...Førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i engelsk språk, litteratur og kulturkunnskap Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 16 500 studentar fordelte på fem... 
Sogndal
6 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor satellitteknologi Om stillingen Ved  Institutt for Elektroteknologi (IET) er det en ledig...  ...skriftlig og muntlig, samt behersker skriftlig og muntlig engelsk godt. Det er en fordel at søkeren kan gi god og engasjerende... 
Narvik
9 dager siden
 ...Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen Maskinteknikk Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en...  ...framstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen.... 
Bergen
8 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i helsesykepleie Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap...  ...skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg til engelsk skriftlig og muntlig. Ønskede kvalifikasjoner... 
Kristiansand S
13 dager siden
 ...Professor/førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor innenfor medisinsk fysikk Om stillingen Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap...  .... Det forutsettes også at den som ansettes kan anvende engelsk som arbeidsspråk (både muntlig og skriftlig) da vi har... 
Drammen
6 dager siden
 ...Undervisningsleder / førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - Bioingeniør - vikariat 100 % Om stillingen Ved Fakultet for helse,...  ...skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk erfaring fra undervisning eller undervisningsledelse... 
Kråkerøy
1 dag siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i anestesisykepleie Om stillingen Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig...  ...All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader som kommer til... 
Tromsø
8 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i sosialt arbeid ved Høgskulen i Volda Om stillinga Ved Høgskulen i Volda (HVO), Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig ei 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sosialt arbeid... 
Volda
29 dager siden
 ...IMS) er det en ledig, fast stilling som førsteamanuensis i statistikk. Stillingen er tilknyttet...  ..., dosent, førsteamanuensis og førstelektor) Gode velferdsordninger Gode pensjons...  ...må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
26 dager siden
 ...Førsteamanuensis i produksjonsdyrmedisin Om stillingen Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, seksjon i...  ...periode. God formuleringsevne på et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Førerkort klasse B. Følgende... 
Sandnes
27 dager siden
 ...Førsteamanuensis i datatryggleik UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt...  ...Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.... 
Bergen
16 dager siden
 ...ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Førsteamanuensis i kulturvitskap Ved Institutt for arkeologi, historie,...  .... Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge innan... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
24 dager siden
 ...Førsteamanuensis i spesialpedagogikk/ utdanningsvitenskap/lesevitenskap Om stillingen Universitetet i Stavanger har to ledige stillinger...  ...ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk (minimum... 
Stavanger
1 dag siden
 ...opptaksprøver og eksamener. Forsknings- og utviklingsarbeid Førsteamanuensis i kontrabass forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk...  ...skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) i tillegg til engelsk. Om den som ansettes, ikke har tilfredsstillende muntlige og... 

NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Oslo
26 dager siden
 ...Undervisningsstillinger norsk, historie, engelsk, samfunnskunnskap Om stillingen og arbeidsoppgaver Kvaløya videregående skole har ledig inntil 5 hele undervisningsstillinger, 3-4 faste stillinger og 1-2 vikariat. Stillingene er knyttet til fagene norsk, historie... 
Kvaløya
14 dager siden
 ...Førsteamanuensis i medisinsk etikk Om stillingen Det lyses ut en 20 % stilling (alternativt to stillinger à 10 %) som førsteamanuensis...  ...ansettelse. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (ev. svensk eller dansk) er en forutsetning for å... 
Oslo
24 dager siden
 ...refer to Nord University’s website .   Associate Professor: ~ For employment as an associate professor (research-oriented førsteamanuensis in the Norwegian system), a Norwegian doctoral degree is required, within the relevant field of study or an equivalent... 
Steinkjer
6 dager siden
 ...Førstelektor i beredskap og samfunnssikkerhet - Nordlab Om stillingen Ved Handelshøgskolen ved kontorsted Bodø har vi ledig en fast...  ...God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk). For søkere som ikke har et... 
Bodø
8 dager siden
 ...Undervisningsstilling i engelsk, norsk og samfunnsfag Om stillingen og arbeidsoppgaver Senja vgs har ledig inntil 100% fast stilling med undervisning i norsk, inntil 100% fast stilling med undervisning i engelsk og inntil 50% fast stilling med undervisning i... 
Finnsnes
7 dager siden
Associate Professor in Cultural Studies UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes...
Bergen
29 dager siden
Professor/associate professor in organization and management  About us  Molde University College - Specialized University in Logistics (HiMolde) is a leading teaching and research institution within several areas, with the vision “With knowledge for sustainability...
Molde
1 dag siden
 ...Ved Politihøgskolen er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i politivitenskapelige fag. Politivitenskap er et tverrfaglig område...  ...fremstillingsevne på ett eller flere av de skandinaviske språkene og på engelsk Ansettelse i politietaten krever plettfri vandel.... 

POLITIHØGSKOLEN

Oslo
23 dager siden
Handelshøyskolen Bl Inviterer til stilling som høyskolelektor/førstelektor i Statistikk/Kvantitativ metode. Stillingen er lokalisert i Nydalen og tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi. Institutt for samfunnsøkonomi har i underkant av 70 fulltidsansatte og dekker undervisning... 

BI Norwegian Business School

Oslo
18 dager siden
 ...Førstelektor innen pedagogisk utvikling ved MN fakultetet - UiO Om stillingen Vi har ledig en fast stilling som førstelektor ved...  ...læring God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen. Personlige egenskaper... 
Oslo
8 dager siden
Identify and correct spelling, grammar, punctuation and other linguistic errors. Record details of errors/problems found and provide suggestions for improvement. Ensure accuracy of translation within context, as well as consistency of terminology and images...

PTW

Norge
13 dager siden
 ...Førsteamanuensis (2 x 100 %) i medisinsk statistikk UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere... 
Bergen
8 dager siden
 ...Universitetslektor/førsteamanuensis innen automatisering og intelligente systemer Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete... 
Trondheim
22 dager siden
 ...Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (patologi) ved Klinisk institutt 1 UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap... 
Bergen
14 dager siden
 ...elever. Vi søker dog kun studenter som kan jobbe fysisk på kontoret vårt i Tønsberg per nå. Fag som er av interesse: **Matte og Engelsk.**Hvis du kun har ett av disse fagene, kan du vurderes om du har et annet fag vi får bruk for med våre elever. For mer informasjon... 

ETTERSKOLEN AS

Tønsberg
Én måned siden
 ...Kombinert stilling som lege og førsteamanuensis i molekylær biologi/genetikk Om stillingen Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt...  ...eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, og engelsk. Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og... 
Tromsø
15 dager siden