heimebaserte tenester, innanfor tenester til personer med utviklingshemming, i institusjon, eining psykisk helse og rus og kjøkken/vaskeridrift i perioden 24.06.24 - 18.08.24. Sommarjobb i pleie og omsorg inneber turnusarbeid dag, kveld, natt... 

STORD KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER OMRÅDE SENTRUM

Stord
4 dager siden
 ...Eining for psykisk helse og rus omfattar ulike tilbod, som dagsenter, bufellesskap og oppsøkande tenester til personar frå 18 år og oppover med rus- og/eller psykiske vanskar. Ambulant team 1 tilbyr personretta tenester i heimen og har fokus på å bidra til auka meistring... 

STORD KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER OMRÅDE SENTRUM

Stord
11 dager siden
 ...16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28

Stord
1 dag siden
 ...Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS), Fakultetsadministrasjonen, har ledig 100% fast stilling som studieadministrativ leiar  Eininga som blir leia av studieadministrativ leiar skal løyse studieadministrative oppgåver knytt til fakultetet... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28

Stord
2 dager siden
 ...Må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig Tilfredsstillende vandel (jf. Lov om Vaktvirksomhet) God fysisk og psykisk helse Normalt god IT-kompetanse Noe teknisk innsikt Førerkort kl.B Godkjent Vekterutdanning er en fordel. Securitas kan for rett... 

Vektere til Aker Solutions

Stord
3 dager siden
 ...Falck leverer helse- og karrieretjenester over hele Norge Falck har et landsdekkende tilbud innen bedriftshelsetjenester, spesialisthelsetjenester, helseformidling og arbeidsmarkedstjenester. Vårt hovedmål er å bistå våre kunder med tjenester som skaper synlige, målbare... 

Vi søker engasjerte Veiledere i Avklaring!

Stord
9 dager siden
 ...Eining for psykisk helse og rus omfattar ulike tilbod, som dagsenter, bufellesskap og oppsøkande tenester til personar frå 18 år og oppover med rus- og/eller psykiske vanskar. Ambulant team 1 tilbyr personretta tenester i heimen og har fokus på å bidra til auka meistring... 

ID 2171 Sjukepleiar i Oppsøkande tenester - Psykisk helse og...

Stord
9 dager siden
 ...17 500 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL... 

Stipendiat innan historiedidaktikk

Stord
9 dager siden
 ...17 500 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL... 
Stord
12 dager siden
 ...Må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig Tilfredsstillende vandel (jf. Lov om Vaktvirksomhet) God fysisk og psykisk helse Normalt god IT-kompetanse Noe teknisk innsikt Førerkort kl.B Godkjent Vekterutdanning er en fordel. Securitas kan for rett... 

SECURITAS AS AVD STORD

Stord
5 dager siden
 ...opplæring Eit aktivt, positivt og triveleg arbeidsmiljø med stolte medarbeidarar Fagleg utvikling  Mangfaldserklæring Helse Vest HF ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS

Stord
10 dager siden
 ...17 500 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL... 
Stord
5 dager siden
 ...Eining for psykisk helse og rus, avdeling ambulant team 1 har personale med høg fagleg kompetanse og tilbyr personretta tenester i heimen. Dei som arbeidar i ambulant team 1 har lang erfaring og kompetanse til å takle ulike utfordringar/uforutsette hendingar. Teamet har... 

ID 2172 Helgestilling - Psykisk helse og rus

Stord
9 dager siden
 ...16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGNDAL

Stord
11 dager siden
 ...fylt 18 år. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende innen 14 dager. Sunkost er Norges største faghandelskjede innen helse og sunnhet med over 100 butikker og netthandel. Helsemarkedet er i kraftig vekst, og vi tilbyr et bredt utvalg av kosttilskudd,... 

SUNKOST BUTIKK AS SUNKOST KONTOR

Stord
6 dager siden
 ...Psykisk helse og rus i Bømlo kommune søkjer etter vikar som avdelingsleiar i 100%. Me ser etter deg som har eit sterkt fagleg engasjement for fagfeltet. Verksemda har to avdelingar som gjev tilbod innan tenesteområda individuell støtte, samtalebehandling, miljøarbeid... 

Avdelingsleiar i Psykisk helse og rus

Bømlo
3 dager siden
 ...17 500 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL... 
Stord
5 dager siden
 ...Om Falck Vi i Falck Norge leverer helse- og karrieretjenester over hele landet og bidrar hver dag til bedre helse og et godt arbeidsliv. Hos oss får du muligheten til å gjøre en forskjell i andres liv -- og for samfunnet. Du blir en del av et omfattende og kompetent... 

FALCK NORGE AS AVD STORD TORGBAKKEN 2

Stord
16 dager siden
 ...17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL... 
Stord
28 dager siden
 ...og personlig utvikling, og som liker å arbeide mot kontinuerlig forbedring. Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen? Er du involvert? Engasjerer du deg, får... 

FUS AS

Stord
8 timer sidenNy
 ...eldre. Om stillingen: Vindafjord kommune har mange muligheiter til deg som vil vera ferievikar hjå oss i år! Ferievikarar innan helse og omsorg Som ferievikar må du kunne arbeide i perioden 17.06. - 31.08 der du arbeidar anten dag, dag/kveld, langvakter eller natt.... 

Vindafjord kommune

Ølen
2 måneder siden
 ...svært viktig for meg Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Vi tilbyr:   En meningsfylt jobb Teoretisk og praktisk opplæring Relevante kurs Tett oppfølging med BPA-koordinator Erfaring fra helse- og omsorgssektoren Lønn etter tariff... 

Mio BPA

Stord
2 måneder siden
 ...i! Når me tel med store og små, er me i dag omlag 2900 godlyndte innbyggjarar i Tysnes. Tysnes kommune har ca. 330 tilsette innan helse- og omsorg, skule og barnehage, tekniske tenester og offentleg administrasjon. Me er oppteken av å skapa gode arbeidsplassar og gjere... 

TYSNES KOMMUNE DAGSENTER PU VÅGSMARKA

Tysnes
2 dager siden
 ...oppgaver kan tilfalla stillinga. Kvalifikasjonar Du må ha: Fullført utdanning tilsvarande bachelorgrad, gjerne innan samfunnsfag, helse, sosialfag eller pedagogikk. Fagbrev kombinert med lang relevant erfaring kan i nokre tilfelle kompensera for utdanningskravet.... 

NAV VINDAFJORD-ETNE

Ølen
11 dager siden
 ...Om arbeidsstaden Helse og velferd er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår pleie - og omsorgstenester, tildelingskontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, miljøarbeidertenesta, NAV og psykisk... 

AUSTEVOLL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALTENESTER

Storebø
11 dager siden
 ...velferdsklubben Anna informasjon Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing etter Helse og omsorgstenestelova § 5.4  Bømlo kommune ser på inkludering og mangfald som ein styrke, og vil oppmoda alle kvaliserte søkjarar... 

KOMMUNEHELSETENESTA I BØMLO AVD FYSIOTERAPI

Bremnes
3 dager siden