...Enhetsleder/rektor Karasjok kommune Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga...  ...kontakt med: Kommunedirektør Ronny Berg tlf. (***) ***-****, eller assisterende kommunedirektør Elisabeth Larsen, tlf. (***) ***-****.... 
Karasjok
11 dager siden
 ...samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Arbeidsoppgaver Enhetsleder skal lede enhetens daglig drift med ansvar for å koordinere og tilrettelegge arbeidsoppgaver. • Kvalitet, pasientsikkerhet og... 

SØRLANDET SYKEHUS HF ADMINISTRASJON KRISTIANSAND

Kristiansand S
3 dager siden
 ...Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder ved Valentinlyst hjemmetjeneste. Hjemmetjenesten er et av de mest spennende områdene i kommunen å jobbe i, siden det pågår et stort utviklingsarbeid for å gjøre kommunale helse- og omsorgstjenester... 
Trondheim
2 dager siden
 ...Er du den vi søker? Enhetsleder for tjenester til barn, unge og deres familie. Enhet for barn, unge og deres familier består av to avdelinger; barnevernet og forebyggende tjenester. Forebyggende avdelingen består av helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon... 

ELVERUM KOMMUNE HELSEAVDELINGEN ADMINISTRASJON

Elverum
4 dager siden
 ...Seksjon BUP Oslo Nord har ledig stilling som enhetsleder ved Enhet Ambulante tjenester med tiltredelse 01.05.24. BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF PSYK HELSEV BARN UNGE - NYDALEN

Oslo
3 dager siden
 ...i miljøet Du er en leder som stiller krav og gir utfordringer Du tar tak i ting og gir frihet under ansvar Vi lyser ut etter enhetsleder ved avlastningstjenesten i seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA). Enhetslederstillingen ved Hauanskogen er en av de mest spennende... 
Sandefjord kommune
16 dager siden
 ...og trygt miljø. Vi tilbyr medikamentell behandling og symptomlindring med medikamenter. Vi har nå ledig stilling som ass. Enhetsleder 100 % stilling, dag jobb. Arbeidsoppgaver Stedfortreder for enhetsleder Personalplanlegging og drift av enheten i samarbeid... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - BO...

Bodø
11 dager siden
 ...består av avdelingene: Bygg, veg og anlegg (BVA) Vann og avløp (VA) Brann Renhold Renovasjon Arbeidsoppgaver: Enhetsleder teknisk er delegert for teknisk enhets daglige drift og utvikling, herunder ligger: Enhetens daglige drift (daglig drift, planlegging... 

TINN KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRASJON

Tinn kommune
3 dager siden
 ...du lyst til å være administrativ leder for det kommunale barnehageeierskapet? Da er denne jobben midt i blinken for deg! Enhetsleder for kommunale barnehager, 100% fast stilling I Levanger er det 25 barnehager, hvorav 11 kommunale og 14 private.... 

LEVANGER KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING ADMINISTRASJON

Levanger
11 dager siden
 ...realisere sitt potensial og skaffe seg utdanning og arbeid». Kommuneområde helse og velferd ledes i dag av direktøren og en assisterende direktør. Kommuneområdet består av 14 virksomheter og en stab. Virksomhetslederne skal i samarbeid med direktøren, assisterende... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
3 dager siden
 ...Vi søker nå etter assisterende restaurantsjef til våre enheter i Oslo, Solli plass eller Torggata. Velkommen til Bastard Burgers! Hos oss vil du få muligheten til å jobbe i et veldig progressivt og stadig utviklende miljø. Sammen med andre kolleger er du involvert... 

Bastard Burgers Norge

Oslo
23 timer siden
 ...samskaping av fremtidens helsetjenester for små barn og deres familier i bydel Grorud?  Seksjon for barnehage og helsestasjon søker ny assisterende seksjonsleder for helsestasjonen 0-5 år. Stillingen er en fast 100% stilling på Grorud helsestasjon. Grorud helsestasjon er... 

GRORUD HELSESTASJON

Oslo
5 dager siden
 ...Vi søker etter en dyktig og motivert enhetsleder til Seksjon Brystdiagnostikk.  Seksjon Brystdiagnostikk består pr i dag av 39 medarbeidere som bidrar til et positivt arbeidsmiljø.  Seksjonen har ansvar for mammografiscreening hvor ca. 22 000 kvinner inviteres hvert... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
6 dager siden
Hva vil dine ansvars- og arbeidsområder være? Utover og være kjøkkensjefens stedfortreder, vil du være en del av avdelingens daglige lederskap. Det innebærer blant annet egne ansvarshelger og et særskilt (med)ansvar for opplæring og utvikling av personal, kvalitetssikring...

BÅRDSHAUG HERREGÅRD AS

Orkanger
11 dager siden
 ...ASSISTERANDE DIREKTØR Om stillinga Kriminalomsorga region vest har ledig stilling som assisterande direktør på administrativ seksjon. Region vest har det overordna ansvar for 6 fengsel, 3 friomsorgskontor og Senter for narkotikaprogram med domstolsprogram i fylka... 
Bergen
16 dager siden
 ...god eldreomsorg? Er du glad i varierte dager og høyt tempo? Liker du å lede og vise vei? Da håper vi at du søker på stilling som enhetsleder for institusjon i Tinn kommune. Enheten består av to sykehjem ( lokalisert på tre steder), inkludert to kjøkken og ett vaskeri... 

TINN KOMMUNE HELSEADMINISTASJONEN

Rjukan
10 dager siden
 ...lede og ha en sentral rolle i videreutvikling av enhet opplæring og kultur i Hemnes kommune. Vi har ledig en 100% fast stilling som enhetsleder for opplæring og kultur.  Enhet opplæring og kultur består i dag av 5 skoler, voksenopplæring, kulturskole, ungdomsklubber,... 

SKOLER ADMINISTRASJON

Korgen
5 dager siden
 ...dag blir denne tenesta levert til 5 avdelingar Trallelegging - klargjering av tabletter til enkeltpasienter på nokre postar Assisterende avdelingsleder vil få ansvar for disse tenestene og for dagleg personal- og oppgaveflyt. Vi forventar ikkje at du har erfaring... 

SJUKEHUSAPOTEKET I STAVANGER

Stavanger
9 dager siden
 ...at noen andre fikser oppvask og rydding etter at sammenkomsten er over.   ️‍♂️ Hva vi ser etter:   I rollen som Assisterende Daglig Leder er du operativ og du vil jobbe tett sammen med et ressurssterkt team og være en trygg støtte for daglig leder. Det... 

Eik Servering

Gjøvik
3 dager siden
 ...Tjenesteområde Helse, omsorg og velferd søker ny leder for Enhet for sykehjemstjenester. Enhetsleder inngår i kommunalsjefens ledergruppe og har ansvar for drift av sykehjemstjenesten. I ledergruppen vil du samarbeide med enhetsledere fra hjemmetjenestene, miljøterapitjenestene... 

ENHET FOLKEHELSE VEFSN KOMMUNE

Mosjøen
10 dager siden
 ...Assisterende fengselsleder Om stillingen I kriminalomsorgen Stavanger fengsel er det ledig 100 % stilling som assisterende fengselsleder. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Assisterende fengselsleder vil i samarbeid med fengselsleder lede og utvikle enheten... 
Stavanger
4 dager siden
 ...lederspire i deg? Synes du det virker interessant å få ta del i ledelsen av en avdeling? Da kan dette være stillingen for deg. Vi søker assisterende avdelingssykepleier i 100% fast stilling, til vår flotte avdeling.   Hos oss vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø med... 

SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK

Gjøvik
4 dager siden
 ...territorier. Internasjonalt har Caritas Norge prosjekter i Afrika, Latin-Amerika og Asia. For mer infomrasjon se  Caritas.no Enhetsleder - Langsiktig utvikling Caritas Norge søker en trygg  leder til å videreutvikle vår portefølje innen langsiktig utvikling .... 

Caritas Norge

Oslo
20 dager siden
 ...Skjolden oppvekstsenter   Stillingsinformasjon Det er ledig fast 100 % stilling som assisterande styrar/rektor ved Skjolden oppvekstsenter frå 1. august 2024. Stillinga har per i dag følgjande fordeling: 20-40 % administrasjon, 60-80 % som barnehagelærar i barnegruppe... 

SKJOLDEN OPPVEKSTSENTER SKULE

Gaupne
13 dager siden
 ...et supert arbeidsmiljø, tverrfaglig teamarbeid, og bidra til utvikling gjennom ledelse? Ja da er dette stillingen du bør søke. Enhetsleder vil ha ansvar for daglig drift og utvikling av legevaktstjenesten, legevaktssentralen og overgrepsmottaket. Akuttmottaket ved... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK

Harstad
5 dager siden
 ...Vi søker en matglad assisterende restaurantsjef/store manager med lidenskap for mat og drikke på Craft og Sirkus Renaa på Sola flyplass. Hos oss vil du få en utfordrende lederrolle med mulighet til å utvikle deg som leder og bygge din karriere i et internasjonalt serveringskonsern... 

HMSHOST NORWAY AS

Sola
10 dager siden
 ...Og sørge for at teamet ditt har det beste salgsfokus og gir kundene våre den beste handleopplevelsen?   Da er du kanskje den assisterende butikksjefen vi ser etter! Hva vi tilbyr deg Du får sjansen til å jobbe i et retailselskap som ønsker å være ansattes førstevalg... 

JYSK

Telemark
1 dag siden
 ...Narvik videregående skole har ledig stilling som assisterende rektor. Assisterende rektor er rektors stedfortreder og inngår i skolens toppledergruppe. I samarbeid med rektor og øvrig ledergruppe vil du medvirke til å bevare og videreutvikle et godt læringsmiljø for... 

NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

Narvik
6 dager siden
 ...Vinderen skole søker en assisterende rektor i 100% fast stilling fra 1. august 2024. Vi søker en assisterende rektor som er opptatt av skoleutvikling og kan skape oppslutning om felles mål for skolen.  Vinderen skole er en barneskole med 440 elever. Skolen ligger... 

VINDEREN SKOLE

Oslo
13 dager siden
 ...denne jobben være midt i blinken for deg. Ved Lista ungdomsskole i Farsund kommune har vi ledig en 100 % fast stilling som rektor/enhetsled er.  Tiltredelse etter avtale (stillingen er ledig fra midten av mai). I Farsund kommune har vi fem kommunale skoler på... 

LISTA UNGDOMSSKOLE

Farsund
6 dager siden