...Førsteamanuensis i produksjonsdyrmedisin Om stillingen Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, seksjon i Sandnes er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i produksjonsdyrmedisin. Arbeidssted er i Sandnes. Ønskelig oppstart: oktober... 
Sandnes
22 dager siden
 ...Førsteamanuensis i datatryggleik UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
11 dager siden
 ...Førsteamanuensis i universitetspedagogikk This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9... 
Trondheim
28 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor i informasjonsteknologi Om stillingen USN Handelshøyskolen  og institutt for økonomi, markedsføring og jus søker faglige pådrivere innen informasjonsteknologi (IT) og som har undervisningskompetanse innen systemutvikling, objektorientert... 
Hønefoss
11 dager siden
Associate Professor in Cultural Studies UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes...
Bergen
24 dager siden
 ...lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Førsteamanuensis i kulturvitskap Ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) er det ledig ei fast stilling som... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
19 dager siden
 ...Førsteamanuensis i medisinsk etikk Om stillingen Det lyses ut en 20 % stilling (alternativt to stillinger à 10 %) som førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn ( Helsam ). Senter for medisinsk etikk ( SME ) driver forskning... 
Oslo
19 dager siden
 ...Om stillingen Ved  Institutt for matematikk og statistikk (IMS) er det en ledig, fast stilling som førsteamanuensis i statistikk. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen for modellering av komplekse systemer ( Complex Systems Modeling - CoSMo ).  Institutt for... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
21 dager siden
 ...studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten i seksjonen. Det...  ...opptaksprøver og eksamener. Forsknings- og utviklingsarbeid Førsteamanuensis i kontrabass forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk... 

NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Oslo
21 dager siden
 ...Ved Politihøgskolen er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i politivitenskapelige fag. Politivitenskap er et tverrfaglig område som primært inkluderer disiplinene kriminologi, sosiologi, statsvitenskap, rettsvitenskap, psykologi og historie.  Politihøgskolen... 

POLITIHØGSKOLEN

Oslo
18 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i idrettsvitenskap Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i idrettsvitenskap, tilknyttet... 
Kristiansand S
3 dager siden
 ...Førsteamanuensis i klinisk psykologi Om stillingen Ved Institutt for psyologi er det ledig 1 -2 100% stillinger som førsteamanuensis i klinisk psykologi. Vi søker engasjerte og dyktige forskere og klinikere som kan bidra til fremragende psykologisk forskning og... 
Tromsø
24 dager siden
 ...Professor/førsteamanuensis i urbanisme Om AHO og Institutt for urbanisme og landskap Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende utdannings- og forskingsinstitusjon som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur... 
Oslo
Én måned siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i anestesisykepleie Om stillingen Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig fast 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i anestesisykepleie. Stillingen er tilknyttet studieretning... 
Tromsø
3 dager siden
 ...Førsteamanuensis (2 x 100 %) i medisinsk statistikk UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere... 
Bergen
3 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor satellitteknologi Om stillingen Ved  Institutt...  ....  Stillingen har arbeidssted i Narvik tilknyttet studieretning Master Aerospace...  ...satellitteknologi, romfysikk, relevant fysikk eller tilsvarende. Det tilligger... 
Narvik
4 dager siden
 ...Professor II/førsteamanuensis i gastromedisin kombinert med avdelingsleder ved OUS Informasjon Hvordan søke Den kombinerte stillingen er publisert via OUS. For å se hele stillingsannonsen og søke stillingen trykk her .  Kontaktinformasjon Professor Asle... 
Oslo
9 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i sosialt arbeid ved Høgskulen i Volda Om stillinga Ved Høgskulen i Volda (HVO), Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig ei 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sosialt arbeid... 
Volda
24 dager siden
 ...Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen Maskinteknikk Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 700 årsverk og 16 600 studenter fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen... 
Bergen
3 dager siden
 ...Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (patologi) ved Klinisk institutt 1 UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap... 
Bergen
9 dager siden
 ...Kombinert stilling som lege og førsteamanuensis i molekylær biologi/genetikk Om stillingen Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi er det ledig en fast kombinert 20-35 % stilling som førsteamanuensis i molekylær biologi/genetikk.... 
Tromsø
10 dager siden
 ...Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde...  ...er tilknyttet bistilling som professor II SKO 1013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (psykiatri) ved Institutt for... 

Overlege Psykiatri kombinert bistilling med UiO

Kristiansand kommune
Én måned siden
 ...vere med å forme framtida? Stipendiat i romfysikk og amosfæredynamikk Ved Logg...  ...kan ein få ved å vende seg til førsteamanuensis Hilde Nesse, Logg inn for å se kontaktinformasjon...  ...kontaktinformasjon , ved Institutt for fysikk og teknologi. For HR-relaterte... 

Stipendiat i romfysikk og atmosfæredynamikk

Bergen
26 dager siden
 ...Universitetslektor/førsteamanuensis innen automatisering og intelligente systemer Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en...  ...tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000... 
Trondheim
17 dager siden
 ...Euro netto depending on the position and your experience. Accommodation is provided for free or for maximum 400 Euro. For vår klient i Nederland ser vi etter erfarne arbeidere i gjestfrihetsbransjen med kunnskap i engelsk språk. For øyeblikket har vi forskjellige... 

PROTEHICO

Nederland
5 dager siden
 ...Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i romfysikk og amosfæredynamikk Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei stilling som stipendiat...  ...om stillinga kan ein få ved å vende seg til førsteamanuensis Hilde Nesse, ****@*****.*** , ved Institutt... 

UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK

Bergen
27 dager siden
 ...eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (patologi) Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei åremålsstilling som professor... 

Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medi...

Bergen
7 dager siden
 ...Fast stilling i manus Om stillingen Den norske filmskolen er organisert som en selvstendig skole som fra høsten 2024...  ...engasjerte og oppdaterte kolleger som kan bli vurdert til å ha førsteamanuensis- eller professorkompetanse og som er aktive i bransjen. Vi har... 
Oslo
2 dager siden
 ...Denne utlysningen gjelder 100% st. fast som overlege (spesialist i psykiatri) ved Klinikk for psykisk helse (KPH), Sørlandet...  ...Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 1013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (psykiatri) ved Institutt... 

professor II/føresteamanuensis 20% psykiatri kombinert med o...

Oslo
10 dager siden
 ...væe en fordel, men ikke absolutt. Personlige egenskaper God fysikk og helse God fremferd og omgjengelig Referanser og erfaring...  ...AS er et lokalt konsulent/bemanning og rekrutteringsselskap, som i hovedsak driver med rekruttering til faste stillinger og utleie... 

ANSETT AS

Stavanger
Én måned siden