...tverrfaglig team, bestående av overlege, psykologspesialist, sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere, miljøterapeut, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut. Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, PSYKIATRISK SYKEHUSAVDELING, TØNSBE...

Tønsberg
16 dager siden
 ...Nome og Siljan med til sammen 60.000 innbyggere. BUP Grenland er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk med psykologer, leger, sosionomer og andre fagstillinger med psykisk helsekompetanse. Vi er til sammen 20 fagstillinger og 4 sekretærer, og har et godt fagmiljø med... 

SYKEHUSET TELEMARK HF BUP SKIEN

Skien
14 dager siden
 ...Sengeposten har plass til 25 pasienter, hvorav 23 pasienter har tilbud om enerom. Sengeposten samarbeider tett med farmasøyter, sosionom og fysioterapeut. Sykehusets prestetjeneste er nært knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som... 

Kreftsykepleier/ sykepleier

Tønsberg
1 dag siden
 ...godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Søkere med sosialfaglig utdannelse vil plassers i fagspesifikke stillingskoder: sosionom, vernepleier, barnevernspedagog i tråd med lokal lønnspolitikk for Bufetat.  Medlemskap i statens pensjonskasse jf. Lov om... 

Tilkallingsvikarer, lange vakter/natt

Larvik
19 dager siden
 ...et vikariat på et år.  For å være kvalifisert til stillingen må du:   være utdannet som vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom eller ha annen relevant utdannelse på minimum bachelornivå  kommunisere godt på norsk ha førerkort (minimum) klasse B    Det... 

Vil du jobbe med ungdom i akutte livssituasjoner?

Skien
6 dager siden
 ...Nome og Siljan med til sammen 60.000 innbyggere. BUP Grenland er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk med psykologer, leger, sosionomer og andre fagstillinger med psykisk helsekompetanse. Vi er til sammen 20 fagstillinger og 4 sekretærer, og har et godt fagmiljø med... 

Psykolog/psykologspesialist

Skien
14 dager siden