...Konsulent / førstekonsulent i studieadministrasjonen Om stillingen Studieadministrativ avdeling søker en vikar for studieveileder. Dette er en sjanse til å videreutvikle dine digitale, administrative og relasjonelle ferdigheter, og du får være del av et givende... 
Oslo
5 dager siden
 ...Vikar som konsulent/førstekonsulent – NAV-refusjoner og lønn Om stillingen Seksjon for lønn- og regnskap i Kriminalomsorgsdirektoratet har et team, som følger opp alle refusjoner i forbindelse med fødsel, sykemeldinger og andre refusjonsberettigede ytelser fra... 
Lillestrøm
14 dager siden
 ...rapporterer direkte til etatsdirektør.  Vi ser etter to konsulenter i 100% fast stilling til arbeid hovedsakelig i byggets servicesenter...  ...Fleksitidsordning Kontaktinformasjon Camilla Søndrol, Førstekonsulent, (***) ***-**** Jan Ove Johansen, Rektor, (***) ***-**** Arbeidssted... 

BERGEN LÆRINGSSENTER FOR NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Bergen
5 dager siden
 ...HR-konsulent Om stillingen Vi søker etter en ny kollega til fast stilling som HR-konsulent (førstekonsulent SKO 1408) i HR-seksjonen ved fakultetet. Her ønsker vi oss deg som har opparbeidet noe relevant erfaring med saksbehandling innen personal og HR, og som... 
Oslo
9 timer sidenNy
 ...Førstekonsulent/rådgiver Om stillingen Ved Kriminalomsorgen Innlandet avdeling samfunn er det ledig fast 100% stilling som førstekonsulent/rådgiver.  Arbeidssted er Kongsvinger En førstekonsulent skal utføre selvstendig saksbehandling og ha evne til sette... 
Kongsvinger
5 dager siden
 ...Førstekonsulent/rådgiver Er du strukturert, motivert og digitalt interessert?  Nå har vi en ledig stilling med en spennende bredde som førstekonsulent/rådgiver i sekretariatet hos De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Vi søker deg som vil bruke ditt gode... 
Oslo
8 dager siden
 ...fleksitid kantineordning, parkering, treningsfasiliteter og bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter stillingen lønnes som førstekonsulent i stillingskode 1408, lønnestrinn 51-60 Kr 509 300 - 584 500 brutto pr år gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i... 

OSLO FENGSEL

Oslo
8 dager siden
 ...Gerica Ansvar for kantineoppgjør Medansvar for sykesignalanlegget og at digitale verktøy brukes i sin helhet Vikariere for førstekonsulent ved fravær Serviceavdelingen er i stadig utvikling, så oversikten over oppgaver er ikke uttømmende Kvalifikasjoner ~1-... 

MIDTÅSENHJEMMET

Oslo
8 dager siden
 ...arbeidshverdag med korte tidsfrister og behov for en fleksibel innstilling med tanke på arbeidstider.  Vi tilbyr Tilsetting som førstekonsulent (stillingskode 1408) i lønnsspennet kr. 509.300 – 624.500. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen... 

Forsvarsdepartementet

Oslo
4 dager siden
 ...Om stillingen Ved Rogaland friomsorgskontor er det ledig fast  stilling som førstekonsulent/rådgiver for snarlig tiltredelse. Førstekonsulent/rådgiver skal ha fokus på målrettet endringsarbeid og oppfølging av domfelte i tråd med gjeldende regelverk. Stillingen inngår... 

ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR STAVANGER

Stavanger
8 dager siden
 ...boliglånsordninger. Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen (). Betingelser Stillingen vil bli plassert som førstekonsulent med lønn fra kr 509 300 til kr 575 400 eller rådgiver med lønn fra kr 548 600 til kr 635 400, avhengig av kompetansen og... 

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD OSLO

Oslo
8 dager siden
Boligkontoret i Bydel Østensjø ble underlagt NAV Østensjø i 2023. Teamet som jobber med boligvirkemidlene består av 6 faste ansatte og holder til i lokaler sentralt på Skullerud, med offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Boligteamet har ansvar for å saksbehandle...

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL ØSTENSJØ

Oslo
6 dager siden
 ...Førstekonsulenter ved vergemålsavdelingen Om oss Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning...  ...har nå behov for å ansette to personer i fast stilling som førstekonsulent i 100 % stilling, og inntil fem personer i midlertidig stilling... 
Moss
12 dager siden
 ...Førstekonsulent/rådgiver timeplanlegging Om stillingen VID styrker arbeidet med timeplanlegging og søker ny medarbeider til Seksjon for eiendom og drift. Den som tilsettes vil ha inngå i en gruppe som primært skal legge timeplan, men som også kan bidra til utvikling... 
Bergen
1 dag siden
Økonomienheten i HALD er et interkommunalt samarbeid som utfører økonomitjenester for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Alstahaug kommune er vertskommune for samarbeidet og kontorsted er Sandnessjøen. Enheten har 6 stillinger og ledes av økonomisjef. ØKONOMIKONSULENT...

ALSTAHAUG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Sandnessjøen
5 dager siden
 ...vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ Evne til helhetsoversikt Resultatorientert holdning Vi tilbyr Førstekonsulent: (kode 1408) lønn: ltr 50-60 kr 502 300- kr 584 500  i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens... 

ETTERRETNINGSTJENESTEN E

Oslo
6 dager siden
 ...Om stillingen  Hovdejordet og Vollsletta sykehjem har ledig vikariat i 100% stilling som konsulent/sekretær. Vikariat er ledig fra d.d - 31.12.24. Konsulent/sekretærfunksjonen har en sentral rolle i virksomheten og inngår i lederteamet. Vi ser etter deg som liker... 

HOVDEJORDET SYKEHJEM

Bodø
12 dager siden
 ...Førstekonsulent innenfor forskningsadministrasjon Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førstekonsulent innenfor forskningsadministrasjon ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, fakultetsadministrasjonen dedikert til Nasjonalt... 
Stavanger
9 dager siden
Er du vår nye kollega? Vi har ledig en fast stilling i Dokumentavdelingen, primært til seksjon for henvisning- og pasientdokumentasjon. Vi søker etter en ny person som er opptatt av kvalitet, gode prosesser og er serviceinnstilt. Du vil blant annet bidra til å styrke...

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
4 dager siden
 ...nytt Familiens hus innenfor byområdet. Kontorfaglig avdeling i byområde Fana og Ytrebygda søker sommervikar i 100 % stilling som konsulent i perioden 1. juli til 2. august 2024. Studenter på høgskole/universitetsnivå oppfordres til å søke. Avdelingen utfører økonomiske... 

Fana og Ytrebygda EFBF, Kontorfaglig avdeling, Bergen kommun...

Kokstad
4 dager siden
Vil du vera med å sikra og utvikla eit godt servicetilbod til Kvam herad sine innbyggjarar og interne brukarar? Me søkjer ein ny medarbeidar til avdelinga Fellessekretariatet på rådhuset i Norheimsund. Stillinga er i 80 % vikariat og ledig frå snarast til og med 31.07...

KVAM HERAD SENTRALADMINISTRASJON

Norheimsund
5 dager siden
 ...brukervennlige, enkle og gode innbyggertjenester. Et stort, spennende og utfordrende prosjekt. Det er ledig en 100 % stilling som IT konsulent ved kommunens IT avdeling. IT-avdelingen har ansvaret for innkjøp av it-utstyr, lisensiering og drift av maskiner, nettverk og... 

BEIARN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Moldjord
5 dager siden
Vi søker etter en sprudlende medarbeider som er opptatt av kvalitet og gode prosesser – Er du den vi ser etter?  Dokumentavdelingen i Helse Stavanger søker ny medarbeider i seksjon for saksdokumentasjon. Avdelingen består av to seksjoner, seksjon for saksdokumentasjon...

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS DIVISJON FOR DRIFTSSERVICE

Stavanger
12 dager siden
 ...Vil du være med å gjøre en forskjell? NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har ledig to faste 100% stillinger som førstekonsulent (stillingskode 1408) i avdeling Teknisk ordre, Seksjon Service og Logistikk. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har overordnet og koordinerende ansvar... 

NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OSLO KABELGATA 1

Oslo
5 dager siden
 ...medarbeider i Sametinget vil du ha rikelig med muligheter for å bringe Sametinget nærmere vår visjon Sammen styrker vi Sápmi. Førstekonsulent- rådgiver Om stillingen Sametinget har ledig stilling som førstekonsulent / rådgiver i seksjon for språkpolitikk og... 

SAMEDIGGI SAMETINGET KAUTOKEINO

Kautokeino
6 dager siden
 ...som i stor grad ivaretar spesialundervisningen. Vi er opptatt av felleskapet og betydningen av klassetilhørighet. Vi søker en konsulent i et årsvikariat fra 01.08.2023 Arbeidsoppgaver Som konsulent på en skole vil arbeidsoppgavene være mange og varierte, og noen... 

STASJONSFJELLET SKOLE

Oslo
22 timer sidenNy
 ...Otium bo- og velferdssenter har nå et vikariat som konsulent i 100 stilling.  Stillingen omhandler ulike administrasjonsoppgaver knyttet til økonomi og andre administrative oppgaver. Vi søker deg som liker å løse utfordringer. Du er lærevillig av natur og får i denne... 

OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER

Tromsø
7 dager siden
 ...Konsulent/Rådgiver IT Om oss NORCE er et fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vår visjon er «Lidenskap for kunnskap - Sammen for bærekraft». FNs bærekraftsmål er et viktig rammeverk for vår strategi. Vi leverer forskning... 
Stavanger
9 dager siden
 ...HR-medarbeider  (Førstekonsulent/rådgiver - fast stilling) Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet  har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet... 
Oslo
2 dager siden
 ...plasser. Madserudhjemmet styrker nå sin Serviceavdeling. Vi søker nå en løsningsorientert, samarbeidsinnstilt og strukturert førstekonsulent. Ansvarsområder og arbeidsoppgavene vil i hovedsak være IKT-administrasjon, økonomi, fakturabehandling, regnskapsoppfølging og... 

MADSERUDHJEMMET

Oslo
8 dager siden