...Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.  Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima-... 

Vil du jobbe med naturovervåking hos oss?

Trondheim
2 dager siden
 ...følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Departementet har ca. 260 ansatte  Bærekraft- og... 
Oslo
6 dager siden
 ...nasjonale kartlegginger og overvåkingsprogrammer som Natur i Norge (NiN) og Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) på oppdrag for Miljødirektoratet. Norconsult ønsker å utvikle fagspesialister i de fleste fagfeltene innen biologien, og har blant annet dyktige botanikere,... 

Erfaren naturforvalter/økolog

Bærum kommune
20 timer siden
 ...i klima- og miljøpolitikken til regjeringa. Departementet er etatsstyrar for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Senter mot marin forsøpling og Svalbards miljøvernfond, og har om... 
Oslo
6 dager siden
 ...opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Senter mot marin forsøpling. Klima- og miljødepartementet... 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Oslo
10 dager siden
 ...informasjon om korleis vi handterer opplysningar om deg som søkjar, kan du finne i personvernerklæringa vår. Om oss Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Hovudoppgåvene våre er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining... 
Levanger
1 dag siden
 ...Geodata systemansvarlig Om stillingen Miljødirektoratet forvalter og formidler samfunnsnyttige data om klima, naturmangfold, forurensning, friluftsliv og polare områder. Dataene er viktige i vårt arbeid med å løse klima- og miljøutfordringene. Seksjon for kartlegging... 
Trondheim
5 dager siden
 ...Miljødirektoratet jobbar for eit reint og rikt miljø. Hovudoppgåvene våre er å redusere klimagassutslepp, forvalte norsk natur og hindre forureining.  Det er stor variasjon i arbeidsoppgåvene i Miljødirektoratet. Vi utviklar og følgjer opp regelverk, gir råd til Klima... 

Rådgivar/seniorrådgivar - SNO Ålesund

Ålesund
2 dager siden
 ...Rådgivar/seniorrådgivar - SNO Ålesund Om stillinga SNO er ei avdeling i Miljødirektoratet og er det operative feltorganet til direktoratet. Me fører tilsyn med at reglane i miljølovgivinga blir overhaldne gjennom kontroll, informasjon og rettleiing, og arbeider... 
Ålesund
9 dager siden
 ...Om stillingen SNO er en avdeling i Miljødirektoratet og er direktoratets operative feltorgan. Vi fører tilsyn med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt gjennom kontroll, informasjon og veiledning, og arbeider med registrering, dokumentasjon, skjøtsel og... 

9. Statens Naturoppsyn (SNO)

Narvik
15 timer sidenNy
 ...drikkevannsforskriften) og plan- og bygningsloven Delta i ulike prosjekter og bidra til utvikling av enheten Rapportering til mattilsynet og miljødirektoratet for vann & avløp Ved behov kan stillingen bli tillagt andre eller endrede arbeidsoppgaver enn nevnt. Kvalifikasjonskrav:... 

MÅLSELV KOMMUNE SENTRALADMIN

Moen
4 dager siden
 ...Om stillingen Miljødirektoratet forvalter og formidler samfunnsnyttige data om klima, naturmangfold, forurensning, friluftsliv og polare områder. Vi mottar stadig mer geografiske data, som vi kontrollerer, strukturerer, analyserer og distribuerer i mange ulike formater... 

MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM

Trondheim
4 dager siden
 ...tilrettelegge og formidle kunnskapsgrunnlaget (FoU, statistikk, indikatorer) i samarbeid med interne og eksterne aktører representere Miljødirektoratet i eksterne samarbeid og satsinger bidra til å utvikle fagfeltet i krysningspunktet mellom naturmangfold, friluftsliv og... 

MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM

Trondheim
11 dager siden
 ...en jobb hvor du kan bruke din kompetanse på fjernmåling og GIS, og samtidig bidra til å løse klima- og miljøutfordringene? Miljødirektoratet forvalter og formidler samfunnsnyttige data om klima, naturmangfold, forurensning, friluftsliv og polare områder. Vi samler inn... 

MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM

Oslo
4 dager siden
 ...i klima- og miljøpolitikken til regjeringa. Departementet er etatsstyrar for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Senter mot marin forsøpling og Svalbards miljøvernfond, og har om... 
Oslo
14 dager siden
 ...klimagasser, klimaeffekter og biologisk mangfold. Overvåkerne i seksjonen designer og drifter programmene sammen med andre brukere i Miljødirektoratet. Arbeidet involverer også mye kontakt med forskere og konsulenter, med andre sektormyndigheter og statsforvalteren.... 

MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM

Trondheim
5 dager siden
 ...døgnet. For ettersøksjegere gjelder i tillegg disse punktene: Gjennomført kurset «ettersøk videregående del 2» iht. krav fra Miljødirektoratet og at det er registrert i ettersøkshund registeret samt kurs i arbeidsvarsling del 1. Dersom kurset ikke er gjennomført, må... 

Medlemmer til kommunens fallviltgruppe.

Eidskog kommune
12 dager siden
 ...etterlevelse av miljøregelverket i Norge. Arbeidshverdagen er preget av utvikling, godt samarbeid og gjensidig støtte og tillit. Miljødirektoratet har et viktig samfunnsoppdrag. Gjennom tilsyn med næringslivet bidrar vi til å redusere risikoen for helse- og miljøskader.... 
Oslo
19 dager siden
 ...dager i løpet av året. Du vil planlegge, og gjennomføre tilsyn. Du vil samarbeide tett med juristseksjonene og fagseksjonene i Miljødirektoratet. Du vil bidra til å utvikle tilsyn, siden vi stadig ønsker å bli bedre på hvordan vi utfører jobben vår. Du vil samarbeide med... 
Oslo
19 dager siden