Søkeresultater: 94 ledige stillinger

 ...Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre. God kommunikasjon og veiledningsevne. Vi tilbyr: I PPT har vi fokus på et godt medarbeiderskap.  Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og fokus på erfaringsdeling. Alle... 

PPT har ledige stillinger som

Harstad
2 dager siden
 ...Hallingdal PPT og OT IKS trenger å styrke laget med nye medarbeidere. Vi ønsker medarbeidere som er nysgjerrige og utviklingsorienterte, og ønsker å bidra til endring. Om arbeidsgiveren Hallingdal PPT og OT IKS er en interkommunal PP-tjeneste... 

PP-RÅDGIVER

Gol
9 dager siden
 ...Faste deltidsstillingar som Ungdomslos ved Austevoll PPT Om arbeidsstaden Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø skule, Selbjørn skule, private barnehagar... 
Storebø
10 dager siden
 ...tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.  Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste... 
Honningsvåg
9 dager siden
 ...helsestasjonslege og fysioterapeut. Det er tverrfagleg samarbeid med tannhelseteneste, kommunepsykolog, barnevern, Pedagogisk psykologisk tenesse ( PPT) og  Barne og ungdomspsykiatri (Bup).  Arbeids- og ansvarsområde 40% av stillinga er knytt til arbeid med utvikling av eit nytt... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
9 dager siden
 ...betyr at enkelte stillinger vil kunne kreve sikkerhetsklarering.    Før eventuell tilsetting i Troms fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest... 
Kvaløya
2 dager siden
 ...timeplanerAnsvar for øvrige administrative saksfelt ut fra samlet kompetanse i lederteamet  Samarbeide med eksterne instanser som for eksempel PPT,  BUP,  barnevern,  politi og lokalt læringsliv Undervisning eller prosjektledelse ca 20-30% alt etter behov. Krav i stillingen... 

Assisterende rektorStraumen skole

Sørfold kommune
4 dager siden
 ...ein del av Familiens hus på Osterøy som tilbyr tenester til barn og unge i alderen 0-18 år og deira familiar.  Familiens hus består av PPT, Barneverntenesta, Helsestasjon/skulehelsetenesta og Barn og Familieteamet.   Denne stillinga har som føremål å styrke og bidra til... 

Familieterapeut/Familierettleiar

Osterøy kommune
4 dager siden
 ...stilling på 100 % til Sørfjorden barnevernsteneste. Me har i dag 12 tilsette og er organisert i Familiens hus på Osterøy, som også huser PPT, Barn- og familieteamet og Osterøy helsestasjon. Familiens hus er ein del av sektor for Oppvekst, undervisning og kultur. Vår... 

OSTERØY KOMMUNE PPT-KONTORET

Lonevåg
21 dager siden
 ...samarbeid med foreldrene og medansvar for å planlegge og gjennomføre foreldremøter og foreldresamtaler. Bidra til et godt samarbeid med PPT og andre samarbeidspartnere. Kvalifikasjoner Utdanning (formell kompetanse): For stillingene kreves godkjent utdanning som... 

Pedagogisk leder

Trysil
2 dager siden
 ...betyr at enkelte stillinger vil kunne kreve sikkerhetsklarering.    Før eventuell tilsetting i Troms fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest... 
Bardufoss
2 dager siden
 ...betyr at enkelte stillinger vil kunne kreve sikkerhetsklarering.  Før eventuell tilsetting i Troms fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest... 

Undervisningsstillinger norsk, historie, engelsk, samfunnsku...

Tromsø
9 dager siden
 ...ressursgruppe Rettleie personal i spesialpedagogisk arbeid Tett samarbeid med personal og leiing. Samarbeide med aktuelle instansar som PPT, BUP og helsesjukepleiar. Samarbeide med føresette. Kvalifikasjonar Godkjent undervisningskompetanse, GLU 1-7, GLU 5-10... 

Spesialpedagog/lærar

Klepp kommune
2 dager siden
 ...barn og unge Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat og spesialisthelsetjenesten Det er et krav at spesialist tar ansvar for vedtak etter Lov om psykisk... 

SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI DØGNENHET KR...

Kristiansand S
17 dager siden
 ...tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.  En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal... 

Faglærere i norsk ved Nordkapp videregående skole

Nordkapp
9 dager siden
 ...Barn og unge, Sør-Odal kommune Odal PPT har ledig fast 100% stilling som Logoped/PP-rådgiver Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Arbeidsoppgaver Arbeid med barn... 

Logoped/PP-rådgiver

Sør-Odal kommune
9 dager siden
 ...Gloppen har samarbeid med Stryn og Stad om akuttberedskap. Barnevernstenesta er samorganisert med helsestasjon og skulehelseteneste, PPT, psykisk helseteneste og fysio- og ergoterapitenesta i Familiehuset. Tenesteleiar for Familiehuset er barnevernsleiar sin næraste... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
24 dager siden
 ...elever som har et bekymringsfullt fravær i grunn- og videregående skole. I tillegg har  skolen godt samarbeid med skolehelsetjenesten og PPT. Alle søkere må legge ved relevante attester og vitnemål til søknaden, og den som ansettes må fremvise gyldig politiattest som... 

Rektor Froland ungdomsskole

Froland
9 dager siden
 ...tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. Før eventuell tilsetting i Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste... 

Tannpleier Honningsvåg

Nordkapp
9 dager siden
 ...gjennom naturlige aktiviteter og lek. Parallelt gis det undervisning og veiledning til foreldre og lokale fagfolk i barnehage/skole, PPT samt terapeuter. PIH er et fast tilbud under utvikling på HABU. I tillegg er PIH en del av et nasjonalt forskningsprosjekt fram til våren... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIAT...

Tromsø
22 dager siden