Søkeresultater: 35 ledige stillinger

 ...Nordfjord psykiatrisenter, Seksjon dag har ledig 100% fast stilling for psykolog.  Seksjon dag tilbyr poliklinisk behandling til menneske med ulike psykiske lidingar og rusproblematikk For å kunne gje eit best mogeleg tilbod, legg vi vekt på å ha tilsette med... 

HELSE FØRDE HF NORDFJORD PSYKIATRISENTER

Nordfjordeid
7 dager siden
Butenesten Nordre, avdeling Ørskog gir tilrettelagte tenester for 15 personer med nedsatt funksjonsevne, dei fleste med diagnosen utviklingshemming. Ein tilbyr hjelp til å dekke personlege og praktiske behov, det kan være praktisk bistand, opplæring og nødvendig helsehjelp...

BUTENESTE NORDRE ADM

Ålesund
3 dager siden
Ålesund kulturskole har ledig ei fast stilling som treblås-/saksofonlærar frå 1. august 2024. Arbeidsoppgåver Kulturskoleundervisning på treblås, primært klarinett og saksofon, både individuelt og i gruppe. Undervisninga er desentralisert, slik at den tilsette ...

ÅLESUND KULTURSKOLE

Ålesund
3 dager siden
Vil du vere med å utvikle Sykkylven kommune? Vår noverande IKT leiar skal over i ny stilling i vår organisasjon, og vi søkjer difor etter ny IKT leiar Offentleg sektor er inne i ein digital transformasjon som vil vere avgjerande for å kunne yte gode tenester til innbyggarane...

SYKKYLVEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Sykkylven
3 dager siden
Vi søker etter initiativrike og engasjerte sjukepleiarar som er interessert i å arbeide med eldreomsorg og er opptatt av å yte tenester av høg kvalitet. Autorisert vernepleiar kan og søke. Vi søker etter deg som synest det er spennande å samarbeide breitt fagleg med...

VOLDA OMSORGSSENTER AVD SJUKEHEIM

Volda
1 dag siden
100% fast barnehagelærer ved Fagerlia barnehage frå 01.08.24. Ved evt. tilsetting av intern kandidat kan det bli ledig stilling/vikariat som barnehagelærar i perioden 01.08.24-31.07.25. Arbeidsoppgåver Barnehagelærar har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon...

Fagerlia barnehage

Ålesund
16 timer sidenNy
Vi har ledig fast stilling som barnehagelærar frå 01.08.24 Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet i si barnegruppe i nært samarbeid med føresette og andre ...

Harøy barnehage, Ålesund kommune, Barnehagar Ålesund indre o...

Ålesund
16 timer sidenNy
Med omsorg i fokus Slik kommer arbeidshverdagen din til å se ut:  Medlever med turnusordning 3/7, 4/7. Du jobber tre døgn - fri syv døgn - jobber fire døgn - fri syv døgn. Arbeid hver tredje helg. Dette gir deg stor frihet og fleksibilitet.  Boligen som ligger på ...

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
Nordjord psykiatrisenter, Seksjon dag har ledig 100% vikariat frå snarast og fram til 31.07.2025. Vi er eit distriktspsykiatrisk senter som gir allmennpsykiatriske tenester til innbyggjarane i Nordfjord. Vi har omlag 80 tilsette fordelt på 3 seksjonar. Seksjon dag har...

HELSE FØRDE HF NORDFJORD PSYKIATRISENTER

Nordfjordeid
7 dager siden
Du finn meir informasjon på vår heimeside klikk her   Som kateket vil du få desse arbeidsoppgåvene: ~Leie arbeidet med undervisning og opplæring for born og ungdom. I dette ligg: ~Ha hovudansvar for konfirmantarbeidet ~Ha hovudansvar for kyrkje-skule-barnehage samarbeid...

Herøy kyrkjelege fellesråd

Fosnavåg
18 dager siden
I Sula sokn er det ledig fast 100% stilling som kyrkjetenar. Vil du bli ein del av staben vår? Sula kyrkjelyd søkjer no etter ein kyrkjetenar som er praktisk anlagt, opptatt av medmenneske og som har god IT-kompetanse. I staben har vi for tida: sokneprest, kapellan...

SULA SOKN

Langevåg
7 dager siden
To ledige stillinger- Søker selvstendige sjåfører 1 stilling fra sommeren av juli 1 stilling omg pga ny rute Vi søker etter ansvarsbevisst sjåfører til fast stilling på vår lokasjon i Ålesund. Vi har i dag behov for 1 stk i 100% stilling fra juli 2024 behov...

HELLEVIK TRANSPORT AS

Ålesund
3 dager siden
Vi har ledig 90 % fast stilling som helsefagarbeidar på natt, med arbeid kvar tredje helg. Stillinga er per d.d knytt til natt på Sykkylven Bu- og aktivitetssenter (BUAS). Her er 8 nattevakter per natt fordelt på BUAS og nattpatruljen, som samhandler med kvarandre...

SYKKYLVEN KOMMUNE BUTENESTENE ADMINISTRASJON

Sykkylven
3 dager siden
 ...vikariat for vernepleiar i perioda 05.08.24-16.03.25 Habilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog/psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog, sjukepleiar, sosionom og merkantilt personale. Vi arbeider... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE

Ålesund
16 timer sidenNy
Har du lyst å arbeide i ei aktiv avdeling med spennende arbeidsoppgåver? Korttids/rehabiliteringsavdelinga ved Sulatunet gir tilbod til brukarar som har behov for ei overgangsordning ved utskriving frå sjukehus og har behov for å få kartlagt vidare hjelpebehov. Vi tilbyr...

SULATUNET

Langevåg
3 dager siden
Som pizzabaker hos oss får du boltre deg på kjøkkenet med ferske bunner, ferske og smaksrike ingredienser -- og ekte ost fra Tine. Så snart du er ferdig opplært kommer du til å lage pizzaer så gode at kundene kommer igjen og igjen. Du trenger ikke kokkeutdanning for å ...

PRO BREIVIKA AS

Ålesund
3 dager siden
Vi søkjer ein engasjert, positiv og ansvarsbevisst barnehagelærar i 50 % stilling f.o.m. 05.08.2024 og ut barnehageåret 2024/2025 Søknadsfrist 17.04.2024 Før tilsetjing på tilfredsstillande politiattest leggast fram Send søknad og CV til: ****@*****.*** eller...

BLÅTINDEN BARNEHAGE SA

Haddal
1 dag siden
Vi har ledig 100% fast stilling for sjukepleiar/ vernepleiar med kompetanse innan alderspsykiatri. Seksjonen har ansvar for å tilby poliklinisk behandling til menneske over 18 år med ulike psykiske lidingar og/ eller rusproblematikk. Vi er organisert med tverrfaglege...

HELSE FØRDE HF NORDFJORD PSYKIATRISENTER

Nordfjordeid
7 dager siden
Er du en person som liker å stå på, har "bein i nesa". Du må tåle høyt tempo, for det blir heldigvis travelt hos oss rett som det er. Vi søker en "voksen" person som liker utfordringer og ikke er redd for å yte det lille ekstra. Som pizzabaker hos oss får du boltre...

PRO BREIVIKA AS

Ålesund
3 dager siden
🌟 Bli en del av vårt dyktige team! 🌟 Er du en utadvent frisør med et øye for stil og detaljer og ser verdien av helthetling kundeopplevelser? Da vil vi gjerne ha deg med på laget! Cancam Frisør søker etter frisør som ønsker å bli en del av vårt dyktige og inkluderende...

CAN CAM DROP IN AS

Ålesund
3 dager siden