...vikariat for sjukepleiar med vidareutdanning der delar av stillinga er knytta til fagsjukepleiarfunksjon. Sikkerhetsposten på Valen sjukehus har ansvar for å behandle pasientar frå Helse Fonna HF sitt opptaksområde. Pasientar som vert innlagt er underlagt tvungen... 

Sjukepleiar med fagsjukepleiarfunksjon

Kvinnherad kommune
5 dager siden
 ...oss av alle vanlege tilstandar innan det gynekologiske området. Det er 5-6 delt vakt, med heimevakt om natta. Både seksjonen og sjukehuset elles, har godt arbeidsmiljø, er veldrive og godt utstyrt. Vi har barnelege, men inga barneavdeling. Vi har ledig fast stilling... 

Lege i spesialisering - Fødselshjelp og kvinnesjukdomar (LIS...

Volda
3 dager siden
 ...DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling (KPH) i Sørlandet sykehus HF. Vi er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i voksenpsykiatri for en befolkning på 53.000 innbyggere, og dekker Kristiansand vest for Otra, utenom... 

Klinisk ernæringsfysiolog

Kristiansand kommune
8 dager siden
 ...Søndre Oslo DPS er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen... 

Søndre Oslo DPS søker leder av Spesialpsykiatrisk seksjon

Oslo
3 dager siden
 ...DPS Kongsvinger har i dag 2 stk 100% faste stillinger ved allmennpsykiatrisk poliklinikk. Vi er ett DPS i endring, både organisatorisk også i tjenesteutvikling. Vi søker deg som er nysgjerrig på hvordan du kan påvirke og utvikle deg faglig.  Vi søker etter deg som ønsker... 

Klar for nye utfordringer? 2 ledige psykologstillinger ved D...

Kongsvinger
14 dager siden
 ...Psykosepoliklinikken ved Haugaland DPS søkjer etter sjukepleiar/vernepleiar til å jobba saman med oss i eit spennande fagmiljø i vårt ACT-team. Teamet er implementert saman med Haugesund Kommune. Arbeidsoppgavene i ACT er varierte og krev stor fleksibilitet og ein må vere... 

Vi søkjer sjukepleiar/vernepleiar med vidareutdanning!

Haugesund
5 dager siden
 ...Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost... 

Spennende stilling som psykologspesialist/psykolog

Arendal
3 dager siden
Er du på jakt etter ein spanande og variert arbeidsplass saman med energiske og dyktige kollegaer? Då kan du vere rett person for stillinga som portør med utvida oppgåver, som me har ledig i 5. etasje på dagtid. Hos oss vil du betjene fleire avdelingar: hemato/endo...

Portør med utvida oppgåver

Haugesund
12 dager siden
 ...sammensatte tjenester. Som medarbeider i FACT får du en fleksibel arbeidshverdag i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper i vårt DPS samt personell fra kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal og Nesbyen.Hverdagen din vil også bestå av storslått natur og gode kolleger i et... 

Psykiatrisk sykepleier til FACT team

Ål
1 dag siden
 ...et godt arbeidsmiljø med utfordrende og  spennende arbeidsoppgaver? Da kan du være den psykologspesialisten vi leter etter.  Nidelv DPS, Orkdal har ledige fast stilling for psykologspesialist med oppmøtested Røros. Hos oss får du muligheten til å jobbe med et bredt... 

Psykologspesialist RØROS

Trondheim
1 dag siden
 ...24, eller etter nærmere avtale.  Fosen-Teamet er en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne som er organisert sammen med Nidaros DPS. Teamet har pr. i dag kontor i Rissa, Åfjord og på Brekstad. Våre arbeidstidsordninger gir gode muligheter for å kunne bo i Trondheimsregionen... 

Psykologspesialist

Trondheim
11 dager siden
 ...Fra og med 6. mai i år har DPS Elverum-Hamar opprettet et eget team for Tidlig Avklaring (TA-team). Dette er et team for vurdering og planlegging av behandling i psykisk helsevern, som vil treffe pasienten raskt (1 til 2 uker) etter at henvisning er vurdert med rett til... 

Samhandlingskoordinator/kliniker tidlig avklaringsteam

Hamar
3 dager siden
 ...tverrfagleg og lokalt forankra, samansett av overlege, psykologspesialist, klinisk sosionom og psykiatriske sjukepleiarar. Stord DPS er eit av tre DPS i klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF. Opptaksområdet for DPS dekkjer dei fire kommunane Stord, Fitjar, Bømlo... 

Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/vernepleiar

Stord
1 dag siden
 ...Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av gamle Hedmark. Avdelingen har ca. 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har to døgnenheter, tre allmennpsykiatriske poliklinikker, psykosepoliklinikk... 

Sykepleier/spesial sykepleier - 100% fast stilling

Hamar
5 dager siden
 ...Teama er tverrfagleg samansett.  Klinikk for psykisk helse og rus består av 5 avdelingar og 27 seksjonar. Poliklinikk psykisk helse DPS Molde ligg under Avdeling for Distriktspsykiatrisk senter — DPS Nordmøre og Romsdal. Poliklinikken er delt inn i fleire ulike team;... 

Psykolog/psykologspesialist

Molde
3 dager siden
 ...spesialsykepleiere, sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, psykomotorisk fysioterapeut og helsesekretærer.  Poliklinikk Valdres er en del av DPS Gjøvik, som består av tre poliklinikker, enhet for inntak og avklaring, enhet for spiseforstyrrelser, to døgnenheter og kontorenhet.... 

Psykologspesialist

Nord-Aurdal kommune
5 dager siden
 ...inkluderende arbeidsmiljø. Som helsesekretær/medisinsk sekretær innehar du en viktig rolle for både pasienter og behandlere.  Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har... 

Helsesekretær/medisinsk sekretær

Trondheim
3 dager siden
 ...kollegaer? Ønsker du et meget godt sosialt arbeidsmiljø? Da kan det hende at nettopp DU er den som bør bli med i flokken vår på Sandnes DPS poliklinikk.  Vi har allerede 3 psykologspesialister fast ansatt og har nå fått tilført en psykologspesialist stilling til.  Vi i... 

Psykologspesialist

Sandnes
12 dager siden
 ...Stavanger DPS er ett av fire DPS i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger. Vi har et opptaksområde i Stavanger på ca.72.000 innbyggere over 18 år. Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutt team og krisetelefon, og 2 sengeposter... 

Sommervikar som Postvert - Stavanger DPS post 2

Stavanger
12 dager siden
 ...stillinger for overlege, 1 psykologspesialist og 1 LIS, samt ergoterapeut, sosionomer og ca. 30 høyt kvalifiserte miljøterapeuter. DPS-Nordre består i tillegg til døgnseksjonen av to poliklinikker, et ACT-team og en egen enhet for psykforsk og ketamin-behandling.... 

Overlege – Psykiatri

Moss
21 dager siden
 ...fag og kvalitet. Disse er en del av avdelingens lederteam og jobber tett sammen med avdelingsleder og seksjonslederne ved Søndre Oslo DPS. Logg inn for å se kontaktinformasjon er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for... 

Psykologfaglig rådgiver

Oslo
22 dager siden
 ...Det er ledig 100 % fast stilling som psykolog /psykologspesialist ved DPS Volda ambulant seksjon. DPS Volda ambulant seksjon er ein av tre seksjonar underlagt DPS Volda. Ambulant seksjon arbeider med tverrfagleg heimebehandling og utgreiing til pasientar som er over... 

Psykolog/psykologspesialist

Volda
28 dager siden
 ...helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar. Helse Vest skal så langt som... 

Patologi, Helse Fonna HF

Haugesund
24 dager siden
 ...helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar. For å bli betre kjend... 

HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS

Haugesund
21 dager siden
 ...ledig 100 % fast stilling som psykolog /psykologspesialist ved DPS Volda ambulant seksjon. DPS Volda ambulant seksjon er ein av...  ...og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
27 dager siden
 ...Sogndal DPS/Indre Sogn psykiatrisenter har ledig 100% fast stilling som psykiater/overlege frå september 2024 (fleksibel oppstartdato...  ...og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset.  Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF.... 

Indre Sogn psykiatrisenter, Helse Førde

Sogndal
27 dager siden
 ...alle interessentar tilknytt oss, og som kan bidra til å sikre dine og våre verdiar for framtida. Vår visjon er å vere det naturlege valet innan brannvern, og vi verdset punktlegheit, ærligheit og pålitelegheit høgt. Korleis vil din arbeidskvardag sjå ut? Som servicekoordinator... 

Randstad

Førde
5 dager siden
 ...fjell og turområde til Trolltunga og Dronningstien, med Røldal som ein stor vintersportsstad og Jondal med sommarskisenteret på Folgefonna.  Kommunen har eit rikt kulturliv og kyrkja har eit godt samarbeid med andre aktørar i nærområdet.  I Ullensvang kyrkjelege fellesråd... 

Ullensvang kyrkjelege fellesråd

Herand
4 dager siden
 ...søkarlister til ledige stillingar. Søkarar, som har oppmoda om at namnet blir unnateke søkarlista, må krysse av for dette og grunngje valet i søknadsteksten. Me tek kontakt med søkarar som har bedt om dette, dersom me meinar at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg.... 

Lærar i grunnskulen

Aurland
12 dager siden
 ...handtere barn med ekstra utfordringar/behov. Du må kunne følgje dei beskjedar som blir gitt, men samstundes kunne ta sjølvstendige val og ha god dialog med dei tilsette på skulen. Skulekvardagen byr på mange gleder og utfordringar, og du må vere tolmodig og raus og... 

Fagarbeidar inntil 100 % fast stilling

Kviteseid
8 dager siden