Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Saksbehandler jobb

1-20 fra 170 søkeresultater

Norsk pasientskadeerstatning  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Du får en portefølje av pasientskadesaker som du har ansvaret for. Du skal gjøre en juridisk vurdering av hvorvidt erstatningssøkerne har rett til erstatning. Medisinsk sakkyndige foretar den medisinskfaglige vurderingen, disse vil du korrespondere...
1 dag siden
Fagavdeling Barn og familie, Barnevernstjenesten  -  Kleppestø
Arbeidsoppgaver ~ Oppfølging av barn og unge og deres familier som av ulike grunner trenger oppfølging av barneverntjenesten gjennom samtaler, observasjoner, analyser utarbeidelse av rapporter og evalueringer av tiltak. Tverrfaglig samarbeid Kvalifikasjoner ...
4 dager siden
Oslo kommune, Bymiljøetaten  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Søknad- og klagesaksbehandling etter vegtrafikkloven med forskrifter Forberedelse av saker til ulike klageinstanser Veiledning og informasjon til brukere Deltakelse i interne og eksterne samarbeidsfora Kvalifikasjoner Minimum 3-årig...
8 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Saksbehandlere ivaretar generell saksbehandling som omfatter hjemmebesøk, kartlegging, saksutredning og tildeling. Bistå bruker og samarbeidspartnere med veiledning og støtte. Enheten er i stadig utvikling og man må påregne endring av oppgaver underveis...
4 dager siden
Fredrikstad Tingrett  -  Fredrikstad
 ...Saksbehandler Fredrikstad tingrett er en domstol med 17 medarbeidere og består av sorenskriver, administrasjonssjef, tre tingrettsdommere, tre dommerfullmektiger og ni saksbehandlere. Tingretten har lokaler sentralt i Fredrikstad sentrum. Fredrikstad tingrett er en... 
1 dag siden
Tromsø
 ...Saksbehandler - Språksaker Sametinget Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.... 
Jooble-søknad 2 timer siden
Norsk Rikskringkasting AS  -  Mo
 ...25 kontrollører. Ved NRK Lisensavdelinga har vi 5 ledige midlertidige stillinger for perioden 22.05.2018-01.12.2018. som saksbehandler/konsulent. Det vil bli lagt vekt på fleksibilitet ut fra totalbehov og prioritering. Det er ønskelig med høyskoleutdanning innen... 
4 dager siden
Hemne kommune  -  Hemne kommune
 ...Saksbehandler Hemne kommune ligger i hjertet av Norge og venter på deg med sin storslåtte natur og trivelige miljø. Kommunen har en lang og variert kyst med flotte muligheter for fiske, rekreasjon og opplevelser, samtidig som det er kort vei fra skjærgården til høyfjellets... 
5 dager siden
Bjørg Fjell Rekruttering  -  Hitra
Hitra kommune Hitra og deler av Snillfjord kommune skal slå seg sammen fra 01.01.2020. Nye Hitra kommune blir på ca. 5.000 innbyggere. Kommunen vil bestå av store sjø- og landarealer og vil fortsatt være en av Norges mest suksessrike distriktskommuner og en del av landets...
2 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...meldingsutvekslinger mellom helse foretak og kommune Må ha gode evner for muntlig og skriftlig norsk framstilling Må ha erfaring som saksbehandler Det er krav om gyldig politiattest Må ha sertifikat for personbil Utdanningsretning Sykepleie Ergoterapi... 
8 dager siden
InkassoPartner AS  -  Kristiansand kommune
 ...Saksbehandler inkasso Stillingen vil bestå i arbeid med inkassoprosessen fra a-å. Selskapet er i en vekstfase er det ønskelig med kandidater som ønsker å bidra med nysalg for å styrke den videre veksten. Stillingsprosenten vil være ca 50%, med med mulighet for arbeid... 
13 dager siden
Askøy Kommune  -  Kleppestø
 ...Barneverntjenesten på Askøy har ledig en fast stilling som kontaktperson/ saksbehandler med for tiden arbeid i teamet som følger opp barn som bor i omsorgshjem (fosterhjem). Barneverntjenesten arbeider etter spesialistmodellen. Vi er en tjeneste som har stort fokus på... 
4 dager siden
Elektro  -  Svolvær
Til Lofoten Elektro i Svolvær Lofoten Elektro AS leverer produkter og tjenester til offentlig og privat næringsliv, industri og til privatmarkedet. Firmaet leverer produkter og tjenester som blant annet omfatter elektroinstallasjon, alarm og sikkerhets-anlegg, automasjon...
Jooble-søknad 2 måneder siden
Lørenskog kommune  -  Lørenskog
Lørenskog kommune Vi søker etter to dyktige saksbehandlere innen barnevernstjenesten med snarlig tiltredelse til nye stillinger. Vi ønsker å være en fremtidsrettet tjeneste som er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi samarbeider med tjenester på tvers av sektorer...
12 dager siden
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Du får ansvar for å vurdere dokumentasjon og anbefale vilkår for håndtering av vann og avløp i innkomne byggesaker. Du saksbehandler byggesaker for vann- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjoner. Du bidrar til at overvann i størst mulig grad infiltreres... 
1 dag siden
Oslo
Med stadig økende ordretilgang og stor etterspørsel på markedet ønsker vi å styrke vårt team med en fleksibel person som kan delta både på forprosjektering av tavler og i tavleproduksjonen. Sentrale arbeidsoppgaver: ·       Produksjon av tavler ·       Forprosjektering...
12 dager siden
NRK  -  Rana kommune
 ...Saksbehandler/konsulent - NRK NRK Lisensavdelingen har til oppgave å kreve inn kringkastingsavgiften som er grunnlaget for å sikre utvikling og drift av NRK. NRK Lisensavdelingen vil kreve inn 6 milliarder kroner i løpet av 2018 og det sendes ut ca. 5 millioner faktura... 
1 dag siden
Alta
 ...Saksbehandler vegforvaltning  Om oss Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes... 
Jooble-søknad 18 dager siden
Trondheim
Vil du jobbe med kulturell og kreativ næring ved Kulturrådets kontor i Trondheim? Kulturrådet lyser ut fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver til Seksjon for kreativ næring ved vårt nye kontor i Trondheim. Seksjon for kreativ næring ble etablert høsten 2017...
5 dager siden
People AS  -  Sandefjord
 ...Vestfold søker på vegne av solid og ekspenderende elektrobedrift beliggende på Skolmar i Sandefjord etter en erfaren prosjektleder/saksbehandler elektro. Arbeidsoppgavene vil i hovedsag bestå i å følge opp både privat og prosjektkunder, regne på oppdrag, økonomikontroll,... 
2 timer siden