...Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor satellitteknologi/elektronikk Om stillingen Ved  Institutt for Elektroteknologi (IET) er det en ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen fagområdet satellitteknologi/elektronikk.... 
Narvik
4 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i jus Om stillingen USN Handelshøyskolen  og institutt for økonomi, markedsføring og jus søker en faglig pådriver innen jus med undervisningskompetanse innen forretningsjuridiske emner, og gjerne skatterett eller... 
Hønefoss
12 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i idrettsvitenskap Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i idrettsvitenskap, tilknyttet... 
Kristiansand S
3 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i anestesisykepleie Om stillingen Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig fast 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i anestesisykepleie. Stillingen er tilknyttet studieretning... 
Tromsø
3 dager siden
Handelshøyskolen BI søker å ansette i en stilling som Førstelektor/Høyskolelektor i finans ved Institutt for finans, Campus Oslo. Institutt for finans bidrar med å utvikle fagområdet finans gjennom undervisning og forskning. Vi bidrar både i det vitenskapelige så vel... 

BI Norwegian Business School

Oslo
8 dager siden
 ...Førstelektor i beredskap og samfunnssikkerhet - Nordlab Om stillingen Ved Handelshøgskolen ved kontorsted Bodø har vi ledig...  ...førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Som universitetslektor vil du få mulighet til å kvalifisere... 
Bodø
3 dager siden
 ...Om stillingen Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig et vikariat som universitetslektor i pedagogikk. Stillingen er tilknyttet campus Tromsø og primært studieprogrammene bachelor og master i pedagogikk. Vikariatet er ledig perioden 01.08.2024 –... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
24 dager siden
 ...Universitetslektor til fast stilling   Om stillingen En 20 % fast stilling som universitetslektor (SKO 1009) i klinisk gynekologi/obstetrikk er ledig ved Kvinneklinikken ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Undervisningsoppgavene til universitetslektoren... 
Oslo
18 dager siden
 ...Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen Maskinteknikk Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 700 årsverk og 16 600 studenter fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen... 
Bergen
3 dager siden
 ...Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor (psykologspesialist). Arbeidssted er UiT Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid. RKBU Nord Regionalt... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
29 dager siden
 ...Universitetslektor (20 % vikariat) i medisin (allmennmedisin) UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil... 
Bergen
12 dager siden
 ...Universitetslektor i tverrfaglig konsekvensanalyse Om stillingen Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning er det ledig en 20% stilling som universitetslektor i tverrfaglig konsekvensanalyse. Stillingen er treårig med mulighet til forlengelse.... 
Ås
17 dager siden
 ...Medlemskap i Statens pensjonskasse Lønn i henhold til statens regulativ basert på kompetanse og erfaring for stillingskode 1009 Universitetslektor fra ltr 61 kr 594 500 til ltr 73 kr 732 300. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse Søknad... 

ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO

Oslo
17 dager siden
 ...Universitetslektor/førsteamanuensis innen automatisering og intelligente systemer Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete... 
Trondheim
17 dager siden
Handelshøyskolen Bl Inviterer til stilling som høyskolelektor/førstelektor i Statistikk/Kvantitativ metode. Stillingen er lokalisert i Nydalen og tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi. Institutt for samfunnsøkonomi har i underkant av 70 fulltidsansatte og dekker undervisning... 

BI Norwegian Business School

Oslo
13 dager siden
 ...Midlertidig 10 % stilling som universitetslektor i psykiatriske sykdommer  Om stillingen Det er ledig 10 % midlertidige stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i psykiatriske sykdommer ved UiO Campus sør, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo... 
Kristiansand S
11 dager siden
 ...Universitetslektor innen vann- og avløpsteknologi (VA) Om stillingen Ved  Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi er det...  ...FoU-termin (kun ved faste stillinger som førsteamanuensis og førstelektor) Gode velferdsordninger Gode pensjons-, forsikrings-,... 
Narvik
18 dager siden
 ...Førstelektor innen pedagogisk utvikling ved MN fakultetet - UiO Om stillingen Vi har ledig en fast stilling som førstelektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet fra 1. august 2024. Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonens studieseksjon og vil... 
Oslo
3 dager siden
 ...Midlertidig stilling som universitetslektor (30%) i skulptur ved Kunstakademiet UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter... 
Bergen
14 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i sosialt arbeid ved Høgskulen i Volda Om stillinga Ved Høgskulen i Volda (HVO), Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig ei 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sosialt arbeid... 
Volda
24 dager siden
 ...as Associate Professor (Senior Lecturer/teaching-oriented førstelektor in the Norwegian system) the applicant must document artistic...  ...For appointment as Assistant Professor (teaching-oriented universitetslektor in the Norwegian system) a master's degree from a university... 

Associate Professor/Assistant Professor - Animator

Levanger
17 dager siden
 ...eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kontaktinformasjon Universitetslektor/Semesterutvalgsleder Anne Eikeland, tlf. (***) ***-****, e-post: ****@*****.*** Kontorsjef Elisabeth Aks, tlf. 917... 
Oslo
10 dager siden
 ...Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 2 stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor  innen maskinteknikk ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsfag. Om stillingen: Institutt for Maskin- og maritime studium har lang tradisjon for å... 

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen Maskint...

Bergen
1 dag siden
 ...en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kontaktinformasjon Universitetslektor/Semesterutvalgsleder Anne Eikeland, tlf.  Logg inn for å se kontaktinformasjon , e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Tannpleier

Oslo
1 dag siden
 ...Vi kan tilby Et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor) Gode velferdsordninger Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse Arbeids- og lønnsvilkår... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
21 dager siden
 ...Om stillingen Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig et vikariat som universitetslektor i pedagogikk. Stillingen er tilknyttet campus Tromsø og primært studieprogrammene bachelor og master i pedagogikk. Vikariatet er ledig perioden 01.08.2024 –... 

Universitetslektor i pedagogikk

Tromsø
24 dager siden
 ...fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.  For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en... 
Oslo
17 dager siden
 ...Om stillingen Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning er det ledig en 20% stilling som universitetslektor i tverrfaglig konsekvensanalyse. Stillingen er treårig med mulighet til forlengelse. Arbeidsoppgaver Ansvar for faglig opplegg og undervisningen... 

Universitetslektor i tverrfaglig konsekvensanalyse

Ås
7 dager siden
 ...fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.  For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en... 

Assisterende instituttleder ved Institutt for sykepleie

Oslo
8 dager siden