Søkeresultater: 2 884 ledige stillinger

 ...Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested...  ...for alle God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk). For søkere som ikke... 
Bodø
9 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk Om stillingen Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.24...  ...alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Det er søkers... 
Porsgrunn
6 dager siden
 ...Institutt for Elektroteknologi (IET) er det en ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen fagområdet satellitteknologi....  ...skriftlig og muntlig, samt behersker skriftlig og muntlig engelsk godt. Det er en fordel at søkeren kan gi god og... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Narvik
1 dag siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor i informasjonsteknologi Om stillingen USN Handelshøyskolen  og institutt for økonomi, markedsføring og jus...  ...God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Siden undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne... 
Hønefoss
27 dager siden
 ...Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for lærarutdanning,...  ...dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv lasta opp attesterte omsetjingar. Om vedlegga... 

Høgskulen på Vestlandet

Sogndal
11 dager siden
 ...for økonomi og samfunnsvitenska p, institutt for organisasjon, ledelse og styring , har ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i organisasjon og ledelsesfag tilknyttet ekstern finansiert virksomhet. Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for... 

HØGSKOLEN I INNLANDET LILLEHAMMER

Lillehammer
8 dager siden
 ...Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i utdanningsleiing Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein...  ...anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv lasta opp attesterte omsetjingar. Om... 
Stord
11 dager siden
 ...Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor  i pedagogikk - SePU Om stillingen Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det fra...  ...skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet... 
Hamar
18 dager siden
Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor tilknyttet paramedisinstudiet Om stillingen Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt...  ...All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader som kommer til... 
Tromsø
13 dager siden
 ...Førsteamanuensis / Førstelektor / Universitetslektor i automasjon Om stillingen Ved Institutt for automasjon og prosessteknologi (IAP) er...  ...skriftlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk. For denne stillingen som: universitetslektor... 
Tromsø
16 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk/norskdidaktikk Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og...  ...framstillingsevne og god skriftlig framstillingsevne i bokmål, nynorsk og engelsk. Søkeren må være kvalifisert til å gjennomføre... 
Levanger
9 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i kroppsøving Sammen om kunnskap Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig...  ...norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk, skriftlig og muntlig. Ønskede kvalifikasjoner God... 
Kristiansand S
Én måned siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor /høgskolelektor i geriatri og gerontologi Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er...  ...framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og på engelsk God IKT-kompetanse Ønskede kvalifikasjoner:... 
Bergen
17 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor innen psykososial helse Sammen om kunnskap Når engasjerte mennesker samles om kunnskap,...  ...Det kreves i tillegg at den som tilsettes også behersker engelsk, skriftlig og muntlig. Ønskede kvalifikasjoner Forskningserfaring... 
Grimstad
Én måned siden
 ...Førstelektor/Universitetslektor (vikar) Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil...  ...digitale verktøy God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk språk Personlige egenskaper Gode formidlingsevner og... 
Trondheim
13 dager siden
 ...Sam Eyde videregående skole har for skoleåret 24/25 et vikariat i engelsk Det tas forbehold om endring i fylkeskommunens personalsituasjon, som ligger til grunn for utlysning av vikariat. Stillingen er innenfor fellesfag og læreren vil inngå i team med øvrige fellesfaglærere... 

SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Arendal
2 dager siden
 ...for Vestland fylkeskommune si klasse i Frankrike. Arbeidsoppgåver Voss gymnas har ledig 39% vikariat i stilling som lærar i engelsk skuleåret 2024-2025. Til undervisninga ligg det undervisning på innføringstilbod og vaksenopplæringstilbod.   Kvalifikasjonar... 

VOSS GYMNAS

Voss
1 dag siden
 ...Førsteamanuensis i mekatronikk This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt...  ...god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning... 
Ålesund
13 dager siden
 ...Førsteamanuensis i rettsvitenskap Om stillingen Vil du bli del av Nord-Norges største juristarbeidsplass og et av de ledende forsknings...  ...veiledning i ph.d.-programmet skjer dels på norsk og dels på engelsk. Søkere må redegjøre for hvilke fag de kan undervise i. De... 
Tromsø
11 dager siden
 ...Førsteamanuensis innen nautiske operasjoner This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil...  ...god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning... 
Ålesund
13 dager siden