Søkeresultater: 13 ledige stillinger

 ...i det sterkeste fagmiljøet innenfor FDVU i Sweco Norge, og være med på mange store og spennende prosjekter. Vi bidrar fra bygget planlegges til det rives. Vi har prosjekt fra Sørlandet til Bodø, og vi ønsker å styrke oss for å være rustet til å løfte landets bygningsmasse... 

Sweco

Grimstad
6 dager siden
 ...pedagogisk kompetanse på høyskolenivå Bred erfaring fra arbeid med barn Kompetanse på innhold i rammeplanen God evne til å planlegge, gjennomføre og følge opp aktiviteter for barn og ansatte   God digital kompetanse er ønskelig Det er ønskelig med... 

SFO-leder - Risør barneskole og SFO

Risør
7 dager siden
 ...etter en dyktig og engasjert barnehagelærer, gjerne med kompetanse eller erfaring innenfor spesialpedagogikk.   Arbeidsoppgaver: Planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske aktiviteter basert på rammeplanen       Skape et inkluderende læringsmiljø som fremmer... 

Barnehagelærer

Risør
4 dager siden
 ...Kvalitet SFO eller annen, relevant pedagogisk utdanning og arbeidserfaring Bred erfaring fra arbeid med barn God evne til å planlegge, gjennomføre og følge opp aktiviteter for barn og ansatte   God digital kompetanse er ønskelig Det er ønskelig med... 

SFO-leder - 80 % fast stilling, Søndeled skole

Risør
5 dager siden
 ...noe tidligere hvis mulig. Arbeidsoppgaver: Bidra til å skape gode barnehagehverdager, der barns medvirkning står sentralt Planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid Dokumentere og synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen Veilede og... 

Pedagogisk leder

Arendal
27 dager siden
 ...og vitnemål til søknaden. Arbeidsoppgaver Bidra positivt inn i arbeidet videre med å bygge god kultur i vår nye barnehage Planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske innhold, tydelig leder som er med å bidra faglig. Vi ønsker oss en kreative pedagoger som... 

Pedagogisk leder, vikariat søkes til

Arendal
4 dager siden
 ...17.06.2024 - 18.08.2024.Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.Under kontaktinfo. ser du en oversikt over... 

Ferievikar 2024 - sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, as...

Arendal
11 dager siden
 ...på helse- og omsorgstjenestene, og kompetansen brukes på tvers i avdelingene. Enheten er i utvikling og omstilling, nye boliger planlegges, og velferds- og trygghetsteknologi implementeres i stor grad. Grunnet vekst og intern organisering søker vi etter nye kolleger ved... 

Miljøterapeuter, helsefagarbeidere og fagarbeidere søkes til...

Grimstad
1 dag siden
 ...kontinuerlig forbedringsarbeid. Som leirskolelærer vil du være med på å utvikle det pedagogiske innholdet videre, og ha hovedansvarfor å planlegge og gjennomføre egen undervisning i samsvar med det pedagogiske opplegget vedskolen Kvalifikasjoner Krav til kvalifikasjon:... 

Leirskolelærer Skottevik leirskole, 25 % fast stilling

Lillesand
7 dager siden
 ...:Oppfølging av brukere på langtids-, korttids-, og avlastningsopphold (forebygging, rehabilitering og lindring)Kartlegge behov og planlegge for riktig tilpasset tjeneste for brukernes funksjonsnivå i samarbeid med sykepleier(e) og andre yrkesgrupper Veiledning og informasjon... 

Helsefagarbeider 100% fast stilling

Tvedestrand
5 dager siden
 ...som ønsker å være med å lage gode møtesteder og aktiviteter for barn og unge. Hensikten med sommerjobben er at du skal være med å planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom. Det vil derfor være en del planlegging i forkant og det er viktig at du tenker igjennom... 

Risør kommune søker unge sommervikarer i alderen 14-24 år

Risør
7 dager siden
 ...Personen har arbeidssted på vår lokasjon i Arendal. Vi vil foreta intervju av aktuelle kandidater fortløpende. Arbeidsoppgaver: Planlegge, koordinere og oppfølging av interne og eksterne prosjekter HR, herunder ferieavvikling og on-boarding av nytt personell... 

SAFEGUARD MEDICAL NORDIC AS

Bjorbekk
26 dager siden
 ...være utadvendt og kontaktskapende. Arbeidsoppgaver Utarbeidelse av tekniske løsningsforslag sammen med kunder og kollegaer Planlegge og gjennomføre kundebesøk og enkelte markedsaktiviteter Kundeoppfølging Hva du trenger for å lykkes hos oss At du er... 

SCANMATIC AS

Arendal
18 dager siden