...Trusopplæringa i Stord og Nysæter. Fast stilling som kyrkjelydspedagog, 100 % frå 01.08.2024 eller etter avtale. Arbeidsområde Oppgåver innan trusopplæring og kyrkjeleg undervisning med særleg fokus på aldersgruppa 0-18 år. Fordelinga av oppgåver innan trusopplæring... 

STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD

Stord
4 dager siden
 ...butikk på Amfi Stord søker vi to sesongvikarer i 30 og 40 % stilling. Stor mulighet for fast stilling fra høsten. Kid er en inspirerende og moderne...  ...servicen, bør du ha interesse for interiør, moter og trender.Som selger i Kid er det du som er kjedens ansikt utad, og... 

Kid Interiør

Stord
7 dager siden
 ...Vi har flotte naturområder i nærmiljøet, som skog og sjø. Vi henter mye...  ...kan du være den rette! Støtteressurs/pedagogisk medarbeider 100% vikariat I Kåreviksmarka...  ...oppfordrer defor også menn til å søke på stillingen.Tilsettingen  forutsetter godkjent politiattest... 

KÅREVIKSMARKA FUS BARNEHAGE

Stord
4 dager siden
 ...Som kundehandsamar i SIM vil du bli ein del av eit team som arbeider tett saman for å skapa gode kundeopplevingar. Du vil handtera eit variert spekter av arbeidsoppgåver og vera ein del av ein bransje i stadig utvikling. Om arbeidsoppgåvene: · Kundehandsaming på telefon... 

SIM - HEIANE MILJØSENTRAL

Stord
2 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver: Delta i daglige rutiner som måltider, stell og utetid. Delta i gjennomføring av pedagogiske aktiviteter for barna. Skape et...  ...HR-konsulent i Adecco Vi tilbyr vi fast ansettelse og minimum 20 % stilling. Dette sikrer også mulighet for pensjonsopptjening... 

Ønsker du å jobbe i barnehage i sommer?

Stord
10 dager siden
 ...Vestlandet, Avdeling for utvikling av læring og undervisning har ledig stilling som ansvarleg for læringsplattform  Høgskulen på Vestlandet og...  ..., vedlikehald og oppdatering av læringsplattform og annan pedagogisk programvare. Bidra til eit godt samspel mellom pedagogisk... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28

Stord
1 dag siden
 ...Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig ei stilling som stipendiat innan historiedidaktikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett...  ...normalt B eller betre. Søkjarar med mastergrad utan pedagogisk eller didaktisk komponent må dokumentere minimum 5 st.p. pedagogisk... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET STORD

Stord
11 dager siden
 ...for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanningar, masterutdanningar...  ...instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningane våre og...  ...Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei mellombels stilling (inntil 100%) frå 01.08.24 til 31.07.... 
Stord
5 dager siden
Vestland tannhelseteneste, Sør-Aust tannhelseområde har ledig 100% stilling som tannlege frå 24.06.2024. Tenestestad er for tida delt mellom Stord...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.04.2024 Tannhelsetenesta i Vestland fylkeskommune... 

VESTLAND TANNHELSETENESTE ADMINISTRASJON

Stord
11 dager siden
 ...Vestland tannhelseteneste - Stord tannklinikk har ledig 100% stilling som tannpleiar med tiltreding 01.07.2024.  Stord tannklinikk er ein klinikk...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.04.2024 Tannhelsetenesta i Vestland fylkeskommune... 

STORD TANNKLINIKK

Stord
11 dager siden
 ...utviklingsarbeid. Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS), Fakultetsadministrasjonen, har ledig 100% fast stilling som studieadministrativ leiar  Eininga som blir leia av studieadministrativ leiar skal løyse studieadministrative oppgåver... 
Stord
3 dager siden
 ...etter miljøterapeuter/tilkallingsvikarer som ønsker å arbeide i våre flotte...  ...barnehagelærer/musikkpedagog/spesialpedagog/ pedagogisk-psykologisk rådgiver) Ergoterapi Flerkulturell...  ...på mail hvis du har spørsmål til stillingen. Epost: Logg inn for å se... 

Vi søker tilkallingsvikarer til våre institusjons boliger på...

Stord
4 dager siden
 ...m.m. Lønn og personal har tett samarbeid med dei hovudtillitsvalde og hovudverneombodet i kommunen. Avdelinga har ledig fast 100% og 80% stilling som personalrådgjevar. Skriv i søknaden om du søkjer på begge eller berre ein av stillingane. Arbeids- og ansvarsområde... 

ID 2170 Personalrådgjevar - Lønn og personalavdelinga

Stord
10 dager siden
 ...Det kan verta ledig vikariat og faste stillingar som assistent /fagarbeidar i skule og SFO frå 01.08.24. Stillingane kan ha varierte storleikar, og kan og vera kombinasjon mellom skule og SFO. Kvalifikasjonskrav: Fagbrev i barne- og ungdomsarbeidar eller anna... 

ID 2173 Fagarbeidarar/assistentar - Kommunale grunnskular/SF...

Stord
7 dager siden
 ...Vi søker informasjonskonsulent i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Vi gjennomfører...  ...Planlegge og kvalitetssikre at informasjon som gis, er i tråd med UDIs retningslinjer...  ...arbeidsoppgaver må påregnes Kvalifikasjoner Pedagogisk kompetanse på universitets- eller... 

Hero Norge søker informasjonskonsulent til asylmottak

Stord
4 dager siden
 ...grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanningar,...  ...på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningane våre og...  ..., kultur og idrett er det ledig ei stilling som postdoktor knytt til Nasjonalt prosjekt... 
Stord
5 dager siden
 ...Oppstartdato snarast eller etter avtale. Stillinga inngår i rotasjon med 3-delt...  ...for Laboratoriemedisin, som eit av seks laboratorier i...  ...som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn,...  ...HF Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.04.2024... 

Er du vår nye bioingeniør?

Stord
10 dager siden
 ...Vestland tannhelseteneste, Sør-Aust tannhelseområde har ledig 100% stilling som tannlege frå 24.06.2024. Tenestestad er for tida delt mellom Stord...  ...: Vestland fylkeskommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Tannlege

Stord
10 dager siden
 ...Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for økonomi har ledig inntil to faste stillingar i 100% som rådgjevar. Om stillinga: Innan utdanning og forsking...  ...Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stilling” på denne sida. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGNDAL

Stord
11 dager siden
 ...miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som 1.styrmann i sambandet Skjærsholmane-Ranavik.  Skiftordning...  ...AS Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 24.04.2024 Fjord1 si kjerneverksemd er... 

FJORD1 AS

Stord
5 dager siden
 ...fagleg kompetanse og tilbyr personretta tenester i heimen. Dei som arbeidar i ambulant team 1 har lang erfaring og kompetanse til...  ...er open, nyskapande, respektfull og brukarorientert. Det er ledig fast 14,32% helgestilling. Arbeids- og ansvarsområde: Legemiddelhandtering... 

ID 2172 Helgestilling - Psykisk helse og rus

Stord
10 dager siden
 ...Humana. Jeg er en kvinne midt i 40-årene som søker flere personlige assistenter. Jeg...  ...være behov for støtte på natt (sovende). Stillingens størrelse avgjøres i samråd med aktuelle...  ...driver BPA-ordningen for meg, hun blir din leder, og Humana BPA er arbeidsgiver. Jeg... 

Jeg søker personlige assistenter (BPA) - Ekstrajobb

Stord
5 timer siden
 ...Vi søker informasjonskonsulent i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Vi gjennomfører...  ...Planlegge og kvalitetssikre at informasjon som gis, er i tråd med UDIs retningslinjer...  ...arbeidsoppgaver må påregnes Kvalifikasjoner Pedagogisk kompetanse på universitets- eller... 

HERO GROUP AS

Stord
6 dager siden
 ...Trusopplæring og diakoni i Stord og Nysæter. Fast 100 % stilling som kyrkjelydspedagog (70 %)/ diakonimedarbeidar (30%) frå 01.08.2024 eller etter avtale. Arbeidsområde Oppgåver innan kyrkjeleg undervisning og i skjæringspunktet mellom diakoni og kyrkjeleg undervisning... 

Kyrkjelydspedagog/diakonimedarbeidar, fast stilling 100 %,

Stord
4 dager siden
 ...Utekontrollør - Stord Om stillingen Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar...  ...ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like...  ...viktige og spennende arbeidet. Vi har ledig stilling ved Stord kontrollstasjon, som tilhører... 
Stord
5 dager siden
 ...barnehage as søker fagarbeidere/ assistenter i fast 100% stilling fra 15.08.2024 Søknadsfrist 03.05.2024...  ...:  https://fus.no/tyse   Vi søker deg som : ~Har fagbrev i Barne-og ungdomsfaget....  ...: Anne Kristin Aaseth Daglig leder (***) ***-**** ****@*****.*** Som... 

FUS AS

Stord
16 timer siden
 ..., grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanningar, masterutdanningar og Ph.d.-program...  .... Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningane våre og deltar i fagleg nettverksarbeid... 

Stipendiat innan historiedidaktikk

Stord
10 dager siden
 ...Eining for psykisk helse og rus omfattar ulike tilbod, som dagsenter, bufellesskap og oppsøkande tenester til personar frå 18...  ...open, nyskapande, respektfull og brukarorientert. Det er ledig 100% stilling som sjukepleiar i oppsøkande tenester, ambulant team 1. Stillinga... 

ID 2171 Sjukepleiar i Oppsøkande tenester - Psykisk helse og...

Stord
10 dager siden
 ...tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekkjer samfunnet sitt behov for...  ...fagområdet, og gode personlege føresetnader for stillinga, kan dette kompensere for manglande...  ...fylkeskommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.04.2024 Logg inn... 

Kontrollingeniør, driftskontrakt

Stord
10 dager siden
 ...Det kan verta ledig vikariat og faste stillingar som assistent /fagarbeidar i skule og SFO frå 01.08.24. Stillingane kan ha varierte storleikar, og kan og vera kombinasjon mellom skule og SFO. Kvalifikasjonskrav: Fagbrev i barne- og ungdomsarbeidar eller anna... 

STORD KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER OMRÅDE SENTRUM

Stord
11 dager siden