...oss av alle vanlege tilstandar innan det gynekologiske området. Det er 5-6 delt vakt, med heimevakt om natta. Både seksjonen og sjukehuset elles, har godt arbeidsmiljø, er veldrive og godt utstyrt. Vi har barnelege, men inga barneavdeling. Vi har ledig fast stilling... 

Lege i spesialisering - Fødselshjelp og kvinnesjukdomar (LIS...

Volda
4 dager siden
 ...sjukepleie i eit godt miljø med kjekke kollegaer. Som sjukepleierstudent kan du søke om helge- og feriestilling ved eitt av våre sjukehus. Du får både løn, fagleg utvikling og stipend. Som 2. års sjukepleiarstudent kan du frå hausten 2024 inngå avtale med Helse Fonna... 

Vil du ha ein lærerik jobb på sjukehuset og få stipend i til...

Stord
19 timer siden
Er du på jakt etter ein spanande og variert arbeidsplass saman med energiske og dyktige kollegaer? Då kan du vere rett person for stillinga som portør med utvida oppgåver, som me har ledig i 5. etasje på dagtid. Hos oss vil du betjene fleire avdelingar: hemato/endo...

Portør med utvida oppgåver

Haugesund
13 dager siden
 ...Energieffektivisering av tekniske anlegg Teknisk byggeplassoppfølging Sørge for mersalg og gode, langvarige kundeforhold Sjukehus prosjekter, innen elektro Industri og energi prosjekter, elektro og automasjon Din bakgrunn: Relevant utdanning - Fagkole... 

Elektro / automasjon / ITB-rådgiver

Seljord
1 dag siden
 ...og framstillingsoppdrag med innsette. Arbeidsoppgåver  gjennomføra transport og framstillingar av innsette til rettsmøte, sjukehus, tannlege osv. gjennomføra overføringar av innsette utføra kontroll- og sikringsoppgåver for politiet og kriminalomsorga... 
Skien
6 dager siden
 ...del av vårt team på gastroenterologi og nyremedisin avdeling! Sengeposten vår ligg på 5. etasje i den eldre blokka ved Haugesund sjukehus. I 2027 gler vi oss til å  flytte inn i eit splitter nytt anlegg. Med 12 sengeplassar tilbyr vi spesialisert behandling innan... 

Vi søkjar sjukepleiar!

Haugesund
12 dager siden
 ...samarbeide enda tettare, og gå frå å vere parter til å bli partnere. Helsefellesskapet er ein samhandlingsarena mellom kommunar og sjukehus i Helse Bergen HF sitt føretaksområde. Saman skal vi sikra heilskapleg innsats og samhandla for å utvikle og levere berekraftige,... 

Fast 50% stilling som Rådgjevar/Samhandlingskoordinator ved ...

Austevoll kommune
1 dag siden
 ...Førde er ein by med stor utvikling og har alt av urbane tilbod med kultur, restaurantar, kafear, butikkar og kjøpesenter. Det er og sjukehus i Førde. Førde tannklinikk har 6 allmenntannlegar, tre tannpleiarar, og seks tannhelsesekretærar. Vi flytta inn i nye moderne... 
Bergen
19 dager siden
 ...Livsvitenskapsbygget, Nytt Klinikk og protonbygg - Radiumhospitalet, Samlokalisering av Havforskningsinstiuttet og Fiskeridirektoratet, Nye Førde Sjukehus, Nye Hammerfest sykehus og Nye UNN Narvik sykehus nevnes. Avdelingen er i positiv utvikling og vår oppdragsmengde øker. Som vår... 

Rådgiver innenfor spesialrom/renrom i sykehus og pharma

Oslo
Én måned siden
 ...for personar med demens. Me har óg ein KAD-plass der det vert gitt tilbod om augeblikkeleg hjelp som alternativ til innlegging på sjukehus. Heimetenesta er lokalisert i samme bygg, og me har eit tett samarbeid for å sikre gode tenester og eit heilskapleg pasientforløp... 

Sjukepleiar natt

Tysnes
28 dager siden
 ...vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på eller facebook. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.  Vi ønsker å rekruttere... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
21 dager siden
 ...utenfor Rogaland, kan vi tilby deg bostøtte på 5000 kr i måneden i 1 år. Om du takker ja til bostøtten, binder du deg til å jobbe ved sjukehuset vårt i 1,5 år.   Vi kan også tilby gratis (skattepliktig) hybel til deg som er tilflytter, og jobber minst 4 uker i sommer.... 

Karriere i Helse Stavanger? Vi søker sykepleiere fra sommer ...

Stavanger
15 dager siden
 ...vikariat for sjukepleiar med vidareutdanning der delar av stillinga er knytta til fagsjukepleiarfunksjon. Sikkerhetsposten på Valen sjukehus har ansvar for å behandle pasientar frå Helse Fonna HF sitt opptaksområde. Pasientar som vert innlagt er underlagt tvungen psykisk... 

Sjukepleiar med fagsjukepleiarfunksjon

Kvinnherad kommune
6 dager siden
 ...Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland. Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy,... 

Patologi, Helse Fonna HF

Haugesund
25 dager siden
 ...Er du den nye seksjonsleiaren vår? Vil du vere med å utvikle det nye sjukehuset vårt? Er du nytenkande og løysningsorientert og bidrar til eit positivt og godt arbeidsmiljø? Vi søker etter leiar for felles operasjonsseksjon etter innflytting på Hjelset. Seksjonen... 

Seksjonsleiar operasjon

Molde
1 dag siden
 ...vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på eller facebook. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.  Vi ønsker å rekruttere... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
22 dager siden
 ...driftskoordinator til sentralforsyninga på Forsynings- og innkjøpssenteret. Sentralforsyninga består av varemottak og lager og forsyner sjukehuset med ca 1000 forskjellige artiklar av medisinsk forbruksmateriell. Det arbeider 13 stk på sentralforsyninga. I tillegg har vi en... 

Drift/teknisk divisjon/ Hospitaldrift forsynings- og innkjøp...

Bergen
22 dager siden
 ...Om arbeidsstaden Område vest er lokalisert ved Voss sjukeheim, vegg i vegg med Voss sjukehus. Voss sjukeheim ligg sentrumsnært med gangavstand til Voss sentrum og tog-/busstasjon. Område vest består av ei langtidsavdeling, korttidsavdeling og heimeteneste. Lysinga... 

Sjukepleiar i område vest med bonus

Voss
Én måned siden
 ...med arbeid gjennomsnittleg kvar 3. helg. Om arbeidsstaden Område vest er lokalisert på Voss sjukeheim, vegg i vegg med Voss sjukehus. Voss sjukeheim ligg sentrumsnært med gangavstand til tog-/busstasjon. Område vest består av ei langtidsavdeling, korttidsavdeling... 

Spanande traineestilling for sjukepleiarar

Voss
Én måned siden
 ...vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på eller facebook. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.  Vi ønsker å rekruttere... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
22 dager siden
 ...muntlig og skriftlig, minimum B2 ~12 månadars godkjent  turnusteneste i spesialisthelsetenesta.  ~ Dokumentert og godkjent LIS1 frå sjukehus Personlege eigenskap Gode kommunikasjonsevner God evne til refleksjon og samarbeid Kan arbeide sjølvstendig og... 

LIS 1 lege i Ullensvang kommune

Ullensvang kommune
2 måneder siden
 ...helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
28 dager siden
 ...barnemedisin og habilitering har behov for å styrke bemanninga ved sjukehuset i Kristiansund. Vi søkjer etter vaktkompetent Lege i...  ...unge på dagtid. Heimevakter på kveld/natt/helg. Kristiansund sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre og Romsdal. Avdeling for... 

Lege i spesialisering barnesjukdomar

Kristiansund kommune
8 dager siden
 ...budsjett på over 3,6 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset.  Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.... 

Indre Sogn psykiatrisenter, Helse Førde

Sogndal
28 dager siden
 ...avdeling for spesialisert psykose er ein lukka akuttpost med 12 senger, der 2 av sengene er intensivsenger, lokalisert til Sandviken sjukehus. Seksjonen driv hovudsakleg med utgreiing og behandling av pasientar med akutte psykosar og samarbeider med andre instansar for å... 

Psykiatrisk klinikk/ Avdeling spesialisert psykosebehandling...

Bergen
21 dager siden
 ...helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SJUKEHUSET MØRE OG ROMSDAL HJELSET ...

Hjelset
21 dager siden
 ...Vi søkjer engasjert sjukepleiar eller vernepleiar til akuttpsykiatrisk post og avgiftningspost ved Haugesund sjukehus! Til sommaravvikling i avdeling psykisk helsevern Haugesund sjukehus treng vi sjukepleierar og vernepleierar til akuttpsykiatrisk post og avgiftningspost... 

Sommarvikariat for sjukepleiar/vernepleiar

Haugesund
Én måned siden
 ...samarbeide enda tettare, og gå frå å vere parter til å bli partnere. Helsefellesskapet er ein samhandlingsarena mellom kommunar og sjukehus i Helse Bergen HF sitt føretaksområde. Saman skal vi sikra heilskapleg innsats og samhandla for å utvikle og levere berekraftige,... 
Storebø
14 dager siden
 ...med arbeid gjennomsnittleg kvar 3. helg. Om arbeidsstaden Område vest er lokalisert på Voss sjukeheim, vegg i vegg med Voss sjukehus. Voss sjukeheim ligg sentrumsnært med gangavstand til tog-/busstasjon. Område vest består av ei langtidsavdeling, korttidsavdeling... 

VOSS SJUKEHEIM

Voss
23 dager siden
 ...Går du på vg2 Helsearbeiderfag og ønskjer ei spennande læretid? Me vurderer nå å få inn fleire lærlingar ved Haugesund sjukehus. I Helse Fonna kan du få jobbe i eit spennande og aktivt læringsmiljø. Du vil bli ivaretatt av vår koordinator og våre lokale instruktørar sørgjer... 

Lærling i helsearbeiderfaget 2024-2026

Haugesund
1 dag siden