Søkeresultater

Avlastningstjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune

Bergen kommune gir avlastning i besøkshjem til familier som av ulike årsaker trengeravlastning. Besøkshjemmet gir avlastning til familier med barn med ulikefunksjonsnedsettelser. Det skal ikke erstatte barnets/ungdommens hjem, men væreen ekstra ressurs for barnet/ungdommen...

Avlaster/Besøkshjem

Bergen
28 dager siden

Lovisenberg Diakonale Sykehus Psykisk helsevern post 3A

 ...Har du lyst på en faglig spennende jobb innen psykisk helsevern? Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus... 

Sykepleier/vernepleier søkes til 80-100 % fast stilling og v...

Oslo
17 dager siden

Tjenesteleder for tjenester til utviklingshemmede

 ...tjenesteområdene hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester, fysioterapi-/ergoterapi- og servicetjenester, tjenester til utviklingshemmede og forvaltning og stab. Tjenester til utviklingshemmede består av 5 bofellesskap med egne ledere og dagsenter og avlastningsbolig... 

ASKØY KOMMUNE SAMFUNNSMEDISINSK AVD HELSEADMINISTRASJON

Kleppestø
1 dag siden

Psykisk helse og Livsmestring, Skien kommune

 ...blir også aktivert om kommunen oppretter EPS. Kriseteamet er tilgjengelig hele året, døgnet rundt. Kriseteamet er organisert i Psykisk helse og livsmestring. Arbeidet gjøres i tillegg til annet kommunalt arbeid, og stillingene lyses ut internt for ansatte i Skien... 

Teamdeltaker

Skien
17 dager siden

Psykisk helse og avhengighet

 ...I avdelingen Helse og Velferd er det ledig en 100 % fast stilling med arbeidsoppgaver innen psykisk helse og avhengighet. Iveland kommune ønsker å ha fokus på tidlig innsats og tilby et godt, helhetlig tjenestetilbud. Enheten jobber recoveryorientert. Du vil fåinteressante... 

IVELAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSJEFENS KONTOR

Iveland
10 dager siden

Tilkallingsvikar ved Psykisk helse og rus

 ...tjeneste som ønsker å bidra med å levere gode tjenester til våre brukere og være et flott tilskudd til vårt gode arbeidsmiljø. Psykisk helse, miljøarbeidetjeneste handler om tilrettelegging for mestring av daglige gjøremål, etablering av gode rutiner for å ha en god... 

GOL KOMMUNE PSYKISK HELSE

Gol
8 dager siden

Miljøarbeider/ Helsefagarbeider i bolig, psykisk helse og rus

 ...helsefagarbeider som har lyst til å jobbe i bolig for mennesker med psykiske helseutfordringer og rus? Har du godt humør, gode...  ...fra Folkeuniversitetet kan også vurderes. Videreutdanning i psykisk helsearbeid/ rus, men erfaring kan kompensere for utdanningskravet... 

LØRENSKOG KOMMUNE HELSE, OMSORG OG MESTRING ADMINISTRASJON

Lørenskog
3 dager siden

Bo og Aktivitet Psykisk helse: Eltarvåg bofelleskap

 ...bofelleskap som består av 4 separate boliger med en tilhørende aktivitets- og personalbase. Vi gir tilbud til personer med alvorlig psykisk sykdom og ulike utfordringer som rus, atferdsproblematikk eller kognitiv svikt der det er behov for oppfølging hele døgnet.... 

Helgestilling hos oss ?

Stavanger
17 dager siden

Rana kommune Psykisk helse og sosiale tjenester

 ...Intern utlysning Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgsavdelingen. Avdelingen yter blant annet tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid. Ved Enga bofellesskap er det ledig • 100 % vikariat som helsefagarbeider... 

Enga bofellesskap

Rana kommune
5 dager siden

Fagkonsulent i psykisk helse

 ...Seksjon psykisk helse søker etter 2 fagkonsulenter i 100% fast dagstilling i Psykisk helseteam.   Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å arbeide i et lite, men sterkt faglig og ambisiøst team. Vi er på jakt etter en lagspiller som ønsker å bistå våre... 
Oslo
3 dager siden

Våken nattevakt psykisk helse

Om seksjon Psykisk helse og rustjenester Seksjonen er organisert i kommunalområdet helse, sosial og omsorg i Sandefjord kommune. Seksjonen er delt i 5 enheter som innen fagfeltet dekker en rekke tjenestetilbud til voksne innbyggere i kommunen. Mer om kommunens tjenestetilbud... 
Sandefjord kommune
17 dager siden

Enhet psykisk helse - og miljøarbeidertjeneste

Vi søker etter støttekontakter for voksne mennesker i alle aldersgrupper og med forskjellige bistandsbehov. En støttekontakt har som oppgave å bidra til en aktiv og meningsfull fritid, og vi ser etter deg som er sosialt engasjert, kreativ, tilpasningsdyktig, og finner ...

Støttekontakter søkes

Oslo
14 dager siden

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg - Blåveiskroken bofellesskap

 ...Dette er helgestillinger med arbeid hver 2. og hver 3. helg.   Blåveiskroken bofellesskap gir oppfølging til voksne personer med psykiske lidelser. Tjenestene gis ut fra individuelle vurderinger og er tilpasset den enkelte beboers behov. Det jobbes med struktur og... 

Helsefagarbeider / Student

Porsgrunn
5 dager siden

34000 - Psykisk helse og rus, Asker kommune

 ...Virksomhet Psykisk helse og rustjenester gir tjenester til personer over 18 år, med psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Virksomheten gir et variert tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov for å mestre hverdagen og bli mest mulig selvhjulpen. Dette kan omfatte... 

Miljøarbeider Kirkealleen boliger

Asker
22 dager siden

Psykisk helse og rus

 ...Psykisk helse og rus søker nå ny leder !   Kort om stillingen Er du lederen vi ønsker med på laget vårt ? Notodden kommune satser på å utvikle bærekraftige tjenester innen psykisk helse og rus. Du vil ha et stort ansvar og påvirkningsmulighet i utviklingsarbeidet... 

NOTODDEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSJEFENS KONTOR

Notodden
3 dager siden

Botiltak og treffsted psykisk helse, Trondheim kommune

 ...Botiltak og treffsted psykisk helse har vi ledig fem faste helge stillinger med stillingsstørrelse fra 14 til 23 prosent med arbeidssted i Klæbuveien 177 og ambulant team.  Arbeidet er i turnus med arbeid per tiden hver tredje helg. Botiltak og treffsted psykisk helse... 

Helgestillinger

Trondheim
5 dager siden

Virksomhetsleder Psykisk helse og rustjenesten

 ...og omsorgstjenesten i Senja kommune består av fem virksomhetsområder- DMS/Senjalegen, Tjenesten for utviklingshemmede, Sykehjemstjenesten, Hjemmebasert omsorg og Psykisk helse- og rustjenesten. Nærmeste leder er kommunalsjef for helse og omsorg. Virksomhetsområdet Psykisk... 

SENTRALADMINISTRASJON SENJA KOMMUNE

Finnsnes
5 dager siden

Enhet for psykisk helse og rus, Tromsø kommune

 ...utfordringer og har hjerte for og arbeide med mennesker? Send oss en søknad. Hvem er vi?  Avdelingene gir tilbud til innbyggere med psykisk helse- og rusutfordringer i Tromsø kommune, som har behov for psykisk helsehjelp, motiverende samtaler og hjemmebaserte tjenester.... 

Tilkallingsvikarer til Grønnegata 103

Tromsø
28 dager siden

Psykisk Helse og Rus

 ...Verksemd Psykisk helse og rus gir tenester til personar som har, eller er i ferd med å utvikle ei psykisk liding og/eller eit rusproblem. Tenestane våre finn ein på alle kommunale omsorgsnivå, vi driv med forebygging, habilitering, rehabilitering og ettervern. Tenesteområdet... 

Medarbeidar i psykisk helseteam Brattvåg

Ålesund
17 dager siden

Psykisk helse og helsestasjon

 ...Miljøterapeut - 100% fast stilling ved enhet for psykisk helse og barne- og ungdomstjenester, hovedsakelig v/ Team Bjørkeskaret Vi ser behov for i større grad å knytte sammen veiledning, støtte og oppfølging av det som blant annet foregår på dagtid med det som skjer... 

Miljøterapeut - 100% fast stilling v/enhet for Psykisk helse...

Farsund
5 dager siden