...Vil du bli med oss å videreutvikle helsetjenestene i Sola kommune? Vi har ledig en fast 100% stilling som kommuneoverlege.  I rollen som kommuneoverlege gir du helsefaglige råd til hele kommunen og har ansvar for samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og... 

SOLA KOMMUNE LEVEKÅR ADMINISTRASJON

Sola
2 dager siden
 ...søker etter en målbevisst og engasjert kommuneoverlege i 100 % stilling. Kommuneoverlegestillingen...  .... I Vennesla kommune er alle fastlegene samlet i ett stort velfungerende legesenter...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 10.03.2024... 

VENNESLA KOMMUNE LEGETJENESTE

Vennesla
3 dager siden
 ...Vil du bli vår nye kommuneoverlege? Er du ein samfunnsengasjert lege som er, eller ønsker å bli...  ...eller ev. kan kombineres med 50% fastlege stilling.  Vi er oppteken av høg fagleg...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 07.04.2024... 

SYKKYLVEN KOMMUNE LEGESENTER

Sykkylven
8 dager siden
 ...Fastleger Rana åpner helt nytt legekontor 02.04.24, og Rana kommune søker i den forbindelse etter 3 fastleger. Legekontoret drives av...  ...Vaktbelastningen er cirka en legevakt per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid som gir svært gode økonomiske... 

Fastleger Rana AS - nytt legekontor i Rana kommune

Rana kommune
13 dager siden
 ...Time kommune søker etter ein fastlege til nyoppretta heimel ved Sandtangen legesenter på...  ...@hotmail.com Øystein Fjetland Øgaard, Kommuneoverlege, (***) ***-****, ****@*****.***....  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.03.2024... 

SANDTANGEN LEGESENTER DA

Bryne (Time)
3 dager siden
 ...Helse, avdeling legetjenester. 100 % vikariat stilling som fastlege fra og med omgående og ut august 2025, med mulighet om videre...  ...Legen har ordinær kurativ legetjeneste og har i samråd med kommuneoverlegen tilsynsoppgaver for andre helsetjenester, inntil 7,5 timer i... 

KAUTOKEINO KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON

Kautokeino
2 dager siden
 ...seks fastlegeheimlar og ein turnuslege. Per i dag er det ein fast tilsett lege ved kontoret. Dette er ein svært erfaren spesialist...  ...for at stilling evt. kan kombinerast med 50% stilling som kommuneoverlege. Fint om du merkar søknad om ein ønskjer seg til Brattvåg eller... 

BRATTVÅG LEGEKONTOR

Haramsøy
2 dager siden
 ...naturleg avgang. Listetaket kan etter kvart setjast lågare om ny fastlege ønskjer det. Ved tildeling av legeheimelen vil ein legge...  ...(***) ***-****), fastlege Rune Slettbakk (tlf (***) ***-****) eller kommuneoverlege Roman Benz (tlf (***) ***-****).  Kvalifikasjonar Norsk... 

KLEPP KOMMUNE LEGER

Kleppe
8 dager siden
 ...ER DU EN AV STAVERNS NYE FASTLEGER ? GUNSTIG ØKONOMISK   MODELL . KOMPLETT ALIS-FORLØP...  ...****@*****.*** Einar Magne Walaker, Kommuneoverlege, (***) ***-****, ****@*****.***....  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 14.03.2024... 
Stavern
2 dager siden
 ...Kommunelege II/ Fastlege Karasjok kommune Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en...  ...Karasjok legestasjon - har vi ledig en 100 % fast stilling som Kommunelege II/Fastlege....  ...Regine Laiti, telefon (***) ***-**** Kommuneoverlege Georges Nasr, telefon (***) ***-**** Søkere... 
Karasjok
16 dager siden
2x100% fast stilling som fastlege Om stillingen I Brønnøy kommune er alle leger kommunalt ansatt og har kontor ved legesenteret...  ...-leger er det 12 kommunalt ansatte leger herunder fastleger, kommuneoverlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og veileder for LIS1/LIS3.... 
Brønnøysund
14 dager siden
 ...daglegevakt med hjelpepersonell på dagtid, kveld og helg. I tillegg til 2 LIS1-leger er det 12 kommunalt ansatte leger herunder fastleger, kommuneoverlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og veileder for LIS1/LIS3. Legesenteret har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig... 

BRØNNØY KOMMUNE HELSESTASJON

Brønnøysund
14 dager siden
 ...demens og somatikk, (***) ***-****, ****@*****.*** Arbeidssted Camilla Colletts vei 2 4620 Kristiansand Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 15% Fast Søknadsfrist: 11.03.2024... 

VÅGSBYGDTUNET OMSORGSSENTER

Kristiansand S
1 dag siden
 ...Kontaktinformasjon Oddbjørn Nordlinder Osmundsen, Rektor/Virksomhetsleder, (***) ***-**** Arbeidssted Gartaveien 40 4810 Eydehavn Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Arendal kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 10.03.2024... 

EYDEHAVN SKOLE

Arendal
3 dager siden
 ...Fastlege / lege i spesialisering Om stillinga ​​​​​​Ein av våre dyktige legar på Valestrand legekontor har sagt opp sin fastlegeheimel...  ...Osterøy kommune har to legekontor med til saman 6 fastlegar. Kommuneoverlegen på Osterøy har delt stilling, 40 % som kommuneoverlege og 60... 
Valestrandsfossen
15 dager siden
 ...Vi har ledig 4 faste helgestillingar, pt. 3 kvar helg for sjukepleiar-, helsefag-, medisinarstudentar og hjelpepleiarar ved kirurgisk...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Helse Bergen Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 15% Fast Søknadsfrist: 29.02.2024... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
6 dager siden
 ...Stillingstype Det er ledig 3 x 100 % fast stilling som barnehagelærar ved Helland barnehage. Etter avtale kan den eine stillinga tiltres våre 2024. Arbeidsoppgåver - arbeid på avdelingane med delansvar for det pedagogiske arbeidet - utviklingsarbeid i nært samarbeid... 

HELLAND BARNEHAGE

Vestnes
6 dager siden
Ledige faste studentstillinger 18-20% på langtids og korttidsavdeling. Tromøy bokollektiv har en variert og spennende arbeidsplass...  ...Arbeidsgiver: Arendal kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 20% Fast Startdato: 22.03.2024 Søknadsfrist: 13.03.2024... 

TROMØY BOKOLLEKTIV

Færvik
7 dager siden
 ...( kr 522 700 - 637 900) Kontaktinformasjon Vibeke Hattestad Kristensen, (***) ***-**** Arbeidssted Vinkelveien 7 c 0870 OSLO Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Oslo kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.03.2024... 
Oslo
2 dager siden
 ...Ved Bjerkvik skole er det ledig 100 % fast stilling som lærer fra og med 01.08.2024. Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i Narvikskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen... 

BJERKVIK SKOLE

Bjerkvik
3 dager siden
 ...Om stillinga Ved Radøy ungdomsskule er det frå 01.08.24 ledig 100% fast stilling som sosiallærar. Radøy ungdomsskule ligg sentralt plassert i Manger sentrum. Skulen har om lag 190 elevar og 30 tilsette. Skulen er ein MOT skule og har som overordna mål å skape... 

RADØY UNGDOMSSKULE

Manger
1 dag siden
 ...alle årstider. Skolen har tilgang til stor kunstgressbane, svømmehall og idrettshall. Andebu skole søker etter en vernepleier for fast ansettelse. Stillingen innebærer arbeid både i skole og SFO. Ring gjerne til skolen dersom du lurer på noe.... 

ANDEBU SKOLE

Sandefjord
3 dager siden
 ...Kontaktinformasjon Helene Sende, Enhetsleder, (***) ***-****, ****@*****.*** Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Steinkjer kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 04.03.2024... 

STEINKJER SYKEHJEM

Steinkjer
6 dager siden
 ...kan stillast heimelsinnehaver Kåre Horpestad, tlf. (***) ***-****, kommuneoverlege Roman Benz, tlf. (***) ***-**** eller assisterande kommuneoverlege...  ...: Arbeidsgivar: Klepp kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 13.03.2024... 

JÆREN LEGESENTER AS

Kleppe
8 dager siden
 ...Fastlege Om stillinga Masfjorden kommune har ledig stilling som fastlege med fastløn frå 01.01.2024. Me søkjer primært etter spesialist i allmennmedisin, men lege i spesialisering er også velkommen til å søkje. Stillinga er knytt til Masfjorden legekontor.... 
Hosteland
24 dager siden
 ...Vi trenger lærer i fast stilling Skole og SFO i Iveland Iveland skole er en 1.-10.-skole lokalisert på Birketveit med i underkant av 200 elever og rundt 45 ansatte. Iveland kommune har over år har hatt stort fokus på tidlig innsats og tverrfaglig... 
Iveland
3 dager siden
 ...Birkenes legesenter søker vikar fastlege i perioden 24.juni 2024- 30. april 2025 da en av våre leger skal ut i fødselspermisjon. Birkenes...  ...: Arbeidsgiver: Birkenes kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.03.2024... 

BIRKENES KOMMUNE LEGETJENESTE

Birkeland
14 dager siden
 ...Assisterende rektor, (***) ***-****, ****@*****.*** Hege Tengesdal, Avdelingsleder, ****@*****.*** Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Oslo kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.02.2024... 

BLINDERN VIDEREGÅENDE SKOLE

Oslo
10 dager siden
 ...Elisabeth Josefsen, Avdelingsleiar, (***) ***-**** Arbeidsstad Gamleveg 46 3802 Bø i Telemark Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 20, 24% Fast Startdato: 18.03.2024 Søknadsfrist: 04.03.2024... 

HJEMMETJENESTER MIDT-TELEMARK KOMMUNE

Bø (Telemark)
2 dager siden
 ...Vikariat i legetjenesten Fauske kommune fra 1 april 2024 til 1 september 2024 100 % stilling som fastlege i kommunal praksis ved Valnesfjord legekontor Det er et godt og stabilt arbeidsmiljø med ansatte som trives ved kontoret. Legekontoret fremstår som moderne og... 
Valnesfjord
3 dager siden