Nettlærer i norsk, samfunnsfag og KRLE Arbeidsoppgaver Følge opp og gi individuelle tilbakemeldinger via tekst, lyd og video Bruke digitale verktøy i vurderingsarbeidet Samarbeide med lærerteamet for kontinuerlig utvikling av undervisningsmetoder og undervisningsmateriell...

Vil du bytte ut klasserommet med et hyggelig kontor i Volda?

Volda
1 dag siden
Kulturavdelinga i Volda kommune søker ny ungdomsarbeidar som skal vere med å vidareutvikle Ung i Volda -fritidsklubbtilbodet i kommunen. På klubben er medverknad, meistring og relasjonsbygging sentrale verkemiddel. Ny lokalar i Volda sentrum står klare hausten 2024 der...

VOLDA KOMMUNE FRITIDSKLUBB

Volda
3 dager siden
Vi har ledig 50% stilling som reinhaldsoperatør til praktisk team frå 10.05.2024. Oppgåver er i hovudsak reingjering i private heimar der brukarane har ulik grad av funksjonstap og har difor fått vedtak om praktisk bistand. I denne stillinga vil ein møte brukarar i ulike...

VOLDA KOMMUNE STAB- OG STØTTEFUNKSJONAR

Volda
10 dager siden
Vi har ledig vikariat 100% stilling frå snarast-31.12.2024. Andre stillingsstorleikar kan bli ledige ved eventuelle interne rokkeringar Du finn Volda midt i det beste Noreg kan tilby av fjord og fjell. Opplev dei ville og vakre Sunnmørsalpane med alt frå enkle ...

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
13 dager siden
PM Direkte er hjartet i SpareBank 1 SMN, og grunnsteinen for at vi skal lykkast med å vere ein relasjonsbank med personleg, tilpassa rådgjeving og knallgode kundeopplevingar. No søker vi nye kunderådgjevarar! Hos oss vil du få eit skreddarsydd opplæringsløp. Vi ønskjer...

Kunderådgjevarar Privatmarked Direkte - Volda

Volda
1 dag siden
Vil du jobbe med HR i eit samfunnsengasjert finanskonsern? Erfaring frå HR, organisasjonsutvikling, rådgjeving og/eller konsulentselskap? SpareBank 1 SMN er det leiande finanskonsernet i Trøndelag og på Nordvestlandet. Vi er lokalisert i 42 kommunar og har hovudkontor...

Vil du jobbe med HR i eit samfunnsengasjert finanskonsern?

Volda
2 dager siden
RustaVoldasøker en dyktig og glad kollega til et 40% vikariat med snarlig tiltredelse og med varighet ut august 2024. Vi ser etter deg som har godt humør og liker hektiske dager, slik at vi sammen vinner kundenes hjerter! Vi vil at våre kunder alltid skal føle seg velkommen...

Er du flink med kunder og liker høyt tempo? Bli en del av Ru...

Volda
2 dager siden
Nå søker vi etter engasjerte medarbeidere som står klare til å ta imot alle våre kunder, for å bidra til de beste kundeopplevelsene! Er du positiv og glad i mennesker?Trives du med å skape bra kundemøter og ønsker å gi det lille ekstra for å gi kunden en bra opplevelse...

Plantasjen Volda søker engasjert salgsmedarbeider med plante...

Volda
10 dager siden
Om stillingen Hos Elkjøp vil din viktigste oppgave være å avdekke behov og finne den rette løsningen for våre kunder. Du vil bli målt på resultater og må være forberedt på å jobbe på dagtid, kveldstid og i helgene. Interesse for varene og tjenestene vi selger er en ...

Elkjøp Volda søker driftsmedarbeider

Volda
10 dager siden
Det er ledig 100 % fast stilling som psykolog /psykologspesialist ved DPS Volda ambulant seksjon. DPS Volda ambulant seksjon er ein av tre seksjonar underlagt DPS Volda. Ambulant seksjon arbeider med tverrfagleg heimebehandling og utgreiing til pasientar som er over...

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
13 dager siden
Vi har ledig 100 % mellombels stilling for lege i spesialisering (LIS) i eitt år ved Poliklinikk psykisk helse DPS Volda. Oppstart 01.08. 2024, eller etter avtale. Stillinga kan telje som del av spesialistutdanninga. Om rett kandidat har ønskje om vidare utdanning i...

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
5 dager siden
Volda kommune kan frå barnehageåret 2024/2025 ha ledige stillingar i barnehagane som fagarbeidarar og assistentar. Det kan verte ledig både faste stillingar og vikarstillingar. Barnehagane i kommunen er som følgjer: - Bratteberg barnehage - Engeset barnehage -...

VOLDA KOMMUNE OPPVEKSTSJEFEN SITT KONTOR

Volda
5 dager siden
VI søker etter tillkallingsvikar/ferivikar.  Du må  ha høve til å stille  på kort varsel ved uventa fråvær i butikken, og i høgsesongar og under ferieavvikling. Du må ha fylt 18 år. Arbeidsoppgåver Kundebehandling Kasse Varemottak / vareplassering Førefallande...

EXTRA VOLDA søkjer butikkmedarbeider

Volda
6 dager siden
Vi søker serviceinnstilte og engasjerte sommervikarer som liker utfordringer og en variert arbeidsdag. Arbeidstiden vil variere med vakter både på dagtid, kveld og lørdager. Vi søker ferievikar både i ferskvareavdelingen og i butikken med tørrvarer. Etter endt sommersesong...

COOP MEGA VOLDA søker ferievikarer og tilkallingshjelp

Volda
10 dager siden
DPS Volda ambulant seksjon er ein del av Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal. Seksjonen består at tre team: Ambulant allmennteam (AAT), Assertive Community Treatment team (ACT) og Akutt heimebehandlingsteam (AHT). AHT- Akutt heimebehandlingsteam...

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
10 dager siden
Miljøterapeut/miljøarbeidar ferievikar og tilkalling. Vi søkjer no etter sommar- og tilkallingsvikarar.  Sunnmørsheimen består av 2 avdelingar, avdeling Klatrevegen som er ei akuttavdeling og avdeling Nygardsvegen som er ei langtidsavdeling. Vi har ungdomar i aldersgruppa...

BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM AVD NYGÅRDVEIEN

Volda
12 dager siden
Stillingsbeskrivelse Vi søker lærlinger i CNC-maskineringsfaget! Læretiden blir gjennomført ved maskineringsavdelingen hos Brunvoll Volda AS.  Brunvoll Volda AS er lærebedrift i fagene Industrimekaniker og CNC-maskinering. Brunvoll er en av de største lærebedriften...

Brunvoll Volda AS søker lærlinger CNC-maskineringsfaget

Volda
29 dager siden
Medisinske legar er organisert i Klinikk Volda, og vi har 10 stillingar for overlege, 10 stillingar for LIS2/3 og 8 stillingar for LIS1. Vi er ein indremedisinsk seksjon med akuttfunksjonar, og med spesialistfunksjonar innan gastroenterologi, kardiologi, endokrinologi...

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
10 dager siden
Trives du i brytningen teknologi, økonomi og regnskap? Vi søker en Regnskapsrådgiver som er sulten på utvikling, ser nye løsninger og som har teft for teknologi. Om du også har interesse for økonomi og regnskap, har vi den perfekte stillingen for deg! I denne rollen...

Regnskapsrådgiver som er sulten på utvikling, ser nye løsnin...

Volda
16 dager siden
Vi har ledig 100% fast stilling som spesialsjukepleiar/sjukepleiar/vernepleiar med teamkoordinatorfunksjon, i Ambulant Allmennteam ved DPS Volda ambulant seksjon.  DPS Volda, ambulant seksjon, består i dag av eit akutteam (AHT), eit ambulant allmenteam (AAT) og eit ACT...

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
6 dager siden
På Prix Hornindal treng vi fleire smilande og serviceinnstilte kollegaer. Vi søkjer tilkallingshjelp som har høve til å stille på kort varsel ved uventa fråvær i butikken, eller når vi har ekstra behov i høgsesongar og under ferieavvikling. Arbeidstid og mengde vil variere...

COOP NORDVEST AS (1570) COOP PRIX HORNINDAL

Volda
9 dager siden
Medisinske legar er organisert i Klinikk Volda, og vi har 10 stillingar for overlege, 10 stillingar for LIS2/3 og 8 stillingar for LIS1. Vi er ein indremedisinsk seksjon med akuttfunksjonar, og med spesialistfunksjonar innan gastroenterologi, kardiologi, endokrinologi...

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
10 dager siden
Med lærekontrakt i Furene AS avdeling Mekanisk vil du få moglegheita til å utdanne deg til fagarbeidar med eit nasjonalt godkjent fagbrev og samtidig få løn under utdanning. I 2024 kan vi på Mekaniske avdeling, ha lærlingstilling som: Lærling Industrimekanikar og Lærling...

FURENE AS AVD VOLDA

Volda
10 dager siden
Stillingstype Interkommunalt PPT for Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta har ledig ei 100 prosent fast nyoppretta stilling som psykolog eller PP-rådgivar med master i psykologi. Vi søkjer etter ein engasjert psykolog/PP-rådgivar som brenn for forebygging og tverrfagleg...

ULSTEIN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Volda
11 dager siden
Om stillinga Høgskulen i Volda søkjer etter stipendiatar ved Avdeling for Samfunnsfag og historie, Institutt for sosialfag (ISF). Det er tilgjengeleg inntil to stillingar. Aktuelle forskingsområde for stipendiatstillingane er ulike relevante tema innan helse- og sosialfag...

HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN

Volda
11 dager siden
Salgs og servicemedarbeidere - flere stillinger  Det grønne hjertet Er du på jakt etter mer enn bare en jobb? Vi binder Norge sammen, og trenger flere grønne hjerter på våre stasjoner. Her får du en unik mulighet til å gi postive opplevelser til våre reisende. ...
Volda
20 dager siden
Ynskjer du å være med på å skape den beste nabolagsbutikken i Hornindal? Likar du høgt tempo, jobbe aktivt i team og å skape en vinnerkultur med dine medarbeidarar? Ynskjer du i tillegg å være med å skape den beste nabolagsbutikken i Hornindal, med dei mest nøgde kundene...

COOP NORDVEST AS (1570) COOP PRIX HORNINDAL

Volda
10 dager siden
Om stillinga Ved Høgskulen i Volda (HVO), Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig ei 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i barnevernsfagleg arbeid frå d.d. Vi søker deg som har lyst til å være en del av eit godt fagmiljø...

HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR SAMFUNNSFAG OG HISTORIE

Volda
11 dager siden
Vi søker ein flink reinholder for arbeid som vaskehjelp i private heim. Ved behov kan også noken oppdrag vere flyttevask/nedvask/kontorvask. Oppdragene er primært i Hornindal, men nokre oppdrag kan vere i Volda, Hellesylt, Nordfjordeid eller Stryn. Dei fleste av våre kunder...

HORNINDAL REINGJERINGSSERVICE

Volda
5 dager siden
Vi søker gulvleggere til prosjekt i Norge! På vegne av våre kunder søker Lys Bemanning AS nå etter flere dyktige gulvleggere til prosjekt i Molde. Arbeidet vil være legging av linoleum, vinyl og parkett. Kompetanse: Du har minimum 2 års relevant erfaring Fagbrev...

LYS BEMANNING AS

Volda
9 dager siden