Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev...

Åpen søknad – Salita tolke- og translatørtjeneste AS

Norge
Én måned siden
 ...til å være i arbeid, i aktivitet og delta i samfunnet på lik linje med andre. Tolketjenesten har nå en fast heltidsstilling som tolk ledig. Arbeidsoppgaver Tolking for hørselshemmede og tolking/ ledsaging for døvblinde I hovedsak tolking mellom norsk muntlig... 

ROGALAND HMS AS

Sandnes
6 dager siden
 ...betjening av telefon. Registrering av pasienter, aktivitetsregistrering og koding i Dips. Bestilling av pasient transport og tolk. Varebestilling Enkelte personaladministrative oppgaver. Praktiske oppgaver knyttet til varelager, skyllerom og utstyr.... 
Lørenskog
12 timer sidenNy
 ...munnleg og skriftleg for å setje seg inn i reinhaldsplanlegging, reinhald samt helse, miljø og sikkerheit. Rettleiing vil bli gitt. Tolk kan verte påkrevd.  Personlege eigenskapar Sjølvstendig og strukturert Gode samarbeidsevner Positiv, fleksibel og løysingsorientert... 

VANYLVEN KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTKONTORET

Syvde
6 dager siden
 ...Følgje opp vidare pasientforløp  Arbeid med timeoppsett, ventelister, fristbrudd og økonomisk oppgjer  Bestille pasienttransport og tolk  Varebestillingar  Anna registreringsarbeid i ulike digitale system som DIPS, Meona, Orbit  Skrive epikrisar  Kontroll og... 

HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS

Stord
7 dager siden
 ...kompetanse ser vi etter deg som kjenner deg igjen i beskrivelsen under. Analytisk og Strategisk Tenkning : En sterk analytisk evne for å tolke komplekse data, kombinert med strategisk tenkning for å forme og implementere fremtidsrettede strategier som støtter selskapets mål.... 

Finance Manager

Sunndal kommune
8 dager siden
 ...av saksforberedelse, saksbehandling, oppfølging av frister, veiledning og kommunikasjon med parter, aktører (politiet, advokater, tolker, sakkyndige mv) og publikum samt etterarbeide i forbindelse med avslutning av sakene. Andre oppgaver må også påregnes. Internt vil... 
Farsund
6 dager siden
 ...• God kunnskap om rørmaterialer, tilkoblingsmetoder og installasjonsteknikker. Erfaring med PE er en fordel • Evne til å lese og tolke tekniske tegninger og spesifikasjoner • Positiv, ansvarsbevisst og løsningsorientert • Høyt fokus på HMS og kvalitetssikring •... 
Mo
3 dager siden
 ...-optimalisering og -kontroll ~Evne til å identifisere og løse komplekse tekniske problemer ~God analytisk tenkning og evne til å tolke data og problemløsning. ~Erfaring med å gjennomføre risikoanalyser og vurdere potensielle løsninger ~Evne til å utføre tekniske beregninger... 

Elkem ASA

Telemark
7 dager siden
 ...Delta i praktisk planlegging og gjennomføring av forskningsprosjektet. Samle inn kvalitative og kvantitative data. Analysere og tolke data samt publisere de vitenskapelige artiklene som skal inngå i avhandlingen. Delta og presentere resultatene ved nasjonale og... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
9 dager siden
 ...skrives inn og kontrollpasienter Mottak av pasienter som skal til CT Fremmøte markere og ta betaling av pasientene Bestille tolk og pasienttransport Rydde ventelister Ta i mot pasienthenvendelser per telefon Oppsett av timer Dette er bare et lite... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
1 dag siden
 ...bakgrunn du har. Arbeidsoppgaver Betjene ekspedisjon og besvare telefonhenvendelser Registrere pasientopphold i DIPS Bestille tolk, pasienttransport og overnatting Registrere og kvalitetssikre aktivitetsdata Forefallende kontorarbeid Oppgavene vil kunne... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
8 dager siden
 ...erfaring med personalledelse og teamutvikling. Engasjerende lederegenskaper, du evner å få folk med deg. Erfaring i å analysere og tolke forretningsdata for å drive strategi- og beslutningsprosesser. Sterke kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide effektivt med... 

Er du en tydelig og engasjerende leder med kommersiell teft ...

Bergen
1 dag siden
 ...Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Kompetanse eller erfaring fra smittevern/migrasjonshelse er en fordel Erfaring ved bruk av tolk i konsultasjoner Ønskelig med kjennskap til tilskuddsordning for flyktninger i forbindelse med bosetting av personer med nedsatt... 

LIER KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSEARBEID

Tranby
13 dager siden
 ...maskinering og produksjon, fokus på kvalitet og presisjon, så er det en viktig del av vår hverdag. Du må ha evnen til å lese og tolke tekniske tegninger og spesifikasjoner. Er du glad i mennesker og synes det å gjøre en forskjell er en sterk motivasjonsfaktor? Liker... 

JÆREN INDUSTRIPARTNER AS AVD NÆRBØ

Nærbø
2 dager siden
 ...seg gjøre Ansvar for at samarbeidsråd opprettes og fungerer Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner Sikre at bruk av tolk eller språkassistenter i informasjonsarbeidet skjer i henhold til gjeldende retningslinjer Planlegge, organisere og sørge for... 

Informasjonskonsulent på asylmottak i Hammerfest

Hammerfest
13 dager siden
 ...Sterke ferdigheter innen karosserireparasjon og oppretting. God forståelse av bilteknologi og materialer. Evne til å lese og tolke tekniske tegninger og spesifikasjoner. Nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer. Gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide... 

BILSKADESENTERET NAMSOS AS

Spillum
9 dager siden
 ...relevant teknisk programvare God forståelse av mekaniske, elektroniske og pneumatiske prinsipper Personlige egenskaper Evne til å tolke tekniske tegninger og spesifikasjoner Sterke problemløsningsferdigheter og evne til å arbeide i et team Evne til og samarbeide... 

Er du vår kundes ekspert innen mekanikk, elektronikk eller p...

Kongsberg
7 dager siden
 ...feilsøking, samt SW programmering. Evnen til å lese og forstå elektriske skjemaer. Kunne finne og forstå datablader. Dyktighet i å tolke og analysere tester for å identifisere feil og mangler. Evnen til å arbeide selvstendig og i team. Nøyaktighet og grundighet i... 

KITRON AS

Staubø
8 dager siden
 ...kraftverksområder ~Yte prosjektstøtte og bidra med faglig støtte og spisskompetanse ~Bidra inn i budsjettarbeid og kostnadsoppfølging ~Vurdere/tolke resultater fra tilstandsovervåking ~Utvikling av Hafslund Eco Standard for Vedlikehold (HESV) ~Utføring av spesialiserte... 
Rena
2 dager siden
 ...avdelingen Behandle telefonhenvendelser og digital dialog med pasienter og annet helsepersonell Bestilling av pasienttransport, tolk og portør Innhente prøvesvar og annen pasientdokumentasjon Yte god service til pasienter og andre yrkesgrupper Vedlikehold... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSPOLIKLINIKK ULLEVÅL

Oslo
2 dager siden
 ...elektroniske henvendelser Pasienthåndtering i resepsjon og over telefon Koordineringsarbeid, for eksempel timeinnkalling, bestilling av tolk og pasientreiser. Laboratoriearbeid og prøvetaking (blodprøver, ekg, spirometri etc.) Skiftestuearbeid (sårstell, injeksjoner... 

GAUKEN LEGESENTER

Sandnes
2 dager siden
 ...fagperson med elektriker fagbrev som forventes å ha omfattende elektrisk og teknisk forståelse. Samtidig må du ha evnen til å lese og tolke dokumenter som drifts- og vedlikeholds instruksjoner, elektriske tegninger og sikkerhetsforskrifter. Vi ser etter deg som har:... 

Vi søker togelektriker

Oslo
1 dag siden
 ...forretningsutvikling eller et relatert felt, eller har en sterk interesse for disse områdene. * Gode analytiske ferdigheter og evne til å tolke markedstrender. * Kommunikasjonsevner og evnen til å samarbeide effektivt i et team. * Selvstarter med god... 

Tromaha AS

Oslo
Én måned siden
 ...kundeorientert ● Målrettet og engasjert, med evne til samhandling og fokus på prestasjon ● Analytisk, med evne til å se helhet, utnytte og tolke sammensatt informasjon ● Strukturert Syntes du at noen av de ovenfor beskrevne områdene er interessante vil vår kunde kunne tilby... 

Vizir AS

Bergen
7 dager siden
 ...arbeidsoppgaver: Betjene ekspedisjon/poliklinikk/vaktrom. Blodprøvetaking. Elektronisk arbeidsflyt i DIPS. Bestille transport og tolk. Ajourholde datasystemer. Annet forefallende kontorarbeid. Kvalifikasjoner Autorisert helsesekretær/medisinsk sekretær... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
3 dager siden
 ..., stiller spørsmål, utforsker ukjente terreng og finner glede i å lære nye ting.  Utmerkede analytiske ferdigheter og evnen til å tolke komplekse data til meningsfulle innsikter. Du som kan se humor i en feilkode og tar en utfordring med et smil For oss betyr det... 

Randstad

Oslo
24 dager siden
 ...DIPS arbeidsflyt Mottak av henvendelser på telefon Registrering av diagnose- og prosedyrekoder Bestilling av pasientreiser og tolk Kvalifikasjoner Du er autorisert helsesekretær eller medisinsk sekretær. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet... 

SYKEHUSET INNLANDET HF HAMAR - SOMATIKK

Hamar
13 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Mottak av polikliniske pasienter. Oppsett av timer. Besvare telefoner. Bestille drosjer. Bestille tolk. Rydde i arbeidsflyt i DIPS m.m. Kvalifikasjoner Autorisert helsesekretær, ev elev i et studieforløp som blir ferdig i 2024... 

SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK

Elverum
14 dager siden
 ...økonomistyring, og ledererfaring God kunnskap om regnskapsstandarder og skatteregler Sterke analytiske ferdigheter og evne til å tolke komplekse finansielle data Gode kommunikasjonsevner og evnen til å samarbeide på tvers av avdelinger Personlige egenskaper:... 

SOLSTAD OFFSHORE ASA

Skudeneshavn
13 dager siden