Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Barne og ungdoms er jobb Volda

1-20 fra 88 søkeresultater

Sula kommune  -  Langevåg

 ...Sula kommune Tiltakseining for barn og unge (TBU) søker etter timevikar som spesialpedagog på førskuleområdet. Stillingsprosent vil variere. Vi gjennomfører løpande vurdering av søkarar. TBU er ei tverrfagleg eining og består av barneverntenesta, helsestasjon og... 
Jooble-søknad 7 dager siden

Volda

Avlastningsheimar til born og unge med spesielle behov Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?Formålet med avlastinga er at foreldre skal få eit pusterom i kvardagen. ~Oppdraget... 
Jooble-søknad 23 dager siden

Volda

Tilkallingsvikarar opplæring og oppvekst I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar.Dette gjeld både barnehagelærarar...  ...aktuelt. Vi ber alle som kan tenkje seg å arbeide med barn og unge om å kontakte einingane direkte:... 
Jooble-søknad 23 dager siden

Sula kommune  -  Langevåg

 ...utfordringar får ei meiningsfylt fritid og eit meir sosialt liv. Ei støttekontakt hjelpe...  ...fritidsinteresser og sosiale nettverk. Barn, ungdom og vaksne med ulik grad av behov for... 
Jooble-søknad 22 dager siden

Volda

Vikarar, ekstravakter, småstillingar, helse og omsorg I helse - og omsorgssektoren er det behov for ekstrahjelper, vikarar/tilkallingsvikarar samt nye medarbeidarar til helgearbeid.Det kan vere aktuelt med helgearbeid annakvar og tredjekvar helg. Høgskuleutdanna og fagabeidarar... 
Jooble-søknad 23 dager siden

Giske kommune  -  Giske

 ...vikariat 100 % stilling - eining Meistring og psykisk helse Giske kommune har ledig 100...  ...helse og rustenesta som har 8 tilsette og er ein del av eining Meistring og psykisk... 
25 dager siden

Giske Kommune  -  Giske

 ...Miljøterapeut 100 % prosjektstilling ved Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt - Omsorg Kategori...  ...Ålesund Lufthavn ligg i kommunen. Øyane er knytt saman med bruer og tunnelar, og det... 
16 dager siden

Ørsta

Saman med utdanning og praksis, vil stabilitet og personlege eigenskapar verte vektlagde...  ...) Vartdal barnehage (Tlf. 48086125) Barnas Vel barnehage (Tlf. 70047560/97635161) Dalane... 
Jooble-søknad 2 måneder siden

Politiet, Møre og Romsdal pd  -  Hovdebygda

 ...Arbeidsoppgåver Beredskap, vakt- og patruljeteneste Politiarbeid på staden Førebyggande arbeid Etterforsking Turnusteneste...  ...og skriftleg utrykksevne, både på norsk og engelsk Det er ynskjeleg at du har erfaring frå vakt- og beredskapsteneste Utdanningsnivå... 
10 dager siden

Hareid sokn  -  Hareid

 ...Tittel Dyktig kyrkjetenar- og kyrkjegardsarbeidar på Hareid Kategori Kultur, idrett og organisasjoner Interesseorganisasjoner...  ...kyrkjetenar- og kyrkjegardsarbeidar på Hareid I Hareid sokn er det ei kyrkje, med ein kyrkjegard. Staben held til i lokale like ved... 
12 dager siden

Politiet, Møre og Romsdal pd  -  Ørsta

 ...Vi har ledig to faste stillingar som politibetjent 1 ved Seksjon for vakt og beredskap ved Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Vi søkjer deg som er motivert for operativ tjeneste, har gode samarbeidsevner og kommunikasjonseigenskapar. Du må trivast med ein variert arbeidskvardag... 
5 dager siden

Prima Omsorg  -  Giske

 ...Prima Assistanse er en del av Prima Omsorg AS som tilbyr assistanse-, helse- og omsorgstjenester. Prima Omsorg AS er et anerkjent privat firma som har som formål å tilrettelegge tjenester med høy kvalitet som passer den enkeltes behov. Vi har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor... 
12 dager siden

Ørsta

 ...instrumentalundervisning på alle tre trinn, med piano som hovedinstrument, biinstrument og besifring. Dette skoleåret ligger det også klasseundervisning i...  ...år, men tilpasses lærerstaben hvert år. Ca. 10 % av stillingen er akkompagnement av elever og elevgrupper. Vi trenger en allsidig... 
Jooble-søknad 5 dager siden

Volda

 ...Ved Høgskulen i Volda er det ledig stilling som dekan ved Avdeling for samfunnsfag og historie. Stillinga er på åremål i fire år frå 1.8.2019. Høgskulen er inne i ei spanande utvikling med fleire studentar, stor byggeaktivitet, altomfattande digitalisering og stadig... 
5 dager siden

Manpower AS  -  Giske

 ...Tittel Vi søker tømrer/hjelpemann bygg og anlegg Kategori ~ Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid Arbeidstid...  .... Vi søker tømrer/hjelpemann bygg og anlegg Manpower er ledende innen bemanning og rekruttering til privat og offentlig sektor... 
17 dager siden

Volda

 ...Ved Høgskulen i Volda er det ledig stilling som dekan ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Stillinga er på åremål i fire år frå 1.8.2019. Høgskulen er inne i ei spanande utvikling med fleire studentar, stor byggeaktivitet, altomfattande digitalisering... 
5 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Volda

 ...Avdelingssjef - Avdeling for anestesi og operasjon Ålesund og Volda - Helse Møre og Romsdal HF Avdeling for anestesi og operasjon Ålesund og Volda er organisert i Klinikk for akuttbehandling Avdelinga er delt i 5 seksjonar - Anestesi Ålesund, Anestesi Volda, Operasjon... 
19 dager siden

Lindbak AS  -  Ørsta

 ...Vi ønsker deg som brenner for salg og interiør til næringslivet Lindbak Nordvest er en avdeling i LindbakGruppen. Lindbak tilbyr en omfattende produktportefølje, som blant annet omfatter interiør og kontormøbler fra en rekke markedsledende produsenter, multifunksjonsmaskiner... 
Én måned siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Volda

 ...Lege i spesialisering - Anestesilegar Volda sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Kategori Helse og Sosial Helse Arbeidstid...  ...pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere 'På lag med deg for helsa di'. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon... 
4 dager siden

Norsk Landbruksrådgiving Vest SA  -  Ørsta

 ...Norsk Landbruksrådgiving Vest SA er størst på landbruksfagleg rådgjeving på Vestlandet. Regionen strekk seg frå Sunnmøre til Sunnhordland. Vi har 30 rådgjevarar med ulik kompetanse og tilbyr allsidig rådgjeving innan jord- og hagebruk, bygningsplanlegging, økonomi og... 
18 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.