Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Barne og ungdoms er jobb Volda

1-20 fra 92 søkeresultater

Giske kommune  -  Giske

 ...Det er ledig 80 % vikariat som kommunefysioterapeut i eining barn, familie og helse. Vikariatet er ledig frå snarast og gjeld t.o.m. 31.12.2019. Det er krav om politiattest av ny dato. I tillegg til formell utdanning og praksis vert det lagt vekt på personlege eigenskapar... 
9 dager siden

Giske kommune  -  Giske

 ...Det er ledig fastlegeheimel med listestorleik 1100 ved Giske legekontor. Oppstart 01.06.2019 eller etter avtale. Det er åtte fastlegar og ein turnuslege ved kontoret. Fastlegen arbeider med kurativt arbeid etter normaltariffen og inngår leigeavtale med eige driftsselskap... 
9 dager siden

Randstad AS  -  Nordfjordeid

 ...For vår kunde i Førde ser vi etter ein person som set pris på ein dynamisk, utfordrande og travel kvardag. Du likar ansvar, og har, eller kan tenke deg ei aktiv leiarrolle. Du er ein inspirasjon for gode kollegaer, og ser verdien av lagarbeid. Du er god på å motivere... 
Én måned siden

Volda

Avlastningsheimar til born og unge med spesielle behov Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?Formålet med avlastinga er at foreldre skal få eit pusterom i kvardagen. ~Oppdraget... 
Jooble-søknad 2 måneder siden

Volda

Tilkallingsvikarar opplæring og oppvekst I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar.Dette gjeld både barnehagelærarar...  ...aktuelt. Vi ber alle som kan tenkje seg å arbeide med barn og unge om å kontakte einingane direkte:... 
Jooble-søknad 2 måneder siden

Securitas  -  Ulsteinvik

Vår avdeling i Ålesund og Ulsteinvik søker nå ferie- og tilkallingsvektere som kan bistå med gjennomføring av avdelingens ferieavvikling...  ...krav til profesjonell og korrekt fremtreden. Førerkort klasse B er et absolutt krav. Les mer om våre tjenester på http://www.securitas... 
11 dager siden

Volda

 ...Dalsfjord skule Ved Dalsfjord skule er det frå 01.08.2019 ledig 100 %...  ...skuleår har skulen 53 elevar og kring 10 tilsette....  ...elevane. I alt vårt arbeid mellom barn og unge skal vi arbeide førebyggande... 
Jooble-søknad 5 dager siden

Politiet, Møre og Romsdal pd  -  Hovdebygda

 ...Arbeidsoppgåver Gi juridisk bistand til politidistriktets leiing og øvrige funksjonar Utføre utredningar og juridisk sakshandsaming...  ..., mastergrad / siv*** Personlege eigenskapar Du er lyttande, respektfull og open for innspel og diskusjon Du har... 
3 dager siden

Ørsta Kommune Plan- og miljøavdelinga  -  Ørsta

 ...kommunen sine verdiar Tillit -- gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd Energi -- gjennom entusiasme, inkludering og humor og...  ...til ei 100% fast stilling som arealplanleggar. Stillinga er for tida i plan- og miljøavdelinga i seksjon tekniske tenester. Avdelinga... 
8 timer siden

Volda

Sommarhjelp park, grønt og kyrkjegardsdrift 2019 Volda kommune treng sommarhjelper til arbeid på park og grøntanlegg og kyrkjegardsdrift...  ...~Søkjarar må vere pliktoppfyllande og arbeidsam Det er viktig å oppgi: Type sertifikat, Telefonnummer Tidsrom ein... 
10 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Volda

 ...sjukepleiarstudentar m.m. - Volda sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Vil du bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre...  ...- Akuttmottak Volda Klinikk for kvinner, barn og ungdom - Føde, barsel og gyn.pol. Volda... 
Én måned siden

Byggtorget GG Bygg AS  -  Syvde

Vi ynskjer å utvide arbeidsstokken vår, og for snarleg tilsetting søker vi butikk- og lagermedarbeidarar: Sentrale arbeidsområder Kundehandsaming/salg Arbeid med varer i butikk og på lager Logistikkarbeid og varelevering
11 dager siden

A. Våge AS  -  Volda

 ...I samband med auka oppdragsmengde søker vi no etter ein anleggsleiar som kan vere med å utvikle bedrifta og prosjekta våre vidare. Du vil få stor påverkningskraft i arbeidskvardagen. Den som søker må ha leiarerfaring frå anleggsbransja og relevant utdanning. Anleggleiaren... 
13 dager siden

Volda

Ferievikarar i helse og omsorg 2019 Sektor helse og omsorg søkjer etter vikarar med kompetanse i sjukepleie, helsefagarbeidar og miljøterapeut/miljøarbeidar, samt vikarar utan formell kompetanse. Det er behov for vikarar ved sjukeheimsavdelingar, heimetenestene, tenestene... 
Én måned siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Volda

 ...Helse Møre og Romsdal HF Vi har ved Volda sjukehus, medisinsk avdeling, seksjon for Medisinsk Poliklinikk, Fysioterapi og Kontor...  ...130 medarbeidarar og 9 stillingar som helsesekretær. Avdelinga er ei generell indremedisinsk avdeling med akuttfunksjonar. Avdelinga... 
Jooble-søknad 12 dager siden

A. Våge AS  -  Volda

 ...I samband med auka oppdragsmengde søker vi no etter ein arbeidsformann/bas som kan vere med å utvikle bedrifta og prosjekta våre vidare. Den som søker må ha erfaring frå anleggsbransja og relevant utdanning. Arbeidsformannen/basen vil få eit medansvar for gjennomføring... 
13 dager siden

Volda

Vikarar, ekstravakter, småstillingar, helse og omsorg I helse - og omsorgssektoren er det behov for ekstrahjelper, vikarar/tilkallingsvikarar samt nye medarbeidarar til helgearbeid.Det kan vere aktuelt med helgearbeid annakvar og tredjekvar helg. Høgskuleutdanna og fagabeidarar... 
Jooble-søknad 2 måneder siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Volda

 ...Arbeidsoppgåver Operasjonsavdelinga i Volda har ortopedi, gastro, uro, gyn og føde. Kvalifikasjonar Spesialsjukepleiar i...  .... Triveleg arbeidsmiljø Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)... 
12 dager siden

Ørsta

 ...arbeide heile perioden vert prioriterte.  Arbeidsområde: drift og vedlikehald av parkar, kyrkjegardar, grøntområde og kommunale bygg...  ....  Framlegging av rettkjende kopiar av attestar og vitnemål er det som vert lagt til grunn for fastsetting av ansiennitet og rett... 
Jooble-søknad 3 dager siden

Kiwi  -  Ørsta

KIWI Meieribygget Ørsta søker etter butikkmedarbeider deltid, lørdager og ved behov KIWI minipris er en av landets mest ekspansive lavpriskjeder og omfatter over 650 butikker. I 2019 forventer vi en samlet omsetning på 38,4 milliarder kroner. Kjedekonseptet er faste,... 
10 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.