...skule. Om stillingen: Er du ein profesjonell vaksen som set læring og trivsel høgt i eit inkluderande felleskap? LærarMe søker: Lærar. Me har ledig inntil 200 %, fast og vikariat ved Ølen skule, stillinga er ledig frå 1.august 2024 Hovudarbeidsoppgåver ~Ha ansvar... 

Vindafjord kommune

Ølen
8 dager siden
 ...trygg på eigen kompetanse og erfaring? Søkjer du fagleg råd og rettleiing i utfordrande situasjonar? Verdset du andre sin kunnskap og lærer du av andre? Er du reflektert? Er du bevisst di rolle som vaksen og barnet si rolle? Evnar du å sjå deg sjølv og utfordrande... 

Sævarhagen FUS barnehage søkjer assistent/barne- og ungdomsa...

Stord
4 dager siden
 ...Kombiner studiet med ein lærerik jobb og få stipend i tillegg. Hos oss får du lære mykje om sjukepleie i eit godt miljø med kjekke kollegaer. Som sjukepleierstudent kan du søke om helge- og feriestilling ved eitt av våre sjukehus. Du får både løn, fagleg utvikling... 

Vil du ha ein lærerik jobb på sjukehuset og få stipend i til...

Stord
4 dager siden
 ...Du må ha fylt 18 år og du må være god i norsk, muntlig og skriftlig. Vi kan tilby deg varierte arbeidsoppgaver og mulighet for å lære butikkdrift i en av Norges mest kjente merkevarer. Du får nødvendig opplæring og som ansatt hos oss, får du bruke vår gode personalkjøpsordning... 

Tilkallingshjelp søkes til NILLE HEIANE

Stord
Én måned siden
 ...for alle tilsette to dagar i veka. Undervisninga er i hovudsak lagt til ettermiddagstid og det er elevar i alle aldrar, også vaksne. Lærar har tilgang til arbeidsrom/kontor i tilknyting til undervisningsrommet. Stord kulturskule har 550 elevplassar og 16 tilsette og... 

ID 2185 Danselærar – Eining for kultur

Stord
24 dager siden
 ...verdset mangfald og vil oppfordre både erfarne og nyutdanna til å søke då vi meiner at dette er med på å skape eit miljø der alle kan lære og utvikle seg. Hos oss får du jobbe med varierte oppgåver gjennom heile prosjektkjeda, der det somme gonger krevst at du jobbar... 

ZENIT ENGINEERING AS

Stord
Én måned siden
 ...trygg på eigen kompetanse og erfaring? Søkjer du faglege råd og vegleiing i utfordrande situasjonar? Verdset du andre sin kunnskap og lærer av andre? Er du reflektert?Er du bevisst di rolle som vaksen, og barnet si rolle? Evnar du å sjå deg sjølv og utfordrande... 

Sævarhagen FUS barnehage søkjer pedagogisk leiar, fast og vi...

Stord
8 dager siden
 ...trygg på eigen kompetanse og erfaring? Søkjer du fagleg råd og rettleiing i utfordrande situasjonar? Verdset du andre sin kunnskap og lærer du av andre? Er du reflektert? Er du bevisst di rolle som vaksen og barnet si rolle? Evnar du å sjå deg sjølv og utfordrande... 

FUS AS

Stord
9 dager siden
 ...er veldig kreativ, og elskar å lage forskjellige ting og eg likar å bake. Eg spelar ulike spel på telefon og nitendo, og har lyst å lære meg å programmera. På fritida mi går eg fortida på symjing og skyting. Eg er 8 år, og går i 2.klasse. Eg er som 8 åringar flest, men... 

Mio BPA

Stord
9 dager siden
 ...tillit og relasjon til elevar, foreldre og tilsette. Det er viktig at du har gode samarbeidsevner og er ein dyktig problemløysar. Ein lærande og nysgjerrig leiar som har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du må være opptatt av systematisk... 

Vil du vera med å utvikla skulen vår?

Tysnes
8 dager siden
 ...- og kommunikasjonsevner Serviceinnstilt Evne til å arbeida nøye, sjølvstendig og systematisk Vilje til og interesse for å læra deg dei delane av faget du ikkje kjenner frå før Personlege eigenskapar vil verta vektlagd. Me kan tilby Spanande og meiningsfylte... 

Fitjar kommune søkjer ingeniør kart, geodata og oppmåling

Fitjar
8 dager siden
 ...• Ynskjer å bidra til eit godt arbeidsmiljø, og ein god læreplass for elevar og studentar. Vi tilbyr • Fadderordning. • En lærande arbeidsplass med fokus på forbetringsarbeid. • Mulighet for vidareutdanning. • Faste fagmøter for sjukepleiarane / vernepleiarane... 

SVEIO OMSORGSSENTER SJUKEHEIMEN

Sveio
24 dager siden
 ...er presis og pliktoppfyllande Du likar utfordringar, men ber også om hjelp og veileiing når det er naudsynt Vi tilbyr Ein lærande og fleksibel arbeidsplass i stadig utvikling, med sterkt fokus på den einskilde tenestemottakar Interessante faglege utfordringar... 

Ferievikarar Habilitering

Sveio
Én måned siden
 ...• Ynskjer å bidra til eit godt arbeidsmiljø, og ein god læreplass for elevar og studentar. Vi tilbyr • Fadderordning. • En lærande arbeidsplass med fokus på forbetringsarbeid. • Mulighet for vidareutdanning. • Faste fagmøter for sjukepleiarane / vernepleiarane... 

Sjukepleiar/Vernepleiar

Sveio
24 dager siden
 ...Har du interesse for praktisk arbeid og en vilje til å lære?  Vår kunde opplever økt aktivitet og søker etter produksjonsmontør til lengre oppdrag. Det kan være mulighet for fast ansettelse for den rette kandidaten.  Arbeidsoppgaver Montere rammer for skap,... 

PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD SANDNES

Håvik
29 dager siden